Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Dobrý deň, prosím Vás ako by som si vedela zistiť , ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičského konania ? Poprípade či bola menená záveť , či sa mi môže stať že ma notár neprizve o dedičskému konaniu . Zomrel mi otec a jeho žena- manželka ( nie moja matka ) ešte pred smrťou vybrala peniaze z otcových účtov aj zo živnostenského, tak mám obavu že ma ani neuvedie ako účastníka Ak teda budete mať čas odpovedať vopred ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Dobrý deň, pokiaľ chcete zistiť, ktorému notárovi pridelil súd na prejednanie dedičstva, to môžete zistiť osobne alebo telefoniky na súde, v ktorého obvode mal poručiteľ (zomrelý) naposledy bydlisko, a ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno zistiť, v ktorého obvode mal naposledy pobyt; ak nie je taký súd, je príslušný súd, v ktorého obvode je poručiteľov majetok, prípadne medzi niekoľkými takto príslušnými súdmi ten z nich, ktorý prvý vykonal úkon, ak ide o konanie o dedičstve.

Ak by Vám to nechceli povedať, potom sa obráťte na príslušný súd písomne, priložte doklad, z ktorého vyplýva, že prichádzate do úvahy ako dedička (napríklad svoj rodný list). V uvedenom liste požiadajte súd o poskytnutie informácie, ktorému notárovi pridelil súd vec na prejednanei dedičstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,

Čo robiť ak nás ani pol roka po úmrtí nekontaktoval notár ohľadne dedičského konania a podľa všetkého ani nie je vybraný, ktorý ho bude robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis po poručiteľovi zistite na stránke prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu poručiteľa v deň úmrtia. Je potrebné hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a dátumu úmrtia a budete tak vedieť, ktorý notár má Váš dedičský spis. Následne môžete kontaktovať notára.

Zoznam súdov a adresy súdov nájdete na stráne www.justice.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, ako by som sa dozvedela, ktorý notár mal na starosti dedičské konanie po mojom otcovi v roku 1997 ďakujem za odpoveď Chmeľová.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Informačné centrum príslušného okresného súdu - miesto trvalého pobytu otca v čase úmrtia.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrela nám 12. ročná dcérka, mala životnú poistku, všetky potrebné papiere sme poslali poisťovne, prišla nám odpoveď, aby sme im uviedli, ktorý notársky úrad to vybavuje. Ako v tomto prípade postupovať?

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme nasledovnú odpoveď.

Ak potrebujete zistiť, ktorému notárovi bolo určené vybavenie dedičskej veci, zistíte na stránke www.justice.sk, v časti súdy, kde nájdete príslušný okresný súd podľa miesta trvalého pobytu nebohej a následne v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Zdravím Vás, mám otázku za života mamky, ktorá zomrela 30.12.2017 mala pôžičku od spol. Quatro vo výške 995 € zaplatila celkom 2807 € žiadali od nej zaplatiť ešte 367 € a dali to na súd kde súd rozhodol, že pôžička je bezúročná a bez poplatkov Quatro teraz mi odmieta vrátiť úroky preto, že rozsudok bol vyhlásený po smrti vraj mám dať znovu otvoriť dedičské konanie, ktoré bolo v marci ukončené z tým, že sa zastavilo kvôli nemajetnosti a mamka ešte za života ich žiadala o vrátenie úrokov o vysvetlenie a nereagovali na nič a tvrdia, že súd urobil chybu, keď vyhlásil rozsudok už mŕtvemu človeku na to všetko sa odvolávajú. Prosím Vás ako ďalej  ? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ Vaša mama zomrela počas súdneho konania v konaní o žalobe spoločnosti Quatro, rozsudok nemohol nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Spoločnosť Quatro sa zrejme ani neodvolala. Postup spoločnosti vzhľadom na okolnosť, že rozsudok bol vyhlásený až po úmrtí, je správny. Váš postup teraz by mal byť nasledovný : Oznámiť konajúcemu súdu, že mama ako žalovaná v predmetnom konaní zomrela. Podľa ust. § 63 Civil. sporového poriadku platí :

"(1) Ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať.

(2) V konaní súd pokračuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, že v konaní pokračuje s dedičmi strany, prípadne s tými, na ktorých podľa výsledku dedičského konania prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve.

(3) Ak to povaha sporu pripúšťa, môže sa v konaní pokračovať aj pred skončením konania o dedičstve."

 

2./ Ďalej vo veci je potrebné na súd podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 Civil. mimospor. poriadku : 

" (1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. 
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu. 
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa." 

 

Za majetok poručiteľa sa považuje aj pohľadávka Vašej nebohej matky voči spoločnosti Quatro v rozsahu bezdôvodného obohatenia, predpokladáme, že rozsudok máte k dispozícii.  

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať. Môj bývalý manžel zomrel 20.10.2016. Chcela by som vedieť ,že komu bolo pridelené dedičské konanie. Meno, mesto a dátum konania. Nedávno som mala zmenu bydliska, kde a komu by som mala oznámiť, aby mi vedeli doručiť oznam o dedičskom konaní. Ďakujem. 

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 158 Civilného mimosporového poriadku Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu. Matrika oznámi súdu vo svojom obvode úmrtie. Následne súd poverí notára vo svojom obvode, pričom súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce, ktorý na návrh Notárskej komory Slovenskej republiky vydá predseda okresného súdu na každý kalendárny rok. Súd bude zisťovať dedičov a upovedomí ich o dedičskom konaní. Odporúčam Vám zaslať na adresu Okresného súdu, v ktorého obvode mal Váš manžel trvalý pobyt oznámenie, o zmene pobytu a rovnako žiadosť, o uvedenie notára, povereného prejednaním dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku