Máte
otázku?

Stretnutia dieťaťa s otcom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Stretnutia dieťaťa s otcom

Dobrý deň, chcem sa spýtať na stretnutia dieťaťa s otcom, pred 5 rokmi som sa rozviedla s manželom a súd zveril maloletého syna do mojej starostlivosti. Podľa rozhodnutia súdu bola otcovi určená  možnosť stretávať sa so synom 1 krát do týždňa. Môj bývalý manžel má syna rád, ale po nedávnom rozhovore so synom som sa dozvedela, že môj syn sa otcom stretáva nerád, že si nemajú čo povedať a cíti sa nepríjemne. Je prosím Vás možné, aby keď môj syn nemázáujem o stretnutia s otcom súd zrušil možnosť stretávať sa? Ďakujem, Alica.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

Dobrý deň, 

otázka styku maloletých detí s rodičmi po rozvode je veľmi frekventovaná v slovenskej ako aj zahraničnej judikatúre. Rodičia majú voči svojim deťom v rovnakej miere práva aj povinnosti. Medzi práva patrí napríklad právo stýkať sa so svojimi deťmi, ale súdy hľadia predovšetkým na záujmy detí, keďže deti sú v konaní o rozvode manželstva ako aj v čase po rozvode osobou, u ktorého je predpoklad, že trpí najviac.

 

Podobným prípadom sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva vo veci Elsholz proti Nemecku, z ktorého ustálenej judikatúry vyplýva, že aj keď záujmy detí a rodičov majú byť v rovnováhe, zvrchovaný záujem dieťaťa môže podľa okolností konkrétneho prípadu prevážiť nad záujmom rodiča, pričom posúdenie proporcionality zostáva na vnútroštátnych súdoch, ktoré sú v bezprostrednom kontakte so zúčastnenými stranami.

 

Podstatou tohto judikátu ako aj judikatúry iných súdov je, že nikto, ani súd nemôže nútiť dieťa, aby sa stretávalo s rodičom keď to samo nechce.

V prípade ak podáte návrh na úpravu práv a povinností k dieťaťu a súd po dokazovaní zistí, že stretnutia syna s otcom nie sú v synovom záujme, môže rozhodnúť, že styk neupraví. Je potrebné však uviesť, že súdy prihliadajú aj na to, že dieťa (pokiaľ je malé) sa nemusí vedieť správne rozhodnúť a často je ovplyvnené druhým rodičom. 

 

Zákaz styku otca s dieťaťom, pokiaľ otec nie je hrozbou pre dieťa, neprichádza do úvahy. Otec by musel dieťa týrať, prípadne s ním zle zaobchádzať, aby súd zakázal styk úplne. Tieto skutočnosti by museli byť preukázané.

Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, čo robiť ak exmanželka odmietne styk dieťaťa s otcom. Treba mať súdne rozhodnutie, privolať políciu, aby bol o tom záznam (jeden? ) A dať to na súd? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň, ak vám manželka bráni stýkať sa s vaším dieťaťom, tak potom ďalší postup závisí od viacerých okolností. Ak máte styk s mal. v rozhodnutí o rozvode upravený a tento ex-manželka nerešpektuje, potom môžete podať na podklade rozhodnutia návrh na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých. Súd ex-manželku vyzve, aby vám v styku nebránila, ak nebude výzvu rešpektovať, môže jej uložiť pokutu a ak by ani tá nepomohla, môže nariadiť súdny nútený výkon rozhodnutia. 

Naopak ak v rozsudku o rozvode máte uvedené, že sa styk s maloletým neupravuje (tzv. neobmedzený styk), potom je situácia zložitejšia, nakoľko takýto výrok nie je vykonateľný a de facto je na matke, či vám styk s maloletým umožní alebo nie. V takomto prípade potom bude nevyhnutné podať nový návrh na úpravu styku s maloletým, kde by bolo dobré presne navrhnúť dni a časy, kedy budete vy ako otec oprávnený sa s maloletým stýkať. Totiž rozsudky vo veciach maloletých možno meniť, ak sa zmenia pomery. V návrhu by bolo potrebné súdu uviesť, že pomery sa zmenili od posledného rozhodnutia súdu, a síce, že vaša ex-manželka vám v styku s mal. bráni. Ak by ste disponovali aj záznamom z polície, bolo by to iba plus, ak ale ním disponovať nebudete neznamená to, že súd vám styk s mal. striktne neupraví. Naopak tento vám upraví do formy, aby bol naďalej už vykonateľný súdnym výkonom rozhodnutia. 


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, s otcom 4 r syna nežijeme v 1 domácnosti, samozrejme sa s ním stretáva každé 2 týždne ako súd určil, ale moja otázka je, môj súrodenec žije v ČR a otec dieťaťa mi bráni aj synovi ísť za ním na pár dní. Ako prosím postupovať, aby sme mohli navštíviť môjho súrodenca s mojim synom. Voored veľmi ďakujem. Zd.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 30.05.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že súhlas otca dieťaťa potrebujete na vysťahovanie sa s maloletým do cudziny. Ny vycestovanie na návštevu nepotrebujete súhlas otca dieťaťa.
Vzhľadom na Vami uvedenú otázku odporúčame vycestovanie do ČR naplánovať na čas, kedy nie je určený súdnym rozhodnutím styk maloletého s otcom. Odporúčam tiež zistiť podmienky vycestovania do ČR vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID  a podmienky vycestovania s maloletým na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, môj expriateľ, otec môjho syna sa už niekoľkýkrát presťahoval a chce si zobrať malého na víkend, ale odmieta mi povedať adresu, kde sa mi syn bude nachádzať. Som mu ho povinná dať? Lebo sa mi vyhráža políciou. Podotýkam malému zistili detský autizmus a keďže sa nezaujíma o to ako pokračuje u lekárov, a či mu niečo zistili, nevie ani o jeho stave.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
neuviedli ste, či máte súdne rozhodnutie, v ktorom je upravený styk otca s dieťaťom. Vzhľadom na uvádzané skutočnosti, je potrebné posúdiť, či je v záujme dieťaťa, aby trávil čas s otcom, ktorý nejaví záujem o zdravotný stav. Adresu by Vám však uviesť mal. Ak ešte nemáte súdne rozhodnutie o styku, bude môcť požadovať upraviť styk, ak mu budete v styku brániť. Súd však bude musieť posudzovať, či je v záujme dieťaťa, aby trávil čas s otcom, ktorý ignoruje jeho diagnózu a rovnako o ktorom ani neviete, kde sa celý víkend s dieťaťom zdržiava. Ak by ste už súdne rozhodnutie mali, môže podať návrh na výkon rozhodnutia vo veci maloletého dieťaťa.


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať otec ma zo súdu papiere, že si môže brať víkendy, no ja sa ich bojím dať, lebo pije a zapíja to liekmi. Nemusím ich vydať? Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
ak máte obavy o deti, nakoľko u otca nie sú splnené všetky predpoklady pre riadny výkon rodičovských práv a povinností, odporúčame Vám túto vec nahlásiť sociálnej kuratele a prípadne aj iniciovať súdne konanie, ktoré bude riešiť úpravu styku, resp. obmedzenie styku otca s deťmi.

Ak mu deti nedáte, bude môcť iniciovať súdne konanie o výkon rozhodnutia týkajúceho sa maloletých detí. V súdnom konaní bude súd zisťovať aj to, prečo otcovi deti nedávate.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou manželkou sme sa rozviedli pred tromi rokmi. Máme spolu 5 ročnú dcérku. Podľa slov jej matky, dcéra ku mne nechce chodiť. Mám súdne upravený styk s dcérou raz mesačne na 5 dni, nakoľko nás delí cca 200 km, pričom pol dňa len precestujem. Takže styk iba cez víkend neprichádza do úvahy. Moja otázka znie. Môže 5 ročne dieťa rozhodovať o mojom styku s ňou? Dôvod jej odmietania mi bývala manželka nepovedala. Buď nechce, alebo nevie povedať. Chcem Vás poprosiť o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch odporúčame klientom podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia o styku. Súd bude vo vykonávacom konaní zisťovať dôvod, pre ktorý dcéra nechce k Vám chodiť. Bude úlohou súdu zistiť, či matka neovplyvňuje negatívne dcéru, aby k Vám nechcela chodiť. Ako tzv. preferenčný rodič má totiž matka povinnosť pripraviť dieťa na styk, pozitívne ho motivovať, aby chcelo ísť k druhému rodičovi... V tomto prípade zrejme túto svoju povinnosť matka zanedbáva.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Malý má rok a rozišla som sa s priateľom, vôbec mi nepomáhal len vždy všetko sťažoval. Dalo by sa, aby sa vôbec sním nestretával. Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň,

ak je dotyčný muž otcom dieťaťa má právo na styk s dieťaťom a v tom mu možno len veľmi ťažko zabrániť. Zakázať styk, či ho obmedziť len v situáciách, kedy by to bolo v rozpore so záujmom dieťaťa. Pokiaľ sa dotyčný k dieťaťu nesprával neprimerane, neohrozuje ho a chce sa s ním stretávať, potom mu to musíte ako matka umožniť.


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám podaný návrh na súd o určenie výživného. Ale adresu otca, ktorú som mala už nieje aktuálna nakoľko sa presťahoval. Novú adresu mi odmieta povedať a keďže žije v Anglicku a ja na Slovensku tak to ani neviem zistiť. Ani jeho rodičia ju vraj nevedia alebo mi ju nechcú povedať, mám iba jeho adresu trvalého pobytu tu na Slovensku, ale tu si zrejme poštu nepreberie. Čo sa dá robiť pre získanie adresy alebo ako teraz bude postupovať súd ak mu tie papiere pošlú na tu adresu, na ktorej sa nezdržiava a nepreberie ju? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň,

keďže otec má obvyklý pobyt v Anglicku, podľa nariadenia o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, môžete návrh týkajúci sa vyživovacej povinnosti podať ako oprávnený aj v na súd v štáte svojho obvyklého pobytu, teda vo Vašom prípade v SR. Súdu uveďte poslednú známu adresu a zároveň to, že podľa Vašich posledných vedomostí sa zdržiava v Anglicku, avšak nedokážete sama zistiť jeho presný pobyt. Súdy disponujú nástrojmi, ktorými dokážu pobyt zistiť. Pokiaľ ide o pobyt v zahraničí, existuje medzi súdmi justičná spolupráca, čiže slovenský súd môže požiadať anglické orgány o zistenie pobytu.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Ďakujem za odpoveď. Chcel by som sa konkrétnejšie spýtať, či ma EX právo, keď sú to moje vyhradené hodiny na stretnutia s maloletou, aby tam bol niekto z jej strany ( jej mama, kamarátka, jej priateľ). Pretože na súdnom rozhodnutí sme napísaní len my dvaja. A z mojej strany ja na to právo mám, cez tie vyhradené hodiny, aby tam bola so mnou moja mama alebo moja priateľka? A môžem si maloletú cez tie vyhradené hodiny zobrať kamkoľvek? Viem, že musí ísť s nami EX a je povinná alebo nie je povinná s tým súhlasiť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň,

tak ako som uviedol v odpovedi na prvú otázku, tretie osoby nemajú nárok stretávať sa s Vašim dieťaťom, ak súd, alebo zákon nepovie inak. Ak ste na súdnom rozhodnutí len Vy a matka dieťaťa, tak pri styku by ste mali byť len Vy dvaja. Je na dobrej vôli Vás oboch, či povolíte tretej osobe, aby bola pri styku. Ak si matka dieťaťa nebude želať, aby pri styku bola Vaša matka, či priateľka, tak ju k tomu nútiť nemôžete. To platí aj opačne, čiže ani Vy nemusíte súhlasiť s prítomnosťou tretích osôb. Ak chcete zabezpečiť, aby sa s dieťaťom mohla stýkať aj stará matka, a to aj proti vôli matky, bolo by potrebné o to požiadať súd, ktorý by musel zvážiť, či je to v záujme dieťaťa. Pokiaľ ide o miesto trávenia času s dieťaťom, podľa judikatúry má o tom, kde sa bude realizovať styk právo rozhodovať najmä rodič, ktorý má v danom čase nárok byť s dieťaťom. Musí to byť ale v záujme dieťaťa. Ak však matka nebude súhlasiť, nútiť ich nemôžete. Mohli by ste situáciu riešiť súdnou cestou.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ak mám súdom určené hodiny na styk s maloletou, pričom sú tieto návštevy za prítomnosť matky dieťaťa, či môže byt prítomná aj tretia osoba z ktorejkoľvek strany. Toto v súdnom rozhodnutí nie je konkretizované. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

v zmysle ustálenej judikatúry, pokiaľ táto tretia osoba nemá právny nárok na stretnutie, nie je blízkou osobou dieťaťa a nebola jej zverená do starostlivosti, nemôže vyžadovať, aby bola prítomná na stretnutí. Podľa názoru súdov by v takomto prípade išlo o zásah do rodičovských práv a povinnosti, ktoré patria len rodičom a rodičovské práva a povinnosti je možné obmedziť len zo zákonných dôvodov. Zákon napríklad predpokladá úpravu styku s blízkymi osobami, avšak tretie osoby nemajú bez rozhodnutia súdu na styk právny nárok.


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň! Deň chcela by som zistiť čo sa dá spraviť, aby sme zabránili otcovi môjho maloletého brata, aby ho odnášal k sebe každý víkend. Malý sa ho bojí, nechce k nemu ísť, chodí s ním do krčmy. Je to pijan. Vyhráža sa stále aj mame. Mama pracuje v Rakúsku a 2 týždne mám na starosť brata ja a mamin kamarát z detstva, ktorý je tu snami vtedy. Poprosím o radu. Už sa vybavujú papiere ale ako viem to potrvá k súdu mesiace. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

zo zákona o rodine vyplýva, že obaja rodičia majú právo na styk s dieťaťom. Toto právo im môže obmedziť, alebo ich ho úplne pozbaviť súd, a to po zvážení všetkých okolností. Súd vždy rozhoduje tak, aby to bolo v záujme maloletého dieťaťa. Pokiaľ sa otca dieťa bojí a otec ho bráva do krčmy, myslím si, že styk s otcom určite nie je v záujme dieťaťa. Brániť sa môžete podaním návrhu na súd na obmedzenie styku, resp. zákaz styku. Na druhej strane, ani skutočnosť, že matka chodí pracovať na 2týždňovky do Rakúska, nemusí súd vyhodnotiť tak, že je to  záujme dieťaťa. Záleží to od toho, ako je o dieťa postarané, kto sa počas jej neprítomnosti o neho stará a podobne. Pred akýmkoľvek krokom by som Vám odporúčal prebrať vec s advokátom osobne a zvážiť všetky možnosti a dôsledky podania takéhoto návrhu.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom miesta predávania dieťaťa otcovi. S otcom dieťaťa nežijeme v spoločnej domácnosti. Po rozchode som zostala bývať aj s dcérkou v Trnave a otec dieťaťa žije v Košiciach. Súdom zatiaľ nie je upravený styk, nakoľko ešte nebolo vydané rozhodnutie. Keď sa chce môj bývalý priateľ stretnúť so svojou dcérou, núti ma, aby som dcérku vozila na polovicu cesty, aby si ju on mohol prevziať a stráviť s ňou víkend. Keď sa tak nestane, tak ma vydiera, že mi dcérku zoberie do Košíc a nevráti mi ju. Preto som nútená túto cestu absolvovať niekoľkokrát mesačne. Takéto cestovanie ma však značne vyčerpáva ako fyzicky, tak aj finančne. Neviem, kedy bude súdne rozhodnutie, pretože sa to vlečie už veľmi dlhú dobu. Moja otázka znie: Som povinná (do rozhodnutia súdu) mu dcéru voziť každé 2 týždne, aj keď s tým nesúhlasím a nie je to ani stanovené súdom? Chcela by som, aby cestoval za dcérkou on a vrátil mi ju vždy v mojom trvalom bydlisku.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ ešte súdom nie je určený styk rodiča s dieťaťom, teda nie je ani určené miesto odovzdania a prevzatia dieťaťa, realizácia styku závisí od dohody oboch rodičov. V tomto smere je však veľmi dôležité to, ako vedia rodičia spolu vychádzať, komunikovať a najmä to, či sa dokážu rozumne dohodnúť. Pritom však má byť vždy najdôležitejší najlepší záujem dieťaťa.
Ak ešte nemáte ohľadom starostlivosti o maloleté dieťa rozhodnutie vo veci samej, máte možnosť požiadať súd o vydanie tzv. neodkladného opatrenia, ktorým by sa starostlivosť, vrátane realizácie styku s dieťaťom, určila do času, kým nebude rozhodnutie vo veci samej právoplatné.
V zásade teda nie ste povinná voziť dieťa tam, kam určí otec, avšak ste povinná umožniť mu riadnu realizáciu styku s dieťaťom.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám súdom určený styk s maloletým dieťaťom, v ktorom nie je konkretizovaná aj prípadná návšteva tretej osoby. Chcel by som sa spýtať, či je táto návšteva možná. Či by s tým nebol nejaký problém. A či je tu nutné informovať matku maloletého dieťaťa, že bude prítomná aj tretia osoba počas mojej návštevy s dieťaťom. Prípadne, či súd môže niečo takéto zakázať. Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte súdnym rozhodnutím upravený styk s dieťaťom, tak v tomto čase rozhodujete Vy s kým a kde sa dieťa stretáva. Matka nemá právo Vám diktovať kam máte s dieťaťom ísť alebo s kým sa máte stretávať. Je úplne bežné, že otcovia prídu s dieťaťom za starými rodičmi alebo sa stretávajú s inými osobami, napríklad svojimi partnermi.


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý večer ! Mám podané trestné oznámenie na otca, ktorý mi mal doniesť dcéru do nedele 15. 00 hodiny. Už dnes je streda a ešte stále nič. Ževraj ju už zapísal do školy v jeho trvalo bydlisku a odmieta mi ju doniesť. Polícia sa zatiaľ neozvala. Čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 09.02.2017)

Dobrý deň, ak máte súdne rozhodnutie a otec Vám nedoniesol dcéru, je potrebné ísť opäť na políciu a požiadať ich o pomoc, doneste si rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa.

Ak máte pocit, že polícia nekoná, obráťte sa na prokuratúru so sťažnosťou na postup polície. 


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aké má povinnosti otec na stretnutí s dieťaťom, je povinný mu zabezpečiť stravu, pitie? Sú dané výdavky považované ako náklady uhrádzané nad rámec výživného?

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň,

obaja rodičia majú voči dieťaťu rovnaké práva a povinnosti a pokiaľ máte určený s dieťaťom styk, ste povinný mu tieto potreby zabezpečiť. Ak máte určené, či dohodnuté výživné nemôžte z nich tieto sumy odrátať.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň. S priateľkou máme 16 mesačné babätko, ale nie sme zosobášení a ona ma opustila a teraz mi bráni sa stretávať s nim. Ja som chcel aspoň 3 - krát do týždňa 3 hodiny a to bývame od seba cca 6 kilometrov, ona to odmieta, že len za jej prítomnosti. Ja to reálne nevidím, lebo v zime napr. ja prídem za dieťatkom a ona doma bude so svojim novým priateľom, no ja neviem, mne to príde dosť čudné. Áno síce kojí, ale hlavne večer keď uspáva, ale cez deň asi len raz možno dvakrát. Hlavne keď potrebovala ísť niekde, bola aj pol dňa preč, to som mohol byť s bábätkom, ale teraz 3 hodiny sú problém. Ja to beriem len ako nejakú formu pomsty a vydierania, nič iné. Mám šancu uspieť na súde. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 23.08.2016)

Dobrý deň  

samozrejme máte právo stretávať sa s dieťaťom. Pokiaľ tu nie je vôla dohodnúť sa zo strany matky, nič iné Vám nezostáva a dožadovať sa svojich práv prostredníctvom súdu. 

 

Podľa § 36 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine:

“1) Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. 

 

Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.”

 

Teda súd upraví komu bude dieťa zverené do starostlivosti, kto bude spravovať jeho majetok, výšku výživného, ako aj styk s dieťaťom, pokiaľ sa rodičia dieťaťa nevedia dohodnúť. O tom, akou formou sa bude styk s dieťaťom realizovať, rozhoduje súd pri každom prípade jednotlivo s poukazom na špecifickosť a jedinečnosť veci. 

Ako otec máte právo sa stretávať s dieťaťom i bez prítomnosti matky.


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som sa opýtat okresný sud vydal rozsudok vo veci stretavania sa maloletej. Odporkyna sa planuje odvolat. Ked nam pride rozsudok postou tak vlastne nemozeme ho este použit kým nerozhodne krajský sud? Ak nie, že ci možme žiadat na krajskom sude predbežne opatrenie (na zaklade rozsudku okresneho sudu) do jeho pravoplatneho rozhodnutia. Alebo nam neostava nic ine len cakat kým prebehne sud na kraji. Dakujem velmi pekne

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 24.04.2016)

Dobrý deň, tak ako ste sama uviedla vo svojej otázke, podanie odvolanie má tzv. suspenzívny (odkladný) účinok. Tzn. že rozsudok nenadobudne právoplatnosť, kým o odvolaní nerozhodne krajský súd. Rovnako môže nastať situácia, že krajský súd rozsudok zruší a vec vráti na okresný súd na ďalšie konanie. Týmto spôsobom sa konanie ešte viac natiahne a nebudete mať v rukách vykonateľné súdne rozhodnutie. Preto Vám v tomto prípade odporúčam podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia. O návrhu bude rozhodovať okresný súd, i napriek tomu, že konanie je v súčasnosti už na krajskom súde. O nariadení predbežného opatrenia musí súd rozhodnúť v skrátenej lehote. Môže nastať i situácia (ak návrh podáte čo najskôr), že uznesenie o nariadení predbežného opatrenia bude odporkyni doručené spolu s rozsudkom. V návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je však potrebné osvedčiť dôvodnosť podania návrhu v zmysle ustanovení § 74 a nasl. OSP.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som vedieť syn má predvolanie na sud ohladom návrhu na upravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému synovi. S partnerkou sa dohodli, že dieťa si bude brávať každý druhý víkend, môže požiadať sud aby ho mohol mať 2 týždne cez prázdniny a vianočné sviatky a každý druhý víkend. Dakujem

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností uprednostňujú súdy pred autoritatívnym rozhodnutím dohodu rodičov. Preto Vaša otázka závisí najmä na tom, či sa dokáže s matkou dieťaťa o takom styku, ako ste uviedli vo Vašej otázke dohodnúť. Ak sa s ňou dohodne, súd s určitosťou ich dohodu schváli, najmä ak predmetná dohoda bude v záujme maloletého dieťaťa. Ak sa im dohodnúť nepodarí, potom bude o styku rozhodovať súd. Súd v konaniach týkajúcich sa maloletých detí vždy prihliada na najlepší záujem maloletého dieťaťa. Preto je potrebné, aby otec dieťaťa súdu preukázal, že je schopný sa dostatočne postarať o syna cez víkend, že častejšie stretávanie sa so synom je aj v jeho záujme, že si syn víkendy u otca užíva a nevie sa dočkať ďalšieho... Styk otca s dieťaťom treba v súdnom konaní vykresliť v takom svetle, aby bolo zrejmé, že častejší styk otca s dieťaťom bude v jeho záujme.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Musím dať nášho 7-mesačného syna, ktorý je ešte plne kojený manželovi? Súhlasím so stretávaním manžela aj jeho rodiny, ale len v prítomnosti matky v meste trvalého pobytu maloletého. Manžel ma podviedol ešte pred pôrodom a keď mal malý polroka tak nás opustil. Jeho rodina sa so mnou odvtedy neskontaktovala. Manžel trávil s maloletým málo času, keďže sa venoval práci a iným záležitostiam a jeho rodina tiež nebola v častom kontakte s maloletým.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 14.11.2015)

Dobrý deň, pokiaľ je dieťa ešte tak malé že je kojené, tak pokiaľ by sa aj otec dieťaťa domáhal na súde svojho práva styku s dieťaťom bez prítomnosti matky, tak by s vysokou pravdepodobnosťou neuspel. 

Preto trvajte na tom, aby sa s dieťaťom stretával len za Vašej prítomnosti a v mieste Vášho bydliska. Máte na to právo.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku