Máte
otázku?

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

Dobrý deň. Prosím Vás, mohli by ste mi poradiť, ako formulovať návrh na rozvod manželstva? S manželkou sme sa zosobášili v roku 1993. Približne desať rokov naše manželstvo fungovalo, no potom sme sa jeden druhému odcudzili a citovo sme vychladli až tak, že sa manželka v roku 2012 odsťahovala z domu mojich rodičov, kde sme spoločne bývali, ku svojim rodičom. Odvtedy spolu nekomunikujeme, nevedieme spoločnú domácnosť a ani intímne spolu nežijeme. Spoločný majetok nemáme. Z manželstva pochádzajú dvaja synovia, narodení v roku 1994 a 1997. V súčasnosti sú už obaja dospelí, finančne nezávislí a žijú samostatne. Čo by som mal uviesť v návrhu na rozvod manželstva a aké prílohy sú k tomu potrebné? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

Dobrý deň,

konanie o rozvod manželstva je upravené v § 92 až 100 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len "CMP").

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko - ak aspoň jeden z manželov aj v súčasnosti v obvode tohto súdu býva. Ak takého súdu niet, návrh sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má trvalý pobyt ten manžel, ktorý návrh nepodáva.

V návrhu je vhodné uviesť všetky Vami už v otázke popísané skutkové okolnosti, a to tak, aby z nich vyplynulo že vzťahy medzi Vami sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a ani nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Rovnako je potrebné uviesť údaje kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené (a priložiť sobášny list), informáciu o tom, že z manželstva pochádzajú dve deti (treba priložiť ich rodné listy), ktoré sú ale už dospelé.

Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, dočítala som sa, že k žiadosti o rozvod treba priložiť sobášny list a rodný list dieťaťa. Môžu to byť len fotografované doklady? Alebo musia byť fotokópie niekde overené s originálnym dokumentom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
stačí, ak k návrhu na rozvod pripojíte fotokópie originálnych dokumentov. Tieto nie je potrebné nijako overovať. Súd však pravdepodobne bude na pojednávaní vyžadovať k nahliadnutiu originály uvedených dokumentov, takže za týmto účelom ich môžete mať pripravené.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku. Je potrebné k rozvodu doložiť originál sobášneho listu a rovnako tak aj originál rodného listu spoločného dieťaťa?

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.05.2021)

Dobrý deň,

 

v konaní o rozvod manželstva súdy vyžadujú aj originál sobášneho listu, resp. rodného listu mal. detí. K návrhu však stačí priložiť kópie a originály si priniesť až na pojednávanie, kde si súd kópiu s originálom porovná a originál potom účastníkom vrátiť späť.


Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím Vás, ako by som mal formulovať návrh na rozvod manželstva? S manželkou sme sa zosobášili v roku 1993. Prvých desať rokov naše manželstvo fungovalo relatívne bezproblémovo, no potom sme sa jeden druhému odcudzili a citovo sme vychladli. Dosiahlo to takú mieru, že sa manželka v roku 2012 odsťahovala z domu mojich rodičov, kde sme bývali spoločne, ku svojim rodičom. Odvtedy spolu nekomunikujeme, nehospodárime spoločne a ani intímne spolu nežijeme. Spoločný majetok nemáme. Z manželstva pochádzajú dvaja synovia, narodení v roku 1994 a 1997. V súčasnosti sú už dospelí, finančne nezávislí a žijú samostatne. Čo by som mal uviesť v návrhu na rozvod manželstva a aké prílohy sú k tomu potrebné? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň,

konanie o rozvod manželstva je upravené v § 92 až 100 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len "CMP").

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko - ak aspoň jeden z manželov aj v súčasnosti v obvode tohto súdu býva. Ak takého súdu niet, návrh sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má trvalý pobyt ten manžel, ktorý návrh nepodáva.

V návrhu je vhodné uviesť všetky Vami už v otázke popísané skutkové okolnosti, a to tak, aby z nich vyplynulo že vzťahy medzi Vami sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a ani nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Rovnako je potrebné uviesť údaje kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené (a priložiť sobášny list), informáciu o tom, že z manželstva pochádzajú dve deti (treba priložiť ich rodné listy), ktoré sú ale už dospelé.


Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý večer. Veľmi pekne Vám ďakujem za predošlú odpoveď. Chcel by som sa ešte spýtať: Akú adresu mám uviesť pre moju manželku v návrhu na rozvod manželstva, keď už štyri roky býva na adrese svojich rodičov, aj keď jej trvalý pobyt je stále uvedený na adrese mojich rodičov? Od roku 2012 tam už s nami nebýva a ani nás nenavštevuje. Predpokladám, že prechodný pobyt u svojich rodičov nemá nahlásený. Rád by som sa tiež opýtal, či je vhodné v návrhu na rozvod uviesť, že nemáme spoločný majetok, alebo sa táto informácia hodí skôr do vysporiadania majetku po rozvode? Ešte by ma zaujímalo, či je potrebné k návrhu priložiť potvrdenie z miestneho úradu o našom poslednom spoločnom bydlisku v roku 2012, kedy sa moja manželka odsťahovala ku svojim rodičom, kde býva doteraz. Nakoniec by som chcel vedieť, či je lepšie podať návrh na rozvod manželstva bez jej vedomia a súhlasu, alebo ju o tom upovedomiť a dohodnúť sa na súhlase s rozvodom. V našej komunikácii momentálne panuje totálne ticho, tak sa neviem rozhodnúť, ktorá možnosť je lepšia. S úctou Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň,

v danom prípade Vám odporúčame v návrhu na rozvod manželstva uviesť pri údajoch Vašej manželky adresu trvalého pobytu (ktorú takto aj označíte) a hneď pod tým uviesť toho času bytom, a tam uvediete adresu, kde sa Vaša manželka v súčasnosti zdržuje.

Príslušným okresným súdom na konanie o Vašom rozvode bude vo Vašom prípade súd, v obvode ktorého Vy doteraz bývate, keďže ste v ňom súčasne mali Vaši posledné spoločné bydlisko.

Údaje o rozsahu Vášho bezpodielového spoluvlastníctva nemusíte v návrhu vôbec uvádzať, z hľadiska konania o rozvode manželstva nemajú tieto skutočnosti žiadny právny význam.

Potvrdenie z obecného, miestneho či mestského úradu o tom, že Vaše posledné spoločné bydlisko bolo v danom mieste sa k návrhu na rozvod neprikladá.

Na záver možno uviesť, že by bolo určite vhodné sa skúsiť skontaktovať s Vašou manželkou a odkomunikovať si spoločne postup v konaní o rozvode manželstva, avšak nie je to podmienkou podania návrhu na rozvod. To či sa ju pokúsite kontaktovať teda závisí výlučne na Vás a na tom, či možno vôbec predpokladať, že Vaša manželka bude s Vami o tejto veci komunikovať.


Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom rozvodu. Ako navrhovateľka podávam návrh o rozvod v troch vyhotoveniach. Kedy je potrebné uhradiť poplatok 66 eur? Zasielam originál sobášneho listu spolu s návrhom, alebo sa predkladá pri pojednávaní? Ak je dieťa maloleté, je potrebné zaslať aj jeho rodný list - v kópii alebo origináli? Ak sme s odporcom dohodnutí a on súhlasí, že maloleté dieťa bude v mojej opatere, je potrebné to uviesť v návrhu? Ak má odporca finančné problémy, môžu tieto náš rozvod zťažiť? Ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ide súdny poplatok, tento je možné uhradiť spolu s návrhom (napr. nalepiť kolky v hodnote 66,- € priamo na návrh) alebo môžete podať návrh bez úhrady súdneho poplatku a počkať kým Vás súd vyzve na úhradu. Úhrada súdneho poplatku spolu s návrhom však konanie spravidla urýchli. Prílohy k návrhu na rozvod manželstva sú vždy aj sobášny list a ak z manželstva pochádza aj maloleté dieťa, tak aj jeho rodný list. Tieto listiny môžete priložiť k návrhu v origináloch alebo ako úradne overené kópie. Ak priložíte iba neoverené kópie na pojednávanie budete musieť priniesť originály, pričom ich následne súd porovná s kópiami. Ak ste s manželom na rozvode, prípadne aj na starostlivosti o maloleté dieťa dohodnutí, túto skutočnosť je vhodné uviesť aj priamo do návrhu. Čo sa týka finančných problémov odporcu, z Vašej otázky nie je zrejmé, akým spôsobom by mala táto skutočnosť rozvod „zťažiť“. Pokiaľ nebude mať ani jeden z manželov právnych zástupcov a ak si splníte poplatkovú povinnosť (uhradiť súdny poplatok 66,- €), nevidím v tomto smere žiadnu prekážku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.