Máte
otázku?

Platenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Platenie výživného

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na situáciu, v ktorej sa ocitol môj priateľ. Je rozvedený a nestýka sa so svojou rodinou, pretože jeho manželka si založila novú rodinu. Napriek tomu na svojho syna platí výživné. Nedávno sa však jeho syn oženil a o tejto udalosti svojho otca neinformoval. Zaujímalo by ma, či je môj priateľ stále povinný platiť výživné, i keď jeho syn už navštevuje vysokú školu. Podľa môjho názoru by sa oženením syn stal zabezpečenou osobou. Bola by som vďačná za relevantné informácie. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

Dobrý deň, zákon o rodine takéto situácie neupravuje, a preto sa touto problematikou musela vysporiadať súdna prax. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe uzavretím manželstva vyživovacia povinnosť voči deťom nezaniká. Táto platí naďalej (ak sú splnené zákonné podmienky), avšak stáva sa tzv. podpornou vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Tzn. že si prioritne svoju vyživovaciu povinnosť musia plniť manželia navzájom. Až keď druhý manžel nevie zabezpečiť výživu (napr. i z toho dôvodu, že je tiež študentom) má svoju vyživovaciu povinnosť plniť rodič dieťaťa. Nakoľko syn Vášho partnera ešte navštevuje VŠ dennou formou, stále trvá jeho vyživovacia povinnosť ako podporná vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. To, či má naďalej platiť výživné závisí na tom, či si dokážu manželia navzájom zabezpečiť výživu. Ak nie, Váš partner si musí svoju vyživovaciu povinnosť plniť.

Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku, keďže sa momentálne nemôžem spoľahnúť na svoj úsudok týkajúci sa danej situácie. Ja a moja bývalá priateľka máme spoločné maloleté dieťa. Už sme sa pred časom rozišli a už 15 rokov neudržiavame žiadny kontakt. Až doteraz som riadne platil výživné na účet stanovený súdnym rozsudkom. V januári 2024 sa môj syn stane plnoletým. Vzhľadom k tomu, že sme už 15 rokov bez kontaktu, neviem, kde momentálne býva, či študuje alebo pracuje, alebo aký je jeho zdravotný stav. Jeho matka mi totiž zakázala akúkoľvek komunikáciu a neviem prečo. Cítime sa ako dvaja cudzinci. Moja otázka sa týka výživného - mám aj naďalej platiť výživné na dieťa? Ak bol rozsudok o výživnom stanovený súdom, môžem podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
ak bude váš syn už plnoletý, potom môžete platiť výživné už na jeho bankový účet, t. j. k jeho rukám, nie k rukám matky za predpokladu, že ešte nie je schopný sám sa živiť. Nadobudnutie schopnosti sám sa živiť  však neprichádza nevyhnutne s dosiahnutím plnoletosti. Naopak častokrát prichádza neskôr, až keď je dieťa schopné samo si na seba zarobiť. Preto, ak sa rozhodne študovať na vysokej škole, v tomto prípade by vyživovacia povinnosť podľa súdnej praxe zanikla až potom čo by ukončil druhý stupeň vysokej školy, za predpokladu že dieťa študuje. Samozrejme, ak by počas štúdia na vysokej škole dieťa študovať prestalo, napr. by štúdium na istý čas prerušilo alebo uprostred štúdia by ho ukončilo, potom vyživovacia povinnosť zanikne a dieťa je povinné zabezpečovať si výživu samo s tými schopnosťami, ktoré dovtedy nadobudlo. Práca sa vždy dá nájsť.  

Preto by bolo najlepšie zistiť, čomu sa vaše dieťa venuje, či ešte študuje alebo už pracuje. Ak by už pracovalo, potom môžete podať návrh na zrušenie výživného na súd príslušný podľa bydliska vášho plnoletého dieťaťa. Naopak ak by nepracovalo a ešte by sa naďalej na svoje povolanie pripravovalo, potom výživné treba ďalej platiť, po nadobudnutí plnoletosti môžete aj priamo na účet dieťaťa (aj bez toho aby o tom rozhodol súd). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj syn bol prisúdený môjmu ex-manželovi od 1. 7. 2023, (dôvodom bola skutočnosť, že si syn našiel školu blízko jeho bydliska a my žijeme 65 km odtiaľ. Po dohode s ním sme sa rozhodli, že ho teda prisúdime k nemu.). Moja otázka znie: Mal mi môj manžel zaplatiť výživné ešte za jún 2023 alebo nie? Vypláca sa výživné v tom istom mesiaci a nie mesiac vopred? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň, výživné sa platí vopred na konci každého mesiaca na nasledujúci mesiac. Ak bol synovi prisúdený pobyt u otca od 1. 7. 2023, bude bývalý manžel musieť zaplatiť výživné za jún 2023. Výška výživného závisí od viacerých faktorov, ako sú príjmy rodičov a potreby dieťaťa. V prípade nezhody ohľadom výšky výživného môže byť rozhodnutie o výške výživného určené súdom. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte sa na mňa obrátiť.


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra práve ukončila strednú školu a plánuje externe študovať na vysokej škole. Moja exmanželka zatiaľ platí výživné, ale chce podať žiadosť o jeho zrušenie. Je pravda, že keď dcéra študuje externe, už nie je povinnosť platiť výživné? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.06.2023)

Dobrý deň, ak sa dcéra rozhodla pre štúdium na vysokej škole externou formou, potom v zmysle ustálenej súdnej praxe platí, že už nadobudla schopnosť sama sa živiť, a vyživovacia povinnosť rodičov zaniká. Preto, ak výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, rodič alebo plnoleté dieťa môže podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Totiž predpokladá sa, že ak dieťa bude navštevovať vysokú školu iba externe, potom je schopné sa riadne zamestnať, a teda začať si zabezpečovať svoje životné potreby sama. 


Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ohľadom úhrady výživného. Zmenila som banku a nové číslo účtu som oznámila exmanželovi. Ten mi napísal, že mi na tento účet nepošle peniaze pre deti, lebo nevie, či je to naozaj môj účet. Mám povinnosť mu dokazovať, že tento účet je môj? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 03.02.2023)

Dobrý deň, musíme podotknúť, že Váš bývalý manžel je opatrný a urobil v podstate správne, lebo výživné sa má hradiť oprávnenému a z jednoduchého oznámenia z Vašej strany o zmene banky a čísla účtu to nemusí byť jednoznačné. Nataraz kým vec vybavíte nech výživné bývalý manžel pošle poštovou poukážkou na Vašu adresu.
Odporúčam pozrieť na stránke Vašej novej banky príslušné tlačivo /často je online/ a toto tlačivo si nechať potvrdiť bankou /pozn. : potvrdenie o vedení účtu/ a to zašlete bývalému manželovi ako podklad pre úhradu výživného na uvedený nový účet.


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať o platbu výživného po rozvode, ktorú som do súčasnosti realizoval podľa pokynov súdu. Môj syn nedávno dovršil 18. rok života a ešte stále pokračuje vo štúdiu. Chápem, že moja povinnosť platiť výživné pokračuje, avšak mám otázku týkajúcu sa bankového účtu, ktorý sa používa pre tieto platby. Počas rokov, čo som pravidelne platil výživné, som si všimol, že účet nie je vedený na meno mojej bývalej manželky. Ako sa mám v takej situácii zachovať? Musí byť účet zaregistrovaný na jej meno alebo existuje iná možnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 30.09.2022)

Dobrý deň, ak váš syn dosiahol plnoletosť - vek 18. rokov veku, potom výživné môžete posielať na jeho bankový účet prípadne poštovou poukážkou na jeho meno. K uvedenému kroku nepotrebujete súdne rozhodnutie, ani súhlas matky dieťaťa. Treba požiadať syna, aby vám písomne oznámil písomne číslo jeho bankového účtu /bankový účet na jeho meno ako majiteľa/, na ktorý máte posielať výživné /vždy treba uviesť za ktorý mesiac platíte výživné/.

Matke dieťaťa písomne oznámte /najlepšie doporučeným listom/,že výživné budete posielať priamo synovi. Ide o to, aby matka dieťaťa z dôvodu "neúhrady" výživného na ňou určený bankový účet nepodala návrh na vykonanie exekúcie.

K otázke platenia výživného na účet, ktorého majiteľa nepoznáte, podstatné je to, že vám matka dieťaťa oznámila písomne číslo účtu, na ktorý máte posielať peniaze. Výživné sa má posielať na účet oprávneného /doteraz matka dieťaťa/, nie na cudzí účet, lebo potom stráca význam  platenie výživného pre maloletého.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, Momentálne žijem od bývalého priateľa, s ktorým máme spoločne troje deti. Súdom boli deti zverení mne a on bol povinný platiť mi výživné, ale svoje záväzky neplní. Výživné mi teda už dva roky vypláca štát. Teraz mám iného partnera, s ktorým plánujeme svadbu a on by deti rád osvojil. Chcem sa spýtať, ako to bude s výživným, keď deti budú mať meno môjho budúceho manžela. Bude stále potrebné platiť výživné? Ak áno, do kedy ho je potrebné platiť? Momentálne som sama a musím sama zvládať všetky náklady, preto by som bola rada, ak mi viete poradiť. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 01.09.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že sa budete vydávať a ste zatiaľ sama.

Uvádzame, že aj keby ste sa vydali za iného muža, vyživovacia povinnosť otca detí nezaniká a trvá naďalej. Aby mohlo dôjsť k osvojeniu detí vašim novým manželom, k tomu bude potrebný súhlas otca detí a súdne rozhodnutie.

Zmeniť priezvisko detí po sobáši síce môžete, ale len na základe písomného súhlasu otca detí. Ak otec detí by so zmenou priezviska nesúhlasil, museli by ste podať návrh na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska detí.

Pokiaľ ide o zvýšenie výživného, tu je možnosť dohodnúť sa s otcom detí na jeho zvýšení písomnou formou, ktorú následne by ste museli podať na schválenie na súd, inak by bola právne nevykonateľná.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku, keďže momentálne neviem, či je situácia taká, ako sa mi zdá. Ja a moja bývalá priateľka máme spolu dve maloleté deti. My sme sa už pred časom rozišli a ona sa následne vydala za iného muža. Moja otázka sa týka výživného. Mám naďalej platiť výživné na deti, hoci je teraz vydatá za iného muža?

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň, rozumiem. Je to tak, že vyživovacia povinnosť rodiča nezaniká rozvodom manželstva ani uzavretím nového manželstva. Táto trvá aj naďalej a to z jednoduchého dôvodu. Jedná sa predsa o vaše deti, nie deti manžela vašej bývalej priateľky. Vaša vyživovacia povinnosť preto bude trvať až do času kým deti nebudú schopné samé sa živiť.

Rovnako tiež nielenže naďalej máte rodičovské povinnosti vo vzťahu k vašim deťom, ale aj rodičovské práva, predovšetkým právo na styk s Vašimi deťmi a tieto majú naopak právo na starostlivosť z vašej strany. Túto im samozrejme preukazujete aj platením výživného.

Ak by ste ho prestali platiť, hrozí Vám nielen to, že sa vaša ex-priateľka sa voči vám začne domáhať úhrad výživného, ale rovnako vám hrozí aj trestné stíhanie, nakoľko v prípade neplnenia si vyživovacej povinnosti môže ísť aj o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa Trestného zákona.

Ak vám bola vyživovacia povinnosť stanovená rozsudkom súdu a vy by ste si túto prestali plniť, potom môže vaša ex-priateľka podať hneď návrh na vykonanie exekúcie. 


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, čítam Vaše odpovede na otázky iných, napríklad: "Musíme uviesť, že ak dcéra dosiahne vek 18 rokov, je otcom oprávnený posielať výživné priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou priamo dcére. Otec dieťaťa tým neporuší žiadny zákon a nepotrebuje k tomu rozhodnutie súdu, ani súhlas matky dieťaťa". Prepáčte, ale ako mám tomuto rozumieť, keď výživné pôjde na účet môjho 18-ročného syna, ktorý mu zriadil jeho otec a ktorý je pre mňa neprístupný? Ako sa mám starať o syna - bývanie, strava, škola, aktivity a podobne - keď z jeho výživného nevidím ani cent? Celá situácia mi príde trochu pritiahnutá za vlasy. On nič neporušil, a ako mám ja uspokojovať záujmy syna len z môjho platu? Predsa na výchove sa majú podieľať obaja rodičia. Jeho starostlivosť sa však týmto spôsobom stráca, ako je uvedené v zákone o rodine! Chcela by som sa opýtať, ako to teda je? Čo by som mala robiť, keď cítim nedostatok peňazí, najmä v tomto období? Zatiaľ mi pomáhajú rodičia, ale oni sú už na dôchodku. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,
peniaze z výživného nemôže byť posielané na účet (hoci zriadený na meno syna), ak tam syn nemá prístup. Ak chce otec platiť výživné na bankový účet, účet si môže a má zriadiť priamo syn. Je to potom účet, kde nemá nikto iný prístup a syn bude dostávať výživné na tento účet a následne nakladať s peniazmi na ňom. Vami uvedeným postupom, teda že sa výživné platí na účet, ku ktorému nemá dieťa prístup sa neguje celé výživné a také platenie stráca akýkoľvek význam.

Dokonca v tomto smere môžeme uvažovať aj o tom, či vôbec otec splnil svoju povinnosť zaplatiť výživné, ak ho iba formalisticky poslal na účet, ktoré je síce vedené na meno syna, ale syn tam nemá žiadne dispozičné právo. Tzn. že by ho za túto dlžnú sumu mohol syn dať na exekúciu.


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, dňa 21. 7. som nadobudol rozsudok, podľa ktorého som povinný platiť výživné vo výške 200€ vždy do 15. dňa v mesiaci, a to vopred, matke dieťaťa. Chcem sa opýtať, či je postačujúca prvá úhrada výživného 15. 8. vo výške 200€, alebo je potrebné uhradiť matke aj alikvotnú časť za mesiac júl? Ak áno, potom do akého termínu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
pre výživné nie je rozhodujúca právoplatnosť rozsudok, ale doručenie rozsudku, aj keď ste podali odvolanie. Výrok o výživnom je tzv. predbežne vykonateľný. 200,- € ste teda mali platiť od doručenia rozhodnutia okresného súdu.


Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, v rozsudku o rozvode mám stanovenú vyživovaciu povinnosť, ktorá činí 120 € mesačne. Bývalej manželke som po rozvode poslal 4000 € na účet ako preddavok na výživné, avšak v poznámke som to nespecifikoval. Teraz, po roku, ma vydiera tým, že ma obviní z neplatenia výživného. Chcem sa opýtať, či je možné akceptovať daný preddavok a teda neplatiť výživné ešte približne roky alebo je to právne neakceptovateľné?

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 23.07.2020)

Dobrý deň,
správne by sa malo výživné posielať v mesačných opakovaných dávkach. Ani súd neprizná výživné ako jednu sumu, ale ako opakovanú dávku. Ak ste už takto poslali väčšiu sumu naraz, no neuviedli ste tam, že je to výživné a teraz Vám robí problémy, potom odporúčam napísať jej email, prípadne list, v ktorom je napíšete, že ste uhradili výživné na niekoľko rokov. Odporúčam presne vypočítať aj počet mesiacov a napísať jej dokedy má zaplatené výživné. Stretol som sa aj s prípadmi, kedy súd takúto jednorazovú úhradu neuznal. Dôkazné bremeno bude na Vás. Druhá možnosť je veľmi komplikovaná. Museli by ste ju vyzvať na vrátenie, prípadne ju zažalovať a potom platiť pravidelne len dané sumy. Prvá možnosť je jednoduchšia, ale je potrebné tam jasne napísať, že je to výživné a je zaplatené do mesiaca XY roku XY.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava