'

Vycestovanie s maloletým bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 29. 11. 2016

Otázka: Vycestovanie s maloletým bez súhlasu otca

Dobrý deň, mám dvojročného syna, ktorý sa narodil na Slovensku. Avšak po narodení sme sa odsťahovali do Českej republiky za otcom dieťa, ktorý je českej národnosti. Syn má dva rodné listy slovenský aj český. Rozhodla som sa vrátiť späť so synom na Slovensko, kde mám stále trvalý pobyt. Otec dieťaťa trvá na strávení Vianoc v ČR a ja sa bojím, keď budem chcieť po Vianociach odísť so synom, tak nás nepustí alebo ma zažaluje za únos. Súhlas, že môžem odísť natrvalo mi určite sám od seba nepodpíše. Návrh na zverenie syna do mojej opatery som ešte nepodala. Viete mi právne pomôcť, čo mám robiť, aby som mohla bez problémov odísť aj so synom na Slovensko? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s maloletým bez súhlasu otca

Dobrý deň. Neoprávnené premiestnenie maloletého dieťaťa z krajiny jeho obvyklého pobytu sa bez súhlasu otca maloletého dieťaťa môže považovať za rodičovský únos. Preto je potrebné mať súhlas otca (najlepšie písomný), aby ste s maloletým dieťaťom mohli odísť z Českej republiky na Slovensko. Obvyklý pobyt maloletého dieťaťa totiž nie je jeho trvalý pobyt a neviaže sa ani na občianstvo, ale je to pobyt kde maloletý žije prevažnú časť svojho života a kde má sociálne a citové väzby. Pokiaľ otec maloletého dieťaťa súhlas s vycestovaním nedá odporúčam Vám obrátiť sa na súd a požiadať súd, aby nahradil prejav vôle, t.j. miesto otca udelil súhlas na vycestovanie z Českej republiky. Zároveň treba podať návrh na zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vycestovanie s maloletým bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať o postupe vycestovania s dieťaťom do ruskej federácie za účelom majstrovstiev Európy. Nakoľko žijem s priateľkou a nie som otcom dieťaťa a nie sme ani manželia stačí len plná moc matky overená u notára? Prípadne preložená do angličtiny alebo ruštiny? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s maloletým bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň,

podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR ruské orgány pri ceste neplnoletých detí  so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zák. zástupcu vyžadujú overené potvrdenie o súhlase a splnomocnenie rodičov. Súhlas rodiča i splnomocnenie by malo byť preložené a overené notárom. Splnomocnenie na sprevádzanie je na stránke ministerstva i v anglickom jazyku. 

Zákon o podmienkach vstupu do Ruska a výstupu z Ruska upravuje povinnosť mať notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie dieťaťa s treťou osobou iba vo vzťahu k občanom Ruskej federácie. Táto povinnosť sa netýka občanov tretích krajín. Avšak pracovníci pohraničnej služby majú právo požadovať vysvetlenie na základe čoho dieťa sprevádza tretia osoba a v praxi sa očakáva predloženie súhlasu rodičov na vycestovanie dieťaťa, inak v prípade pochybností hrozí, že dieťaťu nebude umožnený vstup.

Veľvyslanectvo odporúča, aby v prípade, ak dieťa cestuje do Ruska s treťou osobou (s vami ako priateľom matky), aspoň jeden z rodičov takýto súhlas vystavil, najmä pre prípadné nepredvídateľné okolnosti, napr. choroba dieťaťa vyžadujúca hospitalizáciu atď., pretože dieťa môže byť lekársky ošetrené iba so súhlasom zákonného zástupcu (s výnimkou život ohrozujúceho stavu). Je preto vhodné, ak súhlas s vycestovaním obsahuje aj informáciu o splnomocnení na konanie v mene rodičov pre takéto situácie.

Odporúčame, aby bol súčasťou súhlasu osvedčený preklad do ruského jazyka, ale postačuje aj v anglickom jazyku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk