Máte
otázku?

Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Bratislava

Otázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Dobrý deň, zistil som, že koncesionárske poplatky nie sú zarátané v platbe za používanie káblovej televízie. Rád by som túto situáciu vyriešil a uhradil nezaplacené poplatky RTVS, aby bola obnovená korektnosť. Vzhľadom na dlhší pobyt v byte by som potreboval vedieť, za aký čas je potrebné poplatky uhradiť a ako postupovať tak, aby som vyrovnal dlžobu voči RTVS s minimálnou pokutou. Aká je premlčacia doba v tomto prípade? Poznámka: Nebola proti mne začatá exekúcia, ide o dobrovoľné vyrovnanie vzniknutej situácie.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Dobrý deň, pokiaľ chcete uhradiť svoj dlh na koncesionárskych poplatkoch, potom je potrebné konataktovať RTVS a požiadať ich o vyčíslenie sumy na úhradu. Akonáhle Vám príde suma na úhradu, túto sumu uhradíte. Ak uhradíte dlh dobrovoľne, pokuta Vám nehrozí. Môžu od Vás požadovať úroky z omeškania v zákonnej výške (podľa termínu začatia omeškania).

Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako presne je potrebné uplatniť námietku na uplynutie premlčacej doby pri platbe koncesionárskych poplatkov. Stačí, keď pri platbe (za 3 roky) uvediem v poznámke, že platba pokrýva obdobie 06/2021 až 06/2023 a že na zvyšok sa vzťahuje premlčacia doba, preto ho neuhradzujem? Alebo je potrebné napísať RTVS ešte oficiálny list? Ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň, vo veci vašej otázky pri úhrade platby za posledné 3 roky treba uviesť, za ktoré konkrétne obdobie uhradzujete konces. poplatok tak ako uvádzate v otázke. Pokiaľ ide o pohľadávku staršiu ako 3 roky, môžete RTVS napísať ofic. list, kde uvediete, že platby konces. poplatku za obdobie pred 06/2021 sa vzťahuje premlčacia doba  podľa § 101 Obč. zákonníka a preto ich neuhradzujete s tým, že v prípade že RTVS vo veci podá žalobu, vznesiete pri zastupovaní advokátom námietku premlčania a súd žalobu zamietne so znášaním trov konania samotnou RTVS.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, ako môžem požiadať o splátkový kalendár za nezaplatenú RTVS, kde dlh dosahuje výšku 324,80 €?

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 31.05.2023)

Dobrý deň, škoda že ste v otázke neuviedli o aké konkrétne obdobie ide. Predpokladáme súčasne že RTVS Vás vyzvala k úhrade konces. poplatkov za obdobie  až do konca júna 2023.

Predpokladáme však, že ide o obdobie dlhšie ako 3 roky. Poukazujeme na to z dôvodu, že v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Z uvedeného dôvodu nežiadajte hneď o splátkový kalendár.

Vo veci je potrebné uhradiť len dlh na koncesionárskych poplatkoch za posledné 3 roky, teda za obdobie od 06/2021 do 06/2023. Ostatný konces. poplatok za obdobie  spred 06/2021 neuhradzujte, lebo dlh je premlčaný. Pri úhrade  dlhu za uvedené obdobie od 06/2021 do 06/2023 treba uviesť, že za toto konkrétne obdobie  uhradzujete konces. poplatky. RTVS môžete napísať email, že konces. poplatok za obdobie spred 06/2021 neuhradíte, lebo nárok RTVS je premlčaný s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka a ust. § 583 Obč.  zákonníka, ktoré znie nasledovne :

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."


Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, prišla mi faktúra v roku 2022 za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov z roku 2013. Neviem, čo robili doteraz, že neposlali žiadnu výzvu na úhradu skôr, ale až po desiatich rokoch. Neviem, ako mám postupovať ďalej, pretože do roku 2018 sme boli od týchto poplatkov oslobodení, keďže sme mali v rodine člena s ŤZP.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak vo výzve RTVS je uvedené dlžné obdobie od r. 2013 až do r. 2022, potom je potrebné uhradiť koncesionársky poplatok len za posledné 3 rok, teda od 01/2020 až do 01/2023. Ide o to, že platí všeob. premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. To, že ste žili s osobou ZŤP do r. 2018 je nateraz bezpredmetné, lebo uplynula premlčacia doba a túto otázku nie je potrebné riešiť. Ostatok konces. poplatku za obdobie od r. 2013 do 12/2019 neuhradzujte. Uvádzame, že ak by RTVS ohľadom tohto obdobia podala žalobu na súd, súd žalobu zamietne s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka.

Pri úhrade formou prevod. príkazu prípadne poštovou poukážkou treba uviesť, že uhradzujete konces. poplatok za obdobie 01/2020 až 01/2023.


Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o výške dlhu za koncesionárske poplatky, keďže mi doteraz neprišla žiadna upomienka, alebo šek. Dnes som sa na pošte prihlásil na ich úhradu a nastavil som dátum platby spätne od 1. 3. 2022. S pozdravom, M.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 08.08.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že naša kancelária vám celkovú výšku dlhu, ktorý vznikol neplatením konces. poplatkov, vám zistiť nevieme. Platenie konces. poplatkov pre fyzické osoby - nepodnikateľov je viazané na odber elektrickej energie, a ďalej podstatné je to, či nie ste dôchodca prípadne osoba v hmotnej núdzi.

Ak ste sa až teraz prihlásili na platenie koncesionarskych poplatkov, RTVS sa vám určite ozve a pošle aj výzvu k úhrade doteraz neuhradených platieb konces. poplatkov aj to aj za predchádzajpce obdobie ak ste boli odberateľom elektrickej energie.

Ak vám následne bude zaslaná výzva k úhrade za viac ako 3 roky spätne, potom treba uviesť, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Nechceme vás zaťažovať výkladom práva v súvislosti s konces. poplatkami, ale podstatné pre vás je to, že spätne budete musieť uhradiť maximálne za 3 roky a nie za viac rokov. Od 1.3.2022 budete platiť konces. poplatky formou SIPO úhrady.

Ak vám dôjde výzva zo strany RTVS od za predchádzajúce obdobie /nevieme od kedy ste odberateľom elektrickej energie/, potom nám dajte vedieť, aby sme vás usmernili a teda aby ste neplatili konces. poplatok za viac ako 3 roky spätne, lebo premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka plynie.


Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, Obdržal som z RTVS nedoplatok na úhradu, ktorý sa týka obdobia od roku 2008 do 30. 6. 2022. Za aké obdobie musím tento nedoplatok uhradiť, vzhľadom na to, že tu pravdepodobne uplynula premlčacia lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 28.06.2022)

Dobrý deň,

 

všetky platby, ktoré mali splatnosť staršiu než tri roky spätne nie je potrebné s poukazom na premlčanie uhrádzať. Treba však voči nim uplatniť námietku premlčania.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, platím poctivo každý mesiac koncesionárske poplatky, minimálne posledných 8 rokov. Dnes mi prišiel doporučený list zo súdu, v ktorom RTVS žaluje ma a vymáha od mňa poplatky za roky 2010, 2011 a 2012, teda za obdobie pred 10 až 12 rokmi. Predpokladám, že ide o premlčaciu dobu. Bol by som vďačný za radu, ako by som mal postupovať. Ďakujem pekne. Eva

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 07.06.2022)

Dobrý deň,
ak vám už bola doručená žaloba zo súdu, vo veci je potrebné vzniesť námietku premlčania písomne ku konkrétnej značke na súde s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka, ktoré súčasne citujeme a žiadať návrh RTVS ako žalobcu zamietnúť v celom rozsahu :

"§ 101

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
 
§ 583
Neuplatnenie práva
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

 


Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o telefónny kontakt na oddelenie, respektíve osobu, ktorá by mi pomohla vyriešiť problém. Čiastku, ktorá predstavuje nedoplatok za koncesionárske poplatky, by som chcela uhradiť na splátkový kalendár. Neviem nájsť aktuálne telefónne číslo, všetky na internete sú neplatné. Ďakujem. Darina

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 04.05.2022)

Dobrý deň,  telefónny kontakt môžeme uviesť len ten, ktorý sa nachádza na internete na stránke RTVS.
Čo je však podstatné vo vašej otázke ste však neuviedli a to za aké obdobie máte koncesionársky poplatok uhradiť. Predpokaldáme, že zo strany RTVS vás bola doručená výzva k úhrade nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch za určité obdobie spätne a za viac ako za tri roky.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak zo strany RTVS vám bola zaslaná výzva napr. za obdobie od r. 2014 do 05/2022 /to je len príklad/, potom je potrebné uhradiť len koncesionársky poplatok za posledné tri roky, t.j. za obdobie od 05/2019 do 05/2022. Súčasne pri úhrade konces. poplatku treba uviesť, že za toto konkrétne obodbie uhradzujete koncesionársky poplatok. Ostatok poplatku, t.j. podľa nášho príkladu koncesionársky poplatok za obodbie od 2014 do 04/2022 nie je potrebné uhradiť s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka. Ak by RTVS podala nárh na súd ohľadom poplatku za obdobie od r. 2014 do 04/2019, súd by návrh v celom rozsahu zamietol s poukázaním aj na ust. 101 Obč. zákonníka.

V prípade, že by vo vašom prípade išlo o inú vec, kontaktujte anšu advokátsku kanceláriu, aby sme vám pomohli.


Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, je možné vymáhať koncesionárske poplatky aj z roku 2008, keď nie sú už premlčané? Bola mi doručená výzva na úhradu nedoplatkov za koncesionárske poplatky za obdobie od roku 2008 do súčasnej doby, teda marec 2022. Ďakujem, Silvia

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 11.04.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedenej veci je potrebné uhradiť len nedoplatok na konces. poplatkoch za obodbie od 04/2019  až 03/2022. Pri úhrade poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom treba uviesť, že za toto konkrétne obdobie uhradzujete konces. poplatok.
Ostatok poplatku, ktorý je za obodbie 03/2019 a starší, nič neuhradzujte, lebo platí všeob. premlčacia doba v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka, ktorá je tri roky. Premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Uvádzame, že ak by RTVS podala žalobu na súd ohľadom konces. poplatku za obdobie 03/2019 a staršieho, súd žalobu zamietne v celom rozsahu poukazujúc na ust. § 101 a § 583 Obč. zákonníka.


Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, prišiel mi nedoplatok vo výške 631 eur za obdobie približne 12 rokov. V tej dobe som nevedel, že je to moja povinnosť platiť. Existuje premlčacia doba, alebo je nutné všetko zaplatiť? Pýtam sa, prečo sa až teraz uplatňuje tento nedoplatok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
nie, nie je nutné zaplatiť všetko. Aj na tento nárok RTVS sa uplatňuje premlčacia doba. Tzn. že by ste spätne mali zaplatiť koncesionárske poplatky za ostatné 3 roky. Staršie poplatky sú už premlčané. Klientom v takýchto prípadoch odporúčam zaplatiť ostatné tri roky a napísať list RTVS, kde sa im oznámi, že sa za ostatné tri roky zaplatili poplatky a vo zvyšnej časti sa vznáša námietka premlčania.


Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, som majiteľkou dvoch susedných nehnuteľností v jednom dvore s dvomi popisnými číslami, a to od roku 2001. Pri zriaďovaní SIPO na rozhlasové a televízne poplatky som sa informovala, či musím platiť poplatky za obidve domy zvlášť. Bola mi oznámené, že ako majiteľka oboch domov, mi stačí platiť poplatok iba raz. Od 1. januára 2016 v jednom z domov býva moja dcéra ako nájomníčka a je evidovaná ako odberateľ elektrickej energie. Dnes jej po siedmich rokoch prišla upomienka na zaplatenie 338 eur do 30 dní. Chcela by som sa opýtať, či je to z právnej stránky správne. Musí túto sumu naozaj uhradiť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
áno, postup RTVS je správny. Ak sa v 2016 nahlásila na odber elektriny (hoci nehnuteľnosť vlastníte Vy), vznikla jej povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Tie však rovnako ako iné nároky podliehajú premlčaniu. Preto staršie poplatky než 3 roky nemusí uhradiť. Treba im napísať odpoveď na ich výzvu, namietnuť premlčanie a vypočítať koľko im má zaplatiť od 01/2019 a túto sum uhradiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.