Máte
otázku?

Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku?

Dobrý deň, dňa 26. 7. 2016 mi kuriér doručil telefón k paušálu od spoločnosti Orange. Dnes je 10. 8. 2016 a je mi jasné, že 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy už ubehla. Avšak 1. 8. 2016 som podal reklamáciu na telefón u Orange. Rád by som sa preto informoval, či táto lehota nespočíva od dátumu podania reklamácie, respektíve, či sa počíta aj počas doby, keď je telefón u nich, teda počas reklamačného konania? Znamená to teda, keď mi telefón po reklamácii vrátia, môžem ešte odstúpiť od zmluvy alebo nie? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku?

Dobrý deň, podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. Ak Vám informácie o práve odstúpiť od zmluvy neboli poskytnuté, táto lehota sa predlžuje až na 12 mesiacov. Uvedený právny predpis neupravuje spočívanie lehoty na odstúpenie od zmluvy pre prípad reklamácie tovaru, preto Vám toto právo po uplynutí 14-dňovej lehoty zaniká.

Trápi vás "Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať. Žijeme v zahraničí, konkrétne v Kanade, a na Slovensku vlastníme pozemok. V polovici októbra tohto roka sa nám ozval záujemca, ktorý mal záujem pozemok kúpiť. Celú transakciu sme jasne dohodli, a to prostredníctvom Skype a e-mailu, že pozemok kupuje. Následne sme stiahli ponuku na predaj pozemku z internetu a všetkých možných inzertných portálov. Dňa 08.11.2016, teda včera, nám dotyčný potenciálny kupujúci oznámil, že pozemok nakoniec nekúpi. Týmto krokom nám spôsobil nesmierne škody, keďže sme začali konať a pripravovať sa na predaj. Kúpili sme letenky na Slovensko, uhradili sme overovanie podpisov na zmluvách atď. V podstate je to pre nás veľká ujma, keďže odstúpil prakticky zo 100%-tnej dohody. Chceli by sme sa informovať, či môžeme voči tejto osobe postupovať nejakým spôsobom. Všetky dokumenty máme. Okrem toho by sme potrebovali, ak je to možné, zástupcu na diaľku. Ďakujeme za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že v rámci tzv. predzmluvných vzťahov Vám vznikli isté náklady, ktoré si chcete uplatniť od kupujúceho a ktorý nakoniec nechcel pristúpiť k uzavretiu zmluvy. Vo svojej podstate ide o uplatnenie inštitútu culpa in contrahendo (tzv. predzmluvná zodpovednosť). Tento inštitút je najmä v západných krajinách dobre známy a aj pomerne často používaný. V podmienkach SR však chýba jeho výslovná zákonná úprava. Zo všeobecnej zákonnej úpravy zodpovednosti za škodu by teoreticky bolo možné vyvodiť aj zodpovednosť za porušenie predzmluvných vzťahov (najmä výkladom ustanovení § 415 OZ v spojení s § 420 OZ, príp. 424 OZ), avšak jeho reálna využiteľnosť v prípadnom súdnom konaní je otázna. Preukazovanie takejto škody by bolo pomerne náročné a v konečnom dôsledku by mohlo spôsobiť zbytočne vysoké náklady súdneho konania.


Podotázka: Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, mala by som ešte jeden dotaz. Vlastníme tiež byt v Prievidzi. Radi by sme ho predali. Byt vlastníme spoločne s jednou osobou v pomere 1/2. Je možné predaj nášho podielu uskutočniť bez informovania tejto osoby? Nechceme s ňou komunikovať a dohodovať sa, preto sme sa rozhodli vydať sa cestou predaja nášho podielu. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že predmetný byt máte v podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ máte záujem predať svoj podiel na tomto byte, je potrebné ponúknuť podiel najskôr druhému spoluvlastníkovi, nakoľko pri spoluvlastníctve platí zákonné predkupné právo (pozri ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka). Predkupné právo nie je potrebné uplatniť jedine vtedy, ak by išlo o prevod spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu (ustanovenia § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka určujú, kto sa považuje za blízku osobu). Pokiaľ by nebolo dodržané zákonné predkupné právo, prípadná zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na predmetnom byte by bola postihnutá relatívnou neplatnosťou (viď ustanovenie § 40a Občianskeho zákonníka).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spočíva 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava