'

Darovanie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 5. 2. 2017

Otázka: Darovanie peňazí

Dobrý deň, babka mi darovala peniaze a ja som ich prijala bez zmluvy a asi po mesiaci zomrela. Peniaze nie sú predmetom dedičského konania. Môžu sa dediči domáhať na súde vrátenie daru. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Dobrý deň, darovacia zmluva musí mať iba vo dvoch prípadoch písomnú podobu. Prvým je darovanie nehnuteľnej veci a druhým je darovanie akejkoľvek veci, ktorá však nie je odovzdaná pri darovaní. Nakoľko Vám babka peniaze hneď odovzdala, darovaciu zmluvu nepotrebujete mať uzatvorenú v písomnej podobe. Došlo k platnému a účinnému darovaniu. Dedičia by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy, ale museli by preukázať neplatnosť tejto zmluvy (napr. že babka v čase darovania už nebola spôsobilá na právne úkony, resp. že nevedela pochopiť význam svojho konania). V takom prípade by mohli napadnúť platnosť tejto darovacej zmluvy. O vrátanie daru však môže žiadať iba darca.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň
mame dom po rodičoch, ktorý je prepísaný na švagrinú. Dom sa bude predávať a podiely sa budú deliť na tri časti. Ak švagriná pošle môj podiel cca 40 000e na môj účet je to možné považovať za dar a je to bez dane?
Ďakujem za odpoveď
 

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň,

áno, túto sumu je možné považovať za dar, avšak je potrebné spísať darovaciu zmluvu.

Ak sú predmetom daru peniaze, zákon síce nevyžaduje písomnú formu, ale tú určite odporúčam. Ďalej je potrebné označiť zmluvné strany (na základe občianskych preukazov) a ďalej uviesť podmienky darovania (na účet alebo inak). Pre predídenie sporom, by mali byť podpisy oboch strán na zmluve overené. Ak peniaze bude švagriná posielať na účet, je potrebné ho skontrolovať a do zmluvy uviesť, že obdarovaný si číslo účtu skontroloval a súhlasí s tým, aby poli peniaze vyplatené naň.

Daň z  príjmov z dôvodu darovania fyzických osôb bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Odporúčame vám spísať písomnú darovaciu zmluvu, nakoľko len platba na Váš účet  bez písomnej zmluvy neznamená, že sa jedná o dar. Zároveň vám odporúčame kontaktovať daňového poradcu, pretože pri tak veľkej sume sa predsalen môžu vyskytnúť určité povinnosti voči daňovému úradu. Ak je to príjem fyzickej osoby, ktorý nie je na základe podnikateľskej činnosti, mal by byť oslobodený od dane. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať. Pani zo zahraničia mi chce poslať veľký obnos peňazí (200 000 €). Komunikujem s jej notárom a on žiada poplatok za validovaný súbor na ministerstve spravodlivosti 500 €. Mám ten poplatok zaplatiť ? Čo mi poradíte ?

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

zrejme ste dostali zvláštny email s pravopisnými chybami o tom, že ste dedičom alebo podobné znenie typu, že pani nemá komu darovať majetok a chce ho darovať Vám. Podmienkou prevodu peňazí je to, že musíte zaplatiť poplatok za ich prevod na Váš účet.

Otázkou je, keď má toľko peňazí, prečo by ste mali poplatok za prevod platiť Vy.

Na internete nájdete množstvo takýchto "podnikateľov", takže nič neplatiť, chcú len od Vás dostať Vaše peniaze 500 € a žiadnych 200 000 € nikdy neuvidíte.

Viete si predstaviť koľkým ľuďom poslali takýto email ?

Hovorí sa tomu hoax.

Pozrite si napríklad stránku Polície SR na FB.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Ešte sa chcem opýtať, keďže je možný vklad na účet max. 15 000 e. Mama mi chce darovať o niečo vyššiu sumu. Pred cca 10-timi rokmi predávala byt a nejaké peniaze si vybrala z účtu a odložila. Je možné to vložiť 2 x? - raz napr.14 000 e a potom inokedy 6000 e. Alebo z toho budú nejaké nezrovnalosti, či sa to bude musieť nejako banke odôvodňovať/dokladovať?

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň,

uvedený zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 € medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi.

Vklad na účet v banke alebo prevod na Váš účet nie je obmedzený sumou, teda Vaša mama môže previesť na Váš účet podľa svojho uváženia naraz alebo po častiach. 

Keďže ako píšete v otázke vo Vami uvedenom prípade má ísť o finančný dar nad 15 000 €, platba musí byť realizovaná bezhotovostne (prevod z účtu na účet, vklad na Váš účet, zaslanie poštovou poukážkou);  podstatné je to, že sa jedná o jeden právny dôvod (darovanie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Pekný deň. Idem sú kupovať byt. Nejaké peniaze mám ušetrené, na nejakú sumu si budem brat hypotéku z banky a nejaké peniaze mi chce darovať mama. Otázka č.1. Musí sa platiť nejaká daň z darovania ? Č. 2. Je potrebná nejaká zmluva pre banku, aby sa tá suma zdokladovala alebo niečo podobné ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň,

daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce  sumu 15 000  €, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Ak Vám chce Vaša mama darovať peniaze, nie je potrebná písomná darovacia zmluva, postačuje vklad alebo prevod na Váš účet s uvedením účelu vkladu - darovanie. 

Darovacia zmluva musí mať písomnú formu iba v dvoch prípadoch písomnú podobu. Prvým je darovanie nehnuteľnej veci a druhým je darovanie akejkoľvek veci, ktorá však nie je odovzdaná pri darovaní.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Otec získal peniaze predajom čiastky rodičovského domu, ktorej bol dedičom. 2000, -EUR z tohoto dedičstva dal na knižku svojej manželky, na ktorú majú obaja právo výberu/vkladu. Len jednoducho dal ako gesto, nie daroval. Nakoľko sa k nemu manželka z odstupom času správa neúctivo, chce tieto peniaze spať. Avšak manželka zobrala uvedenú knižku a odmieta vrátenie peňazí. Prosím ako postupovať, keď dohoda s ňou nie je možná ? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď  :
Odporúčame vo veci osobne kontaktovať banku a oznámiť jej uvedenú okolnosť. 
Banky vo svojich všeob. obchodných podmienkach majú stanovený špeciálny postup pre prípad straty alebo odcudzenia VK, možnosťou je dať aj zákaz výplaty z VK podľa podmienok banky, čo však musí Váš otec realizovať osobne v banke.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Dostala som ponuku zo zahraničia od výhercu LOTTO prijať dar vo forme finančných prostriedkov, poslali mi aj kontakt na banku. Spojila som sa s bankou a dostala som odpoveď s inštrukciami. Myslíte si, že je to bezpečne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň,

zrejme budú chcieť od Vás, aby ste zaplatili nejaký poplatok za to, že Vám pošlú peniaze z výhry v Lote na Váš účet, pričom Vy ste žiadnu stávku neuzatvorili. Nereagujte a neposkytujte žiadne údaje a neposielajte žiadne peniaze.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Ak chcem darovať sestre peniaze, stačí v správe pre prijímateľa cez platbu bankou uviesť " Dar pre sestru (meno, priezvisko) "? A budú tieto peniaze len výlučne jej a nebudú zahrnuté do bezpodielového vlastníctva s manželom? Musíme ešte spísať zmluvu ?

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Darovacia zmluva nemusí byť písomná. Postačuje prevedenie finančných prostriedkov na účet s uvedením, že sa jedná o dar výlučne pre Vašu sestru s uvedením meno a a priezviska. 

Podstatné je však to, či s predmetným bankovým účtom disponuje Vaša sestra, resp. či majiteľ účtu jej peniaze vydá.

Nepoznáme okolnosti Vášho prípadu, preto zrejme bude lepšie, aby sa peniaze dostali do dispozície Vašej sestry, tieto poslať na jej vlastný bankový účet, ktorého je vlastníkom alebo poštovou poukážkou.

Peniaze darované Vašej sestre, ak ona bude uvedená ako obdarovaný nepatria do BSM.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, otec mi daroval peniaze na kúpu bytu, som vydatá, otec chce, aby som len ja mala nárok na byt v prípade rozvodu, ako je potrebné napísať zmluvu ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Teda platí, že "vec, ktorá bola získaná za trvania bezpodielového spoluvlastníctva z prostriedkov patriacich výlučne jednému z manželov (napríklad z peňazí, ktoré mal už v dobe pred uzavretím manželstva alebo ktoré sám získal darovaním), sa nestáva predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, ale je vo výlučnom vlastníctve toho, kto ju takto získal (pozri napr. R 42/1972, s. 123). Tak je tomu v bežných prípadoch kúpy veci jedným z manželov z jeho výlučných zdrojov, resp. prostriedkov, kedy ju od predávajúceho kupuje sám (svojim menom) pre seba a kedy sa druhý z manželov na takejto kúpe nijako nepodieľa" (NS ČR sp. zn. : 22 Cdo 3596/2006)

 

Z uvedeného vyplýva, že ako darované peniaze, tak aj byt kúpený za tieto peniaze bude patriť do Vášho výlučného vlastníctva a teda nepatrí do BSM, podmienkou je, aby ste len Vy bola zapísaná ako kupujúci a na kúpu bytu nemôže byť ani časť kúpnej ceny hradená z prostriedkov patriacich do BSM:

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať. Rodinný príbuzný dlhoročné podporoval známych, ktorí žijú v zahraničí. Po rokoch sa rozhodli darovať mu vyššiu sumu peňazí. Peniaze budú prevedené na účet. Akú ma povinnosť voči štátu? Je potrebný nejaký doklad? Darovacia zmluva? Je potrebné odviesť daň z darovania ? Alebo je to príjem? Ak by si chcel dať previesť dar na účet v zahraničí teda v krajine kde darca žije?

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzam nasledovnú odpoveď :

Poukazujem na ust. zákona o bankách kedy banka je povinná pri nakladaní s fin. prostriedkami nad určitú sumu (konkrétne nad 15 000 €)  zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Vlastníctvo prostriedkov sa zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet.

Preto aj z dôvodu právnej istoty odporúčame písomnú darovaciu zmluvu, rovnako je to v záujme obdarovaného pre prípad potreby preukázania tej skutočnosti,  že peniaze boli darované výlučne jemu. 

Voči štátu obdarovaný nemá žiadne povinnosti hľadiska platenia daní z dôvodu prijatia daru; daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Ak by chcel obdarovaný peniaze previesť do zahraničia, musí splniť podmienky banky v príslušnom štáte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem prosím Vás chcem darovať kamarátke v ťažkej životnej situácii 50 000 e. Asi jediný rozumný a legálny spôsob je prevodom z účtu na účet. Prosím Vás bude z toho platiť nejakú daň ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 

darovanie sumy 50 000 € sa musí realizovať formou bezhotovostnou, teda prevodom na účet, vkladom na účet, čo vyplýva z ust.  zákona zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Darovaná suma nepodlieha dani z príjmu okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk