Máte
otázku?

Mám nárok na odstupné ak som bol odvolaný z funkcie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Mám nárok na odstupné ak som bol odvolaný z funkcie?

Dobrý deň, do firmy, v ktorej pracujem, som nastúpil 1.6.2007 ako technológ (som absolventom Technickej univerzity v Košiciach). Od 1.4.2010 som bol preradený na pozíciu zmocnenca pre kvalitu, pričom som zároveň plnil úlohy interného audítora a metrológa. Dňa 23.2.2012 sa moja pozícia premenovala na Predstaviteľa manažmentu za systém manažérstva kvality. Ku 31.8.2015 ma výkonný riaditeľ odvolal z funkcie v dôsledku závažných nedostatkov v riadiacej činnosti v oblasti kvality a SMK. Nemal som k dispozícii žiadne písomné upozornenie a bol mi ponúkaný post majstra v lakírni - s čím však nesúhlasím. Dôvodom je, že tento post je spojený s nižším platom a nie je v súlade s mojím vzdelaním a pracovnými skúsenosťami. Rád by som sa informoval, či mám v tomto prípade nárok na odstupné a ak áno, jak mám postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ak som bol odvolaný z funkcie?

Dobrý deň, podľa § 63 ods. 1 pís. d) bod 1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec prestal spĺňať požiadavky, a to voľbu alebo vymenovanie ako podmienku uzatvorenia pracovnej zmluvy. Nesplnením tejto požiadavky je práve odvolanie z funkcie podľa vnútorných predpisov zamestnávateľa alebo podľa osobitných predpisov. Dôvod nespĺňania požiadaviek tohto druhu nie je pritom právne významný. V zmysle § 76 Zákonníka práce patrí odstupné len zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Na odstupné má nárok aj zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Trápi vás "Mám nárok na odstupné ak som bol odvolaný z funkcie?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám nárok na odstupné ak som bol odvolaný z funkcie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava