Máte
otázku?

Nadobúdanie majetku v období po zrušení BSM a pred rozvodom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Nadobúdanie majetku v období po zrušení BSM a pred rozvodom

Dobrý deň. Čítala som o zrušení BSM. S bývalým manželom sme si BSM zrušili v roku 2001. Nezostavili sme dohodu, ani sme si majetok nevyporiadali súdnou cestou. Rozviedli sme sa až v roku 2014. Znamená to, že nemáme vysporiadané BSM a všetko je spoločné, vrátane toho, čo som nadobudla až do rozvodu? Ako je to s obdobím od roku 2001 do 2014? Ďakujem.

Odpoveď: Nadobúdanie majetku v období po zrušení BSM a pred rozvodom

Dobrý deň, 

Občiansky zákonník upravuje aj situácie, v ktorých je možné zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom ešte počas trvania manželstva. Takéto prípady sú upravené napr. v § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka - po získaní podnikateľského oprávnenia jedným z manželov či v § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka - závažné dôvody, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom.

Situáciu, ak dôjde k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva ešte počas trvania manželstva a do troch rokov od jeho zrušenia nedôjde k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ho na návrh podaný do troch rokov od zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva nevyporiada súd, upravuje § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia nastáva uplynutím troch rokov od zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva nevyvrátiteľná právna domnienka. Podľa tejto domnienky platí, že hnuteľné veci, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov si vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich tieto veci užíval pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti. O ostatných hnuteľných veciach, ktoré výlučne neužíval žiadny zo spoluvlastníkov a o všetkých nehnuteľných veciach, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že spoluvlastnícke podiely oboch manželov sú rovnaké. Preto aj vo Vašom prípade, keďže k vyporiadaniu nedošlo dohodou ani súdnym rozhodnutím na návrh podaný do troch rokov od zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva platí, že k vyporiadaniu došlo uplynutím času zo zákona. 

Čo sa týka obdobia po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov do rozvodu, vzhľadom na to, že Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov už bolo zrušené, všetok majetok nadobúdal každý z manželov do svojho výlučného vlastníctva. 

Trápi vás "Nadobúdanie majetku v období po zrušení BSM a pred rozvodom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nadobúdanie majetku v období po zrušení BSM a pred rozvodom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas trvania manželstva nám bol súdne zrušený bezpodielový spoluvlastnícky majetok (BSM). Plánujem kúpiť nehnuteľnosť, ktorej budem výlučným vlastníkom. Môže môj manžel v prípade mojej smrti uplatniť na túto nehnuteľnosť nejaké právo, konkrétne v rámci dedičského konania? Máme dve dospelé deti.

Odpoveď: Nadobúdanie majetku v období po zrušení BSM a pred rozvodom

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť nebude patriť do BSM.

V prípade úmrtia platí však ust. § 473  Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

T.j. : Keďže nehnuteľnosť nebude patriť do BSM, manžel v prípade Vášho úmrtia bude mať nárok na podiel na nehnuteľnosti vo výške 1/3 z celku. Obč. zákonník však nevylučuje dohodu dedičov aj inú ako podľa zákonného dedenia.

Podľa ust. § 482 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.

(2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli."

Riešením ak by ste nechceli, aby nehnuteľnosť nadobudol manžel v dedičskom konaní, resp. ani podiel na nej, je spísať závet, kde nehnuteľnosť ako celok odkážete svojim deťom. Rovnako však aj v tomto prípade je dohoda dedičov možná.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nadobúdanie majetku v období po zrušení BSM a pred rozvodom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava