Máte
otázku?

Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti cudzou osobou.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti cudzou osobou.

Dobrý deň. Chcela by som vás požiadať o právnu radu vo veci neoprávneného užívania mého domu cudzou osobou. V decembri 2014 som odišla zo spoločného domu, z ktorého vlastním polovicu. Rozvod prebehol až v októbri 2015, avšak od marca 2015 si bývalý manžel nasťahoval do domu priateľku, proti čomu som protestovala. K majetkovo-právnemu vysporiadaniu na súde som zatiaľ návrh nepodala. Rozhodla som sa poslať nájomnú zmluvu priateľke bývalého manžela, pretože býva v našom dome. Nemá tam trvalý ani prechodný pobyt, no býva tam už takmer rok, čo neschvaľujem. Problém spočíva v tom, že som si istá, že zmluvu nepodpíše. Ako by som mala postupovať ďalej? Je nutné to riešiť súdnou cestou? Za vašu radu vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti cudzou osobou.

Dobrý deň

táto situácia sa dá riešiť rôznymi spôsobmi, avšak bolo by potrebné sa s vecou podrobnejšie oboznámiť. Všeobecne podľa § 139 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.” O hospodárení so spoločnou vecou (jej používanie, oprava, úprava a pod.) rozhodujú spoluvlastníci spoločne dohodou alebo väčšinou hlasov. V tomto prípade by mohlo ísť o užívanie spoločnej nehnuteľnosti nad rámec spoluvlastníckeho podielu, teda bezdôvodné obohatenie, prípadne o užívanie predmetu spoluvlastníctva jedným zo spoluvlastníkov v rozpore s dohodou a proti vôli ostatných spoluvlastníkov, kde vzniká taktiež právo na náhradu, teda skôr by ste sa mali zamerať na exmanžela a od neho sa dožadovať kompenzácie. Pokiaľ sa s Vami nebudú chcieť dohodnúť, môžete to riešiť súdnou cestou. Pokiaľ sa chcete vyhnúť konfliktom, čím skôr podajte návrh na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva.

Trápi vás "Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti cudzou osobou." a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti cudzou osobou. (Spoluvlastníctvo)

Pri stavbe oporného múru potoka na miestnej komunikácii začali zamestnanci danej firmy využívať súkromný pozemok ako smetisko. Pozemok bol v pôvodnom stave, teda posiaty štrkom a trávou. Na tomto mieste vytvorili skládku vypíleného porastu a vylievajú tam zvyšky nepoužitého betónu. Nemajú záujem o komunikáciu. Ako by sme mali postupovať pri riešení takéhoto problému? Na koho by sme sa mali obrátiť?

Odpoveď: Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti cudzou osobou.

(odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň,

podľa Občianskeho zákonníka je každý počínať si tak, aby nespôsobil nikomu škodu. Konanie, ktoré popisujete sa javí ako konanie, ktoré ignoruje túto povinnosť a dokonca úmyselne škodu spôsobuje. Pre urýchlené riešenie odporúčam podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. d) CSP (Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala). Následne môžete od nich žiadať náhradu škody (od firmy, ktorá práce realizuje). Ak odmietnu môžete podať žalobu. 

Pre rýchlejšie riešenie je možné obrátiť sa aj na obec, ktorá môže predbežne zakázať určité konanie a uložiť, aby bol obnovený pôvodný stav.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti cudzou osobou." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.