Máte
otázku?

Zrušenie rozhodnutia o rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod,

Otázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

Pekný deň prajem. S manželom nás súd rozviedol pred dvoma rokmi. Stále sa mi však vyhráža a hovorí, že ak bude chcieť dosiahne zrušenie nášho rozvodu. Je to vôbec možné?

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

Dobrý deň, vzhľadom na časové obdobie, ktoré od rozhodnutia súdu uplynulo, možno toto rozhodnutie považovať za právoplatné (tzv. doložku právoplatnosti si môžete nechať vyznačiť v infocentre súdu, ktorý rozhodnutie vydal). Mám za to, že v danom prípade už nie je možné rozhodnutie zmeniť, resp. súd by dal prednosť právnej istote pred revíziou rozhodnutia. Tomuto nasvedčuje aj nález ÚS SR sp. zn. II. ÚS 398/08, podľa ktorého:

Vzhľadom na unikátnosť právotvorných rozsudkov týkajúcich sa rozvodu manželstva sa v danej veci musí uprednostňovať princíp právnej istoty.

 

Trápi vás "Zrušenie rozhodnutia o rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či je možné anulovať rozsudok o rozvode.

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,

anulovať rozsudok o rozvode manželstva nie je možné ak je to už právoplatné.

Je možné ho však zvrátiť na podklade podaného odvolania. Toto je však nevyhnutné podať v lehote 15 dní od jeho doručenia, za predpokladu, že ste sa po vyhlásení rozsudku nevzdali podania odvolania. V opačnom prípade, ak ste sa včas voči rozsudku o rozvode manželstva neodvolali a tento už nadobudol právoplatnosť, už nie je možné takéto rozhodnutie zvrátiť.

Jedná sa o res iudicata, t. j. právoplatne rozhodnutú vec. Čo však viete urobiť je, že si viete dotyčného opätovne vziať za svojho manžela uzavretím manželstva na matričnom úrade, čím de facto anulujete rozsudok o rozvode manželstva. 


Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý deň,

Chcela by som spýtať, v akých situáciách alebo alebo dôvodom súd zamietne rozviesť manželstvo.

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 23 ods. 1 zákona o rodine Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ak je podaný návrh na rozvod, súd nemá povinnosť ho rozviesť. V praxi je veľmi málo situácií, kedy by súd priamo návrh zamietol. Väčšinou vychádza z toho, že ak sa dvaja dospelí ľudia rozhodnú ukončiť svoje manželstvo a skutočne to manželstvo neplní svoje funkcie, tak nie je dôvod ich k tomu nútiť. Ak súd vidí, že je tu priestor na obnovu, tak odkáže manželov do poradne a odročí pojednávanie. Pokiaľ zlyhá aj poradňa, tak manželstvo rozvedie. Samozrejme paušalizovať sa to nedá a vždy to závisí od konkrétnych okolností. No súd zamietne návrh na rozvod vtedy, ak nie sú naplnené podmienky podľa § 23 ods. 1, teda v prípade ak manželstvo stále plní svoje funkcie, je tu nádej na obnovu a je možno síce narušené, no nie tak vážne, aby bolo nevyhnutné hneď manželstvo rozviesť. 


Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať, či sa dá zrušiť rozhodnutie o rozvode, keď nás rozviedli s manželom včera?

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

ak súd rozhodol, že manželstvo rozvádza, Vy s týmto rozhodnutím nesúhlasíte a nevzdali ste sa práva podať odvolanie, môže do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Súd musí zisťovať, či nastal hlboký a trvalý rozpad vzťahu, tak že neplní svoju spoločenskú funkciu a nie je nádej na jeho obnovu. V odvolaní budete musieť opísať, prečo podľa Vášho názoru súd pochybil keď manželstvo rozviedol, budete musieť hľadať vady konania a postupu súdu a zamerať sa bude potrebné práve na už zmienený rozpad vzťahu, spoločenskú funkciu a nádej na obnovu. Ak je totiž nádej na obnovu, súd by sa o ňu mal pokúsiť. 


Trápi vás "Zrušenie rozhodnutia o rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, s manželkou nás súd rozviedol a zároveň upravil naše povinnosti k deťom. S tým, ako súd rozhodol o deťoch ale nesúhlasím. Obávam sa ale toho, že ak sa odvolám, súd by mohol zrušiť aj náš rozvod.

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Pre odvolanie si treba sledovať 15 dňovú lehotu. V odvolaní musíte uviesť v akom rozsahu napadáte rozhodnutie súdu. Sem musíte uviesť, ktorú časť výroku súdu napadáte, vo Vašom prípade časť výroku týkajúcu sa ÚPP k mal. deťom. Časť výroku o rozvode preto súd nebude preskúmavať v rámci odvolacieho konania, navyše s poukazom na R 40/1965 (viď. nižšie) majú obe tieto konania samostatný skutkový základ a preto sa pri odvolaní preskúmavajú samostatne.

Konanie o rozvod a konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode sú konania, ktoré majú samostatný skutkový základ, a preto sa v opravnom konaní preskúmavajú samostatne.


Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Ako je to s preskúmaním rozhodnutia o rozvode súdom. S manželkou sa rozvádzam (obaja s rozvodom súhlasíme), ale zatiaľ sme sa nedohodli, kto bude mať deti v starostlivosti. Známa mi však povedala, že keď sa ona rozvádzala, tak súd rozhodol aj o rozvode aj o tom, komu zverí deti, a že to tak je vždy. Je to pravda? Ak áno, čo sa stane, ak nás súd rozvedenie a zároveň jej súd odklepne starostlivosť o deti a ja sa budem chcieť odvolať, zruší sa aj rozsudok o rozvode? Preskúmava súd rozhodnutie o rozvode aj ohľadom rozvodu a aj ohľadom detí?

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.11.2013)

Dobrý deň.

Vaša známa má pravdu. Konanie o rozvod a konanie o úpravu práva a povinnosti manželov k maloletým deťom na čas po rozvode sú v zmysle zákona povinne spojené konania. Súd o nich rozhoduje spoločne v jednom konaní. Avšak preskúmava osobitne rozhodnutie o rozvode a osobitne otázku detí. Pokiaľ však nastane situácia, že súd zverí deti do starostlivosti Vašej manželky, pokojne sa môžete odvolať iba v tejto časti výroku. 

 

Podľa judikatúry R 40/1965:

Konanie o rozvod a konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode sú konania, ktoré majú samostatný skutkový základ, a preto sa v opravnom konaní preskúmavajú samostatne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie rozhodnutia o rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku