Koncesionarske poplatky RTVS


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 19. 8. 2016

Otázka: Koncesionarske poplatky RTVS

Preco musim odvadzat mesacne koncesionarske poplatky, ked dokazatelne nezijem na SK,za elektrinu platim len udriavaci poplatok minim. 2x rocne a poplatky odvadzam v inom state./ Zdokladovane/. Dakujem

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Dobrý deň,

na Slovensku podľa zákona o úhrade za služby verejnosti https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/340/20160701#poznamky.poznamka-2 je platiteľom úhrady fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

To znamená, že pokiaľ je domácnosť stále odberateľom elektrickej energie, ste povinný tieto poplatky platiť aj napriek tomu, že v nej reálne nebývate. Existuje možnosť odhlásiť sa u dodávateľa elektrickej energie a následne aj v RTVS, ktorej musíte predložiť potvrdenie dodávateľa elektrickej energie o tom, že elektirnu už neodoberáte, a teda nie ste povinný platiť koncesionárske poplatky.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý. Môj manžel je majiteľom 2 rodinných domov. Len elektriku máme jeden na manžela a druhý na mňa. Aby sme vedeli rozoznať o aký dom ide. Ako mám platiť koncesionárske poplatky.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň, 

aby ste nemuseli platiť koncesionárske poplatky za obe nehnuteľnosti, keďže platenie týchto je viazané na odber el. energie, odporúčame zmeniť odberateľa el. energie len na jedného z manželov, aby odberateľom el. energie v oboch nehnuteľnostiach bola tá istá osoba. 

Vo  vyúčtovacej faktúre bude odber a spotreba el. energie zreteľne oddelené, takže toho, že by sa Vám miešal odber el. energie za dve nehnuteľnosti sa nemusíte obávať.

Je potrebné vykonať zmeny u dodávateľa el. energie a následne nahlásiť zmenu u vybereteľa úhrady koncesionárskych poplatkov.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, prišiel mi sek na úhradu poplatkov rtvs s tým, že je tam dátum za celý rok 2019, pritom už celý rok 2019 v tom byte nebývam (bola som podnájomník). Byt je už predaný novému majiteľovi. Z poberania elektriny sme sa odhlásili tiež. Prečo mám platiť za celý rok, keď už tam býva niekto iný? Čo robiť v takomto prípade?

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade sa odporúčam písomne informovať priamo v RTVS. Ak ste riadne ohlásili zmenu, tak platiť by mal nový vlastník a nie Vy. Mali by ste si však overiť to, či ste dodržali postup podľa zákona a odhlásili sa správne.  Podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 340/2012 Z.z. 

(4) Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa

a) zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo

b) doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.

(5) Právo na vrátenie úhrady alebo jej časti podľa odseku 4 zanikne uplynutím dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola úhrada vyberateľovi úhrady zaplatená.

Odporúčam teda po preverení, reklamovať danú platbu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, prosím Vás, ma môj ocko Ivan Paško, nárok na úľavu platby za koncesionarskej poplatky v prípade, že mu bol priznaný dôchodok od 3. Augusta 2019, rozhodnutie bolo vydané 12. 12. 2019 a doručené 7. 1. 2020 so spätnou platnosťou.
Poprosím o odpoveď.
Ďakujem.
S pozdravom

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň, zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v účinnom znení nerieši pri posudzovaní oslobodenia od koncesionárskeho poplatku okamih vzniku nároku na starobný dôchodok. Na to, aby bola osoba - platiteľ koncesionárskeho poplatku oslobodená od poplatku je nutné, aby túto skutočnosť platiteľ poplatku oznámil vyberateľovi úhrady, teda RTVS. Tzn. že Váš otec by mal RTVS čo najskôr oznámiť a preukázať, že je poberateľom starobného dôchodku, aby od nasledovných mesiacov bol od koncesionárskeho poplatku oslobodený. Novela zákona, ktorá zaviedla tento druh oslobodenia, neupravila oslobodenie automaticky zo zákona, ale až po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti RTVS. Ak Váš otec oznámi a preukáže, že je poberateľom starobného dôchodku ešte v tomto mesiaci, poplatok nebude hradiť od nasledujúceho mesiaca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, manžel zomrel 4. 3. 2019, dom je predaný elektrinu platí nový majiteľ. Mne/manželke /prišiel sek na úhradu RTVS na meno zomrelého manžela. Čo treba urobiť. Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň, ak prišiel šek na úhradu za aktuálne obdobie, kedy už nie ste vlastníkom nehnuteľnosti a ani evidovaná ako odberateľka elektriny na tejto adrese, odporúčame Vám reagovať na tento šek listom, kde uvediete všetky tieto podstatné skutočnosti. To, že nie ste vlastníkom nehnuteľnosti môžete preukázať aktuálnym listom vlastníctva, kde je uvedený nový vlastník nehnuteľnosti. Vzhľadom na prepis elektriny na nového majiteľa predpokladám, že disponujete dokladom o zmene odberateľa alebo o ukončení odberu na danom mieste. Ak by ste ním nedisponovali, má nový majiteľ k dispozícii zmluvu o odbere elektriny na tejto adrese. Tieto dokumenty je potrebné RTVS ako reakciu na šek a oznámiť im, že Vám, resp. Vášmu manželovi zanikla povinnosť platiť koncesionárske poplatky na túto nehnuteľnosť (odberné miesto).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Mám nárok na vrátenie preplatku pri platení koncesionalneho poplatku, ktorý vznikol tým, že nárok na riadny starobný dôchodok mi vznikol ku dňu 11. 11. 2017? Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku mi prišlo až v novembri 2018 s dátumom vyhotovenia 28. 10. 2018, takže som si nemohol uplatniť zľavu skôr ako mi bolo doručené rozhodnutie Sociálnej poisťovne. Myslím, že mám nárok na vrátenie preplatku od 11. 11. 2017 do 11. 11. 2018 z uvedených dôvodov. Budem Vám vďačný za vysvetlenie. S pozdravom Alfonz 

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 7  zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska "povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom."

Podľa § 9 citovaného zákona "platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti, a to 
vzniku, zmene alebo zániku skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3 a zároveň túto skutočnosť preukázať, t.j.: poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. d). "

Vo Vašom prípade je potrebné, aby ste zmenu - nárok na zníženie sadzby oznámili vyberateľovi úhrady RTVS a predložili o tom doklady  - rozhodnutie Soc. poisťovne a čestné prehlásenie o tom, že nemáte pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijete v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. Toto vyhlásenie  sa dáva za účelom zníženia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS na polovicu. Informácie nájdete aj tu : https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/caste-otazky.

Zákon nepíše, či konc. poplatky zaplatené v plnej výške Vám budú vrátené automaticky po oznámení toho, že ste  sa stali poberateľom dôchodku; preto je potrebné podať žiadosť o vrátenie časti poplatku za obdobie od kedy Vám bol priznaný dôchodok.

Podľa § 7 ods. 4 a 5 cit. zákona platí :

"Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa

a) zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo

b) doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti."

Právo na vrátenie úhrady alebo jej časti podľa odseku 4 zanikne uplynutím dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola úhrada vyberateľovi úhrady zaplatená."


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, Je možné požiadať o spätne vrátenie "preplatku" RTVS? Viete v období, keď som mohol požiadať o úľavu poplatkov som mal úplne iné starosti Hľadanie práce, starosť o mamu pripútanú na lôžko až potom, keď umrela som pri jej odhlasovaní poplatkov RTVS prišiel na to, že mám zbytočné preplatky. Suché skonštatovanie zákona v odpovedi, ktorú som dostal ma na jednej strane neobmedzené možnosti vymáhať od neplatičov nedoplatky na druhej strane s poctivým platiclčom je jednane viď nasl. Text. Ďakujem za Vašu odpoveď Dedo Alojz Komunikácia s RTVS: Vzhľadom na to, že si mojou nedôslednosťou ako dôchodca uplatnujem oneskorene v priloženej žiadosti zmenu výšky konc. poplatku z plnej sadzby na sadzbu polovičnú dovoľujem si Vás touto cestou požiadať po jej schválení, ak je to možné o spätne vyplatenie preplatku za obdobie od 1. 8. 2014 do 30. 11. 2016. Predčastný starobný dôchodok vo veku 60 rokov som mal priznaný od 26. 7. 2014 viď. Príloha rozhodnutia č.54072627620 - Sociálnej poisťovne z 2. 9. 2014 a potvrdenie SP o poberaní starobného dôchodku príloha zo dňa 7. 11. 2016. Za kladne vybavenie vopred ďakujem Odpoveď RTVS: oznamujeme Vám, že v zmysle zákona č. 340/2012 Z. Z. Vám nevznikol preplatok Nárok na zníženú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do preukázania nároku na polovičnú sadzbu úhrady vzniká zo zákona povinnosť vyberateľovi úhrady vystavovať predpis úhrady v plnej sadzbe, t. j. 4,64 e/mesiac. Zľavu na polovičnú sadzbu ste si uplatnili dňa 08. 11. 2016, nárok Vám vznikol od 01. 12. 2016 a odvtedy úhradu platíte v polovičnej sadzbe.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, rozhodnutie, ktoré bolo doručené a ktoré ste citovali vo svojej otázke je po právnej stránke správne odôvodnené a nie je nárok na vrátenie preplatku.

Na preplatok by ste mali nárok iba vtedy, ak by ste si zľavu uplatnili a aj naďalej platili plnú sumu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk