Máte
otázku?

Vykonateľnosť výroku o výživnom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Trnava

Otázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom

Dobrý deň, dnes mi prisiel rozsudok o rozvode. Je tam napísané, navrhovatel ma platit vyzivne počnuc dnom právoplatnosti rozsudku o rozvode. Napriek tomu ze podal ziadost o rozvod on, odstahoval sa od nas v oktobri 2015, nevzdal sa odvolania,odisiel koli inej zene od rodiny. Rozvod bol v apríli 2016, odkedy ma platit vyzivne? Ak sa odvola, tak sa to moze natahovat a dovtedy nemam narok na vyzivne na dieta az od pravoplatnosti rozsudku? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

Dobrý deň. Výroky súdu ohľadom výživného majú osobitný právny režim, nakoľko pre tieto výroky platí tzv. predbežná vykonateľnosť. Legislatívne vyjadrenie tohto inštitútu je upravené v ustanovení § 162 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého: „Predbežne vykonateľné sú rozsudky odsudzujúce na plnenie výživného alebo pracovnej odmeny za posledné tri mesiace pred vyhlásením rozsudku.“ Vzhľadom na uvedené by mal povinný rodič plniť výživné aj vtedy, ak sa voči rozsudku odvolá.

Trápi vás "Vykonateľnosť výroku o výživnom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
c hcela by som sa opýtať, partner sa 3. 10. 2021 odvolal voči výživnému na Krajskom súde v Košiciach. Prosím Vás ešte ako dlho budem čakať na rozhodnutie? Má mi platiť 180 eur na dve deti, no on si určil výživné sám 60 eur na dve deti a ja nemôžem nič, lebo nemám právoplatnosť súdneho rozhodnutia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak Krajský súd v Košiciach zatiaľ nerozhodol o odvolaní, treba rozhodnutie súdu urgovať písomnou formou.

Toto však z hľadiska platenia výživného podľa rozsudku okresného súdu nie je podstatné a to z dôvodu, že rozsudky o výživnom sú vykonateľné ich doručením v zmysle ust. § 44 Civil. mimosporového poriadku.

Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, že otec detí podal odvolanie na Krajský súd v Košiciach je povinný platiť výživné podľa rozhodnutia okresného súdu, a toto sa v právnickej terminológii nazýva predbežná vykonateľnosť. Na základe rozhodnutia okresného súdu teda môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Kontaktujte preto prísl. okresný súd, ktorý rozsudok vydal a žiadajte o vyznačenie doložky vykonateľnosti priamo na rozsudku, ktorý rozsudok s doložkou vykonateľnosti bude žiadať súdny exekútor pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie.


Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy ma byt vykonateľnosť rozsudku, keďže som obdržala rozsudok ako navrhovateľka o určenie otcovstva a výživnom v roku 8. 2. 2021 a skoro 2 roky trval súd. Dnes mi došiel rozsudok tj. 31. 8. 22 a chcela som ho dnes nadobudnúť tu vykonateľnosť. Povedala mi, že mám počkať kým on prevezme rozsudok v ČR až potom môžem podať o vykonateľnosť. To ako vážne mám čakať ďalší mesiac, aby som mohla začať konať?

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
súd nevie určiť vykonateľnosť súdneho rozhodnutia, hoci sa jedná o výživné, kým obe strany (otec i matka) neprevzmú súdnu zásielku obsahujúcu rozhodnutie na pošte. Následne sa musí doručenka vrátiť na súd. Keď sa doručenka vráti na súd, súdna tajomníčka vyznačí vykonateľnosť rozhodnutia. Až potom budete môcť  vo veci začať exekučné konanie. Málokedy sa však stáva, že to trvá mesiac. To sú prípady, kedy sa napríklad na pošte zapatroší zásielka alebo sa stratí doručenka.


Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
protistrane bola uložená povinnosť platiť výživné k rukám druhej strany vždy v presne stanovenom termíne (povedzme 15 v mesiaci). Rozsudok protistrana prevzala po odoslaní súdom na poste pred týmto stanoveným termínom (povedzme 10 v mesiaci) a zároveň sa protistrana odvolala, takže rozsudok stále nie je právoplatný (čo nemá na vykonateľnosť o výživnom vplyv, ako som sa už dočítal). Druhá strana si prevzala rozsudok po stanovenom termíne splatnosti výživného (povedzme 20 v mesiaci). Je vykonateľnosť o výživnom platná už hneď v mesiaci, kedy si protistrana rozsudok prevzala, alebo je platná až od nasledujúceho mesiaca, pretože druhá strana prevzala rozsudok neskôr? Ma platiť protistrana od okamihu prevzatia, resp. ma na začiatok vyplácania výživného vplyv dátum prevzatia rozsudku druhou stranou? Inak napísané, mala by protistrana zaplatiť o jeden mesiac viacej alebo nie?

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 17.06.2022)

Dobrý deň,
rozsudky na výživné sú predbežne vykonateľné. To znamená, že povinnosť plniť na ich základe vzniká momentom doručenia. Ak rozsudok znie tak, že výživné má platiť do 15. dňa v mesiaci a rozsudok si povinný rodič prevezme 10. v mesiaci, tak musí zaplatiť výživné už v ten daný mesiac. 


Trápi vás "Vykonateľnosť výroku o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
dnes som bol na súde, kde mi zvýšili výživné a mám doplatiť 50e od právoplatnosti rozsudku do 3 dní. Chcem sa opýtať, či musím počkať na rozsudok, čo mi bude doručený alebo už to mám zaplatiť do 3 dní ešte pred doručením rozsudku alebo rozhodnutia.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
rozsudky o výživnom sú predbežne vykonateľné. To znamená, že lehota na plnenie, t.j. 3 dni ako píšete Vám plynie od doručenia rozhodnutia súdu, ktorým bolo výživné zvýšené. Čiže pred doručením rozsudku súdu nie ste povinná výživné platiť. 


Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Prišlo mi rozhodnutie o výživnom. Je právoplatne ak je tam rodičovská dohoda s nemožnosťou odvolať sa? Pretože na úrad práce potrebujem právoplatne rozhodnutie. Ďakujem.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 06.11.2021)

Dobrý deň,
ak bola rozsudkom schválená rodičovská dohoda, voči tejto časti rozsudku nie je možné sa odvolať. V tejto časti je rozhodnutie právoplatné doručením. Zároveň však rozhodnutie obsahuje aj výrok o náhrade trov súdneho konania. Ak ste sa odvolania nevzdali, tak voči tomuto výroku plynie lehota na podanie odvolania.

Ak na úrad práce potrebujete právoplatné rozhodnutie, nebudú akceptovať rozhodnutie skôr, než budete mať na ňom vyznačenú tzv. doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Zavolajte na infocentrum súdu, uveďte spisovú značku konania a spýtajte sa, či už majú v systéme právoplatnosť rozhodnutia. Ak áno, budete môcť ísť s rozhodnutím na súd, vyznačiť právoplatnosť a následne ísť s rozhodnutím na úrad práce.


Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ak je pravda že doručením rozsudku o rozvode a o výživnom je manžel povinný platiť určené výživné aj keď sa odvolám, pretože aj keď rozsudok nie je právoplatný, ale výrok o výživnom je vykonateľný čo treba urobiť, ak výživné neuhradil a nemá to ani v pláne?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
áno je to pravda. Rozsudok je v časti výživného tzv. predbežne vykonateľný.

Ak nezačal na základe doručeného rozsudku platiť, môžete voči nemu začať exekučné konanie. Postačuje, aby ste si na rozsudku vyznačili doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na súde, ktorý rozsudok vydal a následne navštívili advokáta vo Vašom okolí alebo súdneho exekútora, ktorí namiesto Vás podajú elektronicky návrh na vykonanie exekúcie.


Trápi vás "Vykonateľnosť výroku o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa spýtať ak som podal dovolanie na najvyšší súd vo veci výživného tak je rozsudok právoplatný alebo musím počkať na vyjadrenie z najvyššieho súdu a potom nadobudne právoplatnosť ? Ďakujem.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 44 Civilného mimosporového poriadku platí, že rozsudky o výživnom sú predbežne vykonateľné, t.j. vykonateľné sú  doručením. Nie je podstatné či ste podali odvolanie alebo dovolanie, platiť je potrebné podľa rozsudku.

K uvedenému zaujal názor aj Najvyšší súd SR, ktorý uviedol že podanie odvolania proti predbežne vykonateľnému rozsudku nemá za následok odklad jeho vykonateľnosti. 


Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, okresný súd rozhodol po niekoľkých rokoch o znížení likvidačného výživného s vetou vo výroku "Súd znižuje počínajúc vykonateľnosťou tohto rozhodnutia". Predpokladám, že exmanželka sa odvolá a celé sa to ešte môže naťahovať až do rozhodnutia krajského súdu. Keďže som momentálne nezamestnaný bez príjmu, tak každé okamžite zníženie by mi pomohlo. Odkedy je možné začať platiť znížené výživné? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň, vykonateľnosť rozsudkov o výživnom, a to nielen rozsudkov o určení, zvýšení, ale aj znížení a zrušení upravuje ustanovenie § 44 Civilného mimosporového poriadku. Podľa tohto ustanovenia sú rozsudky o výživnom vykonateľné doručením. Ide o tzv. predbežnú vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, ak sa výrok týka výživného. V praxi to znamená, že hoci by sa jeden alebo druhý účastník konania odvolal proti rozsudku, tento je v časti výroku o výživnom vykonateľný bez ohľadu na to, že rozsudok ešte nie je právoplatný.


Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Za aktuálnej legislatívy neexistuje možnosť ako dosiahnuť odklad vykonateľnosti výrokov o výživnom. Čo, keď je výživné likvidačné?

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 10.03.2018)

Dobrý deň, tá vykonateľnosť nastáva priamo zo zákona, preto sa nedá odložiť.


Trápi vás "Vykonateľnosť výroku o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, na súde prvej inštancie mi sudkyňa z dôvodu, že som si dovolil na ňu sťažovať sa, rozsudkom uložila výživné na dve deti 8 a 11 rokov 120 Eur a 150 Eur čo je spolu 270 Eur. Pritom jej bolo zrejmé, že môj priemerný mesačný príjem v roku 2015 zo živnosti bol po zdanení 305 Eur mesačne a v tomto roku som bol z vážnych dôvodov na PN 5 mesiacov, kedy som nemohol vykonávať činnosť vôbec. Matka našich detí, ktorá mi už štvrtým rokom bráni s nimi v kontakte uviedla mesačný príjem 750 Eur a jej rodičia, s ktorými s nimi spolu s deťmi žijú v jednej domácnosti majú príjmy v čistom 550 Eur a 720 Eur + svokor príjem zo živnosti. Ja žijem v domácnosti sám. Voči rozsudku som podal odvolanie na KS. Je nejaká zákonná možnosť požiadať niekde o pozastavenie vykonateľnosti časti rozsudku o výživnom pokým odvolací súd nerozhodne vo veci? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 04.12.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 44 Civilného mimosporového poriadku sú rozsudku o výživnom tzv. predbežne vykonateľné. Tzn. že sú vykonateľné doručením rozsudku. Toto ustanovenie nie je možné vylúčiť. Zákon nepripúšťa možnosť odložiť vykonateľnosť výroku súdu o výživnom. Nápravu takéhoto rozhodnutia môžete dosiahnuť iba v rámci odvolacieho konania, pričom je rozhodnutie o výživnom vykonateľné, kým odvolací súd nezruší takýto rozsudok.


Podotázka: Vykonateľnosť výroku o výživnom (Procesné právo (civilné))

Dobry den, chem sa opytat: priatel podal ziadost o znizenie vyzivneho, okresny sud mu vyzivne znizil zo 100eur na 50 eur. Matka maloleteho sa odvolala cize rozsudok pravoplatny nie je ale je vykonatelny, co znamena ze jej ma platit sumu 50 eur do rozsudku krajskeho sudu alebo povodnu sumu 100 eur? Dakujem

Odpoveď: Vykonateľnosť výroku o výživnom

(odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň,

rozsudky odsudzujúce na plnenie výživného sú predbežne vykonateľné, čiže povinnosť plnenia tu vzniká, ako uvádzate, doručením. Podanie odvolania nemá vplyv na vykonateľnosť. Môže platiť 50 eur. Tento názor zastáva aj Najvyšší súd SR  "V prípade rozsudku, ktorý je predbežne vykonateľný, plynie ale lehota na plnenie (už) od jeho doručenia povinnému účastníkovi. Vykonateľnosť teda v prípade takéhoto rozsudku predchádza právoplatnosť. Počiatok behu lehoty na plnenie pri takomto rozsudku sa preto neviaže na právoplatnosť rozsudku; deň právoplatnosti nie je tu z hľadiska vzniku vykonateľnosti významný. Keďže predbežne vykonateľný rozsudok možno vykonať bez ohľadu na právoplatnosť, nemá podanie odvolania proti predbežne vykonateľnému rozsudku za následok odklad jeho vykonateľnosti."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vykonateľnosť výroku o výživnom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku