Máte
otázku?

Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

Dobrý deň, môj priateľ má exekúcie v sume približne 3 000 €, ktoré začína splácať. Sme zasnúbení, avšak obávam sa, že v prípade, ak by sme sa vzali a manžel by prestal splácať dlh, budú mi zrážky strhávané z mojej mzdy. Navyše, som vlastníčkou bytu a chcela by som sa informovať, či by mohli naň prípadne siahnuť v prípade, že by sme po sobáši prestali splácať alebo meškali so splátkou. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

Dobrý deň,

pokiaľ dlh Vášho priateľa vznikol pred uzavretím Vášho spoločného manželstva nepatrí do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva mnaželov). Exekútor nemôže siahnuť na majetok, ktorý patrí do Vášho výlučného vlastníctva. Rovnako nemôže siahnuť na majetok ,ktorý bude patriť do BSM (v tej časti ktroá patrí Vám). Nebude môcť vydať exekučný príkaz, aby zrážal dlh z Vašej mzdy. To isté platí pre byt. Pokiaľ je byt Vašim výlučným vlastníctvom a nie je napr. spoluvlastníctvom Vašim a Vášho priateľa, potom nebude môcť exekútor postihnúť ani tento byt. Ak to zhrniem, na to, aby mohol exekútor siahnuť aj na majetok, ktorým ste do BSM prispela Vy (napr. mzdou a podobne) musel by dlh vzniknúť počas manželstva. Dlh teda bude musieť vymáhať len z majetku Vášho priateľa, resp. z majetku ktorým on prispel do prípadného BSM, nie z Vášho.

Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám exekúciu, ktorú splácam a chcem sa spýtať: Môže exekútor siahnuť na partnerove účty a autá po svadbe?

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: 

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

Vzhľadom na uvedené, nakoľko vaša pohľadávka vznikla pred uzavretím manželstva, nemôže byť pri výkone exekúcie uspokojená z účtov patriacich vášmu manželovi. Rovnako exekútor nemôže siahnuť ani na autá patriace vášmu partnerovi, nakoľko tieto sú v jeho vlastníctve. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám exekúciu a niekoľko návrhov na súde, takže očakávam, že mi pribudnú ďalšie exekúcie. Avšak, čoskoro sa vydávam a nechcem, aby moje dlhy prešli na priateľa. Viem, že tieto, ktoré som nadobudla pred svadbou, sa ho netýkajú, ale ako ho môžem ochrániť pred tými budúcimi? Ďakujem. Kristína

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak plánujete uzavrieť manželstvo a máte exekúcie, odpoveďou na otázku ako uchrániť majetok nadobudnutý po uzavretí manželstva je spísanie notárskej zápisnice o zúžení BSM v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka :

"(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.
(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.
(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."

Uvádzame, že predmetnú zápisnicu môžete spísať až po uzatvorení manželstva.

Uvádzate, že očakávate ďalšie exekúcie, keďže sú podané nejaké žaloby proti vám na súde. Tu predpokladáme, že ide o spotrebiteľské úvery /pôžičky od nebankových spoločností, a preto je nevyhnutné sa v súdnom konaní brániť. Nebank. spoločnosti neuznávajte dlh, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka a je možné, že samotná žaloba bola na súd doručená po uplynutí premlčacej doby. Ak by bol náš predpoklad správny, odporúčam vám aj z dôvodu právnej istoty kontaktovať advokáta prípadne nejaké spotrebiteľské centrum, prípadne Cnetrum právnej pomoci vo vašom okrese/meste, aby preštudovali vaše doklady a pomohli vám.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. S priateľkou by sme sa chceli zosobášiť, ale mám exekúcie. Môže exekútor siahať na mzdu mojej budúcej manželky? Ďakujem za odpoveď a pekný deň prajem. Ján

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2022)

Dobrý deň, ak máte v súčasnosti exekúcie a plánujete uzavrieť manželstvo, exekútor nemôže vykonávať zrážky zo mzdy Vašej budúcEj manželky ak by ste uzatvorili manželstvo. Exekútor však môže siahnúť na majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rozsahu Vášho podielu ako budúceho manžela. Pozor treba dávať aj na to, aby budúca manželka si nedala zasielať mzdu na bankový pčet, ktorého ste Vy majiteľom, lebo exekútor tenti účet môže zablokovať. Exekútor nevie, že na účet by bola vyplácaná mzda manželky. To je len jeden z príkladov.
Nepíšete v otázke v akej výške je pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní, preto by bolo vhodné resp. možné, aby ste po uzatvorení manželstva spísaali u notára dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka.

Odporúčam vo veci konzultáciu u advokáta pre najlpešie riešenie podľa konkrétnych okolností.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám taký dotaz. Pred svadbou som mal dlhy a až po svadbe mi prišli exekúcie. Ja však nemám nič vlastníctve a nič nie je na mňa napísané. Môže exekútor siahnuť na majetok, ktorý je vo vlastníctve mojej ženy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,

dlhy vzniknuté pred uzavretím manželstva, teda pred vznikom BSM, sú len Vašim osobným záväzkom. Súdny exekútor nemôže siahnuť na majetok vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky. 


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám na Vás jednu otázku. S priateľom plánujeme svadbu, avšak ja som v minulosti mala problémy s exekúciami. Tieto som však už vyriešila a asi rok už mám konečne pokoj. Zaujíma ma: keby sme uzavreli manželstvo, presunuli by sa tie nedoplatky aj na môjho partnera? Premýšľala som o predmanželskej zmluve s notárom, ale dozvedela som sa, že to na Slovensku ešte nie je bežné a že mi radšej môžu pomôcť advokáti. Nevieť, či by som mala mať tieto veci dokumentovane, pretože máme aj spoločný účet, hoci je naňho napísaný len môj priateľ. Ďakujem Vám vopred za Vaše rýchle odpovede.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Vaše dlhy ste už uhradili v rámci exekučných konaní pred cca rokom. Zrejme išlo o pôžičky z nebank. spoločností. 

Ak by Vás teraz alebo v budúcnosti kontaktovali nebank. spoločnosti s výzvami k úhrade ohľadom ďalších úrokov a rôznych poplatkov, pričom istina so zákonným príslušenstvom už bola uhradená, nič naviac neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Pokiaľ boli dlhy uhradené podľa exekučných titulov, potom sa nemáte čoho obávať.

Uvádzame tiež, že Váš budúci manžel za Vaše dlhy vzniknuté pred manželstvom nezodpovedá a nemôžu byť napr. z jeho mzdy nariadené zrážky zo mzdy prípadne v exek. konaní postihnutý majetok, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve. 

K bank. účtu uvádzame, že ak nie ste manželia, nie je zákonný dôvod, ak na tento účet sa vypláca napr. Vaša mzda, aby vlastníkom účtu bol priateľ.

Rovnako ani za existencie manželstva nemusíte mzdu posielať na účet manžela. Ale to je len naša poznámka.

Predmanželskú zmluvu náš právny poriadok neupravuje. Možnosťou po uzatvorení manželstva je spísanie dohody o zúžení BSM, prípadne vyhradenie vzniku BSM ku dňu zániku manželstva, ktorú spisuje zo zákona notár (§ 143a/ Obč. zákonníka).

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať niekoľko otázok týkajúcich sa manželstva. Môj priateľ a ja máme v úmysle sa vziať, ale obaja máme dlhy, pričom moje sú vyššie. Rada by som vedela, či by tieto dlhy mohli byť vymáhané aj od môjho priateľa. Ďalšia otázka sa týka potomstva: mám tri deti z predchádzajúceho vzťahu a súčasne s môjho priateľom máme jedno spoločné dieťa. Ako by bolo postarané o deti v prípade nášho úmrtia?

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sú to dlhy spred manželstva, tak ich môžu vymáhať len od Vás. Od priateľa, resp. manžela tieto dlhy vymáhať nemôžu. To platí aj v opačnom garde. Nie je mi zrejmé, čo konkrétne Vás zaujíma ohľadom detí, či úprava práv a povinností, alebo dedenie. V prípade Vašej smrti, ak by boli deti neplnoleté, tak spoločné dieťa bude zverené priateľovi, pretože je rodič. Tri deti z predchádzajúceho manželstva by mohli byť zverené ich otcovi. To vždy záleží na súde a konkrétnych okolnostiach prípadu. Pokiaľ ide o dedenie, tak v prípade Vašej smrti dedia Vaše 3 deti a aj spoločné + prípadne manžel. Ak by manžel nebol (neboli by ste zosobášení), tak by dedili po Vás len deti. Opačne by to bolo tak, že po priateľovi by dedilo Vaše spoločné dieťa. Ak by ste sa zobrali, tak Vy a spoločné dieťa. Samozrejme dedičské otázky sa dajú vyriešiť závetom.


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj priateľ má vysoké exekúcie, no chceli by sme sa zosobášiť, keďže už máme spolu dve deti. Dozvedela som sa, že k mojmu majetku (rodinný dom je na moje meno) nemôže dôjsť, keďže tieto dlhy sú len na jeho mene a vznikli pred našou svadbou. Chcem sa spýtať, či je potrebné vybaviť k tomu nejaké dokumenty alebo podobné kroky. Naše peniaze chceme po svadbe spravovať cez môj bankový účet. Môže na tento účet exekutor siahnuť, alebo ho môžem využívať bez obáv? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň. Faktom je, že ak sa zosobášite s priateľom, ktorý má dlhy, tieto dlhy sa nebudú vzťahovať na Váš výlučný majetok. Na to nie je potrebné spísať žiaden dokument.

Každopádne čo sa týka Vašej situácie, možno by bolo vhodné zvážiť aj zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov notárskou zápisnicou. Sobášom medzi Vami vznikne majetkové spoločenstvo - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") a ak má Váš priateľ tendenciu k tvorbe dlhov, tak by bolo možno vhodné chrániť sa týmto spôsobom. Zúženie BSM možno vykonať len vo forme notárskej zápisnice, čiže musí ísť o úkon, ktorý vykoná jedine notár.

Pokiaľ ide o Váš účet, tento môžete používať. Prípadná exekúcia za dlhy vzniknuté pred manželstvom by sa mala vzťahovať len na výlučný majetok dlžníka - povinného v exekúcii. Veci v BSM sa môžu exekvovať jedine ak by pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, vznikla za trvania manželstva (§ 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa ešte spýtať: Ak otvorím účet na dieťa, pravdepodobne budem spoludisponent. Môže exekútor zablokovať takýto účet? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

exekútor môže vykonávať exekúciu aj tzv. prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Musí sa však jednať len o účet povinného. Podľa § 95 ods. 1 Exekučného poriadku 

Exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len „príkaz na začatie exekúcie“) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,

Ak bude účet zriadený na meno niekoho iného než povinného, nemá právo ho zablokovať.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal: Momentálne bývam u priateľa, kde mám tiež trvalý pobyt. Dom a jeho zariadenie patria môjmu priateľovi, keďže ja mám na svojom mene niekoľko exekúcií. Chcem sa opýtať, či exekútor môže siahnuť aj na priateľov majetok, vzhľadom na to, že tu mám trvalý pobyt. Ďakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň. Exekúcia sa môže viesť v zásade len voči povinnému (dlžníkovi). V rámci exekúcie by mal preto poverený súdny exekútor exekvovať len majetok, prípadne príjmy povinného, nie tretích osôb. Skutočnosť, že máte u priateľa nahlásený trvalý pobyt nemôže v žiadnom prípade znamenať to, že by bol exekútor oprávnený siahnuť aj na jeho majetok.


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Moja sestra má dlhy a zaujímalo by ma, či môžu byť po jej sobáši prenesené na jej budúceho manžela. Môžu ju exekútori stiahnuť z jeho platov alebo majetku? Ďakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2018)

Dobrý deň. Samotný uzavretím manželstva neprechádzajú dlhy jedného manžela na toho druhého. Nie je preto na mieste, aby exekútor siahol na mzdu druhého manžela. Exekútor môže viesť exekúciu len voči dlžníkovi.

Iná situácia by bola, ak by dlh vznikol počas trvania manželstva, v takom prípade môže byť pohľadávka veriteľa len jedného z manželov pri výkone rozhodnutia (tzn. pri exekúcii) uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.