POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Koncesionárske poplatky a premlčanie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Dobrý deň, som majiteľkou bytu od 02/2011 a bohužiaľ, až dnes som zistila, že koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu nie sú zahrnuté v inkase. Elektrinu platím riadne odvtedy, ako som sa stala vlastníčkou bytu. Zatiaľ mi neprišli žiadne výzvy na úhradu ani informácie o nedoplatkoch. Chcela by som sa opýtať, aká je možnosť platiť čo najmenšie pokuty. Môžem sa prihlásiť dobrovoľne a požiadať o trojročnú premlčaciu dobu, a tým pádom uhradiť nedoplatky za posledné tri roky? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme  nasledovne :

1./ Nevieme  do akej vekovej kategórie spadáte, resp. či sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od platenia poplatkov, preto odporúčame prekontrolovať túto možnosť /ZŤP, dôchodcovia, viacnásobné odbery/. 

2./ Podľa pôvodného zákona, keď platil zákon č.  68/2008 Z.z.  bolo stanovené, že "na účely vedenia evidencie platiteľov podľa odseku 1 je dodávateľ elektriny povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti poskytnúť vyberateľovi úhrady za úhradu nevyhnutných nákladov údaje o mene, priezvisku, adrese trvalého pobytu, adrese odberného miesta, čísle sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak ho má k dispozícii, a čísle odberného miesta platiteľa podľa § 3 písm. a) /= fyzické osoby/. Tento zákon platil do 31.12.2002. Od 01.01.2012 platí zák. č. 340/2012 Z.z. , kde v zmysle ust. § 10  platí, že ak platiteľ podľa § 3 písm. a)/=  fyzická osoba/  nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur. T.j. V prípade dobrovoľného uhradenia v stanovenej lehote  nebudete platiť pokutu.  

2./ Na stránke  https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit  môžete  aktualizovať svoje údaje. Odporúčame následne po doručení výzvy zo strany vyberateľa úhrady vzniesť námietku premlčania a nepremlčanú sumu uhradiť v lehote podľa výzvy.

Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Som vyzvaná na zaplatenie nedoplatku za RTVS vo výške 319,77 eur. Ide o sumu, ktorá nie je zanedbateľná, preto by ma zaujímalo, či existuje zákonný spôsob, ako ju znížiť. Podľa výpisu v období od januára 2010 do marca 2019 nie sú evidované žiadne platby, keďže som bola v domnení, že poplatok je automaticky zahrnutý vo faktúre za elektrinu - priznávam, že tu nastala moja chyba. V roku 2019 mi bol zaslaný výpis po prvýkrát, na čo som reagovala žiadosťou o trojročnú premlčaciu dobu prostredníctvom emailu, a zaplatila som sumu 167 eur. Odvtedy mám nastavený trvalý príkaz, ktorý platí až do júla 2023. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám ďalej postupovať? Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 17.04.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že ak vám bola doručená výzva k úhrade koncesionárskych poplatkov za obodbie od 01/2010 do 03/2019, a vo veci nebol podaný návrh na súd o zapaltenie dlžnej sumy, potom je nárok veriteľa - RTVS v celosti premlčaný s poukazom na ust. § 101 Občianskeho zákonníka. Uvedená premlčacia doba plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Takže koncesionársky poplatok za uvedené obdobie neuhradzujte.

RTVS môžete napísať, že vo veci koncesionárskeho poplatku za obodbie od 2010 do 2019 uplynula premlčacia doba a preto v prípade, že podajpú návrh na súd, vznesie námietku premlčania v súlade s ust. Obč. zákonníka a súd následne návrh zamietne.

Do poznámky pre RTVS môžete ešte uviesť, že koncesionárksy poplatok ste vo výške 167 € uhradili v rozsahu, ktorý nárok premlčaný nebol /uvedťe dátum úhrady/ a následne ste koncesionársky poplatok uhradzovali v súlade so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska až do 30.6.2023.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som pravidelný platiteľ poplatkov za RTVS, ale dostal(a) som platobný rozkaz na úhradu poplatkov, kde som našiel(a) aj nejaký neuhradený poplatok z rokov 2008 a 2010. Chcel(a) by som sa spýtať, či to nie je predmetom premlčania a podľa akého zákona by to mohlo byť premlčané. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné podať odpor proti platobnému rozkazu v zmysle poučenia uvedeného priamo na platobnom rozkaze.

Pokiaľ ide o premlčanie, paltí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Vo vašom prípade je podstatné to, kedy bol návrh na vydanie platobného rozkazu doručený konajúcemu súdu, lebo všetky pohľadávky uplatnené RTVS, ktorých splatnosť nastala pred viac ako 3 rokmi pred doručením návrhu na vydanie platobného rozkazu sú premlčané. Nepíšete v otázke za aké konkrétne obodbie RTVS žiada úhradu koncesionárskych poplatkov, ale treba vzniesť námietku premlčania ohľadom všetkých platieb starších ako 3 roky pred doručením návrhu na vydanie platobného rozkazu konajúcemu súdu.

 

 

 

 

 


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v auguste 2023 som obdržal upomienkový list od RTVS s informáciou, že nemám zaplatené poplatky za obdobie od apríla 2019 do júna 2023. Po dôkladnom preskúmaní som zistil, že podľa platnej legislatívy má nárok na poplatok premlčaciu lehotu tri roky. Preto som v septembri zaplatil poplatok vo výške 157,76 eur za obdobie od augusta 2020 do júna 2023, pričom som do poznámky k platbe uviedol, za aké obdobie platba smeruje a že staršie poplatky sú premlčané. V januári mi bolo zaslané ďalšie upomienkové oznámenie s požiadavkou uhradiť sumu 81 eur. Rád by som sa Vás opýtal, ako by som mal postupovať ďalej, poprípade ako by som mal formulovať odpoveď. Je potrebné poslať odpoveď listom poštou, alebo je možné reagovať aj elektronicky? Ďakujem veľmi pekne za Vašu pomoc.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2024)

Dobrý deň, RTVS môžete napísať, že sumu 81 € za obdobie spred 08/2020 neuhradzujete, lebo platí všeobecná premlčacia doba 3 roky podľa ust. § 101 Občianskeho zákonníka a v prípade, že podajú žalobu na súd ohľadom premlčanej pohľadávky za účasti advokáta vznesiete námietku premlčania s tým, že trovy súdneho konania  vrátane trov právneho zastupovania bude znášať RTVS.

 


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dnes mi prišla výzva z RTVS o nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch. Ohradzujú sa tým, že som 1.1.2021 zmenil dodávateľa elektriny, čo je pravda, ale ani predtým som v SIPO nemal uvedenú sumu za koncesionárske poplatky a za elektrinu som platil rovnakú sumu vtedy ako aj teraz. Je možné takéto vysvetlenie? Mám to vôbec platiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2023)

Dobrý deň, z otázky nevieme za aké obdobie od vás RTVS žiada uhradiť koncesionársky poplatok. Platenie konces. poplatku je viazané na odber elektrickej energie a k plateniu konces. poplatkov ste sa mali prihlásiť. Uvádzame, že koncesionárske poplatky boli zrušené s účinnosťou od 1.7.2023, teda za obdobie od 1.7.2023 sa už neplatia.

Ak RTV poslala výzvu, že máte nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch za obdobie od 1.1.2021 až do 30.6.2023, potom konces. poplatky za uvedené obdobie nie sú premlčané a je potrebné ich uhradiť v zmysle výzvy RTVS.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dňa 16.10.2023 som prevzal úradnú zásielku od RTVS, v ktorej mi bola zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatku. Z prehľadu platieb, uvedenom na druhej strane, vyplýva, že sa to týka niekoľkých mesiacov rokov 2010, 2017 a októbra 2020. Chcem vzniesť námietku premlčania. Nie je mi však jasné, či ju môžem uplatniť aj v prípade poslednej pohľadávky - októbra 2020. V tomto prípade ešte neuplynula premlčacia doba. Na internete som však našiel tiež názor, že premlčacia doba v tomto prípade už uplynula, keďže RTVS nepodala žalobu na vymáhanie tejto pohľadávky do troch rokov. Ak je potrebné zaplatiť poslednú pohľadávku, otázka znie, či stačí podať námietku premlčania na obdobie 2010, 2017 a súčasne uhradiť sumu 4,64 EUR, čím považovať vec za vybavenú. Alebo mám počkať na reakciu RTVS a potom zaplatiť. Prosím o Váš názor.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň, vidíme, že ste si vec už aj naštudovali, uvažujete správne.

Odporúčam RTVS uhradiť len sumu za mesiac október 2020, pričom v prevodnom príkaze uvediete, že ide o úhradu 4,64 € za mesiac október 2020. Ostatné platby za roky 2010 a 2017 neuhradzujte, lebo sú premlčané v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že premlčacia doba je tri  roky a plynie oso dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

RTVS môžete napísať, že konces. poplatky za roky 2010 a 2017 neuhradíte, lebo uplynula premlčacia doba v zmysle vyššie uvedeného § 101 Obč. zákonníka a v prípade, že podajú žalobu na súd vznesiete námietku premlčania pri zastupovaní advokátom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mojej susedke prišiel nedopatok za koncesionárske poplatky cez 400 €, avšak nie je žiadateľ ani dôchodca. Dočítala som sa, že môže podať námietku na premlčaciu dobu troch rokov. Chcem sa spýtať, ako to funguje. Má jej to vystaviť právnik, alebo existujú na to nejaké tlačivá na internete? Taktiež ma zaujíma, či má uhradiť plnú sumu a žiadať na základe premlčacej doby peniaze späť, alebo pokiaľ nepodá námietku, nemá platiť nič?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2023)

Dobrý deň, vec nie je potrebné komplikovať.
V otázke neuvádzate, že za ktoré obdobie je suma 400 €. Len predpokladáme, že ide o obdobie do 1.7.2023, kde boli koncesionárske poplatky zrušené.

Zjednodušene povedané : vo veci je potrebné uhradiť len koncesionársky poplatok za posledné 3 roky, teda za obdobie len posledných 36 mesiacov, t.j. od 07/2020 do 06/2023 vrátane. RTVS môžete napísať, že pohľadávka spred 07/1023 je premlčaná, lebo platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky. Pri úhrade formou bankového prevodu prípadne poštovou poukážkou treba uviesť, že za ktoré konkrétne obdobie sa konces. poplatok uhradzuje.

 


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. RTVS ma upozornila, že od roku 2010 neplatím koncesionárske poplatky a výška dlhu je k dnešnému dňu 714,56 eur. Mám dcéru so ZŤP, ale túto skutočnosť som im nenahlásila. Je možné sa spätne odvolať na oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň,
bohužiaľ oslobodenie nemožno priznať spätne. V tomto prípade v zmysle ust. § 5 ods. 2 Zákona č. 340/2012 platí že:

Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil vznik skutočnosti podľa odseku 1; na písomné oznámenie sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 8.   Avšak v zmysle všeobecnej trojročnej premlčacej lehoty by mali byť úhrady za obdobia staršie ako tri roky spätne už premlčané. To znamená, že ak by ste zaplatiť odmietli a RTVS by sa rozhodla vymáhať dané plnenie súdnou cestou, tak by postačovalo, aby ste v súdnom konaní vzniesli námietku premlčania a už by neboli schopní danú sumu úspešne vymôcť. Môžete oznámiť rtvs, že všetko staršie ako 3 roky je premlčané a uhraďte len posledné 3 roky. 

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Od roku 2007 som evidovaná ako odberateľ elektriny na chate. Žijem v zahraničí už od roku 2001 a chatu využívame len občas. Moja matka tam chodí na kontrolu približne dvakrát ročne, trikrát za každú návštevu. Elektrinu platím mesačne. Nikdy ma nenapadlo, že koncesionárske poplatky nie sú v sume zahrnuté, až kým mi neposlali upomienku. Musím im zaplatiť celú dlžnú sumu, alebo môžem podať námietku premlčania? Faktúra za elektrinu prichádza na adresu môjho trvalého bydliska, ktorý patrí mojej matke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň, áno, uvádzate správne, platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. V zmysle uvedeného a Vami položenej otázky je potrebné zaplatiť konces. poplatky len za posledné tri roky. Ohľadom starším konces. poplatkov môžete na výzvu RTV uviesť, že konces. poplatok starí ako 3 roky je premlčaný a v prípade, že by RTVS podala žalobu na súd vznesiete námietku premlčania pri zastupovaní advokátom v uvedenom súdnom konaní.

Pri úhrade nedoplatku na konces. poplatkoch v prevodnom príkaze treba uviesť, že uhradzujete konces. poplatok za posledné 3 roky /

Riešením Vami uvedenej situácie, aby ste konces. poplatky nemuseli platiť je prepis el. energie na mamu ako vlastníka bytu, keďže konces. poplatky pri viacnásobnom odbere elektrickej energie sa platia len raz.

Len poznamenávame, že s účinnosťou od 1.7. 2023 sú zrušené, teda je právna povinnosť ich do uvedeného dátumu riadne platiť konces. poplatky.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Dňa 20. 2. 2023 som obdržala list od RTVS, v ktorom si spätne uplatňujú koncesionárske poplatky a to od roku 2008. Rada by som sa opýtala na premlčaciu dobu a hlavne na situáciu, keď je dom neobytný, sčasti zbúraný a zostala tam len izba, v ktorej skladujeme náradie. Práve preto sme tam zaviedli elektrinu. Platíme 7 eur každé tri mesiace, pretože na elektrárňach je to vedené ako neobývaný priestor, teda ako chalupa alebo chatka. Dodnes som nikdy neobdržala žiadnu výzvu ani upomienku. Mám pocit, že RTVS úmyselne neinformuje a potom si uplatňuje veľké nedoplatky. Ďakujem, Nika.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
čo sa týka premlčania, tak v danom prípade sa uplatní všeobecný 3-ročná premlčacia lehota. To znamená, že koncesionárske poplatky za staršie obdobia by si v súdnom konaní nemohli úspešne vymôcť za predpokladu, že by ste vzniesli námietku premlčania v súdnom konaní. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká zo zákona, a preto Vás RTVS nemusí osobitne informovať. Túto povinnosť upravuje zákon č. 340/2012 Z.z..  V zmysle § 3 tohto zákona sú platiteľmi úhrady:

Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.   Pošlite im list, ze vznášate námietku premlčania a uhraďte všetko čo je do 3 rokov. Koncesionárske poplatky budú zrušené. 
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
V roku 2012 som zdedila dom po rodičoch a odvtedy tam nikto nebydlí. Platím len za nájom hodín, aby sa neodpojila elektrina. Rodičia koncesionárske poplatky neplatili, pretože boli dôchodcami. Keďže v dome nikto nebydlí, teraz mi prišla pokuta za koncesionárske poplatky vo výške cez 500 eur. Čo s tým mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2022)

Dobrý deň,
ak ste boli platcom koncesionárskych poplatkov na inom odbernom mieste, tak Vám nevzniká povinnosť uhradiť to 2x aj keď ste sa prihlásili ako odberateľ elektriny. 

Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu za príslušné obdobie, za ktoré sa úhrada platí, bez ohľadu na počet jeho odberných miest len raz.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.