Máte
otázku?

Platby spojené s užívaním bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Platby spojené s užívaním bytu

Dobrý večer, sesternica darovala byt, v ktorom má zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu. S obdarovanou sa v darovacej zmluve nedohodli na podmienkach platieb súvisiacich s užívaním bytu. Sesternica v tomto byte nebýva, hoci má doživotné právo, momentálne je v domove dôchodcov. Je povinná uhrádzať platby, aj keď byt neužíva?

Odpoveď: Platby spojené s užívaním bytu

Dobrý deň. Náklady za platby spojené s užívaním a vlastníctvom bytu by mal primárne znášať vlastník dotknutého bytu. Vzhľadom na to, že Vaša sesternica už nie je vlastníčkou bytu (vlastníčkou bytu je obdarovaná), nevidím dôvod, prečo by mala znášať spomínané náklady práve ona. Uvedené platí o to viac, ak predmetný byt ani neužíva, hoci v ňom má zriadené doživotné právo bývania a užívania.
Pokiaľ by mala Vaša sesternica (ako oprávnená z vecného bremena) znášať akékoľvek náklady, bolo by potrebné dohodnúť to zmluvne.

Trápi vás "Platby spojené s užívaním bytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platby spojené s užívaním bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Som majiteľkou bytu, ale nebyvám v ňom. V bytu býva moja mama, ale odmieta platiť inkaso. Ako by som mala tento problém riešiť? Ďakujem za radu. Renáta

Odpoveď: Platby spojené s užívaním bytu

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že ste sa stali vlastníčkou bytu na základe zrejme dedenia prípadne na základe darovacej zmluvy a Vaša mama v predmetnom byte bývala aj predtým, než ste ste Vy stali vlastníčkou bytu.
Ako sme už uviedli v našich predchádzajúcich odpovediach iných pýtajúcich sa, primárne povinnosťou platiť platby správcovi byt. domu a ostatné úhrady spojené s užívaním bytu (plyn, elektrina a pod./, má v prvom rade vlastník bytu.

Otázkou je čo chcete dosiahnuť. Odporúčame písomnú dohodu s matkou, že náklady spojené s bývaním bude hradiť výlučne ona. Ak by k dohode nedošlo, potom riešením je len podanie žaloby na súd o vypratanie nehnuteľnosti, na čo by ste mali mamu upozorniť.

Uvádzame, že ak by ste neplatili poplatky spojené s užívaním bytu správcovi byt. domu, potom správca môže dať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby v zmysle ust. § 7c/ a § 15 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

V prípade neplatenia dodávok elektriny a plynu, dodávatelia médií môžu uvedené média odpojiť od dodávky. Opätovne zapojenie je však spojené so zvýšenými fin. nákladmi.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platby spojené s užívaním bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem sa informovať. Ak kupujeme byt na základe ponuky zverejnenej na internete, kde boli zálohové platby (nájomné) uvedené vo výške 100 eur + elektrina, a odrazu sa po dvoch mesiacoch trvania procesu kúpy dozvedáme od predávajúceho, že budú teraz vo výške 135 eur + elektrina, je to v poriadku? Ako preveriť reálne náklady, resp. dajú sa ešte upraviť?

Odpoveď: Platby spojené s užívaním bytu

(odpoveď odoslaná: 25.06.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že informácie uvedené v inzeráte majú informačný charakter. Nemusia byť záväzné. Zálohové platby sa každoročne menia. Závisia nielen od počtu osôb obývajúcich nehnuteľnosti, ale tiež od predchádzajúcej spotreby. Najrelevantnejšie informácie o mesačných zálohových platbách, spôsobu ich výpočtu, prípadne ich úpravy Vám vie poskytnúť správca bytového domu. Ak teda chcete mať presné informácie, kontaktujte priamo správcu bytového domu. Rovnako je potrebné uviesť, že výška zálohových platieb nebýva súčasťou kúpnej zmluvy. Na druhej strane je to informácia a skutočnosť, ktorá môže ovplyvniť záujem o nehnuteľnosť, preto Vám odporúčam vopred sa informovať o jej výške.


Podotázka: Platby spojené s užívaním bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na radu. Som spoluvlastníčkou bytu s manželom, momentálne sme však v omeškaní s platbou nájomného a služieb, ktoré tvoria sumu 1200 €. Dnes nám prišiel zo súdu list, že dňa 22.10.2015 je naplánované pojednávanie vo veci vypratania bytu. Rada by som sa informovala, či je možné sa proti tomuto nejakým spôsobom brániť, prípadne či existuje možnosť dosiahnuť kompromis. Sme ochotní dlh splácať formou splátok, keďže neschopnosť platiť vznikla v období, kedy sme boli bez práce. Ďakujem za odpoveď a pomoc, prajem pekný deň.

Odpoveď: Platby spojené s užívaním bytu

(odpoveď odoslaná: 08.10.2015)

Dobrý deň

pravidlá ako zaobchádzať s neplatičmi v bytovom dome by mali byť ustanovené v v zmluve o spoločenstve (o správe bytu), teda bolo by potrebné poznať jej ustanovenia. Avšak všeobecne správca (spoločenstvo) je povinný podľa zákona sledovať a vymáhať platby od vlastníkov bytov. Najčastejšie sa správca (spoločenstvo) snaží s neplatičom dohodnúť napr. na splátkach, avšak toto nie je jeho povinnosť. Pokiaľ neplatič neuhradí nedoplatky, správca alebo spoločenstvo má možnosť riešiť to súdnou cestou alebo predajom bytu na dobrovoľnej dražbe. Máte možnosť sa brániť na súde, resp. ak to bude možné môžete sa pokúsiť so správcom (spoločenstvom) uzavrieť zmier.

 


Trápi vás "Platby spojené s užívaním bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platby spojené s užívaním bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, s bývalým manželom sme sa po rozvode prostredníctvom notárskej zápisnice dohodli na rozdelení nášho spoločného majetku, ktorý sme spolu nadobudli počas manželstva. Teda bezpodielové spoločné vlastníctvo (BSV) sme rozdelili a to 1. decembra 2012. V máji 2013 boli bývalému manželovi na jeho účet zaslané preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2012 za byty, ktoré sme mali v BSV. V čase vyplatenia preplatkov som už jeden z bytov mala vo výlučnom vlastníctve ja. Manžel mi odmieta uhradiť polovicu z preplatkov, hoci som sa v plnej miere podieľala na úhrade nájomného. Rada by som sa opýtala, či mám právo na polovicu z týchto preplatkov. Ak by som sa ich domáhala súdnou cestou, mám šancu? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, Valachová.

Odpoveď: Platby spojené s užívaním bytu

(odpoveď odoslaná: 11.01.2014)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade ide o otázku vysporiadania preplatku na byte a BSM. Samotná skutočnosť, že ste sa dohodli na vysporiadaní BSM notárskou zápisnicou, nemá vplyv na vysporiadanie zvyšných práv (prípadne povinností) vzniknutých počas manželstva.

 

Platí teda, že manželia sa môžu majetkovo vysporiadať aj čiastočne. Pokiaľ sa objaví po rozvode manželstva ešte ďalší majetok, ktorý nebol vysporiadaný, bývalí manželia majú právo sa k týmto právam (majetku) vysporiadať. Vo vašom prípade by nešlo o klasickú žalobu o zaplatenie preplatkov na byte, ale o žalobu o vysporiadanie BSM po rozvode. Otvorili by ste však iba tú časť BSM, ktorá nie je vysporiadaná, teda preplatky na byte. V súdnom konaní by súd určoval, či tento preplatok je možné vysporiadať v konaní o vysporiadanie BSM a akým spôsobom bude preplatok vysporiadaný.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platby spojené s užívaním bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.