Máte
otázku?

Koncesionárske poplatky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislava

Otázka: Koncesionárske poplatky

Dobrý deň, prajem.
mám taký problém, že som platil koncesionárske poplatky hoci od 1. 11. 2018 som nemusel nakoľko s manželkou sme poberatelia starobného dôchodku, nemáme pravidelný príjem zo závislej činnosti a bývame sami. Do RTVS som zaslal žiadosť o oslobodenie od koncesionárskych poplatkov v novembri 2022 s čestným prehlásením, ktoré žiadali a od 1. 12. 2022 mi oznámili, že nebudem platcom konc. poplatkov. Po uvedenom vyrozumení som následne požiadal o vrátenie preplatku za posledné 2 roky. Oznámili mi, že dôvod neplatenia nie je poberanie starobného dôchodku. Tak som im dodatočne poslal čestné prehlásenie, že od 1. 11. 2018 nemáme pravidelný príjem a bývame sami.
Dostal som odpoveď, že neevidujú preplatok, lebo som sa odhlásil v novembri 2022. Vôbec neberú do úvahy moje dodatočne čestné prehlásenie. Som znechutený z toho, že RTVS žiada od ľudí aj 10 rokov spätne doplatok, a sú si vedomí, že majú nárok vymáhať iba 3 roky spätne, ale skúšajú nevedomosť ľudí. A mne nechcú uznať preplatok, čo pokladám z ich strany je neoprávnene obohatenie.
Prosím Vás o radu ako mám postupovať po právnej stránke, aby mi bol vrátený preplatok ak mám vôbec naň nárok.
Veľmi pekne ďakujem, prajem pekný deň a Veselé Vianoce.
Štefan.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že RTVS Vám oznámila, že od 12/2022 ste oslobodený od platenia konces. poplatkov, keďže až v mesiaci 11/2022 ste RTVS ako vyberateľovi úhrady oznámili, že ste poberateľmi star. dôchodku spolu s manželkou. Následne ste žiadali vrátenie uhradeného konces. poplatku s poukazom na bezdôvodné obohatenie. RTVS oznámila, že poberanie dôchodku nie je dôvodom na oslobodenie od platenie konces. poplatku. 

Podľa ust. § 5 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  platí :

"Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu (1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý oznámi vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 7 písm. b), že.... písm. b/ je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo... ".   Uvádzame, že v tomto smere má RTVS pravdu, nárok na oslobodenie zo zákona od platenia konces. popoplatkov ak oznámite, že ste poberateľmi dôchodkových dávok, čo ste oznámili až v mesiaci november 2022 s oslobodenm od 12/2022.  RTVS o poberaní dôchodkových dávok nevedela, a keďže ste platili konces. poplatky podľa zákona a následne tento zákonný dôvod na platenie konces. poplatkov následne odpadol, sme tiež názoru, že RTVS má konces. poplatok vrátiť za posledné dva roky v zmysler "Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."   Odporúčam poslať výzvu RTVS písomne opätovne a žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia za posledné dva roky, keďže dôvod platenia odpadol, čo ste preukázali dodatočne potvrdením o poberaní dôchodkových dávok. Ak k vráteniu nedôjde, vo veci musíte podať žalobu na súd.

Trápi vás "Koncesionárske poplatky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koncesionárske poplatky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku