Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Dobrý deň, Som majiteľom e-shopu, kde sa venujem predaju autorádií. Nedávno som mal zákazníka, ktorý vyjadriť záujem o kúpu autorádia. Po písomnej dohode prišiel ku mne osobne a ja som mu autorádio namontoval do auta a predviedol jeho funkcionalitu. Bol s produktom spokojný, tak sme spolu išli do bankomatu, kde vybral hotovosť a v plnej sume mi za autorádio zaplatil. O dva dni neskôr, po užívaní autorádia, som mu zaslal faktúru na jeho e-mail. Zákazník potom plne využíval autorádio po dobu piatich dní. Po tomto období mi napísal, že na autorádiu nefunguje CD mechanika a tlačidlo menu občas zostáva zaseknuté. Teraz požaduje odstúpenie od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote. Som však presvedčený, že v tomto prípade 14-dňová lehota na vrátenie tovaru neplatí, keďže rádio bolo montované priamo u mňa a predvedené na mieste. Zmluva teda nebola uzatvorená na diaľku a zákazník rádio vyplatil na základe spokojnosti. Navrhol som mu teda iné riešenie: pošle mi výrobok späť, ja ho opravím a v prípade vážnejšej poruchy výrobok vymením za nový kus. Rád by som však získal radu, ako postupovať v takomto prípade. Zmluva nebola uzavretá na diaľku, ale priamo u mňa. Zákazník bol s vecou oboznámený a až na základe spokojnosti s danou vecou ju v plnej sume vyplatil a následne ju plne využíval po dobu piatich dní. Ďakujem za pomoc. S pozdravom, Michal

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Dobrý deň, ak zmluva nebola uzatvorená na diaľku, tak potom nie je dôvod na to, aby požadoval vrátenie peňazí v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Ak si však objednal autorádio a prišiel si ho k Vám iba vyzdvihnúť, ide o uzatvorenie zmluvy na diaľku.

Pre Vašu informáciu prikladám zákonné ustanovenie: "Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu."

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy do 14 dní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno som uskutočnil nákup na slovenskom e-shope MALL.sk, pričom moja objednávka obsahovala viacero položiek. Na úhradu celej sumy som využil niekoľko darčekových poukážok v hodnote 200 € a doplatil som zvyšnú čiastku vo výške 32 € platobnou kartou. Uvedené sumy sú len orientačné a sú zaokrúhlené. Pár dní po doručení som zistil, že niektoré položky z objednávky mi nesedia, a teda som sa rozhodol odstúpiť od zmluvy. Hodnota produktov, ktoré som vrátil, bola približne 61 €. Chcem sa spýtať, či existuje právna úprava, ktorá by definovala spôsob, akým mi má byť vrátená kúpna cena. Očakával som, že mi bude na platobnú kartu vrátená len tá suma, ktorú som ňou hradil, a zvyšok by som dostal vo forme poukazu. Na moje prekvapenie ma však MALL.sk informovali, že moju platbu (poukážky a čiastku hradenú kartou) rozpočítali medzi jednotlivé položky objednávky a preto mi vrátili len približne 8 € na účet a zvyšok formou poukážok. Mám sa opýtať, či má obchod právo postupovať takýmto spôsobom. V obchodných podmienkach spoločnosti, ani v žiadnom príslušnom právnom predpise, o takomto konaní neuvažujú. Ďakujem vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

(odpoveď odoslaná: 04.05.2024)

Dobrý deň, podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku, pri odstúpení od zmluvy predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, vrátane dodatočných nákladov. Okrem povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch, uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa. Zákon však konkrétne nedefinuje, že pri platbe kombináciou poukážok a platobnej karty má byť vrátenie zaplatenej sumy realizované konkrétnym rozdelením medzi tieto platobné metódy. Avšak dôležité je, že celková vrátená suma by mala zodpovedať pôvodne zaplatenej sume bez toho, aby vznikli spotrebiteľovi ďalšie náklady. To, na ktorú položku ste použili ktorý spôsob platby je na Vás ako spotrebiteľovi. Ak to predávajúcemu upresníte, musí Vám vrátiť konkrétnu platbu. Sám si môže vybrať ak to neupresníte. Urobte to doporučeným listom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní (Občianske právo)

Dobrý deň, Kúpil som si oblek v kamennej predajni za sumu 580 eur a dohodli sme sa na skrátení nohavíc a vesty. Avšak, keď som sa po príchode domov pozrel na fotky, všimol som si, že sako má zvláštne vrecká, ktoré sa mi nepáčia. Hneď ráno som volal do obchodu s tým, aby s oblekom nič nerobili, pretože ho chcem vrátiť. Našťastie sa to stihlo a k žiadnym úpravám nedošlo. Avšak pani mi povedala, že keďže som oblek kupoval v predajni, nemám právo na vrátenie peňazí do 14 dní, pretože majú také interné pravidlá. Tvrdili, že cez eshop by to nebol problém. Ako je to teda? Nemám ani zo zákona nárok na vrátenie peňazí a iba na výmenu tovaru za iný? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

(odpoveď odoslaná: 02.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že oblek ste si kúpili v kamennej predajni a zaplatili 580 €. Ak oblek sa Vám nepáči z akéhokoľvek dôvodu, nemáte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy s tým, že predávajúci Vám vráti peniaze. Toto by platilo len v prípade, že by ste oblek kupovali cez eshop.

Nateraz je na dobrej vôli predávajúceho či Vám vráti peniaze alebo len poskytne poukaz na budúci nákup, resp. vymení oblek za iný oblek. Preto v uvedenej veci má predávajúci pravdu a nie je zo zákona povinný Vám vrátiť peniaze.

Odporúčam vo veci preštudovať obchodné podmienky predávajúceho.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som auto v AAA BA osobne. Mám nárok na 14-dňové odstúpenie od zmluvy, keďže auto nie je v poriadku? Ďakujem, Ivan.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
lehota, ktorú spomínate sa uplatňuje iba v prípade, že bola zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, typickým príkladom je nákup cez e-shop. Ak nejde o daný prípad, tak bez udania dôvodu nemôžete do 14 dní odstúpiť. Môžete však od zmluvy odstúpiť, ak má vec vady, ktoré robia danú vec neupotrebiteľnou a na ktoré ste neboli upozornený. Za takú vadu sa považuje aj vada, pri ktorej by odstránenie vady predstavovalo ekonomický nepomer vo vzťahu ku kúpnej cene. Musíte to ale uviesť v odstúpení od zmluvy. Pri menších vadách sa dá žiadať zľava z kúpnej ceny. 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy do 14 dní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní (Občianske právo)

Dobrý deň, zaplatil som vopred za službu fotografa vo výške 100 eur. Fotografovanie samotné malo prebehnúť podľa vzájomnej dohody a bez fixne určeného dátumu. Fotograf na svojej webovej stránke nemá nikde spomenuté možnosti vrátenia peňazí, storna, reklamácie a podobne. Nie som signatárom žiadnej zmluvy, len som vopred zaplatil za službu. Keď som neskôr napísal fotografovi, že o jeho služby už nemám záujem, požiadal som ho o vrátenie peňazí. Dostal som odpoveď, že peniaze nevracia, no vie mi predĺžiť platnosť certifikátu na fotenie alebo môžem certifikát niekomu darovať. Túto možnosť som odmietol a trvám na vrátení peňazí. Teraz fotografovi kontakt so mnou prerušil. Aké možnosti mám, aby som svoje peniaze ešte raz videl? Ďakujem. Martin

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

(odpoveď odoslaná: 02.05.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste si služby fotografa objednali cez internet a máte doklad o zaplatení sumy 100 €, ktorú sumu ste uhradili bankovým prevodom.  Ak je to tak, potom v súlade s ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ste správne uviedli pre predávajúceho, že o službu nemáte záujem, čo z právneho hľadiska znamená, že ste odstúpili od zmluvy v zmysle ust. § 7 ods. 1 a ods. 5 cit. zákona.

Následne v zmysle uvedeného zákona /§ 9/ platí, že predávajúci je povinný vám vrátiť všetky platby v lehote najneskoršie do 14 kalendárnych dní. Predávajúci - poskytovateľ služby nie je oprávnený podmieňovať vrátenie uhradenej sumy svojimi podmienkami, ktorými v konečnom dôsledku dôjde k tomu, že peniaze vám nevráti.

Odporúčam poskytovateľa služby požiadať minimálne emailom o vrátenie sumy 100 € s tým upozornením, že ak k vráteniu nedôjde, budete kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu  /treba kontaktovať podľa sídla poskytovateľa služby/ a vec postúpite na súd, čím mu vzniknú ďalšie nákaldy spojené so súdnym konaním.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy do 14 dní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.