Máte
otázku?

Darovanie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Darovanie peňazí

Dobrý deň, moja babička mi darovala peniaze, ktoré som prijala bez zmluvy a približne po mesiaci zomrela. Tieto peniaze nie sú predmetom dedičského konania. Chcem sa spýtať, či sa dediči môžu na súde domáhať vrátenia daru. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Dobrý deň, darovacia zmluva musí mať iba vo dvoch prípadoch písomnú podobu. Prvým je darovanie nehnuteľnej veci a druhým je darovanie akejkoľvek veci, ktorá však nie je odovzdaná pri darovaní. Nakoľko Vám babka peniaze hneď odovzdala, darovaciu zmluvu nepotrebujete mať uzatvorenú v písomnej podobe. Došlo k platnému a účinnému darovaniu. Dedičia by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy, ale museli by preukázať neplatnosť tejto zmluvy (napr. že babka v čase darovania už nebola spôsobilá na právne úkony, resp. že nevedela pochopiť význam svojho konania). V takom prípade by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy. O vrátanie daru však môže žiadať iba darca.

Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Moja teta mi chce darovať peniaze, ktoré má uložené v banke, aby sme mali na jej pohreb. Avšak tie by som mohol použiť až po jej smrti. Ako mám postupovať a čo k tomu potrebujem, aby sme mohli niečo také uzavrieť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 13.10.2023)

Dobrý deň, darovanie pre prípad smrti je Občianskym zákonníkom vylúčené. Súčasne platí, že ak sa darca rozhodne darovať svoju vec inej osobe, potom musí brať na vedomie, že darovaním stráca vlastnícke právo k nej a teda aj možnosť ovplyvniť to, ako s darovanou vecou obdarovaný naloží. Vzhľadom na uvedené, vaša teta vám nemusí peniaze darovať, ak má obavu ako s nimi po smrti naložíte. Ak by ste ale zaplatili za pohreb vašej tety, túto svoju pohľadávku si môžete uplatniť v rámci dedičského konania, a  de facto z tých peňazí, ktoré po sebe teta zanechá, vám bude táto pohľadávka splatená všetkými dedičmi vašej tety. Tiež je možnosť zriadiť závet, ktorý by spísala teta (či už u notára alebo za splnenia zákonných podmienok aj doma). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, od darcu som dostala ponuku na peniaze. Žiadal ma, aby som si založila nový účet v nejakej banke a aby mi mohol previesť peniaze na účet, požadoval odo mňa PIN kód k môjmu bankovníctvu. Tvrdil, že by potreboval kontrolovať overovanie účtu počas 72 hodín, aby mohol previesť peniaze.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ide o PODVOD :


Ak vám nejaká osoba sľúbila darovanie peňazí a teraz žiada PIN kód, toto nie je potrebné, lebo pin kód neslúži k tomu, aby niekto mohol previesť peniaze na váš bankový účet. Číslo karty a pin kód nie je číslom bankového účtu, a preto na základe týchto údajov - čísiel nie je ani možné previesť peniaze na váš bankový účet.

Nič neposkytujte, nezriaďujte žiadny účet, na ktorý by ste v tejto súvislosti vložili čo i len jeden cent. Nekomunikujte s uvedenou osobou, neposkytujte jej žiadne svoje osobné údaje. Všetku komunikáciu si však ponechajte.

Odporúčam skôr kontaktovať komerčné média /napr. TV JOJ/, aby ste vy takto upozornili iných ľudí, aby na podobné podvody nenaleteli. Urobíte tak správne.


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môže darovacia zmluva vo Francúzsku stáť 155 €? Dostal som dar a chcem si to overiť.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 28.06.2023)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Ak vás vám neznáma osoba kontaktovala emailom a že vám chce darovať peniaze, lebo je vážne temer smrteľne chorá, a chce vám darovať peniaze, pričom vy musíte zaplatiť vopred 155 € za prevod alebo darovaciu zmluvu, potom ide o podvod. Na podobné emaily netreba reagovať a nič neuhradzovať, lebo ak zaplatíte 155 € nastane hlboké ticho.

Otázky obdobného textu sme v našej poradni riešili a išlo hlavne o Francúzsko.

Ak vyššie uvedené nie je Váš prípad, potom odporúčam kontaktovať advokáta na kontrolu vám zaslanej zmluvy. Vopred darcovi nič neuhradzujte !


Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa dozvedieť, ako by som mala ďalej postupovať. Môjmu manželovi navrhol jeho brat, že ho vyplatí z bytu ich matky. Manžel si pozeral, za akú cenu sa predávajú byty a vychádzalo mu, že by ho mohol vyplatiť sumou 50 000 eur. Ja s tým nesúhlasila, peniaze sme nepotrebovali a ich matka ešte stále žije. Navyše, ani nevieme, či už ten byt na neho naozaj preniesla. No ale poďme k veci. Potrebovali sme väčšie auto, a tak manžel požiadal brata o 20 000 eur. Brat mu povedal, že mu teda pošle časť sumy, ktorú chce použiť na vyplatenie. Za mojím chrbtom spísali s ich mamou zmluvu o pôžičke. Nechápem, prečo ju do toho zapojili. Ich matka je v zmluve uvedená ako splnomocnenec brata a brat posielal peniaze manželovi cez jej účet. Celá situácia sa mi nepáči a neviem, ako ju mám vyriešiť. Ani nevieme, či je byt už prepísaný na brata, dokonca ani odhadca neodhadoval hodnotu nehnuteľnosti. Proste nič. A hlavne, nechcem, aby bola v zmluve zahrnutá ich matka. Predsa je to dohoda medzi bratmi. Neviete mi poradiť, ako mám postupovať?

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 20.06.2023)

Dobrý deň,
zo zmluvy o pôžičke vznikajú v zásade dva hlavné záväzky. Jednak povinnosť veriteľa odovzdať finančné prostriedky dlžníkovi a povinnosť dlžníka ich po dohodnutom čase vrátiť. Ak ide o vyplatenie podielu k nehnuteľnosti, teda v situácií, že nehnuteľnosť vlastnia viaceré osoby a dohodnú sa tak, že spoluvlastníctvo zrušia a vyporiadajú tým spôsobom, že dom nadobudne jeden a druhého podiel vyplatí, tak na takéto niečo by musela byť uzatvorená klasická kúpna zmluva a následne podaný aj návrh na vklad do katastra. 

Ak chcete zistiť, kto je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, tak to jednoducho viete zistiť podľa katastrálneho územia a mena vlastníka na stránke www.kataster.skgeodesy.sk, kde sa Vám následne zobrazí list vlastníctva na ktorom budú tieto údaje zobrazené.

Ak mu požičia peniaze, tak ich bude treba v budúcnosti vrátiť. Manžel by si mal dávať pozor co podpisuje. 


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je potrebné zdaňovať peniaze, ktoré rodičia darujú svojim deťom. Nejde pritom o dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 20.01.2023)

Dobrý deň, darované peniaze nepodliehajú dani, nakoľko daň z darovania neexistuje, keďže sa jedná o bezodplatný prevod práva. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Jedna teta mi chce darovať peniaze. Nemá žiadnych príbuzných a trpí smrteľnou chorobou. Obávam sa, že to môže byť podvod. Ako by som mala vedieť, že sa nejedná o podvod? A ako by som mala zistiť, či nemá dlhy? Mali by som sa poradiť s advokátom? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 22.10.2022)

Dobrý deň, obdobnou problematikou sme sa v našej poradni zaoberali mnohokrát. Predpokladáme, že Vás oslovila nejaká osoba emailom v slovenskom jazyku s textom, ktorý obsahuje mnoho pravopisných chýb a nepresných slov, často je to z Francúzska, že teta, ktorú ste nikdy nevideli a ani ste o nej vo Vašej rodine nepočuli, že smrteľne chorá a Vás si vybrala ako osobu, ktorej chce darovať veľmi veľa peňazí. Scénar je následne taký, že budú od Vás žiadať poplatok za prevod peňazí na Váš účet v nemalej výške, následne, aby ste zaplatili nejaký colný poplatok alebo daň tiež v nemalej výške a následne bude len ticho, takže k žiadnemu darovaniu peňazí na Váš účet nikdy nedôjde. Ide v podstate len o to, aby ste uhradili poplatky. Naše odporúčanie : Nič neuhradzujte, nereagujte na takéto emaily a neposielajte svoje osobné údaje. Možnosťou na Vašej strane je informovať komerčné média /napr. TV JOJ/, aby informovali širokú verejnosť o takýchto podvodoch.
Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, Jeden pán mi daroval peniaze, presne 900 eur. Napísal mi, že ich nemusím vracať, no následne začal od mňa žiadať fotky, konkrétne fotky mojich detí a mňa. Keď som to odmietla, večer mi napísal, že sa do toho zapojila jeho manželka. Tvrdil, že to boli ich spoločné peniaze a že som od neho postupne získala peniaze, čo však nie je pravda. Tvrdí, že mu ich mám vrátiť, inak sa zapojí polícia. Neviem, ako postupovať, keďže som tieto peniaze už minula. Zaplatila som si nedoplatky, ktoré som mala. Som matka dvoch detí, ďakujem za radu.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
ak by sa do toho aj obula kriminálka, ako ste napísali a z komunikácie medzi Vami a ním nevyplynie, že ste od neho lákali peniaze, prípadne ste mu sľúbili nejakú protislužbu, ničoho ste sa nedopustili. Skôr jeho konanie mi prípade ako na hrane zákonnosti.

Ak máte komunikáciu, že Vám peniaze daroval a nechce ich späť, máte dôkaz o tom, že ide o dar. Vrátenie daru by mohol riešiť jedine v súkromno-právnom spore, avšak ani v tomto prípade by vychádzajúc z Vášho opisu s vysokou pravdepodobnosťou neuspel.


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, ospravedlňujem sa za možno absurdný prípad alebo dotaz. Mám jedného známeho v Spojených arabských emirátoch a dohodli sme sa, že mi pošle peniaze na dovolenku. Dal som mu môj IBAN, no peniaze zatiaľ neprišli. Tvrdí, že mi poslal 5000 eur včera, ale na mojom účte sa nezobrazujú žiadne peniaze. Povedal, že transfer môže trvať približne 48 hodín. Začínam mať pocit, že je podvodník. Chcem sa spýtať: ak mu pošlem výpis z môjho účtu, kde nebude vidieť, že som prijal žiadne peniaze, bude to mať nejaký vplyv na môj účet? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň, nevieme nakoľko poznáte uvedenú osobu zo Spoj. arabských emirátov. Sama uvádzate, že sa vám zdá, že ide o podvodníka.

Prísľub zaplatenie  neznamená, že vám aj peniaze pošle. Ak ste dostali prísľub v lámanej slovenčine cez email, kde bol zrejem použitý prekladač google translator, ide o podvod. Neposielajte žiadne svoje osobné údaje a doklady, ani výpis z banky.


Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, Prišla mi ponuka od ženy, ktorá mi chce darovať peniaze, ktoré má uložené vo Francúzsku. Jej právnik mi poslal darovaciu zmluvu, do ktorej sú vpísané mená notára a projektového manažéra. Môžete mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej? Peter

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 13.07.2022)

Dobrý deň, predpokladáme, že ide o emailovú komunikáciu, pričom email obsahuje mnoho gramatických chýb a slovných zvratov, ktoré boli preložené cez google translator. Predpokladáme, že uvedenú, zrejme veľmi chorú pani ani nepoznáte, tobôž nie právnika a notára. Teraz od vás chcú aby ste zmluvu podpísali a podmienkou darovania sľúbených peňazí bude, aby ste uhradili poplatok za prevod v banke na váš účet a zrejme aj nejaké dane. Uvádzame, že ak by ste peniaze uhradili, čo chce darca dosiahnúť, následne k žiadnemu darovaniu sľúbenej sumy nikdy nedôjde.

Na uvedené priktiky darovania zo zahraničia neznámymi osobami sme už na našej stránke podávali informácie mnoho krát.

Naše odporúčanie : nereagovať, nebude žiadne darovanie financií.


Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Jedenou neznámou paniou mi chce darovať významnú čiastku peňazí. Prakticky je všetko už zariadené, zostáva len môj súhlas. Je to tak? Jozef

Odpoveď: Darovanie peňazí

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň, nejako ste nedopísali otázku.

Uvádzate, že ide o neznámu pani a že všetko je prakticky zariadené. Nedostali ste náhodou email o chorej pani, ktorá si vás vybrala s tým, že vám daruje veľa peňazí ?Samotný email vykazuje určite gramatické chyby, nakoľko bol preložený cez google translator.

Ak je to tak, potom podmienkou úhrady veľkej sumy peňazí bude, aby ste vy ako budúci obdarovaný uhradili poplatok banke, ktorý ak uhradíte, žiaden finančný dar od neznámej chorej pani neuvidíte.

Náš záver : nereagovať, ide o klasický podvod, žiaden dar vo váš prospech sa nebude realizovať. Ide len o to, aby ste uhradili údajný poplatok banke.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava