Poistenie nehnuteľnosti pri darovaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 27. 8. 2015

Otázka: Poistenie nehnuteľnosti pri darovaní

Dobrý deň, rodičia mne a sestre darovali v roku 2015 nehnuteľnosti (byt, chata, garáž), na ktoré mali uzavreté poistky. Ročné poistné uhradené nimi končí v októbri 2015. Zaujímalo by nás, či musíme uzatvoriť nové poistky na naše mená, alebo môžu rodičia (obaja žijú) naďalej platiť poistky za uvedené nehnuteľnosti vo svojom mene aj keď sú už nehnuteľnosti darované. Jedná sa o to, že oni ako dôchodcovia majú určité úľavy na poistkách a či by sa teda nejednalo o poisťovací podvod. Ďakujem

Odpoveď: Poistenie nehnuteľnosti pri darovaní

Dobrý deň

je potrebné uzavrieť novú zmluvu, avšak podľa §794 OZ: ”1) Poistnú zmluvu možno uzavrie aj v prospech inej osoby. 2) Na poistné zmluvy uzavreté v prospech inej osoby sa primerane použijú ustanovenia o zmluve v prospech tretej osoby (§ 50) s tým, že súhlas inej osoby môže byť daný aj dodatočne pri uplatnení práv vyplývajúcich zpoistnej udalosti.”

Z horeuvedeného vyplýva, že poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v prospech 3. osoby. Poistnú zmluvu v prospech 3. osoby možno uzavrieť pri všetkých zakladných typoch poistenia. Podľa § 815 ods. 1 OZ: “1) Poistenie sa môže vzahovať na majetok iného než toho, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel. Poistné podmienky určujú, kedy v tomto prípade nevzniká právo na plnenie z poistnej udalosti poistenému, ale inej osobe.” Teda tento postup bude možno pre Vás výhodnejší.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk