Máte
otázku?

Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

Dobry den, matka sa vydala za manzela do zahranicia. My sme zobrati neboli, len mame spolu dieta. Nakolko mam sudne rozhodnutie, v ktorom je upraveny styk so synom, moze si matka zmenit adresu pobytu bez mojho vedomia? Co adresa syna? Moze ju zmenit aj jemu, popripade mu nahlasit prechodny pobyt bez mojho suhlasu? Napriek pravoplatnemu rozhodnotiu mi oznamila nakolko si mam dieta vyzdvihnut v mieste jej trvaleho bydliska, ze stykat sa s nim mozem, len pokial budem cestovat za dietatom do zahranicia a ze ona nie je povinna mi ho vozit na Slovensko. Je pravda ze ani nove podanie na dlhsi styk s dietatom uz nebude riesit sud na SVK ale sud v zahranici kde byva?

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

Dobrý deň, 

z hľadiska právnej úpravy výkonu rodičovských práv a povinností je vo Vašom prípade rozhodujúca predovšetkým otázka faktického odsťahovania sa matky Vášho dieťaťa spolu s Vaším dieťaťom do zahraničia. Otázky spojené s určovaním trvalé pobytu nie sú v danom prípade rozhodujúce, nakoľko tieto majú len administratívno-právny (správno-právny) charakter.

Vo Vašom prípade je predovšetkým potrebné uviesť, že vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny zákon o rodine v § 35 zaraďuje medzi podstatné veci súvisiace s výkonom rodičovských práv a povinností. Ak žiadny z rodičov dieťaťa nemá pozastavený alebo obmedzený výkon rodičovských práv a povinností alebo nebol rodičovských práv a povinností právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený (pričom z Vami popísaného skutkového stavu žiadna takáto okoľnosť nevyplýva), v takom prípade vychádza zákon o rodine zo základnej zásady, podľa ktorej patrí právo rozhodovať o podstatných náležitostiach maloletého dieťaťa obom rodičom.

Na základe uvedeného možno uviesť, že je neprípustné, aby jeden z rodičov sám rozhodol o vysťahovaní dieťaťa do cudziny v situácií, keď druhý z rodičov dieťaťa s tým nesúhlasí. Zákon o rodine ale takúto situáciu predvída a v prípade, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, medzi ktoré patrí aj rozhodovanie o vysťahovaní dieťaťa do cudziny, ustanovuje v § 35, že v takomto prípade rozhodne o vysťahovaní dieťaťa do cudziny súd, a to na návrh jedného z rodičov.

Vo Vašom prípade vzhľadom na opísaný skutkový stav Vám jednoznačne možno odporúčiť čo najskôr podať na súd takýto návrh a to aj spolu s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, v ktorom by súd do rozhodnutia vo veci samej zakázal matke Vášho dieťaťa vysťahovať, resp. premiestniť ho do cudziny.

Vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny je totiž veľmi významnou skutočnosťou aj z právneho hľadiska, keďže skutočne, tak ako uvádzate vo Vašej otázke, ak by sa matka s dieťaťom vysťahovali do cudziny a dieťa by v danej krajine nadobudlo obvyklý pobyt (čo by v prípade trvalého presťahovania časom nadobudlo, spravidla sa má pritom za to, že dieťa nadobudne v novej krajine obvyklý pobyt približne po šiestich mesiacoch, od kedy sa do danej krajiny presťahovalo), právomoc rozhodovať o veciach týkajúcich sa výkonu rodičovských práv a povinností by stratili slovenské súdy a nadobudli by ju súdy štátu, v ktorom dieťa žije. Aj touto skutočnosťou je potrebné zdôvodniť nielen naliehavosť rozhodnutia súdu o vysťahovaní sa s dieťaťom ale aj naliehavosť vydania neodkladného opatrenia, ktorým by sa matke zakázalo vysťahovať dieťa do času rozhodnutia súdu vo veci samej.

Trápi vás "Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, že kedy je možné sa odsťahovať s dieťaťom do zahraničia bez povolenia otca? Musí dieťa dovŕšiť 18 rokov, ak sa nechcem naťahovať na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 09.02.2022)

Dobrý deň,

zákon o rodine k presťahovaniu maloletého dieťaťa hovorí, že toto je možné len za súhlasu oboch rodičov maloletého, resp., že na takto podstatnej veci sa musia rodičia maloletého dieťaťa dohodnúť. Ak sa nedohodnú, na návrh ktoréhokoľvek z nich rozhodne súd.

Vzhľadom na uvedené, máte pravdu v tom, že pokiaľ otec Vášho mal. dieťaťa s presťahovaním nesúhlasí a Vy sa nechcete s ním ohľadne tohto súdiť, nemáte inú možnosť ako vyčkať až do nadobudnutia plnoletosti Vášho dieťaťa. Nie je totiž prípustné, aby o takto dôležitej veci, akou je presťahovanie dieťaťa do zahraničia, rozhodol iba jeden z rodičov proti vôli toho druhého. Dôležitosť tejto právnej úpravy totiž spočíva v tom, že vysťahovanie dieťaťa môže v konečnom dôsledku spôsobiť zmenu v súdnej právomoci nad otázkami starostlivosti o maloletého. Nakoľko vo veciach starostlivosti o maloletých sú vždy príslušné súdy toho štátu, na území ktorého má dieťa obvyklý pobyt, t.j. štátne občianstvo nie je v tomto prípade rozhodujúce. Rozhodujúca je skutočnosť, na ktorú krajinu má dieťa vytvorené väzby, v ktorej krajine chodí do školy a má lekárov, jednoducho, právomoc na rozhodovanie majú štátne orgány tej krajiny, kde má dieťa vytvorené zázemie. Zázemie sa spolu s presťahovaním veľakrát mení, dieťa môže nadobudnúť obvyklý pobyt v inej krajine už po uplynutí šiestich mesiacov o odsťahovania, a preto o tejto otázke vysťahovania mal. dieťaťa musia rozhodovať obaja rodičia a nielen jeden z nich. 

Ak je dieťa blízke veku dospelosti a sú dôvody na to, aby sa odsťahovalo. Napríklad kvôli škole, prípadne nájdete iné objektívne argumenty (vedel by som si ich predstaviť niekoľko), tak súd napriek nesúhlasu otca dieťaťa môže povoliť vysťahovanie sa zo Slovenska. Nesúhlas otca teda nie je absolútna prekážka.

 


Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobrý deň, z bývalým partnerom už rok nežijeme spolu mame však spolu neplnoleté deti s, ktorými sme od narodenia žili v Anglicku a teraz by som sa zase chcela vrátiť z deťmi do zahraničia otec s tým nemá problém len chcela by som vedieť čo sa dá urobiť, aby som mala nejaký doklad, že súhlasil z odchodom deti, či sa to dá riešiť iba cez súd? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade odporúčam, aby ste od neho mali preukázateľný súhlas s vysťahovaním (minimálne vo forme emailu) najlepšie však písomný s jeho osvedčeným podpisom.


Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Po rozchode s partnerom mi bol súdom daný syn do mojej opateri, kde boli stanovené podmienky styku otca s maloletým dieťaťom. Bývame prechodne v Prahe. Chcem sa presťahovať k rodičom na Slovensko. Otec dieťaťa mi nechce dať súhlas o presťahovanie sa s dieťaťom. Všetci mame slovensku národnosť a ja so synom (4 r.) máme trvalý pobyt na Slovensku. Ako mám postupovať? Súd ohľadom zverenia maloletého dieťaťa do opatery rodičov prebiehal v Prahe. Voči otcovi dieťaťa už bola začatá aj exekúcia pre neplatenie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Z otázky je zrejmé, že otec dieťaťa Vám nechce dať súhlas s odsťahovaním na Slovensko. V prípade, že by si to premyslel, je potrebné, aby jeho podpis na súhlase s odsťahovaním na  Slovensko bol úradne overený.

V prípade, že sa nedohodnete, budete musieť  podať návrh na príslušný súd v Prahe o udelenie súhlasu s vysťahovaním na Slovensko.

Dôvody, ktoré by Vám mohli pomôcť by mohli byť napr.  lepšie podmienky na bývanie - v Prahe platíte podnájom, máte zabezpečené zamestnanie - bude treba prac. zmluva alebo prísľub pracovného miesta, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, školy, blízkosť rodiny, nezáujem otca o maloletého, neplatenie výživného /exekučné konanie/,  a napriek súdnemu rozhodnutiu o určení styku s maloletým tento nedodržiava nijako a ani ho syn nezaujíma. 

Bude potrebné opísať aj vzťah maloletého syna k otcovi, ich vzájomný vzťah.  Zamestnanie otca, to či spolu žijete alebo nie, ako máte podelenú starostlivosť o domácnosť, ktoré dôvody resp. okolnosti sú tie, na ktoré sa môže súd tiež pýtať. 

Súdne konanie v tejto veci na súde v ČR je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Môžete sa obrátiť aj na PRO BONO centra v Česku, kde Vám bude právna pomoc poskytnutá bezplatne resp. za min. poplatok.


Trápi vás "Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za gramatiku nie som Slovenka. Mám 4,5 ročného syna. V júli bude mať 5. S jeho otcom nežijeme spolu, ale už 3 roky rozdelene. Dieťa je zverené do mojej starostlivosti. Ako sama mamina na sk sa snažím zarobiť no je to ťažké hlavne, keď malý často býva chorý. Chcem vycestovať do zahraničia za rodinou, do Rakúska. Tam som pred tým žila. Mám tam byt, škôlka sa vybaví, prácu nájde. No otec dieťaťa nedovolí, aby sme išli. Budeme sa súdiť. Bude sa snažiť všemožne ma očierniť a vyťahovať minulosť na súde. Mne ide o syna. Viem, že by sa dokázal naučiť jazyk v škôlke. Deti sú vnímavé a ten náš obzvlášť. Prosím Vás aké mám reálne šance? Ako dlho cca bude trvať súd? Keďže malý bude o chvíľu predškoláčik je priam nevyhnutné, aby to bolo rýchlo kvôli jeho dobru. Jeho otec ho nechce pustiť. Kupuje si dieťa hračkami, vozí ho na motorkách proste si ho kupuje. Mám obavy, že môžem prehrať súd. Už teraz mu tlačí do hlavičky, že on nikam nejde, že ja budem za ním na sk chodiť. To mi vravel malý.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, koľko bude trvať súd nie je možné ani odhadnúť. Jednak to závisí na pracovnej vyťaženosti súdu, t.j. ako rýchlo nariadi pojednávanie vo veci a jednak na správaní účastníkov konania a potreby vykonávania dôkazov. Súd sa bude sústreďovať najmä na súčasnosť a budúcnosť maloletého dieťaťa. Samozrejme k výrokom týkajúcim sa Vašej minulosti sa budete musieť ohradiť a brániť, aby si o Vás súd nevytvoril zlý obraz. Súd však povolí vycestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia iba v prípade, ak taký postup bude v jeho záujme. Pre zistenie najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa súd vykoná kompletné zisťovanie skutočného stavu veci. Je však potrebné uviesť, že v záujme maloletého dieťaťa je stálosť výchovného prostredia, jeho životného prostredia, preto bude z Vašej strany veľmi dôležité súdu preukázať, že vysťahovanie sa do zahraničia je v záujme maloletého syna.


Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobry deň, moja otázka je, či je možné, aby žena matka dieťaťa odisla s novorodencom do zahranicia (bulharska) bez suhlasu otca dieťaťa. Pričom dieta je zapisane pod menom otca. Dakujem

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 05.05.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na dvoch významných skutočnostiach. 1/ či máte nejakým spôsobom (dohodou alebo súdnym rozhodnutím) upravený výkon rodičovských práv a povinností. 2/ či do zahraničia odišla natrvalo alebo len na krátku dovolenku. Vzhľadom na to, že ide o novorodenca predpokladám, že úpravu výkonu rodičovských práv a povinností ste doteraz neriešili ani písomnou dohodou ani súdom. Tzn. že rodičovské práva a povinnosti máte v plnom rozsahu obaja, pričom sa na ich výkone musíte v prvom rade dohodnúť. Čo sa týka samotného vycestovania, zodpovedanie Vašej otázky závisí na tom, či odišla do Bulharska na krátku dovolenku alebo s úmyslom žiť tam dlhodobo. V právnej praxi nie je ujednotený názor, či je potrebný súhlas druhého rodiča pri vycestovaní s dieťaťom do zahraničia na krátku dovolenku (vo všeobecnosti prevláda názor, že súhlas potrebný nie je, ale druhý rodič musí byť aspoň informovaný). Ak však ide o dlhodobý pobytu dieťaťa v cudzine, ide o podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa. O podstatných veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa sa musia rodičia dohodnúť, ak sa im dohodnúť nepodarí, na návrh niektorého z nich rozhodne súd, čo je v záujme maloletého dieťaťa. Z toho vyplýva, že ak sa matka s dieťaťom do zahraničia presťahovali s úmyslom dlhodobejšieho pobytu, mohla tak urobiť iba na základe vašej dohody alebo súdneho rozhodnutia. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku