Máte
otázku?

Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

Som samozivitelka a bývam sama s 8 ročným synom. V práci mi nevyhovuje 3 zmenka a chcela by som preradiť na inú zmenu. Stále nás nútia robiť nadčasy. Aké mám práva, keď sa sama starám o syna?

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

Dobrý deň,

v súvislosti s Vami opísaným skutovým stavom máte najmä nasledovné práva vyplývajúce zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v účinnom znení:

Podľa § 164 ods. 1 až 3 Zákonníka práce:

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.

Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.

Z uvedených ustanovení § 164 Zákonníka práce teda vyplýva, že ak ste osamelá matka starajúca sa o dieťa mladšie ako 15 rokov, máte právo jednak požiadať zamestnávateľa o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času (napr. ak dieťa musíte odvieť do školy na 8:00 hod., bude prichádzať do úvahy žiadosť o úpravu pracovného času tak, aby ste začínali pracovať v danej zmene napr. 8:30 hod. a pod.) a ten je povinný Vám vyhovieť, ak tomu nebránia zamestnávateľovi vážne prevádzkové dôvody (t. j. ak by vyhovením Vašej žiadosti bola narušená výroba a pod.).

Rovnako Vás zamestnávateľ nemôže v danom prípade zamestnávať prácou nadčas bez Vášho súhlasu a nemôže Vám ani jednostranne nariadiť pracovnú pohotovosť. Je však nutné, aby bol zamestnávateľ informovaný o tom, že ste osamelou matkou starajúcou sa o dieťa mladšie ako 15 rokov. Toto oznámenie Vám odporúčame urobiť písomne (listom, mailom a pod.). Rovnako nie je vylúčené, že toto oznámenie urobíte spolu so žiadosťou o úpravu pracovného času, resp. v rámci písomného podania, v ktorom sa budete domáhať dodržiavania vyššie uvedených práv ustanovených Zákonníkom práce.

Trápi vás "Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som matka dvoch detí do 3 rokov a chcela by som sa vrátiť do zamestnania, lenže predtým som pracovala na 12h zmeny a to mi už pri malých deťoch nevyhovuje. Pýtala som sa u zamestnávateľa na inú prácu, lebo viem, že majú aj pozície s 8h pracovným časom od pondelka do piatku, ale vraj nemajú žiadne voľné miesto. Ževraj musím nastúpiť na zmeny alebo podať výpoveď. Mám v takomto prípade nárok na odstupné, ak by som výpoveď podala?

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.12.2022)

Dobrý deň, nárok na odstupné by ste mali iba v prípade, ak by Vám dal výpoveď zamestnávateľ alebo ak by ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení pracovného pomeru, a to z niektorého z nasledovných dôvodov:
1/ ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť a) zrušuje alebo b) premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo

2/ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, alebo

3/ ak z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru.

Vzhľadom na uvedené, ak by ste dali výpoveď nárok na odstupné vám nevznikne. 


Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som zamestnaná osamelá matka s 8-ročným dieťaťom, a rada by som sa poradila. V zamestnaní nám na pracovisku každoročne organizujú rôzne školenia a vzdelávanie, čo je v poriadku. Teraz nás však posielajú na 3-dňové školenia, ktoré je nutné absolvovať mimo miesta pracoviska, v rôznych častiach Slovenska, preto je povinné a nevyhnutné absolvovať tieto školenia bez možnosti cestovať na miesto denne. (začiatok 8. 00 - koniec 19. 00). Toto vzdelávanie musíme absolvovať 6-krát, zakaždým aj s ubytovaním a nocľahom. Je pre mňa nemysliteľné a nemožné odísť od dieťaťa, pretože ho nemám na koho nechať 6x na 3 dni. Ako sa môžem brániť a vyhnúť sa takejto služobnej ceste?

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň,
i keď toto konkrétne Zákonník práce vyslovene nerieši, mohli by ste využiť § 164 ods. 2 ZP:

Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Ak neexistuje priame ustanovenie, v súkromnom práve sa používa tzv. analógia, teda použije sa najpodobnejšie ustanovenie. Odporúčam písomne požiadať zamestnávateľa, aby zohľadnil tieto skutočnosti a upravil Vám Vaše služobné cesty, resp. povinnosť zúčastniť sa školenia. 


Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu : dcéra pracuje v obchode, má zmluvu na dobu určitú, ktorá jej bude končiť. Stará sa o 4 roč. syna, oznámila svojmu manažérovi, že je tehotná a on jej povedal, že jej zmluvu nepredĺžia.  Býva doma s rodičmi, no my obidvaja pracujeme. Môže jej zamestnávateľ ukončiť zmluvu, keďže je matka samoživiteľka? Za odpoveď ďakujem. Renáta

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 18.06.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. To, že dcéra oznámila zamesntávateľovi svoju tehotnosť, toto žiaľ nie je podstatné, lebo pracovná zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Z uvedeného zák.ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ neukončí zmluvu na základe svojho rozhodnutia - rozhodnutia zamestnávateľa, ale pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

Platí však aj odst. 2 cit.  § 71 Zákonníka práce a to, že "ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Jediným riešením je pokračovať v práci aj po skončení prac. pomeru, avšak tu je podmienkou, že tak bude s vedomím zamestnávateľa.

Vo veci odporúčam priame konanie dcéry so zamestnávateľom, nie manažérom predajne.


Trápi vás "Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Rada by som požiadala o radu. Pracujem v školskej jedálni. Vedúca jedálne mi oznámila, že k 31. 8. 2021 mi zmluvu nepredlžia. Som samoživitelka a mám 19. ročného a 8. ročného syna. Zmluvu mi počas 3. rokov predĺžili vždy len na rok. Mám ako samoživitelka nárok na odstupné. Ďakujem.

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby nevzniká. Nárok na odstupné by mohol vzniknúť, ak by ste dostali výpoveď alebo by bola podpísaná dohoda o skončení pracovného pomeru.


Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý večer,
chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na moju otázku. Som rozvedená, mám dve deti vo veku 11 a 4 r. Pracujem ako sestra v nemocnici na dennej zmene od 7. 30 hod. Do 16. 00 hod. Zamestnávateľ ma chce prinútiť pracovať v dvojzmennej prevádzke - denne a nočné - dvanástky. Nakoľko sa mi nemá kto postarať o deti, môžem odmietnuť alebo ma môže prinútiť?
Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 13.11.2020)

Dobrý deň,
uvedené upravuje Zákonník práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.

Pričom, ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Ak požiadate o úpravu pracovného času (ideálne písomne), potom môže odmietnuť jedine vtedy, ak takejto úprave objektívne bránia vážne prevádzkové dôvody. 

Ak by ste požiadali, on Vám nevyhovel bez vážnych dôvodov, tak by to nemohol považovať za porušenie pracovnej disciplíny

Toto právo viete aj žalovať na súde, kde by musel preukázať to, aké mal vážne prevádzkové dôvody.

 


Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň, som rozvedená matka (samoživiteľka) s deťmi vo veku 7 a 11 rokov, ktoré boli zverené do mojej opatery. Chcem sa spýtať, či je možnosť požiadať zamestnávateľa aj o prácu na doma v rozsahu 1-2 hodín denne z dôvodu, že nestíham ráno deti odvážať a poobede vyzdvihovať, keď v práci strávim 8 hodín + cesta do poráce + cesta z práce v kolónkach v hlavnom meste? Môžem sa odvolať aj na § 164 podľa Zákonníka práce? Ďakujem.

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.09.2020)

Dobrý deň,
áno, je to možné požiadať zamestnávateľa o kratší prac. čas alebo inú vhodnú úpravu prac. času /napr. domáca práca alebo telepráca podľa § 52 ZP/ :

"(1) Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.
(2) Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
(3) Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť."

Poukazujeme aj na ust. § 250b/ Zákonníka práce, ktoré umožňuje vzhľadom na súčasnú situáciu /Covid/ dohodnúť si aj prácu z domu, ak je to vo Vašom prípade možné :

"(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 až 7.
(2) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu
a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.
(3) Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň."


Trápi vás "Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, som zamestnaná v jednej firme 14 rokov, nám 6 ročného syna, som slobodná matka, malo by sa u nás vo firme prepúšťať, rada by som vedela, či je nejaký zákon, ktorý sa vzťahuje na slobodné matky, či ma môžu prepustiť, kvôli znižovaniu stavov. Ďakujem.

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.08.2020)

Dobrý deň,
Zákonník práce v tomto smere slobodnej matke starajúcej sa o dieťa vo veku 6 rokov právnu ochranu neposkytuje v tom smere, že by zamestnávateľ Vám nemohol dať výpoveď z organizačných dôvodov.

V zmysle ust. § 76 ZP pri výpovedi zo strany zamestnávateľa podľa ust. § § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP Vám patrí odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku.


Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Mám takú situáciu, že mám dve neplnoleté deti, syn bude mať v decembri 18 rokov a dcéra ma 15 rokov. Som rozvedená a sama s deťmi. Mám možnosť ísť do Českej republiky nastúpiť do práce. Mala by som z toho problémy keby som ich nechala samých doma alebo musím zabezpečiť aspoň občasný dohľad na nich?

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
nakoľko sú deti stále neplnoleté, mali by byť pod dohľadom dospelej, ideálne nejakej blízkej osoby. Treba však vziať do úvahy aj to, že syn už bude plnoleetý, a teda už sa to neberie tak prísne, ako pri menších deťoch. Pre istotu by som aspoň do decembra zabezpečil dozor a potom, keď syn bude plnoletý a schopný dozrieť na sestru, by som dozor zveril jemu.


Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať som samoživiteľka s 2 deťmi do 15 rokov. Mám zmluvu na dobu určitú. Môžu my zmluvu nepredĺžiť?

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 71 ZP platí :
"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Váš prac. pomer skončí uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru, súčasne platí ust. odst. 2 § 71 ZP.

Chceme upriamiť pozornosť na ust. § 252o/ ZP, podľa ktorého platí :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak by zamestnávateľ tvrdil, že nemôže s Vami predĺžiť prac. pomer na dobu určitú, keďže nie sú splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 ZP (Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."), z uvedeného ustanovenia § 252o/ ZP vyplýva, z dôvodu mimor. situácie COVID-19, že prac. pomer môže predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.

Zákonník práce v tomto smere - povinnosť predĺženia PP na dobu určitú z dôvodu maloletých detí - nemá. Len v ust. § 48 ods. 8 ZP uvádza, že "zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."

 


Trápi vás "Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma mám manžela, s ktorým nežijem už dva roky, mame súdne rozhodnutie kde sa dcéra zveruje do osobnej starostlivosti matky. Chodím do práce kde je pracovný čas nevyhovujúci. Moja otázka znie mám nárok ako matka, ktorá sa stará o 4 ročné dievčatko, ktoré podľa zákona bolo zverené do mojej osobnej starostlivosti na zmenu pracovného času alebo na zmenu mám nárok až keď budem oficiálne rozvedená. Ďakujem.

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.10.2019)

Dobrý deň, vo Vašom prípade platí ust. § 164 Zákonníka práce :
"Úprava pracovného času
§ 164 
(1) Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.
(2) Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
(3) Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.

Z uvedeného ust. § 164 ods. 2 vyplýva, že je potrebné požiadať zamestnávateľa o úpravu prac. času z Vami uvedených dôvodov starostlivosti o 4 ročné dieťa. Nie je podstatné to, že nie ste právoplatne rozvedená. Okolnosť, že žijete sama s dcérou môže byť podporným argumentom pre Vás o zdôvodnenie úpravy prac. času.

Zamestnávateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, ak mu v tom nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Zákonník práce nedefinuje vážne prevádzkové dôvody, preto citujeme zo Zb.súd. rozh. R 75/1967 : Pre posúdenie vážnosti prevádzkových dôvodov je nevyhnutné objektívne zistiť v každom konkrétnom prípade jednak rozsah, organizáciu a funkčnú náplň i rozsah práce, ktorú vykonáva zamestnankyňa dovolávajúca sa úpravy pracovného času, jednak prevádzkové pomery zamestnávateľa, t. j. charakter jeho činnosti, možnosť zabezpečiť zastupovanie zamestnancom, ktorý vykonáva v podniku rovnakú funkciu, finančné možnosti i vzťah a nadväznosť práce zamestnancov v jednotlivých útvaroch podniku.“

V prípade, že prípadná zamietavá odpoveď zo strany zamestnávateľa nebude zdôvodnená vážnymi prevádzkovými dôvodmi, môžete sa svojho nároku domáhať aj cestou súdu. 


Podotázka: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa (Pracovné právo)

Dobrý večer prajem, som zamestnaná 13 rokov v obchode ako zástupca vedúcej. Mám 5 ročného syna. 2 roky nebol problém s mojimi rannými zmenami, o ktoré som si u šéfky požiadala, a ktoré mi schválila. Teraz, keď nám zvyšovala šéfka plat, ako každý rok. Je problém. Nerozumiem tomu. Ako "vážny" prevádzkový dôvod mi napísala, že by som bola zvýhodnená voči ostatným zamestnancom. Podľa mňa toto nieje vážny prevádzkový dôvod. Som ochotná 4x za týždeň dať si poobednú zmenu. Ale bohužiaľ viac nie, pretože už aj kvôli tomuto môjmu ústupu riešim problém kam s mojim synom. Prosím Vás ma na toto právo? Ďakujem.

Odpoveď: Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.03.2019)

Dobrý deň prajem, 

podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vyhovieť úprave pracovného času v podobných prípadoch. Vyhovieť nemusí, ak tomu bránia vážne prevádzkové dôvody. Tento pojem zákon nedefinuje, avšak podľa môjho právneho názoru vážne prevádzkové dôvody spočívajú v prevádzke, to znamená, napr. v tom, že ak by Vám zamestnávateľ povoli úpravu, nemal by kto pracovať. Zastávam názor, že dôvod, ktorý uvádza Váš zamestnávateľ nie je vážnym prevádzkovým dôvodom. Okrem toho, ak odpracujete rovnaký počet hodín než ostatní, nedochádza k diskriminácii. Odporúčam preto vysvetliť jej to, avšak ak nebude súhlasiť, prinútiť ju nemôžete. V takom prípade, sa môžete obrátiť aj na inšpektorát práce.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Práva v pracovnom pomere vyplývajúce v prípade rodiča starajúceho sa o dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku