Kto zdedí manželov byt, ktorý nepatrí do BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 31. 10. 2016

Otázka: Kto zdedí manželov byt, ktorý nepatrí do BSM?

Pred uzatvorením manželstva manžel splatil hypotéku na byt. Ja ako manželka (vtedy ako snúbenka) som mu poskytla chýbajúce financie. Ako jediný vlastník bytu je uvedený manžel. V prípade jeho úmrtia, kto dedí a akým dielom? Nemáme deti a z manželovej strany žijú obaja rodičia, aj dvaja súrodenci.

Odpoveď: Kto zdedí manželov byt, ktorý nepatrí do BSM?

Dobrý deň, ak budeme vychádzať z toho, že Váš manžel nezriadi závet, ktorým by akýmkoľvek spôsobom disponoval svojím majetkom pre prípad smrti. V takom prípade sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, podľa ktorého v prvej dedičskej skupine dedia manželka a deti. Ak nemáte deti, manželka nededí v prvej skupine ako jediná, ale bude sa dediť v druhej dedičskej skupine. V tejto dedia manželka, rodičia poručiteľa a osoby, ktoré s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok a boli odkázané výživou na neho alebo sa starali o spoločnú domácnosť. Pozostalý manžel v tejto dedičskej skupine dedí aspoň polovicu dedičstva. Tzn. že vo Vašom prípade, by ste zdedili polovicu jeho bytu Vy a druhú polovicu jeho rodičia (každý 1/4 podiel). Váš manžel však môže závetom vylúčiť z dedenia svojich rodičov, prípadne i Vás. Závetom nie je možné na dedičskom podiele ukrátiť iba tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkov).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk