Máte
otázku?

Rozvod a zdedený majetok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Rozvod a zdedený majetok

Dobry den,chcem sa rozviest a mam otazku ohladom majetku.S manzelom nemame spolocny majetok, ale pocas manzelstva prebehlo dedicke konanie po mojej babke a vlastnim s mojimi dvoma surodencami ornu podu a starsi dom,vsetko v 1/3.Chcem sa spytat pri rozvode sa to bude delit alebo mam narok na to iba ja.Co ak si na to bude narokovat aj moj manzel? Ale v tom pripade ak si nebude narokovat tak to sud prideli iba mne?!Dakujem Stanka

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

Dobrý deň,

pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom rozvodu a zdedeného majetku, tak uvádzame, že majetok, ktorý ste nadobudli počas manželstva dedením nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). To vyplýva priamo zo zákona, preto sa po rozvode so zdedeným majetkom deliť nebudete, tento majetok patrí iba Vám. 

Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, keď 7. 6. bol rozvod a 14. 6. jeden z partnerov zomrel. Teda ešte nie je rozvod právoplatný a naďalej sú manželia?

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
manželstvo zaniká právoplatnosťou rozsudku o rozvode. Ak rozhodnutie nebolo právoplatné (možno ešte ani doručené) tak v čase svojej smrti boli ešte po právnej stránke manželmi.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rodičia chcú prepísať polku domu na môjho brata, mne so sestrou ostane po 1/3. Po prepise sa ma brat plán oženiť. Ak by sa mu náhodou niečo stalo alebo by sa rozvádzal, má jeho manželka nárok na dedenie z tohto domu? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 21.04.2022)

Dobrý deň, áno.

Dôležité je, ako urobia rodičia prepis na brata. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo niektorý z manželov nadobudol za trvania manželstva. Zákon však pozná určité výnimky. Medzi inými do BSM nepatria ani  veci získané niektorým z manželov za trvania manželstva dedičstvom alebo darom.

 

Ak by to previedli darom, tak dar sa nikdy nedostane do bezpodielového spoluvlastníctva vášho brata a jeho manželky. To znamená, že v prípade, že by sa váš brat rozviedol, predmetom vyporiadania ich BSM nikdy nebude 1/2 domu, pretože táto bude vo výlučnom vlastníctve vášho brata, nakoľko ju nadobudol darom.

Iná situácia by nastala, ak by váš brat zomrel a v čase smrti by bol ženatý, podľa zákona bude po ňom dediť v prvej dedičskej skupine aj jeho manželka. Nededila by iba v prípade, že by váš brat závetom odkázal majetok iným osobám. Predmetom dedičstva je totiž všetko, čo v čase smrti bolo vo vlastníctve poručiteľa, čiže by to bola aj 1/2 z domu, ktorej by bol vlastníkom. Teda v prípade dedenia podľa zákona, by sa manželka stala spoluvlastníčkou predmetnej časti domu a to spolu s jej deťmi, za predpokladu, že by váš brat po sebe nejaké zanechal. Ak by po sebe nezanechal žiadne deti a vaši rodičia by stále žili, dedila by po vašom bratovi jeho manželka spolu s rodičmi a to podľa druhej dedičskej skupiny. Ak by rodičia už nežili, podľa tejto skupiny by mohla zdediť celý majetok aj sama manželka.

Takže treba nad tým dobre rozmýšľať, ako to urobíte. Ideálne riešenie by som videl ten závet, že v prípade smrti odkáže dom niekomu inému ako manželke. Ale ak by mal deti, tak tie by to aj napriek závetu zdedili a správcom by bola manželka. Ak to chcete prediskutovať telefonicky alebo aj osobne a nájsť riešenie, tak hore na tejto stránke nájdete formulár na dohodnutie si konzultácie. 


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Počas manželstva som nadobudol dedením 1/2 domu s pozemkom.
Manželka sa chce rozviesť. Odišla s domu. Má nárok pri vysporiadaní na polovicu z mojej polovičky domu a pozemku, ktorý som zdedil počas manželstva? Dom je po bratovi a otcovi.
Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 26.02.2021)

Dobrý deň,
Vami zdedený podiel na dome a pozemku nepatrí do BSM a preto ani nie je predmetom vyporiadania po rozvode. Na Vami zdedený majetok Vaša manželka nemá právny nárok.


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, začínam premýšľať nad rozvodom s manželom. Chcem info ohľadom delenia majetku. Môj manžel zdedil dom po rodičoch na polovicu s bratom. Čiže manžel je vlastníkom 1/2 rod. domu.
Ešte keď sme neboli manželia som sa nasťahovala k nemu, jeho rodičia už nežili, čiže dom bol už jeho. Bolo to v 2009 roku. Máme spolu 4 deti.
Mne moja matka dala 45000 eur ešte keď sme neboli manželia. Tieto peniaze si chcel požičať manželov brat a môj manžel mu ich požičal bez nejakého dokladu o tom. Ten brat nevrátil moje peniaze do času, na ktorom som sa s ním dohodla. Ale nijako som to neriešila doteraz. Chcem sa opýtať ohľadom domu nakoľko nemám kam ísť po rozvode s deťmi 14r, 9r, 3r a 8mesačne.
Budem mať nejaké právo na časť domu po rozvode? Lebo môj manžel tvrdí, že ma vykopne na ulicu s deťmi, že nemám na nič nárok a aj keď nie tak čo mojich 45000? Ráta sa to? Vopred ďakujem za odpoveď?

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
nakoľko dom patrí do jeho podielového spoluvlastníctva s bratom, tak z domu naozaj nemáte nárok na 1/2 hodnoty (ani 1/2 z jeho 1/2). Ak ste však počas trvania manželstva investovali peniaze do nehnuteľnosti, máte nárok požadovať späť do BSM tieto investície a takto investované peniaze rozdeliť medzi vás na 1/2. K posúdeniu nároku na vrátenie požičanej sumy by bola potrebné podrobná analýza. Vzhľadom na uplynutý čas sa však pohľadávka javí ako premlčaná a s vymáhaním tejto sumy môžu byť problémy.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebovala by som vedieť, či ma manžel nárok na to, aby som mu vyplácala nejaké peniaze z bytu pri rozchode. Byt bol nadobudnutý ešte pred manželstvom a hypotéka je písaná na mňa a na jeho mamu. Tu som však celú platila ja. On platil veci ako nájom, elektrinu, telefón, atď. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ste byt nadobudli Vy ako manželka pred uzatvorením manželstva a úver bol splácaný Vami počas trvania manželstva Vami. 

Nepíšete v otázke, či už ste sa rozviedli.

V otázke uvádzate, že ste byt splácali počas trvania manželstva, potom v zmysle ust. Obč. zákonníka platí, že ste ho splácali z prostriedkov v BSM - vyplatená mzda manželov počas trvania manželstva patrí do BSM. Nie je podstatné to, že splátky hypotéky išli napr. z Vášho účtu vedeného na Vaše meno a že manžel platil nájom, elektrinu, telefón tiež napr. zo svojho bankového účtu. Mzda za trvania manželstva patrí do BSM.

V rámci vyporiadania BSM bude manžel oprávnený požadovať od Vás vyžadovať, aby ste mu uhradili to, čo vložil do Vášho výlučného majetku resp. pomernú časť.

Pokiaľ  sa s manželom na vyporiadaní BSM nedohodnete, budete môcť podať návrh na súd o jeho vyporiadanie. Súd pri vyporiadaní BSM vychádza v zásade z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Na dohodu o vyporiadaní BSM odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

S manželom sme po svadbe vyplatili jeho brata z rodinného domu, ktorý zdedil môj manžel. Vyplatenie mali v rodine dohodnuté dávno vopred písomnou dohodou. Počas manželstva sme celý dom zrekonštruovali. Teraz je manžel psychicky chorý a už druhýkrát ma z domu vyháňa. Chcem radu, či v prípade rozvodu budem mať nárok na polovicu domu, aj keď ho manžel nadobudol dedičským konaním. Ja do domu investujem, platím energie a pod. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň,

v prípade rozvodu budete mať nárok na vrátenie tohto, čo ste do jeho výlučného majetku nadobudnutého dedením investovali, resp. na pomernú časť.

Manžel nie je oprávnený Vás z domu vyháňať, treba volať políciu.

Podľa § 27a  zákona o policajnom zbore platí :

"Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia

(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti."

V prípade rozvodu nie ste povinná sa z domu vysťahovať.

Podľa ustálenej judikatúry platí, že "manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99).


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Po mojej krstnej mame som počas môjho manželstva zdedil rodinný dom a po mojich rodičoch pozemok s ornou pôdou. Keďže sa hodlám rozviesť, do akej miery si môže moja manželka robiť nároky na tento môj zdedený majetok, a či ma moja manželka právo vstúpiť do tohto domu bez môjho súhlasu. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď. Ivan 

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň, 
ust. § 143 Obč. zákonníka  vymedzuje čo tvorí predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovne :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Z cit. ustanovenia vyplýva, že do BSM okrem iných nepatria veci získané dedičstvom alebo darom.
V otázke neuvádzate, či v predmetnom dome ste aj počas manželstva bývali a či v čase jeho užívania počas manželstva  bola vykonaná napr. rekonštrukcia a modernizácia domu.
Ak je to tak,  a v dome aj spoločne bývate  počas manželstva, manželka vzniklo odvodené právo bývania v uvedenom dome a v prípade rozvodu nie je povinná sa z domu na Váš príkaz vysťahovať. Ak sa nedohodnete, je povinná sa z domu vysťahovať len na základe súdneho rozhodnutia, ktorý rozhodne o bytovej náhrade.
Bytová náhrada znamená, že by ste boli povinný jej zabezpečiť bývanie formou zmluvy o nájme, nie byt do vlastníctva. 

Finančné prostriedky, ktoré boli investované počas manželstva do tejto nehnuteľnosti budete povinný v rámci vyporiadania BSM pokiaľ sa nedohodnete inak, v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka vyporiadať aj tieto vložené finančné prostriedky keďže došlo k zhodnoteniu Vášho výlučného vlastníctva.
Ak v nehnuteľnosti nebývate spoločne počas manželstva, manželka nemá právny nárok na vstup do nehnuteľnosti.
 


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prepáčte, ale zle som formuloval svoju otázku. Počas manželstva sme s manželkou nadobudli byt, v ktorom spoločne bývame doteraz. Ja som zdedil pred časom rodinný dom po mojej krstnej mame a som jediným vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Čiže s manželkou bývame v spoločnom byte a rodinný dom navštevujem iba ja počas víkendov. Manželka tento rodinný dom vôbec nenavštevuje. Mame dve dospelé deti a približne 10 rokov mame oddelené hospodárenie. Každý žije zo svojho prijmu, nájom za spoločný byt platíme oficiálne napoly. Zaujíma ma, či bude tento môj zdedený rodinný dom tiež predmetom majetkového konania. Ďakujem za odpoveď Ivan Bunčiak.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Nie, tento zdedený dom nepatrí do BSM a manželka naň nemá právny nárok.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na rozdelenie majetku v prípade rozvodu. Rodičia po 27 rokoch manželstva. Matka dala návrh na rozvod a vzdanie sa opatery deti. (Dvaja sme už dospelí a jedno ma 6 rokov). Mama nikdy v živote nepracovala a odmietala nájsť si prácu. Počas materskej si všetky peniaze odkladala a tiež aj zdedený majetok mimo účtu. Otec zdedil stavebný pozemok a tiež ešte kúpil jeden od svojej rodiny. Dom a financie, či stavbu hradil otec spolu s jeho rodičmi. Mama žiada od oca presnú polovicu všetkého majetku. Cca 80 000 €. Má na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň,
úvodom poznamenáva, že podľa zákona o rodine v rozsudku, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

S konaním o rozvod manželstva nie je spojené konanie o vyporiadanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctva manželov.

Následne  po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželov, zo zákona sú tri možnosti :

1./ Vyporiadanie dohodou.

2./ Vyporiadanie na návrh niektorého z manželov cestou súdu v lehote na podanie návrhu do 3 rokov od zániku BSM. 

Súd pri vyporiadaní vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka /citujeme/ :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

3./ Vyporiadanie uplynutím času 3 rokov, kde následne zo zákona platí, že "ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z Vami položenej otázky vyplýva, že mama nepracovala, zrejme sa len starala o deti a domácnosť. 

Táto skutočnosť môže byť dôvodom  pre nerovné vyporiadanie BSM z dôvodu, že sa v malej miere zaslúžila o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Dôležité pre posúdenie bude aj to z akého dôvodu nepracovala. To, že si materský príspevok ukladala na svoje meno na bankový účet na jej meno, napriek uvedenému tieto peniaze na účte patria do BSM, okrem peňazí získaných dedičstvom alebo darom. Rozhodujúci je stav majetku ku dňu zániku BSM, teda právoplatnosť rozsudku o rozvode.

Manžel v konaní o vyporiadanie BSM ohľadom svojich vnosov do majetku v BSM bude musieť tieto okolnosti preukázať /pôžička od rodiny/. 

Zákon neupravuje presne spôsob nerovného vyporiadania BSM,  a táto  nerovnosť (disparita)  môže byť tak vyjadrená percentom či zlomkom na majetku, ale aj tak, že konkrétnu vec súd prikáže do vlastníctva len jednému z manželov a to bez toho, aby bol finančne zaviazaný finančne sa vyporiadať s druhým manželom.

Teda nie je vôbec istý ten záver, že súd rozhodne tak, že jej prisúdi titulom vyporiadania sumu  80 000 € pokiaľ sa o tento majetok nijakým spôsobom nepričinila, treba však rátať s tým, že v konaní o vyporiadanie BSM sa prihliada aj  na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Poznamenávame, že do BSM v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako by sa delil byt po rozvode rodičov v prípade, že je to byt patriaci bytovému družstvu, ktorý naši nemajú odkúpený v osobnom vlastníctve.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom akým spôsobom nadobudli tento byt do svojho užívania. Tzn. či bol niektorý z Vašich rodičov členom bytového družstva už pred uzavretím manželstva alebo sa stali členmi družstva až spoločne po uzavretí manželstva. Podľa ustanovenia § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka Ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ujo a teta sú rozvedení (súd ich pred mesiacom rozviedol) avšak ešte im nedošiel papier o rozvode. Teta zdedila dom po rodičoch v ktorom spolu s ujom bývajú, on sa nechce vysťahovať, tak chce dom predať svojmu synovi. Môže ho syn z domu potom vysťahovať? Trvalý pobyt v zdedenom dome nikto z nich nemá, majú ho inde (na byte). Ujo žiada od tety vyplatenie peňazí za nejaké veci čo tam porobil (ešte pred 5 -10 rokmi) - bude môcť žiadať takéto vyplatenie vecí aj od syna keď mu teta predá tento zdedený dom? A ak áno bude mu to musieť vyplatiť?

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň,

ak Vaša teta získala dom dedičstvom, dom je v jej výlučnom vlastníctve. Ak ho Však mali zdediť viacerí dedičia a Vaša teta by vyplácala ich dedičské podiely a tieto prostriedky by boli vyplatené zo spoločných prostriedkov jej a jej manžela, takto získané ostatné podiely na dome by boli súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak Váš ujo nie je vlastníkom domu (či už výlučným, podielovým alebo bezpodielovým) môže Vaša teta podať proti Vášmu ujovi návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde (ak sa odmietne vysťahovať dobrovoľne). Ak Vaša teta prepíše dom na svojho syna, zmení sa situácia len v tom, že potom bude jej syn oprávnený podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti (teda na jeho vysťahovanie). Bez ohľadu na to, kto je vlastníkom domu, nikto nie je oprávnený Vášho uja vysťahovať svojvoľne.

Naviac je potrebné uviesť, že aj ak Váš ujo nie je (spolu)vlastníkom nehnuteľnosti, súd by mu ustanovil povinnosť vypratať nehnuteľnosť len ak mu Vaša teta, resp. jej syn (ak prevedie vlastníctvo k domu na svojho syna, pretože uvedená povinnosť prechádza aj na právnych nástupcov vlastníka danej nehnuteľnosti) zabezpečí náhradné bývanie - napr. nájde prenajímateľa iného obdobného bytu (resp. domu), ktorý bude ochotný uzavrieť napr. nájomnú zmluvu s Vaším ujom. Vášmu ujovi totiž ako bývalému manželovi Vašej tety (vlastníčky nehnuteľnosti) prislúcha bytová náhrada. 

Čo sa týka domáhania sa investícii, ktoré vynaložil na majetok patriaci Vašej tete je potrebné uviesť, že Váš ujo má v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva právo podľa § 150 Občianskeho zákonníka požadovať, aby sa mu nahradilo, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na ostatný majetok Vašej tety, ak nebol Váš ujo (bezpodielovým spolu)vlastníkom tohto ostatného majetku.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku