Máte
otázku?

Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného?

Dobrý deň. S ex-partnerom (neboli sme manželia) máme rodičovskú dohodu potvrdenú súdom. Syn je zverený do jeho starostlivosti. Termíny, kedy sa so synom mám stretávať, nedodržiaval, bránil stretávaniu sa. Po neúspešnom riešení so sociálnym úradom a políciou som podala návrh na zverenie do mojej opatery, ktorý bol zamietnutý, nakoľko syn je už zverený do starostlivosti otcovi a ten sa o syna stará. Ďalej som podala Návrh na výkon súdneho rozhodnutia pred 4 rokmi, 3 krát bolo rozhodnuté v môj prospech, ale on sa sústavne odvoláva. Do kedy sa môže opakovane odvolávať? Je to dlhá doba a za tento čas je syn otcom ovplyvňovaný a momentálne už aj on sám odmieta so mnou komunikovať. Čo iné ešte môžem v tejto veci podniknúť. Ak momentálne idem po syna, už on samotný odmieta so mnou ísť (12 rokov). A ešte jedna otázka. S novým priateľom si chceme založiť rodinu. Bola som však upozornená, že nemáme sa zosobášiť, nakoľko on má vysoký príjem a keďže môj ex-partner je celý čas nezamestnaný, bude hneď žiadať navýšenie výživného, lebo zneužíva výživné ako "svoj zdroj" príjmu. Môže žiadať takéto navýšenie výživného po mojom sobáši? Ten je pre nás veľmi dôležitý, lebo chcem deti vychovávať v riadnom zväzku. Takto by má ex-partner držal v šachu ešte niekoľko rokov.

Odpoveď: Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného?

Dobrý deň, pre Vášho bývalého partnera svedčia viaceré nepriaznivé okolnosti, pre ktoré je prinajmenšom diskutabilné rozhodnutie súdu, ktorým Vám zamietol návrh na zverenie syna do Vašej starostlivosti. Váš bývalý manžel nerešpektoval súdne rozhodnutie a bránil Vám v styku so synom, zjavne emocionálne ovplyvňuje dieťa tak, aby Vám umožnil so synom udržiavať zdravý a prospešný citový vzťah, ktorý je medzi dieťaťom a jeho matkou a v neposlednom rade je bez stáleho zamestnania - príjmu, čo má pravdepodobne dosah na životnú úroveň Vášho dieťaťa. Odporúčam Vám preto podať nový návrh o zmenu rozhodnutia o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, v ktorom poukážete na všetky tieto pre dieťa nepriaznivé skutočnosti, prípadne žiadajte striedavú osobnú starostlivosť. Nakoľko nepoznám všetky konkrétne skutočnosti týkajúce sa Vášho prípadu a s ohľadom na neznámy obsah Vašich návrhov a žiadosti adresovaných súdu a štátnym orgánom, nedokážem Vám úplne určiť presnú postupnosť krokov, ktoré nasledovať. Pre určenie výšky výživného je dôležitým faktorom aj celková životná úroveň povinného rodiča, ktorá sa môže zmeniť v prípade uzatvorenia manželstva, keďže manželia majú voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Opäť však platí, že uvedená skutočnosť môže ale aj nemusí mať vplyv na rozsah vyživovacej povinnosti k dieťaťu, a to v závislosti od konkrétnych okolností Vášho prípadu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa informovať s priateľom mame dve maloleté deti. Jeho ex mu oznámila, že je tehotná a vyjadrila sa že bude chcieť na dieťa 200e mesačne. Nakoľko sa chceme vziať chceli by sme vedieť či môj plat bude zahrnutý do výšky výživného alebo len priateľov.

Odpoveď: Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň,

 

pri určovaní výšky výživného, na ktoré bude zaviazaný Váš priateľ (v budúcnosti manžel), sa bude prihliadať aj na to, koľko zarábate Vy. Neznamená to, že by ste mali Vy platiť výživné, resp. že by sa výživné platilo z Vášho príjmu, ale bude sa to riešiť v rámci majetkových pomerov. Jednoducho sa zohľadnení aj fakt, že priateľ (resp. manžel) má aj ďalšie vyživovacie povinnosti a že vedie s Vami spoločnú domácnosť, a teda na výdavkoch na spoločnú domácnosť a spoločné deti sa podieľate spoločne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa informovať. Manžel má z prvého manželstva syna 15 r., bez manželovho súhlasu ho pred 4 rokmi odviedla jeho bývalá do Čiech, kde sa vydala. Manžel jej nerobil problémy. My máme s manželom dve malé deti. Pred dvoma rokmi si dala žiadosť na navýšenie výživného a keďže podala žiadosť na súd v inom meste ako mala, dva roky sa nič nedialo. Viac menej si žiadosť súdy medzi sebou pohadzovali a až teraz má byť súdne pojednávanie. Chcela som sa informovať, ako je posudzované navýšenie výživného v prípade, že si manžel založil novú fungujúcu rodinu a či má jeho bývala žena právo si nárokovať na spätné vyplatenie výživného od podania žiadosti na navýšenie. Môže manžel spätne napadnúť, že odviedla bez povolenia syna za hranice?

Odpoveď: Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o založenie novej rodiny, z pohľadu návrhu na zvýšenie výživného je dôležité najmä to, či povinnému rodičovi vznikli nové vyživovacie povinnosti. Zo zadanej otázky pritom vyplýva, že máte dve malá deti, čo znamená, že Vášmu manželovi vznikli nové (ďalšie) vyživovacie povinnosti, na ktoré je potrebné prihliadať pri posudzovaní návrhu jeho bývalej manželky na zvýšenie výživného. Zjednodušene povedané to, že má povinný rodič (Váš súčasný manžel) nový manželku a najmä dve ďalšie deti má význam aj z hľadiska posudzovania návrhu jeho bývalej manželky na zvýšenie výživného na dieťa, pochádzajúce z ich predchádzajúceho manželstva.

V rámci návrhu na zvýšenie výživného je možné požadovať zvýšené výživné odo dňa začatia súdneho konania (tzn. od podania návrhu), pričom ak ide o výživné pre maloleté dieťa, možno ho priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, avšak musia na to existovať dôvody hodné osobitného zreteľa.

Čo sa týka toho, že bývalá manželka Vášho manžela bez jeho súhlasu zobrala ich spoločné dieťa mimo územia SR, toto môžete spomenúť aj v konaní o zvýšenie výživného, avšak pôjde skôr o informáciu takpovediac dokresľujúcu skutkové okolnosti prípadu. Ak tam totiž dieťa žije už viac než rok, spravila sa tak nadobudne obvyklý pobyt dieťaťa a pri spätnom riešení tejto situácie sa s tým už nemusí dať nič spraviť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže mať ďalší sobáš vplyv na výšku výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku