Máte
otázku?

Nástup na výkon trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín

Otázka: Nástup na výkon trestu

Chcem sa spýtať, syn je v zahraničí a bol mu uložený trest odňatia slobody na 48 dní. Bola daná aj sťažnosť, ale krajský súd to zamietol. Teraz nevieme, kedy príde papier na nástup do výkonu trestu. Ako dlho asi ma čakať? Musí si zariadiť odchod zo zahraničia, aj povedať v práci. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup na výkon trestu

Dobrý deň,

postup vo Vami opísanom prípade upravuje § 408 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v účinnom znení, podľa ktorého len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať nepodmienečný trest odňatia slobody stalo vykonateľným, predseda senátu pošle príslušnému ústavu na výkon väzby nariadenie výkonu trestu a vyzve odsúdeného, ak je na slobode, aby do výkonu trestu nastúpil. Trestný poriadok ale už bližšie neupravuje lehotu, aká môže bysť určená vo výzve na nastúpenie do výkonu trestu.

Rovnako si Vám ale dovoľujeme uviesť možnosť postupu ustanovenú v § 408 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, ujde alebo sa bude skrývať, môže mu predseda senátu na nastúpenie do výkonu trestu poskytnúť primeranú lehotu, aby si mohol obstarať svoje záležitosti; táto lehota však nesmie byť dlhšia ako 1 mesiac odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bol uložený odsúdenému trest odňatia slobody, nadobudlo vykonateľnosť. 

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné v prvom rade počkať na doručenie výzvy na nástup do výkonu trestu odňatia slobody, prípadne zaslať predsedovi senátu žiadosť o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie záležitostí potrebných pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody. Spravidla však vo výzve na nástup do výkonu trestu odňatia slobody je ako termín nástupu uvedený taký dátum, aby mal odsúdený primeraný čas na vybavenie všetkých potrebných záležitostí.

Trápi vás "Nástup na výkon trestu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nástup na výkon trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku