Máte
otázku?

Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

Dobrý deň, moja dcéra čaká dieťa s priateľom, s ktorým však nežije v spoločnej domácnosti. Nič jej neprispieval a prejavoval agresívne správanie, avšak otcovstvo už oficiálne na matrike podpísal. Môže moja dcéra s dieťaťom (po jeho narodení) ísť navštíviť starých rodičov do ČR bez jeho súhlasu? Prípadne môže ísť na dovolenku do zahraničia? Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

Dobrý deň,

dovolím si tvrdiť, že pokiaľ ide o vycestovanie s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu druhého rodiča a ide len o krátku návštevu, pričom je veľmi málo pravdepodobné, že by došlo k ohrozeniu života alebo zdravia dieťaťa, tak súhlas druhého rodiča s vycestovaním do zahraničia nie je nutný.

Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, budem úprimný a prejdem rovno k veci. Ide o to, že matka mojej bývalej partnerky chce zobrať nášho 9-ročného syna, ale nie moju bývalu partnerku. Jej mama je alkoholička. Môžem tomu nejako zabrániť? Ide o situáciu v Turecku. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 13.05.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že stará matka by musela mať pre maloletého cestovný pas, čo je podmienkou vstupu do krajiny, ako aj písomný súhlas zákonných zástupcov na vycestovanie maloletého.  Samotný text súhlasu je zverejnený na stránke Min. zahraničných vecí a eur. záležitosti SR.

Ak dieťa nemá cestovný pas, kde okrem iných podmienkou pre podanie žiadosti o jeho vydanie je rodný list maloletého, stará matka ho ani nemôže sama vybaviť, lebo nie je jeho zákonným zástupcom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Chcem vycestovať s neplnoletým synom (7 rokov) do zahraničia na dovolenku, ale nedokážem zístiť, kde je jeho otec. Už šesť rokov sme ho ani ja, ani môj syn nevideli, a neviem, kde sa momentálne zdržiava, no potrebujem jeho súhlas na vycestovanie. Existuje aj nejaké iné riešenie? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 25.01.2024)

Dobrý deň, ak idete so synom len na dovolenku, potom shlas otca dieťaťa nepotrebujete. Písomný súhlas otca dieťaťa by ste potrebovali len na vysťahovanie do zahraničia. Citujeme ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Pokiaľ ide o doklady, ktoré potrebujete na vycestovanie s maloletým, tu odkazujeme na stránku Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitostí SR.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja a otec mojej dcéry už spolu nežijeme. Dcéra má jeho priezvisko a ja mám iné, pretože som vydatá. Potrebujem súhlas otca mojej dcéry na to, aby sme mohli na jeden deň vycestovať do zahraničia. Sme plánujeme odísť ráno a vrátiť sa večer. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 09.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že súhlas otca dieťaťa na vycestovanie na dovolenku - výlet nepotrebujete. Oznámte len otcovi dieťaťa kde a kedy sa budete nachádzať v zahraničí. Ide o jeho rodičovské právo vedieť kde sa jeho dieťa nachádza, ako aj v záujme nepredvídateľných okolností v súvislosti s cestou a pobytom v zahraničí.

Na stránke Min. zahraničných vecí a eur. záležitostí SR pozrite, aké doklady potrebujte Vaše dieťa pre vstup do konkrétnej krajiny.


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, Som v rozvodovom konaní s manželom a naše dieťa odmieta styk s otcom. Naša dcéra má 11 rokov a ja, dcéra a môj priateľ plánujeme cestu do Česka. Potrebujem na to súhlas otca alebo je dostatočné ho informovať prostredníctvom SMS? Treba tiež uviesť dátum, od kedy do kedy plánujeme cestovať? Cieľom našej cesty je návšteva rodiny. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
ak ide iba o krátkodobý pobyt a nie je uskutočnený počas doby, termínu, kedy by mal mať otec s dieťaťom styk, tak mu to stačí oznámiť. Nepotrebujete jeho súhlas. Ak by však išlo o dlhodobejší alebo trvalý pobyt v zahraničí, už budete potrebovať jeho súhlas.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem pre overenie notárom písomný súhlas rodiča, ak chcem vziať cudzie dieťa na dovolenku, alebo to nie je nevyhnutné?

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň, samozrejme, že budete potrebovať písomný súhlas rodiča maloletého dieťaťa s úradne overeným podpisom a to notárom, prípadne bude potrebný aj doklad v prslušnom jazyku cudzej krajiny /hlavne v angličtine/.

Nepíšete do ktorej krajiny chcete cestovať, preto odporúčam pozrieť stránku Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitosti SR a prečítať si podmienky vstupu do konkrétnej krajiny. Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležistí SR sú uverejnené podmienky vstupu do jednotlvých krajín, ako príslušné tlačivo /link : https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publisher/Hp2qxsn2Z6I5/content/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia/.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Plánujem s deťmi cestu do zahraničia na dovolenku a dátum tejto dovolenky sa prelína s dátumom styku detí s ich otcom o štyri dni. Pokúsila som sa s ním dohodnúť, aby sa dátum posunul a tak by mal deti o štyri dni neskôr, avšak nesúhlasil. Mám v takomto prípade žiadať súd o náhradu súhlasu otca na vycestovanie detí do zahraničia na dovolenku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 20.06.2022)

Dobrý deň,

ak nesúhlasí, tak by ste mohli skúsiť požiadať o rozhodnutie súd, ale nepredpokladám, že by súd návrhu vyhovel, pretože je právoplatne rozhodnuté o tom, že otec má vtedy právo styku. Súd by ako negatívum videl podľa môjho názoru to, prečo ste si dali na dané obdobie dovolenku. Podľa môjho názoru, súd nebude neodkladným opatrením meniť právoplatný rozsudok. Ale skúsiť to môžete.


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, Môžem vziať deti na dovolenku mimo Slovenska bez súhlasu ich otca? Tento otec sa o nich vôbec nezaujíma a nestará sa o nič, platí len výživné a aj to nie v plnej výške. Rada by som s deťmi išla k moru aspoň na týždeň, ale nechce mi dať súhlas. Poradíte mi, ako by som mohla s deťmi ísť na dovolenku k moru a zároveň neporušiť zákon? Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 27.05.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 35 zákona o rodine platí :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že súhlas rodiča je potrebný len na vysťahovanie do cudziny. V zmysle cit. zák. ustanovenia súhlas otca dieťaťa nepotrebujete na dovolenku.

Odporúčame pozrieť na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR aké doklady potrebujte pre vstup do cieľovej destinácie hlavne pokiaľ ide o maloleté deti, teda či sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som vycestovať do Holandska s dcérkou, ale bývalý partner nechce podpísať potrebné dokumenty. Čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,

 

ak by išlo o vycestovanie v zmysle dovolenky, či iného krátkodobého pobytu, potom súhlas netreba. Ak ale ide o vycestovanie v zmysle presťahovania sa do iného štátu, potom je potrebný aj súhlas druhého rodiča. Ak ho tento rodič nechce dať, môžete požiadať súd, aby rozhodol o tejto otázke. Súd bude zvažovať hlavne najlepší záujem dieťaťa.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, plánujeme cestu na Cyprus a mám už stiahnutý súhlas rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia v sprievode inej osoby, ktorý je v angličtine a bol notársky overený. Avšak, tento dokument je napísaný po slovensky. Predstavuje to problém, keď je v slovenčine? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý večer, podľa informácií zverejnených na stránke MZV.sk je treba súhlas obidvoch rodičov.

Pri cestovaní  neplnoletej osoby na Cyprus v sprievode len jedného z rodičov, môže imigračný úradník požadovať splnomocnenie druhého rodiča, prípadne obidvoch zákonných zástupcov, ak ide o prípad sprievodu prostredníctvom tretej osoby. V praxi sa takéto splnomocnenia vyžadujú pomerne často. Na splnomocnení musí byť notársky overený podpis splnomocniteľa a musí byť napísaný aj v anglickom alebo gréckom jazyku. Pre prípady „pochybností" odporúčame mať pri sebe kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne i sobášneho listu rodičov. 

 

Pre bližšie info, resp. aktuálnejšie prosím kontaktujte zast. úrad SR v Nikózii : https://www.mzv.sk/web/nicosia/o_nas.


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, deti sú súdom zverené otcovi. Aktívne sa podieľam na ich výchove, platím výživné, kupujem oblečenie, som s deťmi stále v telefonickom kontakte a osobne sa snažím stretávať s nimi tak často, ako mi to dovolí práca. Súdom nám zatiaľ nebol pridelený striedavý model starostlivosti. Aktuálne žijem v zahraničí, konkrétne v Holandsku, a chcel by som deti zobrať na prázdniny k sebe. Otec detí je však proti tomuto návrhu. Môže mi zakázať vycestovať s deťmi na prázdniny? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, pri krátkodobých výletoch alebo dovolenkách s deťmi v zahraničí nepotrebujete súhlas otca s takouto aktivitou. Tzn. že aj napriek jeho nesúhlasu môžete s deťmi vycestovať mimo územia SR, avšak je potrebné otca o tejto skutočnosti uvedomiť, aby vedel, kde budú deti v tomto čase. Rozhodujúce vo Vašom prípade je to, ako máte upravený styk s maloletými deťmi. Právo stýkať sa s nimi a ísť na výlet alebo dovolenku do zahraničia totiž môžete uplatniť iba v čase určenom súdnym rozhodnutím (ak je Váš styk upravený súdnym rozhodnutím) alebo na základe dohody (ak Váš styk nie je pevným režimom upravený súdnym rozhodnutím). Tzn. že ak v čase, kedy by ste chceli deti vziať na dovolenku do zahraničia máte mať zároveň styk s deťmi, môžete ich do zahraničia vziať aj bez súhlasu otca. Čas dovolenky však musí korešpondovať s časom, kedy sa máte stretnúť s deťmi.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.