POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zrušenie rozhodnutia o rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod,

Otázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

Pekný deň prajem. Súd nás s manželom rozviedol pred dvoma rokmi. Stále mi však vyhráža a hovorí, že ak bude chcieť, dosiahne zrušenie nášho rozvodu. Je to vôbec možné?

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

Dobrý deň, vzhľadom na časové obdobie, ktoré od rozhodnutia súdu uplynulo, možno toto rozhodnutie považovať za právoplatné (tzv. doložku právoplatnosti si môžete nechať vyznačiť v infocentre súdu, ktorý rozhodnutie vydal). Mám za to, že v danom prípade už nie je možné rozhodnutie zmeniť, resp. súd by dal prednosť právnej istote pred revíziou rozhodnutia. Tomuto nasvedčuje aj nález ÚS SR sp. zn. II. ÚS 398/08, podľa ktorého:

Vzhľadom na unikátnosť právotvorných rozsudkov týkajúcich sa rozvodu manželstva sa v danej veci musí uprednostňovať princíp právnej istoty.

 

Trápi vás "Zrušenie rozhodnutia o rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, pred dvoma mesiacmi sme sa rozviedli. Ako mám postupovať v prípade, že chcem zrušiť právoplatný rozvod z dôvodu diagnostikovaného ochorenia rakoviny pľúc u môjho bývalého manžela a jeho budúcej závislosti na mojej starostlivosti?

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 29.11.2023)

Dobrý deň,
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva už nie je možné napadnúť žiadnymi opravnými prostriedkami.  Jedinou možnosťou je uzavrieť s už vašim bývalým manželom nové manželstvo alebo sa o neho starať z pozície družky. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné anulovať rozsudok o rozvode.

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,

anulovať rozsudok o rozvode manželstva nie je možné ak je to už právoplatné.

Je možné ho však zvrátiť na podklade podaného odvolania. Toto je však nevyhnutné podať v lehote 15 dní od jeho doručenia, za predpokladu, že ste sa po vyhlásení rozsudku nevzdali podania odvolania. V opačnom prípade, ak ste sa včas voči rozsudku o rozvode manželstva neodvolali a tento už nadobudol právoplatnosť, už nie je možné takéto rozhodnutie zvrátiť.

Jedná sa o res iudicata, t. j. právoplatne rozhodnutú vec. Čo však viete urobiť je, že si viete dotyčného opätovne vziať za svojho manžela uzavretím manželstva na matričnom úrade, čím de facto anulujete rozsudok o rozvode manželstva. 


Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, Rada by som sa opýtala, v akých situáciách alebo z akých dôvodov súd môže zamietnuť rozvod manželstva.

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 23 ods. 1 zákona o rodine Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ak je podaný návrh na rozvod, súd nemá povinnosť ho rozviesť. V praxi je veľmi málo situácií, kedy by súd priamo návrh zamietol. Väčšinou vychádza z toho, že ak sa dvaja dospelí ľudia rozhodnú ukončiť svoje manželstvo a skutočne to manželstvo neplní svoje funkcie, tak nie je dôvod ich k tomu nútiť. Ak súd vidí, že je tu priestor na obnovu, tak odkáže manželov do poradne a odročí pojednávanie. Pokiaľ zlyhá aj poradňa, tak manželstvo rozvedie. Samozrejme paušalizovať sa to nedá a vždy to závisí od konkrétnych okolností. No súd zamietne návrh na rozvod vtedy, ak nie sú naplnené podmienky podľa § 23 ods. 1, teda v prípade ak manželstvo stále plní svoje funkcie, je tu nádej na obnovu a je možno síce narušené, no nie tak vážne, aby bolo nevyhnutné hneď manželstvo rozviesť. 


Trápi vás "Zrušenie rozhodnutia o rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý večer. Rada by som sa spýtala, či je možné zrušiť rozhodnutie o rozvode, keď sme boli s manželom rozvedení včera?

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

ak súd rozhodol, že manželstvo rozvádza, Vy s týmto rozhodnutím nesúhlasíte a nevzdali ste sa práva podať odvolanie, môže do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Súd musí zisťovať, či nastal hlboký a trvalý rozpad vzťahu, tak že neplní svoju spoločenskú funkciu a nie je nádej na jeho obnovu. V odvolaní budete musieť opísať, prečo podľa Vášho názoru súd pochybil keď manželstvo rozviedol, budete musieť hľadať vady konania a postupu súdu a zamerať sa bude potrebné práve na už zmienený rozpad vzťahu, spoločenskú funkciu a nádej na obnovu. Ak je totiž nádej na obnovu, súd by sa o ňu mal pokúsiť. 


Podotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, súd nás s manželkou rozviedol a zároveň upravil naše povinnosti voči deťom. Nesúhlasím však s tým, ako súd rozhodol o deťoch. Obávam sa, že ak sa odvolám, súd by mohol aj zrušiť náš rozvod.

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Pre odvolanie si treba sledovať 15 dňovú lehotu. V odvolaní musíte uviesť v akom rozsahu napadáte rozhodnutie súdu. Sem musíte uviesť, ktorú časť výroku súdu napadáte, vo Vašom prípade časť výroku týkajúcu sa ÚPP k mal. deťom. Časť výroku o rozvode preto súd nebude preskúmavať v rámci odvolacieho konania, navyše s poukazom na R 40/1965 (viď. nižšie) majú obe tieto konania samostatný skutkový základ a preto sa pri odvolaní preskúmavajú samostatne.

Konanie o rozvod a konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode sú konania, ktoré majú samostatný skutkový základ, a preto sa v opravnom konaní preskúmavajú samostatne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie rozhodnutia o rozvode (Rozvod)

Ako prebieha preskúmanie rozhodnutia o rozvode súdom? Rozvádzam sa so svojou manželkou (obaja s rozvodom súhlasíme), ale zatiaľ sme sa nedohodli, kto bude mať deti v starostlivosti. Známa mi povedala, že keď sa ona rozvádzala, súd rozhodol o oboch aspektoch - o rozvode a aj o tom, komu bude zverená starostlivosť o deti. Tvrdí, že to tak je vždy. Je to pravda? Ak áno, čo sa stane, ak nás súd rozvedie a súčasne prisúdi starostlivosť o deti mojej manželke a ja budem chcieť podať odvolanie? Zruší sa v takom prípade aj rozsudok o rozvode? Preveruje súd rozhodnutia o rozvode aj v súvislosti s rozvodom aj ohľadom starostlivosti o deti?

Odpoveď: Zrušenie rozhodnutia o rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.11.2013)

Dobrý deň.

Vaša známa má pravdu. Konanie o rozvod a konanie o úpravu práva a povinnosti manželov k maloletým deťom na čas po rozvode sú v zmysle zákona povinne spojené konania. Súd o nich rozhoduje spoločne v jednom konaní. Avšak preskúmava osobitne rozhodnutie o rozvode a osobitne otázku detí. Pokiaľ však nastane situácia, že súd zverí deti do starostlivosti Vašej manželky, pokojne sa môžete odvolať iba v tejto časti výroku. 

 

Podľa judikatúry R 40/1965:

Konanie o rozvod a konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode sú konania, ktoré majú samostatný skutkový základ, a preto sa v opravnom konaní preskúmavajú samostatne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie rozhodnutia o rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.