Máte
otázku?

Skryté vady na dome


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skryté vady na dome

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ako mám postupovať ďalej, vo veci predaného rodinného domu. Moja mamka kúpila v roku 2008 rodinný dom, v ktorom bývalá. Žiaľ pred dvoma rokmi zomrela a Ja som dom zdedil. Bývam s manželkou a dcérkou vo svojom, a tak som Dom predal Jedna sa o asi 40-50 ročný dom, ktorý bol ale kompletne zrekonštruvaný ešte pôvodným majiteľom. Problém je, že vnútorné steny boli zrekonštruované vytvorením novej steny zo sadrokartónu a vznikla tam medzera medzi starými a novými stenami. Nová majiteľka však po nasťahovaní zistila, že sú v dome myši. Nakoľko dom bol, ale pred predajom asi 3 mesiace neobývaný a dom sa predal 3. Septembra 2013, kedy sa dosť ochladilo je možné, že sa tam objavili v tomto období Dom sa nachádza na dedine. Nebol som si toho vedomý a nezatajil som to. Dohodol som sa s novou majiteľkou na zľave na odstránenie chýb v sume 5000eur. Nová majiteľka začala s rozoberaním sádrokartonových stien a oznámila mi, že dom nemá základy, že je vlastne len vymurovaný z tehál, ktoré sú síce v hĺbke 1 až 1, 5 metra, ale je tam aj medzera medzi obvodovou stenou a podlahou asi 15 -20 cm kadiaľ sa myši a kuny podhrabavaju do domu. Dohodli sme sa za sa to doleje betónom, aby sa tomu zabránilo. Robia to robotníci, ktorých si objednala, ale zrejme po ich doporučeniach sa rozhodla, že by chcela dom vrátiť na základe klauzuly o skrytých vadách, ktorá je samozrejme v zmluve, nakoľko som dom predával cez realitnú kanceláriu. O týchto chybách som vôbec nevedel, nakoľko som v dome nikdy nebýval a bol som tam len niekoľko krát na návšteve u rodičov ešte za života mojej mamky. Pred predajom som na to aj novú majiteľku upozorňoval, že o dome Nič bližšie neviem, že som len dedič a na to ju upozorňoval aj realitný maklér, aby si priviedla odborníkov, čo však neurobila. Dom bola obhliadnuť 3 krát. Chcel by som Vás poprosiť o radu, či som aj tak zodpovedný za vady, o ktorých som ani sám nevedel a boli zistené až rozobratím stien po predaji. A, či ma nárok na vrátenie peňazí, aj, keď najprv prijala 5000 eur. Na odtránenie doteraz skrytých vád o čom bol u notára overené potvrdenie, avšak neboli presne špecifikované. Pýtam sa aj preto lebo peniaze /80percent/ sme použili na splatenie dlhu. Alebo môže požadovať ďalšie zľavy a do akej výšky. V zmluve v časti skryté vady je uvedené, že môže od zmluvy odstúpiť, alebo uplatniť zľavu. Ona už dom nechce po uvedených peripetiách a Ja zase už nemám tie peniaze, ale takisto dom nechcem. Realitka od toho dala samozrejme ruky preč. Musí mi realitka v prípade zrušenia zmluvy na základe skrytých vád vrátiť peniaze z provízie za predaj a čo s tými 5000 eur, Ktoré ona preinvestovala do odstránenia. Samozrejme neviem koľko skutočne minula. Práca sa tam ale spravila v určitom rozsahu. Neviem si poradiť ako ďalej, tak ak by ste sa aspoň všeobecne mohli vyjadriť k tomu nakoľko viem, že asi veľa detailov chyba k presnej analýze a ďalším právnym postupom. Asi by bolo potom potrebné dohodnúť si platené sedenie s podkladmi. Ak by bolo možné mi zaslať aj aspoň zhruba sumu, za ktorú by bolo možné môj právny problém rozanalyzovať. Aj len orientačnú k tomuto konkrétnemu prípadu. Vopred pekne ďakujem aspoň za nejakú, aj keď len čiastočnú odpoveď na začiatok. S pozdravom.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Dobrý deň, Vás problém je komlikovanejší rozobrať z právneho hľadiska, pokiaľ nevidím zmluvu, ktorú ste podpísali. Poradíme Vám teda podľa toho, čo ste napísali.


Dôvody, ktoré ste uviedli, nevidím na právo kupujúcej odstúpiť od zmluvy. Predpokladám, že do zmluvy ste si dali klauzulu, že kupujúca nehnuteľnosť videla a bola oboznámená so stavom nehnuteľnosti. Taktiež predpokladám, že v nehnuteľnosti bola, a teda videla aj sadrokartónové steny.

 

Pokiaľ bol dom skolaudovaný, musel byť postavený podľa projektu, a teda v súlade so zákonom. Pokiaľ kupujúca neurobila žiadny právny krok, t.j. neposlala Vám žiadny list, odporúčam Vám zatiaľ nekonať. Pokiaľ dostanete od nej list, napíšte nám alebo zavolajte, pozrieme sa na to. Na osobne stretnutie si prineste kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti a list od kupujúcej.

 

Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Nadobúdateľ môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

 

Predávajúci zodpovedá za Vady na predmete predaja aj vtedy, ak ide o vady, ktoré mal predmet prevodu a na ktoré predávajúceho neupozornil. Nie je pritom rozhodujúce, či predávajúci vedel alebo nevedel o vadách.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň,
10. 3. 2020 som predala rodinný dom. Pri predaji sme informovali, že sme staviteľovi dali opraviť 3 steny, lebo sa odula omietka. Podľa staviteľa išlo o miesto žľabu kde sa ťahá elektrina a uvedené opravil. V decembri 2020 mi volal nový majiteľ, že sú steny opäť poškodené, a že to vlhne. Žiadal peniaze na opravu. Odmietla som, nie som si vedomá, že by dom vlhol. Včera mi prišla mailom výzva na odstránenie závad od advok.kanc. JUDr..
Potrebujem sa poradiť, či aj takto doručená výzva je ok, a či som povinná odstrániť závady.
Ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň, 

ak by išlo o skrytú vadu, ktorá tu bola v čase, keď ste predávali dom, tak potom za ňu ako predávajúca zodpovedáte ak ste na to kupujúceho neupozornili. Vždy je dôležité do zmluvy dávať všetky vady, aby sa potom nestalo to, že bude kupujúci žiadať zľavu z kúpnej ceny. To, či tam ta vada bola alebo nie by sa muselo preukázať, obyčajne odborným vyjadrením. Ak Vám to však nevlhlo a vadu si spôsobil sám, teda tam nebola v čase predaja, tak za to nezodpovedáte. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ak predávajúci zistí vadu, na ktorú v kúpno predajnej zmluve neupozornil, a v dobe pred prevzatím nehnuteľnosti, aktívne upozorní kupcu na chybu. Pôjde o skrytú vadu so všetkými konsekvenciami? Ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2019)

Dobrý deň,

podľa § 596 Občianskeho zákonníka Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

Je teda zrejmé, že zákon vyžaduje upozornenie pri rokovaní o zmluve (dojednávaní) a nie až dodatočne po podpise zmluvy. Odporúčam tak dohodnúť sa na riešení situácie, napr. na zľave z ceny, prípadne oprave. Kupujúci by to mohol využiť a žiadať zľavu s argumentom, že mu predávajúci nedal vedieť o tejto vade a on to kúpil aj s tým (nevediac o vade).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, čo sa dá robiť v prípade, keď som kúpila byt a po 4 mesiacoch, vytápam susedov, čo majiteľka tvrdila, že sa jej to 2 krát stalo ale, že to v práčke prasklo potrubie a susedia hovoria, že to sa dialo pravidelne a ona to tajila môžem žiadať náhradu škody po takej dobe.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady veci, o ktorých vie. Ak tak neurobí, vzniká mu zodpovednosť za škodu. V tejto situácii vzniká najmä možnosť žiadať zľavu z kúpnej ceny a rovnako tak právo žiadať, aby Vám nahradil škodu (prostriedky, ktoré ste museli použiť na to, aby ste nahradili škodu susedom). Odporúčam písomne uplatniť svoj nárok voči predávajúcej (aj na zľavu z kúpnej ceny aj na náhradu škody).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, kúpili sme dom. No hneď od začiatku boli problémy. Objavili sme pivnicu, ktorú zaplavuje občasná voda. Vyžiadali nápravu kupujúcich, čo aj dodržali. A pýtali, či ešte niečo nezatajujú a oni, že nie. Dnes však od odovzdávania kľúčov 2 týždne zistíme, že strecha zateká. Keď oslovili realitného makléra tak on, že pani mu spomínala, že trosku zateká. Ale nám nič nebolo povedané. Všetko zatajili. Teraz ako sú dažde je vidno ako preteká. Nevieme kde máme začať. Či máme osloviť majiteľku domu, či rovno na súd. Máme nárok vôbec na opravu uplatňovať u majiteľa predošlého? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pri riešení problému  je potrebné vychádzať zo zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorú ste uzatvorili s predávajúcim a prísl. ustanovení Obč. zákonníka ("OZ").
Podľa ust. § 133 OZ platí, že "ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje." 
Ako ostatné zmluvy, tak aj pri zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti možno reklamovať vady, tu platí ust. § 596 a nasl. OZ (citujeme) :

"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. 
§ 597 : (1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. 
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

§ 598 : Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. 
§ 599 : (1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. 
(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v ods.1. 
§ 600 : Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody."

 

Pokiaľ Vás predávajúci v kúpnopredajnej zmluve ubezpečil, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne vady, resp. neuviedol všetky vady, a toto tvrdenie sa ukázalo ako nepravdivé, môžete uplatniť zodpovednosť za vady - zľavu z kúpnej ceny prípadne od kúpnej zmluvy odstúpiť v závislosti od formulácie kúpnej zmluvy. 
Z otázky vyplýva, že ste s predávajúcim už boli v kontakte z dôvodu uplatnených vád, ktoré odstránil. Odporúčame písomne doporučeným listom reklamovať ďalšie zistené vady u predávajúceho s uvedením rozsahu reklamovaných vád na nehnuteľnosti a žiadať zľavu z kúpnej ceny. 
V prípade, že sa nedohodnete, riešením je podať návrh na súd, kde na základe znal. posudku by sa určila hodnota tejto nevýhody v kupovanej nehnuteľnosti, ktorá by predstavovala zľavu z kúpnej ceny.

Ešte poznámka na záver :

Aj keď ste sa nepýtali na predávajúceho a jeho zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou, odporúčame mu rovnako kontaktovať advokáta za účelom posúdenia zmluvy s realitnou kanceláriou, nakoľko predpokladáme, že aj samotnú  kúpnopredajnú zmluvu vypracovala realitná kancelária a v závislosti od predajnej ceny nehnuteľnosti bola stanovená aj výška provízie za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti. 

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň. Kúpil som pozemok na stavbu rodinného domu. Na pozemku sa nachádza starý dom z plechovou strechou, ktorý je statický narušený. Pri predaji v zmluve, ktorú realizovala realitná kancelária tento fakt je spomenutý. Ten dom aj tak chcem búrať takže mi táto narušená statika domu nevadila. Čo mi ale predávajúci zatajili je fakt, že na pozemku je zakopaná stará eternitová strecha čo je vlastne nebezpečný odpad. Je to azbestová strecha, ktorá je len zasypaná zeminou. Na pozemku bol kopec, ktorému som až doteraz nevenoval pozornosť. Na túto skládku som natrafil až teraz pri úpravách pozemku na stavbu domu. Pozemok bol kupovaný začiatkom októbra minulého roku. Je možné prostredníctvom realitnej kancelárie požadovať zľavu za takto zamlčanú skládku od predchádzajúcich majiteľov? Od kúpy ubehlo asi sedem mesiacov.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2018)

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. Obč. zákonníka platí :

§ 596  " Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 (1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 599 (1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci."

 

Z uvedeného vyplýva /§ 596/, že ak predávajúci vedel o uvedenej zakopanej streche bol povinný Vás na toto upozorniť ako na vadu kupovanej nehnuteľnosti. Ak vychádzame z predpokladu, že predávajúci bol aj stavebníkom predmetného domu, o vadách - zakopanej eternitovej streche musel vedieť, čo bude vyplývať aj zo samotného stavebného povolenia, prípadne aj nejakej fotodokumentácie /obec, stav.  povolenie, susedia, dodávateľ stavby a podobne/. Dôvod jej zakopania bol ten, že predmetný odpad sa považuje za nebezpečný a musí ho likvidovať určená oprávnená osoba. Ak by tomu tak nebolo, nebol dôvod eternit ukryť. To je len naša poznámka ku konaniu predávajúceho. 

2./ Nevieme ako máte formulovanú zmluvu o sprostredkovaní s realitnou kanceláriou o sprostredkovaní, ako aj samotnú kúpnopredajnú zmluvu s predávajúcim.  

3./ Je potrebné uplatniť primeranú zľavu u predávajúceho obratom, vrátane fotodokumentácie.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako vec dopadla.

©

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem radu prosím. Môj snúbenec kúpil dom. Ako to býva pri obhliadke domu sme zistili pár závad, ktoré sme s predávajúcim skonzultovali. Tieto závady neboli nejak vážne a nevyžadovali mimoriadne opravy, avšak po tom, ako sa bývalí majitelia odsťahovali (30 dní po podpísaní zmluvy) a my sme sa rozhodli ešte v ten týždeň nasťahovať, zistili sme, že na dome sú závady, o ktorých sme neboli informovaní. Máme neustále problémy s naplňovaním žumpy, ktorú sme od nasťahovania museli dať ťahať (pričom sme na dome len ráno a večer) ťahať 3 x za mesiac pričom tá žumpa ani nieje malá a ďalší, ešte väčší problém je to, že nemôžeme používať ani WC a ani sa okúpať, či osprchovať. Je pravda, že pri obhliadke sme bohužiaľ nepožili WC, či sprchu ale myslím si, že keď tam bývala rodina s dieťaťom neočakávali sme, že bude problém s tým, že po použití toalety alebo sprchy budeme mať vyplavenú kúpeľňu a v celom dome budeme cítiť žumpu. Mysleli sme, že problém bol v potrubí, ale to sme už dali prečistiť. Bohužiaľ nepomohlo to. Problém bol za týždeň naspäť a ako bonus sme zistili, že v dome je prasknutá vaňa na dvoch miestach, čo znamená, že ak by sme aj chceli vykonať hygienu nemôžeme, pretože voda by zatiekla pod vaňu pričom tam nemáme ani prístupové miesto na prípadné odsatie tejto vody takže nám nielen vytopí kúpeľnú, ale hrozí nám, že sa voda dostane pod vaňu a urobí ďalšie škody. V kúpnej zmluve, ktorú nám vypracovala realitná kancelária, je napísané: " Vyhlasujem, že stav nehnuteľnosti osobne poznám z obhliadky ako aj z predložených dokladov o vlastníctve." Je reálne to, že stav domu sme poznali z obhliadky, ale v žiadnom prípade sme nemali vedomosť o tom, že sú v ňom takéto problémy + sme to už s bývalým majiteľom, ako aj realitnou kanceláriou, konzultovali, avšak odozva bola taká, že dom vrátiť nemôžeme a bývalý majiteľ nám zaplatí len tu škodu na vani čo sa zatiaľ nestalo. Dom zatiaľ neobývame, prosím poraďte nám, ako môžeme postupovať. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky je zrejmé, že na predmete kúpy - na rodinnom dome sa vyskytujú skryté vady, ktoré v zásade ani nebolo možné zistiť z obhliadky. Predávajúci pritom zodpovedá za vady (aj tie skryté), ktoré sa na predmete kúpy vyskytli v čase kúpy. Odporúčam Vám preto písomne vytknúť predávajúcemu všetky konkrétne vady, ktoré ste na dome zistili.

Medzi nároky z vád predanej veci patrí právo kupujúceho na primeranú zľavu z dojednanej kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo právo na odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou. Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho platí aj v prípade, ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že kupovaná vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Záverom si ešte dovoľujem uviesť, že ak si raz uplatníte určitý nárok z vady, tento nie je možné dodatočne jednostranne meniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Kúpili sme dom, bývalému majiteľovi som doporučené poslala vytknutie vád. Ale on si to neprevzal, lebo vie o čo sa jedná. Ako postupovať, aby mi nezanikol nárok na zľavu z ceny z dôvodu skrytých a aj zatajených vád, keď si zásielky nepreberá? Ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2018)

Dobrý deň, pokiaľ si nepreberá zásielky a na tejto adrese sa zdržuje, potom ide o bezdôvodné odopretie prijatia listu. Niekedy sa do zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti uvádza aj spôsob doručovania, a fikcie doručenia (t.j. kedy sa zásielka považuje za doručenú).

Pozrite si preto svoju zmluvu, ktorú ste nadobudli nehnuteľnosť, či tam je takáto fikcia.

Pošlite mu správy nielen poštou ale aj e-mailom, na ktorý ste mu predtým písali správy a na ktoré reagoval z tohto e-mailu. Neskôr keď si budete chcieť uplatniť nároky z vád súdnou cestou, postačí to takto preukázať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, kúpila som 2-izbový byt, realitná maklérka ma prosila, aby som podpísala 4. 9. 2014 kúpnopredajnú zmluvu, aby si mohli zariadiť v rodinnom dome aspoň kúrenie a jednu izbu na obývanie. Dostali peniaze prevedom z môjho účtu. V mojom zaplatenom byte bývali 1mesiac a pol. Kľúče a prevzatie môjho bytu bolo v polovici októbra. Tohto roku boli silné mrazy a okná mali námrazu aj zvnútra. Pri umývaní okien a balkóna v letných mesiacoch som zistila, že chyba vonkajšie opracovanie spodného rámu balkónových okien. V ľavej časti vidieť len drevenú triesku a žltú penu, malta doprava je popraskaná a výška nezakríva rám, ale je len po rám-tvorí fugu. Tak som informovala realitnú maklérku, nech sa spojí s pánom, bývalým vlastníkom bytu. Zatiaľ nič, ticho. Je to bytový dom, zateplený firmou, ale podľa údajov ostatných spoluvlstníkov, výmenu okien a dlažbu balkóna si mali sami vlastníci realizovať. Bola to odflakaná práca, čo sa týka vonkajšieho opracovania v spodnej časti balkóna. Poraďte, či mám právo žiadať bývalého vlastníka o nápravu? A realitka? Som sama, už neviem kde hľadať pochopenie. Ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, od realitnej kancelárie nemáte právo žiadať náhradu (zľavu z kúpnej ceny). Mohli by ste ju žiadat iba od pôvodného vlastníka, avšak od kúpy uplynuli 3 roky, čo je veľmi dlhá doba a súd by Vám zľavu pri jeho námietke s najväčšou pravdepodobnosťou nepriznal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, chceli by sme kúpiť chatu (drevostavba z roku 1943) preto si tu čítam otázky a odpovede. Zmluvu bude pripravovať predávajúci (advokát). Na čom by som mal trvať, aby bolo v zmluve, aby som predišiel tomu, že dopadnem ako niektorí tu kupujúci. Na niektoré nedostatky som poukázal a cena bola upravená nadol, ale nie všetko sa dá vidieť a ako laik posúdiť (krov, odpad). Mal by znalec prísť na to, v akom stave je nehnuteľnosť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Dobrý deň, určite by bolo dobré, aby prišiel odborník (najlepšie znalec) a skontroloval predmet kúpy. Môžete to urobiť aj tak, že využijete nedostatky na to, aby ste po kúpe žiadali zľavu z kúpnej ceny. Môžete to urobiť aj po tom, ako chatu kúpite. Ale je potrebné to urobiť hneď po kúpe. Ak sa totiž budú na nehnuteľnosti nachádzať vady, ktoré Vám predávajúci neoznámil (nie sú v zmluve), potom budete môcť žiadať zľavu z kúpnej ceny. Predpokladám, že advokát bude chcieť uviesť vady v zmluve a preto žiadajte uviesť formuláciu, že "predávajúci prehlasuje, že dom (chata) má tieto vady" (aby tam nebolo slovo v zmysle "najmä").


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

§501 občianskeho zákonníka (. Ako stojí a leží) by sa mal uplatňovať iba na veci prenechané úhrnom. Pre individuálne určené veci v zmluve toto ustanovenie nie je možné použiť. Nemalo by byt možné umožniť prevodcovi (scudziteľ) zbavenia sa úplnej zodpovednosti za individuálne prevádzanú vec. Viď judikatúra najvyššieho súdu v ČR ap., napr. I komentár k OZ a ďalšie.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Dobrý deň, áno, máte pravdu, vyplýva to z českých judikátov (Ako stojí a leží judikáty). Ďakujeme za komentár.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o pomoc lebo som bezmocný už. Kúpil som starší dom. Za dom som zaplatil a nadtahoval sa. Sumu som nedal celú ostáva mi zaplatiť ešte 1650 eur. Dom bol prerobený tak to vyzeralo na vonok. Keď sa oteplilo začal sa problém zo stierkami v izbách. Všetko mi to začalo padať a vlhnúť. V komore a v kuchyni sa mi prepadáva podlaha. Sú tam diery dosť veľké. V obývačke mi vypadlo murivo a dom sa mi začal nakláňať na stranu. Pôvodný majitelia si nárokovali na zaplatení zostatkovej čiastky. Začalo sa to všetko riešiť až po dvoch rokoch. No neviem, či uspejem, keď už prešla taká doba. Dakunem za odpoveď.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň,

podľa § 504 OZ Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Nadobúdateľ môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

Ak ste predávajúcim vady v lehote 6 mesiacov od kedy ste si mali možnosť vec prezrieť (podotýkam, že stačí reálna možnosť vec si prezrieť). Ak ste tak v tejto lehote neučinili, nemôžete sa domáhať náhrady na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať. Ak som podpísala zmluvu na kúpu domu s tým, že v zmluve stojí, že ak mi majiteľ hocijako znemožní kúpu domu, musí mi zaplatiť určitú čiastku. Zistili sme, že dom je na čierno napojený na elektriku. Je to znemožnenie kúpi domu? Mám nárok na sankciu? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň. Vami uvedenú skutočnosť by som nepovažoval priamo za zmarenie, resp. znemožnenie kúpy predmetného domu. Problém s napojením na elektrinu by som skôr považoval za vadu predávanej veci.
To, či máte za daných okolností nárok na nejakú zmluvnú sankciu sa bez toho, aby som mal danú zmluvu k dispozícii, nedá s určitosťou povedať. Každopádne ak má predávaná vec vadu, priamo zo zákona vyplývajú kupujúcemu určité zákonné nároky z vád (pozri najmä § 596 a nasl Občianskeho zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem, ja by som sa chcela poradiť, čo robiť v takejto situácii, ktorá nám nastala. Kúpili sme byt cez realitnú kanceláriu, no po nasťahovaní sme až zistili a prišli na skryté závady, ktoré sme si pri obhliadke bytu nemali možnosť všimnúť. Byt má murované jadro, ako je uvedené aj v kúpnej zmluve, avšak posadené dlaždice v kúpeľni a wc sú úplne vyduté, je otázka času, kedy spadnú. Je tam obrovská škára a bojíme sa ich vôbec dotknúť, lebo, keď spadne jedna, pôjde celý obklad dole. Rovnako na chodbe sme boli nútení dať robiť nanovo omietku na dvoch stenách, nakoľko padala omietka, lebo bola taktiež celá vydutá. Maliar, ktorý nám prišiel maľovať byt po kúpe je očitý svedok, že celé dve steny museli prejsť kompletnou prerábkou. Chcem sa preto opýtať ako je možné postupovať v takomto prípade. Ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň,

podľa § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Podľa § 500 ods. 1 Občianskeho zákonníka Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád. Obávam sa, že nepôjde o skryté vady, ale skôr vady zjavné, ktoré je možné zistiť obhliadkou veci. V takom prípade nemáte nárok na zľavu.

Ak Vás však predávajúci ubezpečil, že vec nemá žiadne vady, potom môžete náhradu požadovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu ako ďalej postupovať, resp. či sa vôbec púšťať do riešenia. V auguste 2016 sme kúpili rod. dom. Pôvodný majiteľ pri otázkach na stav domu podával informácie o tom v akom skvelom stave dom je, ako všetko funguje. Pred mesiacom sme však zistili, že zateká strecha na viacerých miestach, pritom tvrdil, že je v super stave - opravena. Ďalej sme zistili, že nefunguje kotol - stále vyhadzuje nejaké chyby, aj o tom však tvrdil, že je všetko v poriadku. Rosia sa okna až tak, že voda steka po stenách. V zime sa nedajú otvoriť dvere na garáži a keď sme upratali záhradu, zistili sme strašne zničený plot, ide asi o dĺžku cca 50 m a kopu kopu podobných veci. Dá sa to nejako napadnúť? Alebo by bolo zbytočné sa snažiť niečo od nich dostať späť? Pretože nám neboli podané pravdivé informácie, nakoľko o týchto veciach museli vedieť, keď tam bývali. Vopred vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 596 a 597 Občianskeho zákonníka platí, že ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Na základe uvedeného, máte preto právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny a to v rozsahu vád na rodinnom dome.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň Ďakujem veľmi pekne za promptnu a nápomocnu odpoveď. Chcel by som sa vás iba opýtať, či by ste boli ochotní zastupovať nás v tomto prípade, alebo by ste nám vedeli doporučiť niekoho iného na vašej úrovni. Ďalej by som sa chcel opýtať, kde by som mohol nájsť odborníka na vyčíslenie sumy na odstránenie závad a nedostatkov na nehnuteľnosti. Je až zarážajúce, ako sa k nám predávajúci zachoval, rátali sme s nedostatkami pri kúpe staršej nehnuteľnosti, no nie v takomto rozsahu. Ďakujem vám veľmi pekne za ochotu a vaše rady, snáď náš problém niekedy vyriešime. Prajem vám pekný deň.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň, kde sa nachádza táto nehnuteľnosť a aká bola kúpna cena?


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobry den, chcel by som sa opytat, ako postupovat v nasom pripade. Kupili sme starsi prerobeny dom na dedine (cena vysoko presahovala oblastny priemer). Pri odovzdavani nehnutelnosti sme nasli mokry flak pri okne, no predavaujci nas uistoval, ze je to iba naprsane z vonku. Po par tyzdnoch je mokra polovica steny, opadla omietka a vytvorila sa na stene plesen. Predavajuci nema zaujem o riesenie, arogantne a drzo nas odmieta a nedviha telefon. Medzicasom sa vyskytli dalsie nedostatky (zhoreny el. kotol, nefunkcna el. siet v jednej z izieb, spodna voda na dalsich miestach,...), ktore su podla mna hygienicky zavadne pre moju rodinu, resp. dvojrocneho syna. Zili sme dlhu dobu v zahranici, chceli sme sa vratit domov, no sme si isti, ze sme boli poriadne podvedeni. Chceli by sme predavajuceho zazalovat a sudne vymoct cast penazi, ktore sme zaplatili/preplatili za danu nehnutelnost. Mozete nam poradit ako postupovat? S pozdravom.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň. Za daných okolností sa môžete domáhať nárokov z vád medzi ktoré patrí aj právo kupujúceho na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. Uplatnením si tohto nároku môžete docieliť vymoženie časti kúpnej ceny späť. Odporúčam Vám, aby ste čo najskôr písomne upovedomili predávajúceho o konkrétnych vadách. Následne si môžete nechať znalcom preskúmať vady, aby bolo možné určiť cenu, za ktorú bude možné tieto vady odstrániť. Následne sa môžete obrátiť na súd, kde si uplatníte nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Záverom Vám odporúčam, aby ste celú vec podrobne prešli aj s advokátom, prípade sa nechali v súdnom konaní zastúpiť, aby ste maximalizovali šancu na úspech v danej veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Kúpil som dom, kde bolo v znaleckom posudku uvedené, že dom je zateplený. Po obhliadke domu som bol s maklérom, ktorý mal nastarosti predaj domu. Zistil som, že jedna strana je OSB doska. Myslel som si, že za OSB doskou je to zateplené, ale mýlil som sa, keď som kúpil dom. Keď som začal kúriť, tak ta strana, ktorá nebola zateplená - kde bola OSB doska, tak mi pukla omietka na stene vnútornej strany. Hlavne, že bolo vedené, že dom je zateplený a žiadal som predávajúceho o peniaze za skryté vady na dome. On ma ale nechce vyplatiť, lebo nemá. Čo mám robiť. Stalo sa to po troch mesiacov od kúpy domu. Ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2016)

Dobrý deň,

na základe Vami popísaného skutkového stavu možno vo Vašom prípade uvažovať o vadnosti veci spočívajúcej v tom, že vec nemá vlasnosti, ktoré si kupujúci pri kúpe vymienil alebo vlastnosti, o ktorých predávajúci ubezpečil kupujúceho. Bolo by ale potrebné v prípadnom súdnom konaní preukázať, že ste boli ubezpečený predávajúcim o tom, že dom je zateplený, resp. že sti si túto vlastnosť pri kúpe vymienili.

Ak viete preukázať, že došlo k jednej z dvoch uvedených situácii (teda, že ste boli predávajúcim - nie maklérom ubezpečený, že dom nie je zateplený alebo ste si u predávajúceho vymienili ako vlastnosť domu to, že je zateplený) máte právo domáhať sa primeranej zľavy z dojednanej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, pričom tohto práva sa môžete domáhať aj na súde - po tom, ako vady uplatníte u predávajúceho (naviac, ak by súd určil, že Vám toto právo patrí, zľavu by ste mohli od predávajúceho vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora v exekučnom konaní).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, v marci 2016 sme kúpili starší rodinný dom. Pri 2 obhliadkach sa nič závažné nevyskytlo, iba menšia vlhkosť v pivničných priestoroch. Predpokladali sme, že sem tam zatečie cez staré pivničné okná. Dom sme kúpili, všetko prebehlo v poriadku. Lenže nedávno sme zistili, že pri prudkom a dlhom daždi, nám nezateká cez staré okná, ale cez murivo v základoch v hĺbke cca 1 m pod úrovňou zeme (pivnica je pod úrovňou zeme). Na odstránenie vady bude treba odkopať a odizolovať základy. Po kontaktovaní predávajúcich nám odmietli akúkoľvek náhradu financií na odstránenie vady, s tým, že pri predaji bolo všetko "v poriadku". Je evidentné, že o vade vedeli a zamlčali ju. Ako v tomto prípade postupovať a máme vôbec nárok na kompenzáciu? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň. V zmysle zákona platí, že ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Pokiaľ dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady, pričom ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pritom práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde len vtedy, ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Pre úplnosť ešte dodávam, že musí ísť o vady, ktoré sa na veci nachádzali už v čase prevodu vlastníckeho práva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som sa spýtať, kúpili sme nehnuteľnosť, ktorá bola vyplatená a dohodli sme sa na vysťahovaní k určitému dátumu, pani bývalá majiteľka však začala vymýšľať, že sa do stanoveného dátumu vysťahovať nevie, a že ju s dvoma deťmi nemôžem vyhodiť na ulicu. V zmluve mame dodatok o pokute 20e za deň pri nedodržaní termínu vypratania, ale problém je v tom, že aj ja musím opustiť nehnuteľnosť, v ktorej bývam a aj ja budem musieť platiť pokutu môjmu kupcovi. Môžem od nej v takomto prípade žiadať zmluvnú pokutu plus mne spôsobenú škodu ( myslím tým moju zmluvnú pokutu, ktorá mi vznike tým, že sa ona nevysťahuje) Okrem toho sa ešte chcem spýtať, či môžem reklamovať napríklad bojler, o ktorom tvrdili, že je v bezchybnom stave a teraz vysvitlo, že z neho kvapka voda. Ďakujem.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň, náhradu škody môžete žiadať iba ak máte túto skutočnosť ošetrenú v zmluve (teda ak tam máte uvedené, že nad rámec zmluvnej pokuty máte nárok na náhradu škody).

Ohľadom vady, tu musíte riešiť tak, že jej pete doporučený list a požiadate ju o zľavu z kúpnej ceny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, . Kúpili sme novostavbu rodinného domu skolaudovanú v máji 2016. Asi po 2 týždňoch od nasťahovania nám začali vlhnúť steny v izbách, ktoré susedia s kúpeľnou. Ihneď sme, zatiaľ len telefonicky kontaktovali staviteľa, na ktorého nás v prípade závad odporučil bývalý majiteľ domu. Problém zo zatekaním síce skúsili odstrániť, no stále pretrváva a dom nám vlhne stále viac. (rozbili časť kúpeľné, podlahu a podoťahovali spoje na rozvode vody. Atď). Myslím, že bude treba rozbiť komplet celú podlahu a vysušiť tehlové steny aj betón pod podlahou. Treba písomne spísať reklamáciu, prípadne túto vzniknutú situáciu riešiť cez poisťovňu? (mame len klasické štandardne poistenie nehnuteľnosti v rozsahu: -Poistenie budovy -Poistenie zodpovednosti za škodu -Základné poistenie domácnosti. Alebo mame nárok aj na finančnú kompenzáciu zo strany predávajúceho (vrátenie časti kúpnej ceny), ktorú sme zaplatili za dom v domnení, že je všetko v poriadku? Ďakujem. Stanislav Š..

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade máte nárok na zľavu z kúpnej ceny. Svoj nárok si u predavauceho (nie inej osoby) musíte uplatniť bez zbytočného odkladu. Urobte tak písomne doporučeným listom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň, dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc - radu. Pred niekoľkými mesiacmi som kúpil starší dom, ktorý bol skolaudovaný znalcom a ohodnotený na určitú čiastku. Dom som pred kúpou obhliadol a počas obhliadky neboli na ňom preukázateľne vady. Niekoľko dni, resp týždňov po podpise zmluvy však v dome nastali problémy, ktoré som vôbec neočakával (kupujúca mi ich pravdepodobne aj zatajila). Výrazne vlhnutie, nefunkčné inžinierske siete (najmä odpad a elektroinštalácie), zároveň podľa popraskanych stien na nových omietkach aj narušená statika. Počas obhliadky domu bolo všetko v poriadku, žiadne nezrovnalosti tohto rozsahu som neočakával. Tieto skutočnosti mi ako kupujúcemu boli zamlčané. Prosím, existuje možnosť reklamácie, resp. vymáhania určitej zaplatenej čiastky za nehnuteľnosť, ktorá je nefunkčná a vyžaduje, prinajlepšom, rozsiahlu rekonštrukciu?

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, ak ide o skytú vadu, ktorá tu bola v čase predaja, máte nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Podľa Občianskeho zákonníka platí:

 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, ma kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, ma tiež právo od zmluvy odstúpiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu v nasledovnej veci: pred 2mesiacmi priateľ kúpil byt. Po mesiaci prvý krát pršalo a zistili sme, že nám preteká prúdom oknami a nad oknami. Mysleli sme si, že to bude tesnením, no o týždeň sa to zopakovalo 2x po sebe pri búrkach. Zavolali sme firmu, ktorá sa zaoberá opravou a obhliadaním takýchto problémov. Nacenili nám prvotnú opravu a obhliadku na 360 eur + rovno povedali, že tento spôsob opravy možno nezaberie a bude treba meniť celé okná. A teda moja otázka znie: môžme sa nejako domôcť od bývalých majiteľov náhrady škody, pretože toto nám zatajili-byt bol na pohľad v poriadku, keď sme ho prišli obhliadnuť, zámerne boli asi vymaľované steny nad oknami, pri obhliadke nám technik zistil, že nad oknami medzi rámom a panelom sú nartane nejaké srobiky-asi pokus o utesnenie. To sme my ale nevideli, keď sme obhliadali. Proste nám zatajili, že pri burke leje do bytu aj 20 litrov vody čo tečie po panely rovno do kuchyne a obývačky. Boli sme oklamaní. Kontaktovala som realitku, ktorá sprostredkovala predaj a táto o uvedenej závade tiež nebola informovaná. Každý dážď nám ničí byt. Nemôžme ani nikam ísť km sa to neopraví, kým sa ale neporadíme nechceme to opraviť, aby sa t prípadne zadokumentovalo pre súdny spor. Čo s tým ďalej? Ďakujem za akúkoľvek pomoc, prípadný návrh. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, túto vadu bezodkladne musíte vytknúť u predávajúcich a uplatniť si zľavu z kúpnej ceny. Ak Vám nedajú zľavu, nezostane nič iné ako podať na nich žalobu.

O vade Vás mali informovať. Napíšte im teda doporučený list.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skryté vady na dome (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na skryté vady domu. Dom som kúpil od pôvodnej majiteľky. Pri obhliadke dom V pivničných priestoroch na vravela, že jej syn začal dom rekonštruovať. Po na sťahovaní do domu A jeho následnom prerábaní sme sa ale dozvedeli, že dom bol zatečený. A nové časti omietok som len na miestach kde murivo bolo V styku so zeminou. Od susedov dom sa dozvedel, že roky mali zvod na dažďovú vodu od vedený ku muriva, A tak im vznikol ten problém. Cítim sa podvedený nakoľko sa majiteľka o tejto poruche nezmienila. V dome bývam dva mesiace, a tak neviem, či táto porucha bude mať vplyv aj na jeho ďalšie užívanie v budúcnosti. Chcem sa opýtať, či mám právo ju žiadať o kompenzáciu. Aký postup mám zvoliť. A aký časový horizont mám nato. Ďakujem za pomoc A odpoveď.

Odpoveď: Skryté vady na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, ma kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, ma tiež právo od zmluvy odstúpiť.

 

Svoj nárok uplatnite u predávajúcej bez zbytočného odkladu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skryté vady na dome" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku