Máte
otázku?

Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

Zdravím, môj priateľ má exekúcie vo výške asi 3.000€ a začína si to teraz splácať, no a chceme sa vziať lenže sa bojím, že keď sa vezmeme tak mi začnú strhávať z platu keby náhodou sa to prestalo splácať. A ešte by som chcela vedieť keď ja mám byt či by mi mohli na neho siahnuť po svadbe keby náhodou by sa to prestalo splácať alebo by sme meškali so splátkou. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

Dobrý deň,

pokiaľ dlh Vášho priateľa vznikol pred uzavretím Vášho spoločného manželstva nepatrí do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva mnaželov). Exekútor nemôže siahnuť na majetok, ktorý patrí do Vášho výlučného vlastníctva. Rovnako nemôže siahnuť na majetok ,ktorý bude patriť do BSM (v tej časti ktroá patrí Vám). Nebude môcť vydať exekučný príkaz, aby zrážal dlh z Vašej mzdy. To isté platí pre byt. Pokiaľ je byt Vašim výlučným vlastníctvom a nie je napr. spoluvlastníctvom Vašim a Vášho priateľa, potom nebude môcť exekútor postihnúť ani tento byt. Ak to zhrniem, na to, aby mohol exekútor siahnuť aj na majetok, ktorým ste do BSM prispela Vy (napr. mzdou a podobne) musel by dlh vzniknúť počas manželstva. Dlh teda bude musieť vymáhať len z majetku Vášho priateľa, resp. z majetku ktorým on prispel do prípadného BSM, nie z Vášho.

Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám exekúcie, a nejaké návrhy na súde, takže čakám, že mi nejaké exekúcie ešte pribudnú, avšak čoskoro sa vydávam a nechcem, aby moje dlhy prešli na priateľa. Viem, že nadobudnuté pred svadbou sa ho netýkajú, ale ako ho ochrániť pred tými budúcimi?
Ďakujem. Kristína

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak plánujete uzavrieť manželstvo a máte exekúcie, odpoveďou na otázku ako uchrániť majetok nadobudnutý po uzavretí manželstva je spísanie notárskej zápisnice o zúžení BSM v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka :

"(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.
(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.
(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."

Uvádzame, že predmetnú zápisnicu môžete spísať až po uzatvorení manželstva.

Uvádzate, že očakávate ďalšie exekúcie, keďže sú podané nejaké žaloby proti vám na súde. Tu predpokladáme, že ide o spotrebiteľské úvery /pôžičky od nebankových spoločností, a preto je nevyhnutné sa v súdnom konaní brániť. Nebank. spoločnosti neuznávajte dlh, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka a je možné, že samotná žaloba bola na súd doručená po uplynutí premlčacej doby. Ak by bol náš predpoklad správny, odporúčam vám aj z dôvodu právnej istoty kontaktovať advokáta prípadne nejaké spotrebiteľské centrum, prípadne Cnetrum právnej pomoci vo vašom okrese/meste, aby preštudovali vaše doklady a pomohli vám.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať. Chceli by sme sa s priateľkou zosobášiť, ale ja mám exekúcie. Môže exekútor siahnuť na mzdu moje budúcej manželky? Ďakujem za odpoveď a ekný deň prajem. Ján

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2022)

Dobrý deň, ak máte v súčasnosti exekúcie a plánujete uzavrieť manželstvo, exekútor nemôže vykonávať zrážky zo mzdy Vašej budúcEj manželky ak by ste uzatvorili manželstvo. Exekútor však môže siahnúť na majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rozsahu Vášho podielu ako budúceho manžela. Pozor treba dávať aj na to, aby budúca manželka si nedala zasielať mzdu na bankový pčet, ktorého ste Vy majiteľom, lebo exekútor tenti účet môže zablokovať. Exekútor nevie, že na účet by bola vyplácaná mzda manželky. To je len jeden z príkladov.
Nepíšete v otázke v akej výške je pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní, preto by bolo vhodné resp. možné, aby ste po uzatvorení manželstva spísaali u notára dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka.

Odporúčam vo veci konzultáciu u advokáta pre najlpešie riešenie podľa konkrétnych okolností.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás ja som sa oženil, ale mal som dlhy ešte pred svadbou, ale až po svadbe mi prišli exekúcie ja nevlastním nič ani nič nie je napísané na mňa, môže exekútor tak siahnuť na majetok čo ma vo vlastníctve moja žena? ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,

dlhy vzniknuté pred uzavretím manželstva, teda pred vznikom BSM, sú len Vašim osobným záväzkom. Súdny exekútor nemôže siahnuť na majetok vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky. 


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Poprosím Vás o jednu otázku, s priateľom sa budeme brať, ale ja som mala nedoplatky ohľadom exekútorov, ale už som to vyriešila a už asi rok mám konečne kľud, zaujímalo by ma, že ak by sme sa zobrali, tak tie nedoplatky by spadali i pod priateľa? Chcela som spísať predmanželskú zmluvu s notárom, ale že vraj to sa ešte na SR ešte nerobí a pani mi poradila, že advokáti vedia viac. Neviem ani, či by som to mala mať podložené papiermi, lebo mame i spoločný účet, ale vlastník je priateľ. Za skoré vyrozumenie vopred ďakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Vaše dlhy ste už uhradili v rámci exekučných konaní pred cca rokom. Zrejme išlo o pôžičky z nebank. spoločností. 

Ak by Vás teraz alebo v budúcnosti kontaktovali nebank. spoločnosti s výzvami k úhrade ohľadom ďalších úrokov a rôznych poplatkov, pričom istina so zákonným príslušenstvom už bola uhradená, nič naviac neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Pokiaľ boli dlhy uhradené podľa exekučných titulov, potom sa nemáte čoho obávať.

Uvádzame tiež, že Váš budúci manžel za Vaše dlhy vzniknuté pred manželstvom nezodpovedá a nemôžu byť napr. z jeho mzdy nariadené zrážky zo mzdy prípadne v exek. konaní postihnutý majetok, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve. 

K bank. účtu uvádzame, že ak nie ste manželia, nie je zákonný dôvod, ak na tento účet sa vypláca napr. Vaša mzda, aby vlastníkom účtu bol priateľ.

Rovnako ani za existencie manželstva nemusíte mzdu posielať na účet manžela. Ale to je len naša poznámka.

Predmanželskú zmluvu náš právny poriadok neupravuje. Možnosťou po uzatvorení manželstva je spísanie dohody o zúžení BSM, prípadne vyhradenie vzniku BSM ku dňu zániku manželstva, ktorú spisuje zo zákona notár (§ 143a/ Obč. zákonníka).

 

 


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chceli by sme sa s priateľom vziať, ale aj ja aj on mame nejaké dlhy, ja väčšie. Môžu tieto dlhy vymáhať aj od priateľa? A ešte sa chcem spýtať, ako by to bolo s deťmi v prípade našej smrti, mám tri deti z predchádzajúceho vzťahu a jedno spoločne?

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sú to dlhy spred manželstva, tak ich môžu vymáhať len od Vás. Od priateľa, resp. manžela tieto dlhy vymáhať nemôžu. To platí aj v opačnom garde. Nie je mi zrejmé, čo konkrétne Vás zaujíma ohľadom detí, či úprava práv a povinností, alebo dedenie. V prípade Vašej smrti, ak by boli deti neplnoleté, tak spoločné dieťa bude zverené priateľovi, pretože je rodič. Tri deti z predchádzajúceho manželstva by mohli byť zverené ich otcovi. To vždy záleží na súde a konkrétnych okolnostiach prípadu. Pokiaľ ide o dedenie, tak v prípade Vašej smrti dedia Vaše 3 deti a aj spoločné + prípadne manžel. Ak by manžel nebol (neboli by ste zosobášení), tak by dedili po Vás len deti. Opačne by to bolo tak, že po priateľovi by dedilo Vaše spoločné dieťa. Ak by ste sa zobrali, tak Vy a spoločné dieťa. Samozrejme dedičské otázky sa dajú vyriešiť závetom.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj priateľ má dosť vysoké exekúcie, ale radi by sme sa zosobášili, keďže už máme 2 deti. Dočítala som sa, že nemôžu siahnuť na môj majetok (rodinný dom je na moje meno), keďže tie dlhy má sám a pred svadbou. Treba k tomu aj nejaký dokument alebo podobne niečo spraviť? Využívame môj účet v banke ako spoločný po svadbe. Môže sa siahnuť na tento účet alebo ho môžem naďalej využívať? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň. Faktom je, že ak sa zosobášite s priateľom, ktorý má dlhy, tieto dlhy sa nebudú vzťahovať na Váš výlučný majetok. Na to nie je potrebné spísať žiaden dokument.

Každopádne čo sa týka Vašej situácie, možno by bolo vhodné zvážiť aj zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov notárskou zápisnicou. Sobášom medzi Vami vznikne majetkové spoločenstvo - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") a ak má Váš priateľ tendenciu k tvorbe dlhov, tak by bolo možno vhodné chrániť sa týmto spôsobom. Zúženie BSM možno vykonať len vo forme notárskej zápisnice, čiže musí ísť o úkon, ktorý vykoná jedine notár.

Pokiaľ ide o Váš účet, tento môžete používať. Prípadná exekúcia za dlhy vzniknuté pred manželstvom by sa mala vzťahovať len na výlučný majetok dlžníka - povinného v exekúcii. Veci v BSM sa môžu exekvovať jedine ak by pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, vznikla za trvania manželstva (§ 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa ešte spýtať ak otvorím účet na dieťa pravdepodobne budem spoludisponent exekútor môže zablokovať takýto účet? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

exekútor môže vykonávať exekúciu aj tzv. prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Musí sa však jednať len o účet povinného. Podľa § 95 ods. 1 Exekučného poriadku 

Exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len „príkaz na začatie exekúcie“) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,

Ak bude účet zriadený na meno niekoho iného než povinného, nemá právo ho zablokovať.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Zdravím, chcem sa spýtať: Bývam u priateľa a mám tu aj trvalý pobyt. Dom aj zariadenie patrí priateľovi, nakoľko mám nejaké exekúcie. Chcem sa spýtať, či exekútor môže siahnuť aj na priateľov majetok, keď tu mám trvalý pobyt. Ďakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň. Exekúcia sa môže viesť v zásade len voči povinnému (dlžníkovi). V rámci exekúcie by mal preto poverený súdny exekútor exekvovať len majetok, prípadne príjmy povinného, nie tretích osôb. Skutočnosť, že máte u priateľa nahlásený trvalý pobyt nemôže v žiadnom prípade znamenať to, že by bol exekútor oprávnený siahnuť aj na jeho majetok.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás moja sestra má dlhy a mňa by zaujímalo, keď sa ide vydávať, či môžu tie jej dlhy prejsť aj na jej nastávajúceho manžela, a či mu exekútori môžu stiahnuť na plat alebo na majetok po svadbe. Ďakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2018)

Dobrý deň. Samotný uzavretím manželstva neprechádzajú dlhy jedného manžela na toho druhého. Nie je preto na mieste, aby exekútor siahol na mzdu druhého manžela. Exekútor môže viesť exekúciu len voči dlžníkovi.

Iná situácia by bola, ak by dlh vznikol počas trvania manželstva, v takom prípade môže byť pohľadávka veriteľa len jedného z manželov pri výkone rozhodnutia (tzn. pri exekúcii) uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala. S priateľom sme spolu 6-rokov, mame spolu 2 deti. Radi by sme sa zobrali nech sme ako rodina, len vždy to odkladáme kvôli strachu, lebo ma exekúcie. Oni sa platia, len sa bojím, že keď sa zoberieme začnú siahať aj na môj plat. Len teraz začnem robiť po materskej. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2017)

Dobrý deň, ak sú to dlhy priateľa a nie Vaše a vznikli pred sobášom, potom nie je možné, aby Vám exekútor siahol na účet. Vôbec sa toho nemusíte obávať.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som opýtať: Mám priateľa sme slobodní obidvaja, ale žijeme spolu, chceme sa zasobasit, ale on ma veľké dlhy exekútor, čo ešte zobral predtým ako sme sa zoznámili, ja mám dom to je na moje meno, po svadbe môže exekútor zobrať môj dom alebo stiahnuť z mojej mzdy?

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2017)

Dobrý deň,

ak nie ste spoludlžníkom v daných pôžičkách, či úveroch, tak Vám exekútor nemôže siahnuť ani na Váš dom, ani plat. Uzavretím manželstva neprechádzajú dlhy jedného z manželov (vzniknuté pred manželstvom) na druhého. Exekútor bude môcť siahnuť len na jeho majetok. Po svadbe by však mohol exekútor siahnuť na prostriedky na Vašom spoločnom účte (ak taký budete mať) a Vy by ste museli strpieť tento úkon. Nemôže však speňažiť Váš dom (ak priateľ k nemá žiadne vlastnícke právo), ani nariadiť zrážky z Vašej mzdy.


Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj otec sa chce zosobášiť s partnerkou, ktorá ma veľké dlhy a nejaké exekúcie. A po svadbe jej chce zriadiť doživotné bremeno v dome. Chcel by som vedieť, ako to bude s dedičstvom, a či exekútor potom nemôže siahnuť na majetok po otcovi. Ďakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň. Ak sa Váš otec znovu ožení, v prípade jeho smrti budú v prvej dedičskej skupine dediť jeho deti spolu s manželkou, každý rovnakým dielom.
Pokiaľ ide o dlhy jeho budúcej manželky, tieto nevznikli v čase manželstva, a preto by nemali byť uspokojené z prostriedkov, ktoré budú patriť do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako tam nebude možné siahnuť ani na výlučný majetok Vášho otca. 
 


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe? (Rodinné právo)

Dobry den. Prosim vas o odpoved. S priatelom uz dlhsie zijeme spolu, mame aj syna a chceli by sme sa vziat, ale on ma z predosleho manzelstva dlhy a boji sa, ze by po svadbe presli aj na mna. Ako to je? Mozu ma nahanat jeho exekutori, kvoli jeho dlhom alebo siahnut na veci, ktore som kupila ja alebo kupim a dostanem? Ako zistia co je koho? Dakujem.

Odpoveď: Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?

(odpoveď odoslaná: 25.02.2016)

Dobrý deň, dlhy, ktoré nadobudol jeden z manželov pred uzavretím manželstva sú jeho výlučnými dlhmi. Tzn. že ak uzavriete manželstvo exekútor nebude môcť siahnuť na majetok patriaci do BSM. To, ktoré veci patria alebo nepatria do BSM upravuje ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka. Ak by exekútor chcel postihnúť aj majetok patriaci do BSM, budete účastníkom konania i Vy. V takom prípade môžete v rámci exekučného konania namietať, že exekútor postihol majetok patriaci do BSM, pričom na to nemal zákonný nárok.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prejdú na mňa priateľove dlhy po svadbe?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku