Mám nárok na odstupné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Mám nárok na odstupné?

Dobrý deň. Momentálne som na neplatenej PN. Dnes som obdržala rozhodnutie Soc. poisťovne, že mi uznali 45% invalidnú práceneschopnosť. Som v pracovnom pomere - upratovačka na zákl. škole. Zamestnávateľ - riad. školy - mi povedala, že pre mňa nemá prácu pri zaradení na ľahšiu prácu. Chce, aby som dala výpoveď ja. Ako mám ďalej postupovať? Ak dám ja výpoveď, mám nárok na odstupné? Mám odpracované na tejto pozicií 14 rokov. Riaditeľka mi tvrdí, že vôbec nemám nárok na odstupné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné?

Dobrý deň, v zmysle § 76 Zákonníka práce, zamestnancovi patrí výpoveď len vtedy, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zrušuje alebo premiestňuje, z dôvodu nadbytočnosti alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Odstupné patrí zamestnancovi aj vtedy, ak z rovnakých dôvodov sa zo zamestnávateľom dohodne na skončení pracovného pomeru. V takom prípade patrí zamestnancovi odstupné vo výške trojnásobku resp. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Dovoľujem si Vás upozorniť, že Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Zamestnanec preto nemá nárok na odstupné, ak sám skončil pracovný pomer výpoveďou. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Mám nárok na odstupné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Som vo výpovednej lehote. Zamestananá som 3, 5 roka dvojmesačná výpovedná lehota mi začala plynúť 1. 11. 2018 skončí mi ku dňu 31. 12. 2018. A teda moja otázka znie, že keď mám u zamestnávateľa odpracovaných 3,5 roka a výpoveď som dostala z dôvodu nadbytnočnosti s dvojmesačnou výpovednou lehotou na aké odstupné mám právo. Ďakujem za odpoveď Horáková

Odpoveď: Mám nárok na odstupné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,"

T.j. : Máte nárok na odstupné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.

Nezabudnite na to, že podľa ust. § 116 Zákonníka práce v prípade, že máte nevyčerpanú dovolenku, je zamestnávateľ povinný Vám vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku a to aj v prípade ak sa jedná o nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenky.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku