Máte
otázku?

Stretnutia dieťaťa s otcom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Stretnutia dieťaťa s otcom

Dobrý deň, rada by som sa informovala o možnostiach stretnutí môjho dieťaťa s jeho otcom. Pred piatimi rokmi som sa rozviedla a súd zveril do mojej starostlivosti maloletého syna. Podľa rozhodnutia súdu má otec možnosť stretnúť sa so synom raz do týždňa. Môj bývalý manžel má syna veľmi rád, avšak zo synovo nedávnych pripomienok som zistila, že sa stretávať s otcom nemusí, keďže tvrdí, že si nemajú čo povedať a cíti sa nepríjemne. Chcem sa teda opýtať, či je v prípade, že môj syn odmieta stretnutia s otcom, možné, aby súd zrušil táto stretnutia? Ďakujem, Alica.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

Dobrý deň, 

otázka styku maloletých detí s rodičmi po rozvode je veľmi frekventovaná v slovenskej ako aj zahraničnej judikatúre. Rodičia majú voči svojim deťom v rovnakej miere práva aj povinnosti. Medzi práva patrí napríklad právo stýkať sa so svojimi deťmi, ale súdy hľadia predovšetkým na záujmy detí, keďže deti sú v konaní o rozvode manželstva ako aj v čase po rozvode osobou, u ktorého je predpoklad, že trpí najviac.

 

Podobným prípadom sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva vo veci Elsholz proti Nemecku, z ktorého ustálenej judikatúry vyplýva, že aj keď záujmy detí a rodičov majú byť v rovnováhe, zvrchovaný záujem dieťaťa môže podľa okolností konkrétneho prípadu prevážiť nad záujmom rodiča, pričom posúdenie proporcionality zostáva na vnútroštátnych súdoch, ktoré sú v bezprostrednom kontakte so zúčastnenými stranami.

 

Podstatou tohto judikátu ako aj judikatúry iných súdov je, že nikto, ani súd nemôže nútiť dieťa, aby sa stretávalo s rodičom keď to samo nechce.

V prípade ak podáte návrh na úpravu práv a povinností k dieťaťu a súd po dokazovaní zistí, že stretnutia syna s otcom nie sú v synovom záujme, môže rozhodnúť, že styk neupraví. Je potrebné však uviesť, že súdy prihliadajú aj na to, že dieťa (pokiaľ je malé) sa nemusí vedieť správne rozhodnúť a často je ovplyvnené druhým rodičom. 

 

Zákaz styku otca s dieťaťom, pokiaľ otec nie je hrozbou pre dieťa, neprichádza do úvahy. Otec by musel dieťa týrať, prípadne s ním zle zaobchádzať, aby súd zakázal styk úplne. Tieto skutočnosti by museli byť preukázané.

Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže detský lekár vystaviť 12-dňový zákaz stretnutia sa s otcom, ak dieťaťu predpísal antibiotiká na 3 dni? Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,
detský lekár uvedený zákaz vystaviť nemôže aj čo i len na dobu pokiaľ by ste brali antibiotiká. Je tomu tak z toho dôvodu, že otec ako rodič dieťaťa má právo sa so svojím dieťaťom stýkať a zakázať mu to môže jedine súd svojím rozhodnutím za predpokladu, že je naplnený niektorý zo zákonných dôvodov. V prípade, že by matka bránila otcovi v styku, tento sa môže domáhať striktného určenia styku priamo na súde.

Vzhľadom na uvedené všeobecne platí, že v práve styku otca s dieťaťom nemožno otca obmedziť bez toho, aby o tom vopred rozhodol súd. 


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázky týkajúce sa našej jednoročnej dcérky. Matkou dcérky je moja bývalá priateľka. Nie sme spolu a mám pocit, že nemám žiadne právo na svoju dcérku. Otcovstvo som priznal, ona odišla s dcérkou k svojej mame do Nitry a povedala mi, že si pre dcérku môžem prísť kedy chcem, ale musím jej vopred oznámiť, kedy sa to stane, aby mala dcérku pripravenú a predala mi ju na bránke. Stanovila tiež podmienku, že nesmiem byť s dcérkou u nich doma a musím byť s ňou vonku. Ja však pochádzam z Bratislavy a Nitru nepoznám. Povedala mi, že u nich nemám čo robiť, pripraví mi dcérku, predá mi ju na bránke a mám sa prechádzať po Nitre, ktorú neviem orientovať. Teraz v sobotu bude dcérka mať rok. Povedala mi, že v sobotu majú plány, takže si pre dcérku môžem prísť až v nedeľu. Potom mi dcérku predá pred bránkou a že hotovo, že sa to takto robí. Okrem toho ráda si večer dá pohár a niekedy aj počas dňa vypije minimálne dve fľaše vína. Ak nie je víno, potom si dá aj tvrdý alkohol.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň,
obaja ste rodičmi a je na Vás aký režim si ohľadom starostlivosti o Vašu dcéru zvolíte. V tomto smere však matka nepostupuje nezákonne, nakoľko nemá povinnosť Vám umožniť vstup do jej domácnosti, ak sa tak rozhodne. Ak nechcete s Vašou dcérou tráviť čas v Nitre, môžete sa pokojne dohodnúť tak, že matka Vám dieťa odovzdá v Bratislave a následne si dcéru vyzdvihne, prípadne ju naopak Vy zanesiete po čase s ňou strávenom do Nitry. Čo sa týka konzumácie alkoholu zo strany matky. V prípade, že by ste mali pocit, že konzumácia alkoholu zo strany matky nabrala takých rozmerov, že to škodí aj dcére, tak môžete podať návrh na súd, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti Vám. V konaní by sa potom skúmalo či matka vo väčšej miere konzumuje alkoholické nápoje a či to má dopad aj na dieťa samotné. Ak by súd zistil, že áno,  tak by mohol rozhodnúť tak, že by Vám dieťa zveril do osobnej starostlivosti.

Ak matka neumožňuje styk s dieťaťom, otec ma právo žiadať súd, aby presne stanovil, kedy ho musí odovzdať. 


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa situácie, keď exmanželka odmieta kontakt dieťaťa s otcom. Je potrebné získať súdne rozhodnutie a privolať políciu, aby o tom urobila záznam (jeden)? Následne by sme mali daný záznam predložiť na súde? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň, ak vám manželka bráni stýkať sa s vaším dieťaťom, tak potom ďalší postup závisí od viacerých okolností. Ak máte styk s mal. v rozhodnutí o rozvode upravený a tento ex-manželka nerešpektuje, potom môžete podať na podklade rozhodnutia návrh na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých. Súd ex-manželku vyzve, aby vám v styku nebránila, ak nebude výzvu rešpektovať, môže jej uložiť pokutu a ak by ani tá nepomohla, môže nariadiť súdny nútený výkon rozhodnutia. 

Naopak ak v rozsudku o rozvode máte uvedené, že sa styk s maloletým neupravuje (tzv. neobmedzený styk), potom je situácia zložitejšia, nakoľko takýto výrok nie je vykonateľný a de facto je na matke, či vám styk s maloletým umožní alebo nie. V takomto prípade potom bude nevyhnutné podať nový návrh na úpravu styku s maloletým, kde by bolo dobré presne navrhnúť dni a časy, kedy budete vy ako otec oprávnený sa s maloletým stýkať. Totiž rozsudky vo veciach maloletých možno meniť, ak sa zmenia pomery. V návrhu by bolo potrebné súdu uviesť, že pomery sa zmenili od posledného rozhodnutia súdu, a síce, že vaša ex-manželka vám v styku s mal. bráni. Ak by ste disponovali aj záznamom z polície, bolo by to iba plus, ak ale ním disponovať nebudete neznamená to, že súd vám styk s mal. striktne neupraví. Naopak tento vám upraví do formy, aby bol naďalej už vykonateľný súdnym výkonom rozhodnutia. 


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. S otcom môjho štyrmi ročného syna nežijeme v jednej domácnosti. Samozrejme, syn sa s ním stretáva každé dva týždne, tak ako to určil súd. Mám však otázku. Môj súrodenec žije v Českej republike a otec môjho dieťaťa mi bráni, aby syn šiel za ním na pár dní. Akým spôsobom, prosím, mám postupovať, aby sme mohli navštíviť môjho súrodenca s mojim synom? Vopred veľmi ďakujem. S pozdravom, Zd.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 30.05.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že súhlas otca dieťaťa potrebujete na vysťahovanie sa s maloletým do cudziny. Ny vycestovanie na návštevu nepotrebujete súhlas otca dieťaťa.
Vzhľadom na Vami uvedenú otázku odporúčame vycestovanie do ČR naplánovať na čas, kedy nie je určený súdnym rozhodnutím styk maloletého s otcom. Odporúčam tiež zistiť podmienky vycestovania do ČR vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID  a podmienky vycestovania s maloletým na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj bývalý partner, otec môjho syna, sa už niekoľkokrát presťahoval. Teraz si chce vziať malého na víkend, ale odmieta mi povedať adresu, kde sa môj syn bude nachádzať. Som povinná mu ho dať? Hrozí mi políciou. Ráda by som podotkla, že môjmu synovi diagnostikovali detský autizmus. Otec sa však nezaujíma o to, ako pokračuje liečba u lekárov, a či mu niečo zistili. Preto ani nevie o jeho aktuálnom zdravotnom stave.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
neuviedli ste, či máte súdne rozhodnutie, v ktorom je upravený styk otca s dieťaťom. Vzhľadom na uvádzané skutočnosti, je potrebné posúdiť, či je v záujme dieťaťa, aby trávil čas s otcom, ktorý nejaví záujem o zdravotný stav. Adresu by Vám však uviesť mal. Ak ešte nemáte súdne rozhodnutie o styku, bude môcť požadovať upraviť styk, ak mu budete v styku brániť. Súd však bude musieť posudzovať, či je v záujme dieťaťa, aby trávil čas s otcom, ktorý ignoruje jeho diagnózu a rovnako o ktorom ani neviete, kde sa celý víkend s dieťaťom zdržiava. Ak by ste už súdne rozhodnutie mali, môže podať návrh na výkon rozhodnutia vo veci maloletého dieťaťa.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj otec má z súdu dokumenty, ktoré mu umožňujú tráviť víkendy s deťmi. Avšak mám obavy ich mu dať, pretože pije a mieša to s liekmi. Som povinná mu ich vydať? Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
ak máte obavy o deti, nakoľko u otca nie sú splnené všetky predpoklady pre riadny výkon rodičovských práv a povinností, odporúčame Vám túto vec nahlásiť sociálnej kuratele a prípadne aj iniciovať súdne konanie, ktoré bude riešiť úpravu styku, resp. obmedzenie styku otca s deťmi.

Ak mu deti nedáte, bude môcť iniciovať súdne konanie o výkon rozhodnutia týkajúceho sa maloletých detí. V súdnom konaní bude súd zisťovať aj to, prečo otcovi deti nedávate.


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozviedli sme sa s bývalou manželkou pred tromi rokmi. Spolu máme päťročnú dcéru. Podľa jej matky dcéra ku mne nechce chodiť. Mám súdne upravený styk s dcérou raz mesačne na päť dní, nakoľko nás delí približne 200 km a na cestu strávim pol dňa. Takže styk iba cez víkend nepripadá do úvahy. Moja otázka znie: Môže päťročné dieťa rozhodovať o mojom styku s ňou? Dôvod jej odmietania mi bývala manželka nepovedala. Buď nechce, alebo nevie povedať. Chcem Vás poprosiť o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch odporúčame klientom podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia o styku. Súd bude vo vykonávacom konaní zisťovať dôvod, pre ktorý dcéra nechce k Vám chodiť. Bude úlohou súdu zistiť, či matka neovplyvňuje negatívne dcéru, aby k Vám nechcela chodiť. Ako tzv. preferenčný rodič má totiž matka povinnosť pripraviť dieťa na styk, pozitívne ho motivovať, aby chcelo ísť k druhému rodičovi... V tomto prípade zrejme túto svoju povinnosť matka zanedbáva.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj malý syn má rok a rozíšla som sa s priateľom, ktorý mi vôbec nepomáhal, len sa neustále sťažoval. Je možné zabezpečiť, aby sa s ním vôbec nestretával? Ďakujem.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň,

ak je dotyčný muž otcom dieťaťa má právo na styk s dieťaťom a v tom mu možno len veľmi ťažko zabrániť. Zakázať styk, či ho obmedziť len v situáciách, kedy by to bolo v rozpore so záujmom dieťaťa. Pokiaľ sa dotyčný k dieťaťu nesprával neprimerane, neohrozuje ho a chce sa s ním stretávať, potom mu to musíte ako matka umožniť.


Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Dobrý deň, podala som návrh na súd o určenie výživného. No adresa otca, ktorú som mala, už nie je aktuálna, pretože sa presťahoval. Novú adresu mi odmieta povedať a keďže žije v Anglicku, ja na Slovensku, nemám ako ju zistiť. Jeho rodičia ju vraj taktiež nevedia, alebo mi ju nechcú povedať. Mám iba jeho adresu trvalého pobytu na Slovensku, ale je pravdepodobné, že tu poštu nepreberie. Mám otázku, ako postupovať pri získavaní jeho aktuálnej adresy a ako bude súd postupovať, ak mu pošlú papiere na adresu, na ktorej sa nezdržiava a nepreberie ich? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň,

keďže otec má obvyklý pobyt v Anglicku, podľa nariadenia o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, môžete návrh týkajúci sa vyživovacej povinnosti podať ako oprávnený aj v na súd v štáte svojho obvyklého pobytu, teda vo Vašom prípade v SR. Súdu uveďte poslednú známu adresu a zároveň to, že podľa Vašich posledných vedomostí sa zdržiava v Anglicku, avšak nedokážete sama zistiť jeho presný pobyt. Súdy disponujú nástrojmi, ktorými dokážu pobyt zistiť. Pokiaľ ide o pobyt v zahraničí, existuje medzi súdmi justičná spolupráca, čiže slovenský súd môže požiadať anglické orgány o zistenie pobytu.


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stretnutia dieťaťa s otcom (Rodinné právo)

Ďakujem za odpoveď. Chcel by som sa opýtať konkrétnejšie, či má moja bývalá partnerka právo byť prítomná počas mojich vyhradených hodín na stretnutia s našou maloletou dcérou a či môže prítomnosť inej osoby (jej mama, kamarátka, priateľ) z jej strany povoliť. Súdne rozhodnutie uvádza len nás dvoch ako účastníkov. Mám právo pozvať na stretnutia v týchto hodinách moju mamu alebo priateľku? Môžem počas týchto vyhradených hodín svoju dcéru vziať kamkoľvek chcem? Viem, že moja bývalá partnerka musí s tým súhlasiť. Je to tak, alebo má povinnosť súhlasiť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stretnutia dieťaťa s otcom

(odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň,

tak ako som uviedol v odpovedi na prvú otázku, tretie osoby nemajú nárok stretávať sa s Vašim dieťaťom, ak súd, alebo zákon nepovie inak. Ak ste na súdnom rozhodnutí len Vy a matka dieťaťa, tak pri styku by ste mali byť len Vy dvaja. Je na dobrej vôli Vás oboch, či povolíte tretej osobe, aby bola pri styku. Ak si matka dieťaťa nebude želať, aby pri styku bola Vaša matka, či priateľka, tak ju k tomu nútiť nemôžete. To platí aj opačne, čiže ani Vy nemusíte súhlasiť s prítomnosťou tretích osôb. Ak chcete zabezpečiť, aby sa s dieťaťom mohla stýkať aj stará matka, a to aj proti vôli matky, bolo by potrebné o to požiadať súd, ktorý by musel zvážiť, či je to v záujme dieťaťa. Pokiaľ ide o miesto trávenia času s dieťaťom, podľa judikatúry má o tom, kde sa bude realizovať styk právo rozhodovať najmä rodič, ktorý má v danom čase nárok byť s dieťaťom. Musí to byť ale v záujme dieťaťa. Ak však matka nebude súhlasiť, nútiť ich nemôžete. Mohli by ste situáciu riešiť súdnou cestou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stretnutia dieťaťa s otcom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava