Máte
otázku?

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

Dobrý deň. Prosím Vás ako mám formulovať návrh na rozvod manželstva? S manželkou sme sa zosobášili v roku 1993. Asi desať rokov bolo naše manželstvo ako tak fungujúce, no potom sme sa jeden druhému odcudzili a citovo vychladli až tak, že sa manželka v roku 2012 odsťahovala z domu mojich rodičov,kde sme s mojimi rodičmi spoločné bývalí, ku svojim rodičom.Od vtedy spolu nekomunikuje, nehospodarime spoločne a ani intímne spolu nežijeme. Spoločny majetok nemáme. Z manželstva pochádzajú dvaja synovia narodený v roku 1994 a 1997. Tohto času sú už dospelý, finančne nezávislý a žijúci samostatne. Čo by som mal uviesť v návrhu na rozvod manželstva a aké prílohy sú k tomu potrebné? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

Dobrý deň,

konanie o rozvod manželstva je upravené v § 92 až 100 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len "CMP").

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko - ak aspoň jeden z manželov aj v súčasnosti v obvode tohto súdu býva. Ak takého súdu niet, návrh sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má trvalý pobyt ten manžel, ktorý návrh nepodáva.

V návrhu je vhodné uviesť všetky Vami už v otázke popísané skutkové okolnosti, a to tak, aby z nich vyplynulo že vzťahy medzi Vami sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a ani nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Rovnako je potrebné uviesť údaje kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené (a priložiť sobášny list), informáciu o tom, že z manželstva pochádzajú dve deti (treba priložiť ich rodné listy), ktoré sú ale už dospelé.

Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň,

mala by dom otázku, k rozvodu treba doložiť orginál sobášneho listu a tak isto aj rodného listu na spoločné dieťa?

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.05.2021)

Dobrý deň,

 

v konaní o rozvod manželstva súdy vyžadujú aj originál sobášneho listu, resp. rodného listu mal. detí. K návrhu však stačí priložiť kópie a originály si priniesť až na pojednávanie, kde si súd kópiu s originálom porovná a originál potom účastníkom vrátiť späť.


Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň.Prosim Vás ako mám formulovať návrh na rozvod manželstva?Z manželkou sme sa zosobášili v roku 1993.Asi desať rokov bolo naše manželstvo ako tak fungujúce,no potom sme sa jeden druhému odcudzili a citovo vychladli až tak,že sa manželka v roku 2012 odsťahovala z domu mojich rodičov,kde sme s mojimi rodičmi spoločné bývalí,ku svojim rodičom.Od vtedy spolu nekomunikuje,nehospodarime spoločné a ani intímne spolu nežijeme.Spoločny majetok nemáme.Z manželstva pochádzajú dvaja synovia narodený v roku 1994 a 1997.Tohto času sú už dospelý,finančne nezávislý a žijúci samostatne.Čo by som mal uviesť v návrhu na rozvod manželstva a aké prílohy sú k tomu potrebné?Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň,

konanie o rozvod manželstva je upravené v § 92 až 100 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len "CMP").

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko - ak aspoň jeden z manželov aj v súčasnosti v obvode tohto súdu býva. Ak takého súdu niet, návrh sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má trvalý pobyt ten manžel, ktorý návrh nepodáva.

V návrhu je vhodné uviesť všetky Vami už v otázke popísané skutkové okolnosti, a to tak, aby z nich vyplynulo že vzťahy medzi Vami sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a ani nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Rovnako je potrebné uviesť údaje kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené (a priložiť sobášny list), informáciu o tom, že z manželstva pochádzajú dve deti (treba priložiť ich rodné listy), ktoré sú ale už dospelé.


Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý večer. Veľmi pekne Vám ďakujem za predošlú odpoveď. Chcel by som sa ešte spýtať, aku adresu mám napísať odporkyni na návrh rozvodu manželstva, keď štyri roky býva na adrese svojich rodičov, hoci trvalý pobyt má stále na adrese mojich rodičov, kde od roku 2012 s nami spoločné nebýva, ani nás nenavštevuje. Prechodny pobyt u svojich rodičov asi nemá nahlaseny. Ďalej či je vhodné na návrh uviesť zmienku že nemáme spoločný majetok, či to nepatrí na vysporiadanie majetku po rozvode? No a ešte či treba doložiť potvrdenie z miestneho úradu ako prílohu k navrhu o rozvod manželstva o našom poslednom spoločnom bydlisku do roku 2012, keď sa od nás odsťahovala ku svojim rodičom, kde býva doteraz? Vôbec spolu nekomunikujeme, tak neviem či mám podať návrh na rozvod manželstva bez jej vedomia a súhlasu, alebo ju upovedomiť a dohodnúť sa na súhlase s rozvodom? S úctou Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň,

v danom prípade Vám odporúčame v návrhu na rozvod manželstva uviesť pri údajoch Vašej manželky adresu trvalého pobytu (ktorú takto aj označíte) a hneď pod tým uviesť toho času bytom, a tam uvediete adresu, kde sa Vaša manželka v súčasnosti zdržuje.

Príslušným okresným súdom na konanie o Vašom rozvode bude vo Vašom prípade súd, v obvode ktorého Vy doteraz bývate, keďže ste v ňom súčasne mali Vaši posledné spoločné bydlisko.

Údaje o rozsahu Vášho bezpodielového spoluvlastníctva nemusíte v návrhu vôbec uvádzať, z hľadiska konania o rozvode manželstva nemajú tieto skutočnosti žiadny právny význam.

Potvrdenie z obecného, miestneho či mestského úradu o tom, že Vaše posledné spoločné bydlisko bolo v danom mieste sa k návrhu na rozvod neprikladá.

Na záver možno uviesť, že by bolo určite vhodné sa skúsiť skontaktovať s Vašou manželkou a odkomunikovať si spoločne postup v konaní o rozvode manželstva, avšak nie je to podmienkou podania návrhu na rozvod. To či sa ju pokúsite kontaktovať teda závisí výlučne na Vás a na tom, či možno vôbec predpokladať, že Vaša manželka bude s Vami o tejto veci komunikovať.


Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom rozvodu: ja ako navrhovateľka podávam Návrh o rozvod v 3 vyhotoveniach. Kedy je nutne hradiť poplatok 66 eur? Originál sobášneho listu zasielam spolu s Návrhom alebo sa predkladá pri pojednávaní? Ak je dieťa maloleté, zasiela sa aj rodný list dieťaťa - kópia, či originál? Ak sme s odporcom dohodnutí a on súhlasí, že maloleté dieťa bude v mojej opatere, je to potrebné v Návrhu napísať? Ak má odporca finančné problémy, môže to náš rozvod zťažiť? Ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ide súdny poplatok, tento je možné uhradiť spolu s návrhom (napr. nalepiť kolky v hodnote 66,- € priamo na návrh) alebo môžete podať návrh bez úhrady súdneho poplatku a počkať kým Vás súd vyzve na úhradu. Úhrada súdneho poplatku spolu s návrhom však konanie spravidla urýchli. Prílohy k návrhu na rozvod manželstva sú vždy aj sobášny list a ak z manželstva pochádza aj maloleté dieťa, tak aj jeho rodný list. Tieto listiny môžete priložiť k návrhu v origináloch alebo ako úradne overené kópie. Ak priložíte iba neoverené kópie na pojednávanie budete musieť priniesť originály, pričom ich následne súd porovná s kópiami. Ak ste s manželom na rozvode, prípadne aj na starostlivosti o maloleté dieťa dohodnutí, túto skutočnosť je vhodné uviesť aj priamo do návrhu. Čo sa týka finančných problémov odporcu, z Vašej otázky nie je zrejmé, akým spôsobom by mala táto skutočnosť rozvod „zťažiť“. Pokiaľ nebude mať ani jeden z manželov právnych zástupcov a ak si splníte poplatkovú povinnosť (uhradiť súdny poplatok 66,- €), nevidím v tomto smere žiadnu prekážku.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku