Podiel na rodičovskom dome


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 8. 2018

Otázka: Podiel na rodičovskom dome

Dobrý deň. Matka predáva náš rodičovský dom. Počul som, že existuje nejaký zákon, ktorý tvrdí, že v prípade ak chce predať dom, musí mať odo mňa povolenie, v opačnom prípade mi musí vyplatiť istú časť z predaja. Čo je na tom pravda? Viem si nejako uplatniť toto právo, aby ma v prípade predaja nehnuteľnosti vyplatila? Ďakujem za Vaše odpovede.

Odpoveď: Podiel na rodičovskom dome

Dobrý deň,

ak ste podielovým spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti a matka chce previesť svoj podiel, musí ho Vám najskôr ponúknuť na predaj. Ak tak neurobí, môžete ho požadovať od osoby, na ktorú bol prevedený. Ak chce predať celú nehnuteľnosť, na platný prevod sa vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov a všetci musia byť v dohode uvedení ako predávajúci. Ak by došlo k predaju, máte nárok na vyplatenie sumy vo výške Vášho podielu z celkovej hodnoty nehnuteľnosti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Podiel na rodičovskom dome (Občianske právo)

Dobrý deň. Zdedíl jsem podíl na dedictví v SR, 4 pole, 7 dedicu. Muzu svuj podíl dať prepsat na svoji manželku, nebo nevlastního syna? Platí se daň z prevodu? Je tu i prekupní právo i když by se jednalo o manželku, nebo o nevlastního syna? Děkuji za odpoved.

Odpoveď: Podiel na rodičovskom dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň, 

áno, môžete darovať alebo predať, nakoľko sa jedná o blízke osoby podľa § 116 a 117 Obč. zákonníka. 

Daň z prevodu nehnuteľnosti sa neplatí - bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Do úvahy pripadá iba daň z príjmu v prípade predaja predmetných nehnuteľností.

Keďže v otázke uvádzate, že sa jedná o polia, pravdepodobne aj o extravilán obce, potom pri prevode musia byť splnené podmienky zák. č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Len poznamenávame, že v zmysle citovaného zákona za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

a) záhrada,

b) pozemok v zastavanom území obce,

c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak

1.j e určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,

2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,

3. e jeho výmera menšia ako 2 000 m2,

4.j e priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

 

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podiel na rodičovskom dome (Občianske právo)

To znamená, že keď mám v danej nehnuteľnosti právo dediča musím jej ja odsúhlasiť predaj nehnuteľnosti?

Odpoveď: Podiel na rodičovskom dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň,

nejde o to, či by ste boli dedičom alebo nie. Ide o to, či ste v súčasnosti spolu s ňou podielovým spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti alebo nie. Ak ste, platí to, čo som uviedol v predchádzajúcej odpovedi. Ak nie ste a matka je výlučný vlastník nehnuteľnosti, môže s ňou nakladať sama, podľa vlastného uváženia, a to aj bez Vášho súhlasu. Dedičské konanie s takýmto prevodom nesúvisí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk