Máte
otázku?

Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

Dobrý deň,dcéra čaká dieťa s priateľom s ktorým nežije v spoločnej domácnosti nič jej neprispieval a mal agresívne správanie ale otcovstvo už na matrike podpisal .Môže dcéra s dieťaťom (po jeho narodeni) ísť navštíviť starých rodičov do ČR bez jeho súhlasu prípadne na dovolenku do zahraničia? Vopred vám ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

Dobrý deň,

dovolím si tvrdiť, že pokiaľ ide o vycestovanie s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu druhého rodiča a ide len o krátku návštevu, pričom je veľmi málo pravdepodobné, že by došlo k ohrozeniu života alebo zdravia dieťaťa, tak súhlas druhého rodiča s vycestovaním do zahraničia nie je nutný.

Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, S otcom dcéry spolu nežijeme, dcérka ma jeho priezvisko, ja mám iné priezvisko, keďže som vydatá. Prosím Vás potrebujem súhlas otca môjho dieťaťa, aby sme mohli vycestovať za hranice na jeden deň, čiže ráno pôjdeme a večer sa vrátime. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 09.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že súhlas otca dieťaťa na vycestovanie na dovolenku - výlet nepotrebujete. Oznámte len otcovi dieťaťa kde a kedy sa budete nachádzať v zahraničí. Ide o jeho rodičovské právo vedieť kde sa jeho dieťa nachádza, ako aj v záujme nepredvídateľných okolností v súvislosti s cestou a pobytom v zahraničí.

Na stránke Min. zahraničných vecí a eur. záležitostí SR pozrite, aké doklady potrebujte Vaše dieťa pre vstup do konkrétnej krajiny.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Sme s manželom v rozvodovom konaní a dieťa odmieta styk s otcom. Dcéra ma 11 rokov a ja s dcérou a priateľom chceme vycestovať do Čiech. Potrebujem súhlas otca na vycestovanie s dcérou alebo ho stačí informovať napr. smskou? Treba uviesť aj dátum od kedy do kedy chceme vycestovať? Účel cesty je návšteva u rodiny. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
ak ide iba o krátkodobý pobyt a nie je uskutočnený počas doby, termínu, kedy by mal mať otec s dieťaťom styk, tak mu to stačí oznámiť. Nepotrebujete jeho súhlas. Ak by však išlo o dlhodobejší alebo trvalý pobyt v zahraničí, už budete potrebovať jeho súhlas.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ak chcem zobrať cudzie dieťa na dovolenku, potrebujem písomný súhlas rodiča s vycestovaním overiť notárom alebo to nie je potrebné?

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň, samozrejme, že budete potrebovať písomný súhlas rodiča maloletého dieťaťa s úradne overeným podpisom a to notárom, prípadne bude potrebný aj doklad v prslušnom jazyku cudzej krajiny /hlavne v angličtine/.

Nepíšete do ktorej krajiny chcete cestovať, preto odporúčam pozrieť stránku Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitosti SR a prečítať si podmienky vstupu do konkrétnej krajiny. Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležistí SR sú uverejnené podmienky vstupu do jednotlvých krajín, ako príslušné tlačivo /link : https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publisher/Hp2qxsn2Z6I5/content/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia/.

 


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som opýtať. Chystám sa s deťmi do zahraničia na dovolenku a dátum dovolenky sa mi prelína s dátumom styku deti s ich otcom o 4 dni. Chcela som sa s ním dohodnúť, aby sa dátum posunul a on mal deti o 4 dni neskôr, avšak nesúhlasil. Mám v takejto veci žiadať súd o nahradenie súhlasu otca na vycestovanie do zahraničia na dovolenku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 20.06.2022)

Dobrý deň,

ak nesúhlasí, tak by ste mohli skúsiť požiadať o rozhodnutie súd, ale nepredpokladám, že by súd návrhu vyhovel, pretože je právoplatne rozhodnuté o tom, že otec má vtedy právo styku. Súd by ako negatívum videl podľa môjho názoru to, prečo ste si dali na dané obdobie dovolenku. Podľa môjho názoru, súd nebude neodkladným opatrením meniť právoplatný rozsudok. Ale skúsiť to môžete.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Môžem zobrať deti, keď sú v mojej opatere na dovolenku mimo SK bez súhlasu ex. On sa o nich vôbec nezaujíma nestará sa o nič iba výživné aj to nie v plnej výške platí. Chcem ísť s deťmi k moru aspoň na týždeň, ale on mi nechce dať súhlas. Poradíte mi niečo ako by som mohla ísť s nimi k moru, aby som neporušila zákon ? Za radu ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 27.05.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 35 zákona o rodine platí :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že súhlas rodiča je potrebný len na vysťahovanie do cudziny. V zmysle cit. zák. ustanovenia súhlas otca dieťaťa nepotrebujete na dovolenku.

Odporúčame pozrieť na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR aké doklady potrebujte pre vstup do cieľovej destinácie hlavne pokiaľ ide o maloleté deti, teda či sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja by som chcela vycestovať do Holandska s dcérkou, ale bývalý druh nechce podpísať papiere, čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,

 

ak by išlo o vycestovanie v zmysle dovolenky, či iného krátkodobého pobytu, potom súhlas netreba. Ak ale ide o vycestovanie v zmysle presťahovania sa do iného štátu, potom je potrebný aj súhlas druhého rodiča. Ak ho tento rodič nechce dať, môžete požiadať súd, aby rozhodol o tejto otázke. Súd bude zvažovať hlavne najlepší záujem dieťaťa.


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, cestujeme na Cyprus a mám súhlas rodič̌a s vycestovaní́m dieťaťa do zahraničia v sprievode inej osoby v angličtine stiahnutý a je notárom overený ale to osvedčenie je napísané po slovenský. Bude to problém, keď to je po slovenský. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý večer, podľa informácií zverejnených na stránke MZV.sk je treba súhlas obidvoch rodičov.

Pri cestovaní  neplnoletej osoby na Cyprus v sprievode len jedného z rodičov, môže imigračný úradník požadovať splnomocnenie druhého rodiča, prípadne obidvoch zákonných zástupcov, ak ide o prípad sprievodu prostredníctvom tretej osoby. V praxi sa takéto splnomocnenia vyžadujú pomerne často. Na splnomocnení musí byť notársky overený podpis splnomocniteľa a musí byť napísaný aj v anglickom alebo gréckom jazyku. Pre prípady „pochybností" odporúčame mať pri sebe kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne i sobášneho listu rodičov. 

 

Pre bližšie info, resp. aktuálnejšie prosím kontaktujte zast. úrad SR v Nikózii : https://www.mzv.sk/web/nicosia/o_nas.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, deti sú súdom zverené otcovi. Podieľam sa na všetkom platím výživné, kupujem im oblečenie, som s deťmi stále v telefonickom kontakte, ale aj osobne sa snažím čo najčastejšie ako mi to dovolí práca. Súdom nemáme zatiaľ striedavú starostlivosť, Ale žijem v zahraničí chcem deti zobrať na prázdniny do Holandska, kde momentálne žijem, lenže otec maloletých deti je proti tomu môže mi zakázať s deťmi vycestovať na prázdniny? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, pri krátkodobých výletoch alebo dovolenkách s deťmi v zahraničí nepotrebujete súhlas otca s takouto aktivitou. Tzn. že aj napriek jeho nesúhlasu môžete s deťmi vycestovať mimo územia SR, avšak je potrebné otca o tejto skutočnosti uvedomiť, aby vedel, kde budú deti v tomto čase. Rozhodujúce vo Vašom prípade je to, ako máte upravený styk s maloletými deťmi. Právo stýkať sa s nimi a ísť na výlet alebo dovolenku do zahraničia totiž môžete uplatniť iba v čase určenom súdnym rozhodnutím (ak je Váš styk upravený súdnym rozhodnutím) alebo na základe dohody (ak Váš styk nie je pevným režimom upravený súdnym rozhodnutím). Tzn. že ak v čase, kedy by ste chceli deti vziať na dovolenku do zahraničia máte mať zároveň styk s deťmi, môžete ich do zahraničia vziať aj bez súhlasu otca. Čas dovolenky však musí korešpondovať s časom, kedy sa máte stretnúť s deťmi.


Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobry den, som rozvedeny. Nas syn je zvereny sudom do opatery matky, ktora je uz 6 mes. v zahranici a dnes za nou odletel aj syn, ktory prestal chodit do skoly. Ja som sa to dozvedel telefonicky od jeho tr. ucitelky. Syn ma 16 rokov. Potrebuje, prosim Vas ex-manzelka odo mna pisomny suhlas? Ak ano, co mam robit? Dakujem.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 18.12.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 35 zákona o rodine sa majú rodičia o podstatných veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa dohodnúť. Zákon ako prvý príklad podstatnej veci uvádza práve vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny. Ak ste sa na vysťahovaní do cudziny s matkou dieťaťa nedohodli a nedali ste jej na to súhlas, nemá na to právo. Vo Vašom prípade Vám navrhujem písomne (ak viete jej adresu) alebo e-mailom oznámiť matke nesúhlas s trvalým vysťahovaním dieťaťa do cudziny. Zároveň bude potrebné čo najskôr na súde podať návrh na nariadenie návratu dieťaťa na Slovensko (ak nesúhlasíte s jeho vysťahovaním do cudziny). Ak nebudete včas konať v zmysle príslušných ustanovení sa jeho vysťahovanie zo Slovenska zlegalizuje uplynutím času.


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobry den,

prosim Vas o radu. Mam syna (6r), od septembra zacne navstevovat ZŠ. S jeho otcom sme zili ako druh a druzka. Tohto casu spolu nezijeme, ale je vedeny ako otec mojho syna. Nemali sme sud, ani som zatial na sud nepodala, co chcem v kratkom case spravit. Nezakazujem mu styk, niekedy u neho maly aj prespi, ale viac ho mam ja. Podla mna nema otec maleho na neho na neho dobry vplyv. Vodi ho do kaviarni po ,,robote'' kde sa stretava s kadejakymi ludmi a tohto času je aj v podmienke. Ja mam priatela, ktory zije v zahranici a velmi by som sa chcela aj s malym odstahovat za nim, ale viem, ze otec maleho mi v ziadnom pripade nepodpise suhlas s vycestovanim. Chcem sa opytat ci mam nejaku sancu, ze by som s malym mohla zit v zahranici alebo to na sude nemam ani spominat a staci mi ked bude zvereny v mojej starostlivosti? Velmi pekne dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 03.01.2016)

Dobrý deň, 

vysťahovanie sa s maloletým dieťaťom do zahraničia spadá do kategórie tzv. podstatných vecí, o ktorých rozhodujú rodičia na základe vzájomnej dohody.

Tým, že by dieťa bolo zverené do Vašej osobnej starostlivosti by jeho otec nestratil svoje rodičovské práva a povinosti, a teda má právo aj naďalej podieľať sa na výchove dieťaťa a v podstatncýh veciach týkajúcich sa maloletého udeliť súhlas či nesúhlas v tejto veci. Na druhej strane aj  napriek tomu, že by otec dieťaťa nesúhlasil s odsťahovaním do zahraničia existuje možnosť podania žaloby na súd podľa § 35 Zákona o rodine.

Môžete požiadať miestne príslušný súd aj o udelenie súhlasu s vysťahovaním dieťaťa do zahraničia. Súd tento návrh prejednáva v inom konaní. Avšak budete musieť preukázať či takéto vysťahovanie bude v záujme maloletého dieťaťa, či to neohrozí jeho vývin a podobne. Súd bude zaujímať aj vzťah Vášho súčasného partnera (ktorý žije v zahraničí) k Vášmu synovi. Otec bude zrejme namietať a bude sa odvolávať na svoje právo stýkať sa s dieťaťom. Na základe toho, čo uvádzate by som odporúčal súd informovať o tom, ako prebiehajú stretnutia s otcom (trávi čas v kaviarni, stretáva sa s "kadejakými" ľuďmi, je v podmienke...). Dôraz by som kládol na Vašu snahu vytvoriť synovi plnohodnotné rodinné prostredie s Vaším súčasným partnerom, v záujme jeho riadneho a zdravého psychického a fyzického vývinu.

Ak by ste sa vysťahovali bez jeho súhlasu (aj to sa deje), nepôjde o únos, ak mu dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. On bude môcť do 1 roka od odchodu požiadať o návrat dieťaťa späť na Slovensko.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vycestovanie s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku