Máte
otázku?

Platenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Platenie výživného

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na situáciu, v ktorej sa ocitol môj priateľ. Je rozvedený a nestýka sa so svojou rodinou, pretože jeho manželka si založila novú rodinu. Napriek tomu na svojho syna platí výživné. Nedávno sa však jeho syn oženil a o tejto udalosti svojho otca neinformoval. Zaujímalo by ma, či je môj priateľ stále povinný platiť výživné, i keď jeho syn už navštevuje vysokú školu. Podľa môjho názoru by sa oženením syn stal zabezpečenou osobou. Bola by som vďačná za relevantné informácie. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

Dobrý deň, zákon o rodine takéto situácie neupravuje, a preto sa touto problematikou musela vysporiadať súdna prax. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe uzavretím manželstva vyživovacia povinnosť voči deťom nezaniká. Táto platí naďalej (ak sú splnené zákonné podmienky), avšak stáva sa tzv. podpornou vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Tzn. že si prioritne svoju vyživovaciu povinnosť musia plniť manželia navzájom. Až keď druhý manžel nevie zabezpečiť výživu (napr. i z toho dôvodu, že je tiež študentom) má svoju vyživovaciu povinnosť plniť rodič dieťaťa. Nakoľko syn Vášho partnera ešte navštevuje VŠ dennou formou, stále trvá jeho vyživovacia povinnosť ako podporná vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. To, či má naďalej platiť výživné závisí na tom, či si dokážu manželia navzájom zabezpečiť výživu. Ak nie, Váš partner si musí svoju vyživovaciu povinnosť plniť.

Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o podmienkach retroaktívneho platenia výživného. Priateľ má dieťa so svojou bývalou partnerkou, ktorá po narodení dieťaťa nechcela, aby bol ako otec zapísaný v matrike. Teraz, po troch rokoch, si náhle uvedomila, že sa sama o dieťa postarať nedokáže, a podala návrh na určenie otcovstva na súde. Súdne konanie prebehlo rýchlejšie, ako sa očakávalo, a tak bol priateľ nakoniec uznany za otca dieťaťa. Od momentu, keď bol zapísaný ako otec, platí výživné v sume, na ktorej sa s bývalou partnerkou dohodli. Na prvom súdnom pojednávaní mu však bolo oznámené, že bude musieť zaplatiť aj výživné za obdobie spätne. Keďže bývala priateľka v minulosti nechcela, aby platil výživné, je možné, že by nemal právny nárok na spätné výživné. Je možné tento nárok nejako spochybniť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň,
v tomto smere je dôležité ustanovenie § 77 ods. 1 Zákona o rodine: 

Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.   V tomto prípade sme toho názoru, že podmienky na priznanie spätného výživného nie sú splnené a súd by teda podľa nášho názoru v tomto prípade spätné výživné priznať nemal, nakoľko v tomto prípade za vzniknutú situáciu môže najmä matka. V prebiehajúcom konaní na to poukážte, matka totiž mohla návrh na určenie otcovstva podať aj skôr.   

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň,
Vaša otázka bola zodpovedaná iba vďaka tomu, že existujú ľudia, ktorí podporili fungovanie tejto online poradne. Za odpoveďou na Vašu otázku sú konkrétni ľudia, ktorí venovali svoj čas a peniaze na to, aby ste aj Vy mohli dostať odpoveď.

Denne pracujeme na tom, aby na Slovensku existovala platforma, kde môže človek prísť po bezplatnú radu a nájsť odpoveď rýchlo na svoju právnu otázku a ak ju nenájde, tak mu kvalifikovaný človek pomôže zadarmo.

My totiž veríme tomu, že keď ľudia nebudú mať právne problémy a budú poznať svoje práva, tak zvyšime šťastie ľudí a znížime počet nechcených tragédií. Tie totiž vznikajú často z nevedomosti možností, ktoré človek má pri riešení svojich problémov.

Chcete sa zapojiť do pomoci iným a podporiť online právne poradenstvo a túto poradňu pre bežných ľudí?

Prispejte na jej fungovanie jednorazovo 10 eur.

Príspevok (donácia) je dobrovoľný a slúži výlučne na to, aby dostali odpovede všetci tí, ktorí to potrebujú. Prispieť môžete verejne alebo anonymne.

SK84 8330 0000 0028 0181 3123
VS: 332211

Ďakujeme za Vašu podporu.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či môže byť môj priateľ udaný svojou bývalou partnerkou v prípade, že raz za rok neposiela výživné na svojho syna. Konkrétne neodoslal výživné v roku 2022 a rovnako to plánuje tento rok, teda v roku 2024. Je možné, aby ho za to jeho bývalá partnerka udala? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň,
trestný zákon uvádza, že trestného činu zanedbania povinnej výživy sa dopustí ten, kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Vzhľadom na uvedené, ak si bývalý vašej priateľky nesplnil svoju povinnosť najmenej dva masiace v priebehu dvoch rokov, potom môže na neho podať trestné oznámenie. Rovnako však môže svoj nárok vymáhať aj exekučnou cestou za predpokladu, že výživné má priznané aj súdnym rozhodnutím. V takomto prípade môže hneď podať návrh na vykonanie exekúcie - vymoženie výživného. 


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či súd môže určiť presný dátum, kedy mi otec dieťaťa má posielať výživné. Keďže pri našom rozvode nebol stanovený konkrétny dátum platby, posiela mi ho každý mesiac na posledný deň. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 28.01.2024)

Dobrý deň, áno, je možné požiadať súd o určenie presného dátumu platby výživného. Ak pôvodné rozhodnutie súdu o výživnom nešpecifikuje konkrétny dátum alebo obdobie, kedy má byť výživné uhradené, a táto situácia pre vás predstavuje problém, môžete podať návrh na súd s požiadavkou na doplnenie alebo zmenu rozhodnutia tak, aby obsahovalo presný dátum alebo termín platby výživného.

 

V takomto návrhu by ste mali uviesť, prečo je pre vás dôležité mať stanovený konkrétny dátum platby a ako vám súčasná situácia komplikuje život alebo správu financií. Súd potom môže rozhodnúť o zmene podmienok platby výživného a určiť presný dátum alebo obdobie, kedy má byť výživné každý mesiac uhradené.

 

Je dôležité mať na pamäti, že každá zmena súdneho rozhodnutia vyžaduje formálny postup, a preto sa odporúča pripraviť dôkladné odôvodnenie vašej požiadavky. Ak máte konkrétne preferencie, či už je to začiatok mesiaca alebo iný dátum, mali by ste to jasne uviesť vo vašom návrhu.


Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj exmanžel mi nechce poskytnúť číslo účtu, na ktorý by som mohla poslať platby za výživné. Naša 17-ročná dcéra žije s exmanželom a on tvrdí, že by som mala peniaze posielať priamo dcére. Ako by som mala v tejto situácii postupovať?

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň, ak dcéra nie je plnoletá, potom ste ako rodič povinný zasielať výživné na účet rodiča, ktorý ju má zverenú do svojej osobnej starostlivosti. O tomto ex-manžela poučte, a síce, že výživné budete zasielať na jej účet potom, čo dovŕši vek 18 rokov, dovtedy ste povinná výživné poukazovať na jeho účet. Ak by Vám ho odmietal dať, potom je nevyhnutné to platiť poštovou poukážkou na adresu, aby sa nestalo, že na vás podá návrh na vykonanie exekúcie z dôvodu neplnenia si vyživovacej povinnosti vo vzťahu k vašej dcére a exekútor vám začne výživné strhávať z účtu. 


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, platím výživné vo výške 200 eur a moja bývalá partnerka stále chce, aby som okrem výživného platil aj ďalšie výdavky, ako napríklad za stužkovú a vodičský preukaz. Určila sumu 500 eur. Naša dcéra má 18 rokov. Môže moja ex-partnerka stále žiadať vyššie príspevky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,
výška výživného sa nemôže meniť len tak podľa toho ako žiada matka. Ak máte určené výživné rozhodnutím súdu, tak je potrebné platiť v rozsahu ako je uvedené v rozhodnutí. Taktiež v tomto prípade už rozhoduje dcéra sama a nie matka, nakoľko ako uvádzate dcéra už má 18 rokov. Výživné môžete vyplácať priamo na účet dcéry. Tiež platí, že ak je súdom určené výživné v konkrétnej výške, tak iné výdavky ako stužková, vodičský preukaz a podobne, tak tieto platiť nemusíte.   


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem požiadať o zvýšenie výživného pre dcéru, ktorá študuje na vysokej škole. Problém spočíva v tom, že otec dieťaťa je živnostník, vykazuje veľmi nízky príjem a má dlžoby voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Existuje nejaká legislatívne stanovená minimálna výška výživného, alebo čo súd zohľadňuje, ak je situácia takáto? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom, Lucia

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň,
áno, minimálne výživné upravuje ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine:

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.   V súčasnosti v zmysle opatrenia o úprave súm životného minima č. 220/2023 Z. z. ide o minimálne výživné 36,8 eur pre rok 2023.
Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku, keďže sa momentálne nemôžem spoľahnúť na svoj úsudok týkajúci sa danej situácie. Ja a moja bývalá priateľka máme spoločné maloleté dieťa. Už sme sa pred časom rozišli a už 15 rokov neudržiavame žiadny kontakt. Až doteraz som riadne platil výživné na účet stanovený súdnym rozsudkom. V januári 2024 sa môj syn stane plnoletým. Vzhľadom k tomu, že sme už 15 rokov bez kontaktu, neviem, kde momentálne býva, či študuje alebo pracuje, alebo aký je jeho zdravotný stav. Jeho matka mi totiž zakázala akúkoľvek komunikáciu a neviem prečo. Cítime sa ako dvaja cudzinci. Moja otázka sa týka výživného - mám aj naďalej platiť výživné na dieťa? Ak bol rozsudok o výživnom stanovený súdom, môžem podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
ak bude váš syn už plnoletý, potom môžete platiť výživné už na jeho bankový účet, t. j. k jeho rukám, nie k rukám matky za predpokladu, že ešte nie je schopný sám sa živiť. Nadobudnutie schopnosti sám sa živiť  však neprichádza nevyhnutne s dosiahnutím plnoletosti. Naopak častokrát prichádza neskôr, až keď je dieťa schopné samo si na seba zarobiť. Preto, ak sa rozhodne študovať na vysokej škole, v tomto prípade by vyživovacia povinnosť podľa súdnej praxe zanikla až potom čo by ukončil druhý stupeň vysokej školy, za predpokladu že dieťa študuje. Samozrejme, ak by počas štúdia na vysokej škole dieťa študovať prestalo, napr. by štúdium na istý čas prerušilo alebo uprostred štúdia by ho ukončilo, potom vyživovacia povinnosť zanikne a dieťa je povinné zabezpečovať si výživu samo s tými schopnosťami, ktoré dovtedy nadobudlo. Práca sa vždy dá nájsť.  

Preto by bolo najlepšie zistiť, čomu sa vaše dieťa venuje, či ešte študuje alebo už pracuje. Ak by už pracovalo, potom môžete podať návrh na zrušenie výživného na súd príslušný podľa bydliska vášho plnoletého dieťaťa. Naopak ak by nepracovalo a ešte by sa naďalej na svoje povolanie pripravovalo, potom výživné treba ďalej platiť, po nadobudnutí plnoletosti môžete aj priamo na účet dieťaťa (aj bez toho aby o tom rozhodol súd). 


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj syn bol prisúdený môjmu ex-manželovi od 1. 7. 2023, (dôvodom bola skutočnosť, že si syn našiel školu blízko jeho bydliska a my žijeme 65 km odtiaľ. Po dohode s ním sme sa rozhodli, že ho teda prisúdime k nemu.). Moja otázka znie: Mal mi môj manžel zaplatiť výživné ešte za jún 2023 alebo nie? Vypláca sa výživné v tom istom mesiaci a nie mesiac vopred? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň, výživné sa platí vopred na konci každého mesiaca na nasledujúci mesiac. Ak bol synovi prisúdený pobyt u otca od 1. 7. 2023, bude bývalý manžel musieť zaplatiť výživné za jún 2023. Výška výživného závisí od viacerých faktorov, ako sú príjmy rodičov a potreby dieťaťa. V prípade nezhody ohľadom výšky výživného môže byť rozhodnutie o výške výživného určené súdom. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte sa na mňa obrátiť.


Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra práve ukončila strednú školu a plánuje externe študovať na vysokej škole. Moja exmanželka zatiaľ platí výživné, ale chce podať žiadosť o jeho zrušenie. Je pravda, že keď dcéra študuje externe, už nie je povinnosť platiť výživné? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.06.2023)

Dobrý deň, ak sa dcéra rozhodla pre štúdium na vysokej škole externou formou, potom v zmysle ustálenej súdnej praxe platí, že už nadobudla schopnosť sama sa živiť, a vyživovacia povinnosť rodičov zaniká. Preto, ak výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, rodič alebo plnoleté dieťa môže podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Totiž predpokladá sa, že ak dieťa bude navštevovať vysokú školu iba externe, potom je schopné sa riadne zamestnať, a teda začať si zabezpečovať svoje životné potreby sama. 


Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ohľadom úhrady výživného. Zmenila som banku a nové číslo účtu som oznámila exmanželovi. Ten mi napísal, že mi na tento účet nepošle peniaze pre deti, lebo nevie, či je to naozaj môj účet. Mám povinnosť mu dokazovať, že tento účet je môj? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

(odpoveď odoslaná: 03.02.2023)

Dobrý deň, musíme podotknúť, že Váš bývalý manžel je opatrný a urobil v podstate správne, lebo výživné sa má hradiť oprávnenému a z jednoduchého oznámenia z Vašej strany o zmene banky a čísla účtu to nemusí byť jednoznačné. Nataraz kým vec vybavíte nech výživné bývalý manžel pošle poštovou poukážkou na Vašu adresu.
Odporúčam pozrieť na stránke Vašej novej banky príslušné tlačivo /často je online/ a toto tlačivo si nechať potvrdiť bankou /pozn. : potvrdenie o vedení účtu/ a to zašlete bývalému manželovi ako podklad pre úhradu výživného na uvedený nový účet.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platenie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.