Máte
otázku?

Daň z dedičstva ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Daň z dedičstva ?

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať či sa platí daň z peňazí po zosnulom? A aké percento?

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Dobrý deň,
daň z dedičstva je zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Zdedili sme tri sestry dom po mame daň z dedičstva je zrušená vlastníme ho rok a tento rok ho chceme predať. Budeme platiť daň z predaja?

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
ak Vaša mama vlastnila dom viac ako 5 rokov, tak daň z príjmu z prevodu vlastníckeho práva nebudete platiť, nakoľko sa Vás bude vzťahovať oslobodenie od dane z dôvodu priameho dedenia a vlastníctva nehnuteľnosti viac ako 5 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás zdedila som minulý rok vo februári nejaké pozemky a chcem sa opýtať, či sa platí nejaká daň z dedičstva? Viem, že mi treba podať daňové priznanie z nadobudnutých pozemkov do 31. 1. 2022 obci, na území, ktorej sú tie pozemky, tak je to?

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
daň z dedičstva sa neplatí. Ak ste zdedili pozemky, podajte daňové priznanie a následne budete platiť obci daň z nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať zdedila som byt po sestre ak ho predám budem platiť daň z predaj?

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2021)

Dobrý deň,
nakoľko ste dedičstvo nadobudli po tzv. nepriamom dedení (nie od rodiča, dieťaťa alebo starého rodiča), na oslobodenie od dane z príjmov by sa vyžadovalo vlastníctvo aspoň piatich rokov. Nakoľko nehnuteľnosť budete predávať skôr, ako po piatich rokov od dedičského konania, vznikne Vám daňová povinnosť.

Daň však budete platiť iba z daňového základu, ktorý sa určí ako rozdiel hodnoty nehnuteľnosti v čase dedenia a hodnoty nehnuteľnosti v čase predaja. Tzn. že len zo "zisku" budete platiť daň z príjmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z dedičstva ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako je to s platením dane, rodiča boli spoluvlastníci rodinného domu, otec zomrel, jeho časť bude prevedená na mamu a 3 deti a bolo nám povedané, že dom treba ohodnotiť a z hodnoty domu sa bude platiť daň. Ďakujem za odpoveď. Róbert

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2021)

Dobrý deň, vo veci uvádzate, že ak ste nehnuteľnosti zdedili, tak sa žiadna daň z dedičstva neplatí. Daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.
V dedičskom konaní platíte len odmenu notára a následne súdny poplatok za prejednanie dedičstva.

Po dedičskom konaní treba len podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti v zmysle ust. zákona o miestnych daniach. Tlačivo na podanie čiastkového daň,. priznania nájdete aj na stránke Vašej obce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím o radu. Zosnulá mamička bola vlastníkom bytu. Dedičmi sú 2 deti, ktoré budú dediť byt na 2 polovice. Musia platiť daň za zdedenie tejto nehnuteľnosti? Ďakujem. Daniela

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2021)

Dobrý deň, daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže žiadnu dań z dedičstva dedičia paltiť nebudú. Dedičia budú platiť len odmenu notára v dedič.konaní a súdny poplatok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Potrebovala by som poradiť, vlastne odpoveď, či zrušenie daní z dedičstva sa vzťahuje aj na hnuteľnosť(peniaze) získané z dedičstva zo zahraničia. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň,
na Slovensku sa daň z dedičstva neplatí. Ak ste tieto peniaze nadobudli v rámci dedičského konania, ktoré bolo vedené na území iného štátu, podlieha toto dedičské konanie tomuto právnemu poriadku. Odpoveď teda treba hľadať v právnom poriadku tohto štátu. Ak však peniaze dostanete a doveziete ich na Slovensko, nebudete z nich platiť daň z dedičstva, nakoľko tá už nie je.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z dedičstva ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
platí sa daň z dedičstva pozostatkom? Jedná sa o bežný účet a vkladnú knižku. Ak áno, v akej výške? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň,

nakoľko predmetom dane z príjmov nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný dedením podľa  Občianskeho zákonníka v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty, nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Daň z dedičstva je zrušená to viem, no ako je to teda, keď zdedím nehnuteľnosť a predám ju ihneď a nie až po 5 rokoch vlastníctva po dedičskom konaní. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade hovoríme o dani z príjmu z prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Ak však ide o priame dedenie (rodič-dieťa), a poručiteľ (rodič) vlastnil nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, budete oslobodený od dane z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem vedieť, či budem ja a moje deti platiť daň po zosnulom manželovi z auta, ktoré ešte splácam. Zuzana

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2021)

Dobrý deň, ak ste zdedili motorové vozidlo v dedič. konaní, žiadnu daň z dedičstva platiť nebudete. Daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z dedičstva ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či sa platí daň z dedičstva v prípade, že sa nededí postupne (napr. z matky na dcéru ), ale ak ma strýko v záveti uviedol ako dediča.
Ďakujem.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2021)

Dobrý deň,
v otázke sa pýtate, či budete platiť daň z dedičstva v prípade dedenia v nepriamom rade. Uvádzame, že toto nie je podstatné, či ide o dedenie v priamom rade /matka a dcéra/, alebo o dedenie v nepriamom rade /strýko a synovec/.

Uvádzame, že daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže žiadnu daň platiť nebudete.

Podstatné je to, že ak by išlo o dedenie napr. nehnuteľnosti, potom v prípade, že by ste chceli zdedenú nehnuteľnosť predať, príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti v nepriamom rade podlieha dani z príjmu. Oslobodenie od platenia dane z príjmu by sa na Vás vzťahovalo až po uplynutí až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy by ste nadobudli takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona). Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti. Výdavkom pri predaji zdedenej nehnuteľnosti by bola cena uvedená v dedičskom rozhodnutí.

Ak by ste mali zdediť nehnuteľnosť na základe závetu a chceli by ste sa v budúcnosti vyhnúť poplatkom u notára, možnosťou je spísanie darovacej zmluvy za života budúceho poručiteľa /strýka/ a to so zriadením vecného bremena práva doživotného užívania bývania v nehnuteľnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, svokor zdedil finančnú hotovosť po zosnulej manželke. Je potrebné podať daňové prizanie a zaplatiť daň z dedenej sumy? Na takúto otázku ste odpovedali, že je to zrušené od roku 2004. Len ma zaujíma, či sa tento zákon nezmenil. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň,
nič sa na veci nemenilo. Z dedičstva sa neplatí žiadna daň. Bude musieť zaplatiť iba súdny poplatok a odmenu notárovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa informovať, aká daň sa platí pri predaji nehnuteľnosti z dedenia.
Ďakujem.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
ak Váš právny predchodca (poručiteľ) vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, nebudete platiť z predaja zdedenej veci žiadnu daň. Takýto príjem je oslobodený od dane z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z dedičstva ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, či budem platiť daň z nehnuteľnosti ako dedič po mame. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
daň z nehnuteľnosti budete platiť ako vlastník nehnuteľnosti (titulom bude vlastníctvo nehnuteľnosti, a nie dedenie) v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak ste mysleli daň z dedenia (na základe toho, že ste zdedili nehnuteľnosť po nej), tak taká daň sa už na Slovensku neplatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z dedičstva ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu či by platili moji dediči po mojej smrti daň z peňazí uložených v banke na sporiacom účte a vo fondoch. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Daň z dedičstva ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2020)

Dobrý deň,
daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

V dedič. konaní by platili za uvedené fin. prostriedky ako aktíva dedičstva len odmenu notára. Výška poplatku závisí od množstva fin. prostriedkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Daň z dedičstva ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

  Dobrý deň daň z dedičstva neexistuje a preto nebudete platiť žiadnu daň bodka nadobudnutie nehnuteľnosti oznámiť správcovi dane a prvý rok je potrebné ...

 • Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

  Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, či by som bola oslobodená od dane z ... s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa ...

 • Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

  Je možné, aby otec zdedený majetok po matke hneď pri prvom pojednávaní daroval deťom a vyhol sa plateniu dane z dedičstva ? Podľa čoho sa vlastne daň z ...

 • Dedenie financií po predaji nehnuteľnosti

  Prosím o informáciu: Sú predmetom dedičstva financie získané predajom ... Čo sa týka dane, v Slovenskej republike bola daň z dedičstva zrušená. Rovnako ...

 • Ako sa vzdať dedičstva?

  Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného ... chcem sa spýtať, či zo zákona je povinné platiť daň z dedičstva alebo sme od tejto dane ...

 • Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

  Daň z dedičstva už nie je, bola zrušená v roku 2004. ... dedením, nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu.

 • Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

  Je darovanie v tomto prípade oslobodené od dani z príjmu? ďakujem ... nie je potrebné platiť daň z príjmu ani daň z dedičstva. Daň z dedičstva bola zrušená.
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku