Máte
otázku?

Dedenie zo závetu pri BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie zo závetu pri BSM

Láskavo Vás žiadam o radu. Chcem sa opýtať, či v závete môžem uviesť takúto formuláciu: "V závete mojho manžela neuvádzam medzi dedičmi, nakoľko po vysporiadaní BSM mu patrí polovica bytu a polovica chalupy. Dedičmi sú naše dve deti. Želám si, aby byt či zvyšná časť bytu patrila jednému z dedičov a chalupa resp. jej zvyšná časť druhému z nich." Je to možné? Alebo má manžel nárok na tretinu z mojej polovice ako neodňateľný dedič? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo závetu pri BSM

Dobrý deň, závetom je možné manžela vylúčiť z dedenia, nakoľko nejde o tzv. neopomenuteľného dediča. Neopomenuteľnými dedičmi sú výlučne Vaše deti. Tie v závete uvedené sú. Je potrebné uviesť, že v každom dedičskom konaní (ak BSM zaniklo smrťou jedného z manželov) je potrebné v prvom rade vyporiadať BSM. Vyporiadanie BSM môže prebehnúť aj na základe dohody dedičov. Tzn. že vyporiadanie BSM môže prebehnúť aj iným spôsobom než Vy predpokladáte v súčasnej dobe (nie je isté, že presne 1/2 polovica domu pripadne do Vášho dedičstva, môžu sa napr. dohodnúť aj tak, že jednu nehnuteľnosť nadobudne do výlučného vlastníctva Váš manžel a druhá nehnuteľnosť s určitou výškou doplatku do dedičstva). Vzhľadom na to, že by deti mal v tomto prípade zastupovať ako zákonný zástupca ich otec, bude deťom z dôvodu kolízie záujmov ustanovený kolízny opatrovník na zastupovanie v dedičskom konaní. Rovnako je potrebné vedieť, že majetok, ktorý odkážete svojim deťom musí zodpovedať ich zákonným podielom (ak ide o maloleté deti) alebo polovice ich zákonného podielu (ak ide o plnoleté deti). Zákonný podiel Vašich detí vo Vašom prípade predstavuje 1/3 dedičstva (Vášho majetku ako poručiteľa). Pre zabránenie vzniku akýchkoľvek pochybností by bolo vhodnejšie, ak by bolo v závete uvedené, že polovicu dedičstva má nadobudnúť jeden syn a druhú polovicu druhý (bez určenia konkrétnych vecí).

Trápi vás "Dedenie zo závetu pri BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie zo závetu pri BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava