Máte
otázku?

Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Dobrý den, zistil som, že v platbe za používanie káblovej televízie nie sú zarátané koncesionárske poplatky. Chcel by som túto situáciu urovnať a uhradiť RTVS poplatky, ktoré som nezaplatil, aby som uviedol veci do korektného stavu. Vzhľadom na to, že v byte bývam dlhšiu dobu, akú dobu je potrebné zaplatiť a ako postupovať tak, aby som urovnal vzniknutú dlžobu voči RTVS s minimálnou pokutou ? Aká je premlčacia doba v tomto prípade ? Poznámka: Nebola voči mne začatá exekúcia, ide o dobrovoľné urovnanie vzniknutého stavu.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Dobrý deň, pokiaľ chcete uhradiť svoj dlh na koncesionárskych poplatkoch, potom je potrebné konataktovať RTVS a požiadať ich o vyčíslenie sumy na úhradu. Akonáhle Vám príde suma na úhradu, túto sumu uhradíte. Ak uhradíte dlh dobrovoľne, pokuta Vám nehrozí. Môžu od Vás požadovať úroky z omeškania v zákonnej výške (podľa termínu začatia omeškania).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, prišla mi výzva na zaplatenie dlhu 121, 15e aj sek na túto sumu z RTVS o neplatení koncesionárskych poplatkov 2008-2021. Od roku 2016 mám koncesie platené vždy každý mesiac načas. Prosím o radu, či mám zaplatiť dlh alebo je to už premlčaná doba.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
ak od roku 2016 riadne platíte koncesie, odporúčam Vám odpovedať na ich list. V odpovedi uveďte jednak to, že od roku 2016 riadne platíte (predložte potvrdenky) a zároveň k zvyšnej časti dlhu namietnite premlčanie. Aj na tieto platby sa vzťahuje 3 ročná premlčacia doba.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, postavili sme dom, platím koncesionárske ale elektrika je písaná na budúcu ženu a jej prišlo platiť koncesionárske poplatky 350e Nedoplatok, čo nie je nejaké čestné prehlásenie, že keď tu mame obydvaja trvalý pobyt tak by mali brat do úvahy, že sa to platí, alebo nám to mali poslať skôr nie, keď to došlo do takej sumy, ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade napíšte RTVS list a zdokladujte, že manželka platí koncesionárske poplatky. Nebude predsa platiť 2x.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, včera 24. 5. 2021 mi prišla upomienka z RTVS o neplatení poplatkov za ich služby. Upomienka je vystavená na sumu 292,32 €,  dlh je ku dňu 30. 6. 2021. Prosím o radu, či máme zaplatiť celý dlh alebo len čiastku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2021)

Dobrý deň, Vami položená otázka je častou problematikou v našej poradni.
V otázke uvádzate, že ste obdržali výzvu k zaplateniu konces. poplatkov na sumu 292,32 € ku dňu 30.6.2021. Nepíšete o ktoré obdobie ide, ale z prepočtu vyplýva, že je to obdobie posledných 5 rokov pri výške konces. poplatku 4,64 € mesačne.

V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je 3 roky, a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať prvý raz. RTVS si je vedomá toho, že premlčacia doba je tri roky a teda nie je predpoklad, že by cestou súdu vymáhali sumu splatnú aj pred 06/2018, lebo súd by návrh RTVS zamietol v celom rozsahu s poukázaním na ust.§ 101 Obč. zákonníka a ust. § 583 Obč. zákonníka /neuplatnenie práva v lehote/.

Na základe vyššie uvedeného je potrebné uhradiť nezaplatený konces. poplatok len za posledných 36 mesiacov, t.j. od 06/2018 do 30.6.2021. Ostatok  dlžnej sumy neuhradzujte, teda poplatok za obdobie pred 06/2018. Pri úhrade poplatku do správy pre prijímateľa treba uviesť, že uhradzujete konces. poplatok za obdobie 06/2018 do 06/2021.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, prišla mi faktúra na úhradu RTVS od roku 2012 som invalidná dôchodkyňa platím inkaso len som sa nepreukázala, že som zťp.
Musím zaplatiť úhradu RTVS od roku 2015 do februára 2021.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,

 

RTVS má povinnosť nedoplatky vymáhať. Pravidlom ale je, že vymáhajú z veľkej časti aj premlčané nároky. Pritom premlčacia doba je tri roky. Preto Vám odporúčam uhradiť nedoplatok za tri roky spätne a zvyšok už nie. Ak by to ďalej chceli vymáhať, treba povedať, že namietate premlčanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň,
Vzhľadom na možnosť podania žaloby zo strany RTVS na odmietnutie zaplatenia už premlčanej časti nedoplatkov koncesionárskych poplatkov a zaplatenia nedoplatkov len za obdobie posledných 3 rokov, ako často sa stáva, že je podaná žaloba?

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
takými informáciami nedisponujem. Ak však zaplatíte poplatky za ostatné 3 roky a vo vzťahu k ostatným vyhlásite, že ich neuhradíte pre premlčanie, je veľmi nízka pravdepodobnosť (až by som povedal, že vylúčené), že podajú žalobu. Oni si totiž tiež uvedomujú, že veľká časť ich pohľadávky je premlčaná, ale skúšajú, či ľudia z neznalosti predpisov neuhradia celú sumu mimosúdne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu ako postupovať ohľadom nedoplatku za koncesionárske poplatky. Poplatky som neplatil vôbec. Dnes som od RTVS obdržal oznámenie o kontrole platenia úhrady, kde mi účtujú nedoplatok vo výške 561,44 €. Povinnosť platiť úhradu vznikla 1. 2. 2011 a dlh je vyčíslený ku dňu 28. 2. 2021. Vzhľadom na premlčaciu dobu 3 roky by som chcel uhradiť poplatky iba za posledné tri roky. Rozumiem tomu správne, že poplatky v ostatnej časti sú premlčané? Chcem sa tiež spýtať, akou formou je možné podať voči RTVS túto námietku, bude postačovať podať ju mailom? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,

máte pravdu v tom, že poplatky ktorý splatnosť je staršia než 3 roky sú už premlčané. Môžete teda zaplatiť to, čo premlčané nie je a v ostatnom pošlete oznámenie, že sú to premlčané nároky, ktoré platiť nebudete (postačuje aj e-mailom). Ak by sa napriek tomu voči Vám podala žaloba, stačí v konaní vzniesť námietku premlčania a žaloba by mala byť zamietnutá.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň.
Prišiel mi dnes nedoplatok za rtvs vo výške cca 600eur, za obdobie od 8 augusta 2010 do dnešného dňa. Ja som ani nevedel, že to treba platiť. Vzťahuje sa aj na mňa premlčacia doba, alebo nemám na výber a musím to uhradiť všetko. Ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2021)

Dobrý deň,

 

Dobrý deň. Na Vašom mieste by som neuhradil všetko, prevažná časť dlhu je totiž premlčaná. Uhradil by som len to, čo nie je staršie, než tri roky spätne. Ak by sa napriek tomu začalo súdne konanie, treba v ňom vzniesť námietku premlčania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, dnes mi prišlo, že nemám zaplatené koncesionárne poplatky RTVS. Dlžná suma je 542,88 €. Chcem sa spýtať či to treba uhradiť, alebo sa na to vzťahuje premlčacia doba? Dakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke za aké obdobie ide. Predpokladáme podľa výpočtu, že pri sume 542,88 €  a platbe za jeden mesiac 4,64 €, ide o 117 mesiacov, teda viac ako 9 rokov.

Treba preto zaplatiť len za obdobie predchádzajúcich troch rokov, t.j. od 1/2018 do 12/2020. Ostatnú sumu za obdobie pred 01/2018 neuhradzujte a RTVS môžete napísať, že ich pohľadávka za toto obdobie je premlčaná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcem poradiť ako mám zaplatiť koncesionársky nedoplatok, prišiel 21.10.2020, že od januára 2014 nemám uhradené koncesionárske poplatky suma 261,69 €. Od marca 2020 už platím pravidelne trvalým príkazom. Chcem sa opýtať koľko spätne mám uhradiť, keďže tu platí trojročná premlčacia lehota. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že výzva zo strany RTVS je na sumu 261,69 € a to za obdobie od 01/2014, zrejme do 02/2020.

Vzhľadom na premlčaciu dobu 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je treba uhradiť nedoplatok len za obdobie od 11/2017 do 02/2020.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň. Dostal som faktúru z RTVS, že som im neuhradil konces. poplatky za roky 2014 a 2015, berie sa to ako premlčaná doba ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2020)

Dobrý deň,
áno, platí ust. § 101 Obč. zákonníka a ust. § 583 Obč. zákonníka :

"§ 101 : Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

"§ 583 Neuplatnenie práva
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

V prípade, že by zo strany RTVS bola teraz podaná žaloba, súd ich návrh zamietne. Môžete, ale nemusíte RTVS napísať, že ich pohľadávka je premlčaná.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, moja otázka znie. Pred 2 rokmi na mňa mama prepísala dom, bola som sa tak nahlásiť ako platca elektriny, plynu, vody atď. Bola som aj na pošte ohľadom platby RTVS a pani mi vraví, že to nemusíte meniť, veď bývate spolu na rovnakej adrese, tak som to teda nechala tak a platila SIPO na svoje meno a SIPO šek RTVS na mamine meno celý ten čas v sume 4.64 € a teraz mi poslali, že mám nedoplatok 102 €. Čo s tým teraz, vrátia teda mame tie platby za 2 roky spať, keďže odomňa chcú tie roky zaplatiť ? Platby odchádzali predsa za to isté odberné miesto. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
na pošte na Vám podali nesprávnu informáciu a to z dôvodu, že platenie konces. poplatkov je viazané na odber el. energie, a túto platíte Vy.

Úvádzame, že pohľadávka RTVS nie je premlčaná - platí 3 ročná premlčacia doba.

Riešením z Vašej strany je prihlásiť sa na platenie konces. poplatkov a zo strany matky odhlásiť a súčasne RTVS požiadať o vrátenie platieb konces. poplatkov podľa § 9 zákona o úhrade za služby verejnosti úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska :

"(6) Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti,
a) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať,
b) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať,
c) vznik nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať.
(7) V písomnom oznámení podľa odseku 6 uvedie platiteľ podľa
a) § 3 písm. a) meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a skutočnosti podľa § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 druhej vety, a ak je platiteľ oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1, aj rodné číslo; prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj
1. doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
2. doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti,
b) § 3 písm. b), ktorý je
1. právnickou osobou, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie úhrady,
2. fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie úhrady."

Súčasne Vaša mama požiada písomne RTVS o vrátenie konces. poplatkov za odbobie, keď ste už Vy bola platiteľom za odber el. energie a to podľa ust. § 7 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska :

"Platenie úhrady
(1) Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom.
(2) Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný kalendárny mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.
(4) Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa
a) zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo
b) doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.
(5) Právo na vrátenie úhrady alebo jej časti podľa odseku 4 zanikne uplynutím dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola úhrada vyberateľovi úhrady zaplatená.
(6) Úhrada sa platí na účet vyberateľa úhrady."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, kúpou bytu a prihlásením sa ako odberateľ el. energie na danej adrese na moje meno vzniklo 23. 09. 2010. Od 07/2017 som sa prihlásil na platbu za koncesionárske poplatky a platil mesačne požadovaný poplatok dodnes. Stala sa taká vec, že na základe dvojitej evidencie na to isté odberné miesto a to isté meno mi chodili šekom výzvy na nezaplatený poplatok za rtvs. Bol som evidovaný na 2 variabilných číslach kde na jednej boli od 07/2017 pravidelne uhrádzané poplatky dodnes. Po telefonickom dohovore mi uznali, že platby od 07/2017 prebiehali vporiadku a druhu evidenciu zrušili. Na to mi však poslali emailom stav účtu a nedoplatok aj za obdobie od 23. 09. 2010 do 07/2017. Ako mám postupovať ak chcem uhradiť len poplatky, ktoré nie sú premlčané - vyrovnám len spätne 3 roky. Ako je potrebné (ak vôbec) uplatniť si premlčacie právo. Je potrebné im to poštou nejako oznámiť alebo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2020)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že poplatky od 07/2017 sú uhradzované správne a z dôvodu dvojitej evidencie došlo k nezrovnalostiam, pričom nebol platený konces. poplatok za predchádzajúce obdobie od 23.9.2010 do 07/2017.  
Ak Vás teraz RTVS vyzvala k úhrade za obdobie od 23.09.2010 až do 07/2017, k tomuto uvádzame vzhľadom na dnešný dátum 18.2.2020, že poplatky za obdobie do 23.9.2010 do 01/2017 sú premlčané. 

Odporúčame RTVS napísať, že konces. poplatok z obdobie od 23.9.2010 až do 01/2017 považujete za premlčaný a uhradzujete len konces. poplatok za obdobie od 02/2017 do 06/2017 v sume predpokladáme 4, 64 € za mesiac, spolu 23.20 €. Pri úhrade sumy 23.20 € je treba uviesť, že ide o konces. poplatok za obdobie od 02/2017 do 06/2017 vrátane - do poznámky pri úhrade bankovým prevodom alebo pošt. poukazom a to z dôvodu, aby prijímateľ úhrady teraz dodatočne uhradený konces. poplatok nezapočítal na obdobie od 23.9.2010 a nasledujúce mesiace.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý Deň, Prajem
V r. 2018 sme kúpili starší rodinný dom, ktorý si pomaly renovujeme, Elektrinu už mame prehlasenu na seba od marca 2019 no koncesinarske poplatky som nenahlasoval kde, že tam ešte nebývame a trvalú adresu mame inde.
Som povinný za tento dom platiť Koncesionárske poplatky, keď, že je pripojený na el. a je to odberné miesto?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, zákon o úhrade za služby verejnosti neumožňuje oslobodenie od poplatkovej povinnosti v prípade, že vlastníte viacero nehnuteľností, pričom iba v jednej máte evidovaný trvalý pobyt. Podľa zákona č. 340/2012 Z.z. poplatková povinnosť vzniká okamihom evidovania fyzickej osoby ako odoberateľa elektriny u dodávateľa elektriny. Zákon ako ďalšiu podmienku neupravuje evidovanie trvalého pobytu v nehnuteľnosti. Presnú výšku dlžnej sumy na koncesionárskych poplatkoch môžete overiť priamo u vyberateľa úhrady - RTVS.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Dnes 20. 09. 2019 mi prišiel list z RTVS, že som neplatila od 1/2015 do 9/2016 poplatky. Jedna sa v tomto prípade o premlčaciu dobu? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň. Som toho názoru, že nárok na zaplatenie koncesionárskych poplatkov je majetkovým právom, ktorý v zmysle Občianskeho zákonníka podlieha premlčaniu. Vo všeobecnosti pritom platí, že nárok sa premlčí, ak sa nevykoná v premlčacej dobe troch rokov. Táto doba pritom plynie odo dňa, keď sa právo mohlo po prvý raz vykonať. V danom prípade by to malo byť odo dňa splatnosti každej jednotlivej mesačnej splátky koncesionárskeho poplatku. 

Vychádzajúc z uvedeného usudzujem, že prevažná väčšina nedoplatkov je premlčaná. Výnimkou je snáď len posledný nedoplatok za obdobie 9/2016.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, prajem. Moc by som poprosila o radu ohľadom nezaplatených koncesionárskych poplatkov. Prenajala som si byt okolo roku 2011 a zostala som dva roky na materskej. Počas celej doby až do dnes som neplatila tieto poplatky. Neviem ako mám postupovať ak ich chcem platiť, bojím sa vysokej sumy. Vypýtala som si na pošte to prihlásenie. Veľmi pekne ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete uhradiť svoj dlh na koncesionárskych poplatkoch, potom je potrebné konataktovať RTVS a požiadať ich o vyčíslenie sumy na úhradu. Akonáhle vám príde suma na úhradu, túto sumu uhradíte. Ak uhradíte dlh dobrovoľne, pokuta Vám nehrozí. Môžu však od vás požadovať úroky z omeškania v zákonnej výške (podľa termínu začatia omeškania).

Kto a v akom rozsahu má platiť koncesionárske poplatky nájdete na stránke  rtvs : https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit. 

Úhradu nedoplatku zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované  RTVS v ust. § 10  nasledovne (citujeme) :
"§ 10 Vymáhanie úhrady
(1) Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady.
(2) Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
(3) Ak platiteľ podľa § 3 písm. a) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.
(5) Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty podľa odsekov 3 a 4 a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde."

 

Zákon hovorí, že vyberateľ úhrady je povinný vyzvať k úhrade do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti, avšak zákon s tým nespája ten právny následok, že nárok na úhradu uplynutím uvedenej lehoty zaniká.

Podstatné pre vás je, že v prípade, že by vám došla výzva k úhrade aj za predchádzajúce obdobie niekoľkých rokov, aby ste vzniesli námietku premlčania. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.  Je vecou RTVS, aby si lehotu na vymáhanie ustrážila.

Ak žiadna výzva nedôjde, je potrebné, aby ste si platenie koncesionárskych poplatkov dali do súladu s ust. zákona /prihlásiť sa, nahlásiť zmeny podľa Vášho prípadu) a poplatky uhradili maximálne za posledné 3 roky, ak sa na vás vzťahuje táto povinnosť platenia poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, som vlastníkom malej rekreačnej chaty v oblasti, v lese kde nieje žiaden signál ani na STV, chatka sa doslova nedá využiť ani na dlhodobejšie obývanie, nakoľko tam nieje voda, len elektrika. A prišiel mi sek na nedoplatok v sume 607, 84 EUR za RTVS takže spočítaná suma od 1. 4. 2008. Ani ta chatka doslova nemá hodnotu daného nedoplatku. Ako mám postupovať ďalej, budem nútená isto chatku predať, prečo mi nedošiel nedoplatok skôr, za minulé roky až v tejto vysokej sume práve 1. 2. 2019. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Ingrida 

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Predovšetkým je potrebné uviesť, že podľa ust. § 3 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska platiteľom úhrady je
a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, 
b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ. 

Je samozrejmé, že vzhľadom na premlčaciu lehotu , ktorá je trojročná, je treba vzniesť námietku premlčania ohľadom koncesionárskeho poplatku, ktorý je starší ako tri roky.

Nie je podstatné to, že zo strany RTVS Vám nebola zaslaná nejaká písomná upomienka alebo výzva k úhrade. RTVS často zdôvodňuje oprávnenosť vymáhania poplatku aj staršieho ako tri roky s tým, že premlčacia lehota sa počíta až od zaslania upomienky alebo výzvy, čo však súdy neakceptujú a vymáhanie úhrad starších ako tri roky zamietajú.

Takže vo Vašom prípade by zostala k úhrade teoreticky len suma za posledné tri roky -  od 02/2016 do 02.2019.

V tejto časti odporúčame dať do súladu meno odberateľa elektriny za domácnosť s odberateľom elektriny za chatu, teda aby zmluvy s elektrárňami zneli na jedno rovnaké meno, a túto okolnosť oznámiť vyberateľovi úhrady - RTVS s uvedením čísla SIPO za domácnosť, kde ste platiteľom elektriny. Súčasne požiadať riaditeľa RTVS o výnimku vymáhania dlžnej sumy.

V otázke sa nezmieňujete či sa na Vás nevzťahuje možnosť oslobodenia od platenia úhrady resp. znížený poplatok /ZŤP, dôchodcovia, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, prípadne žitie s týmito osobami - § 6 zákona/.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, v týchto dňoch mi prišla výzva na zaplatenie nedoplatku koncesionarskeho poplatku od 1. 3. 2011 do 31. 1. 2019. Problém je ten, že : 1 jedna sa o nebytový objekt - garáž 2 Distribútor elektriny eviduje toto odberné miesto len viac menej približne, keďže vtedy ešte nemala stavba popisné číslo, tak to zaevidobali na adresu vchodu bytového domu oproti 3 vo vyzve sa píše, že zasielali upovedomenie o tom, že ma zaregistrovali ako platiteľa, ale oznamy zasielali na adresu odberného miesta, a k tej adrese ja nemám žiaden vzťah otázky - Nemajú toto zasielať na adresu trvalého pobytu, zdá sa mi, že v zákone je také niečo napísané - RTVS ma v zákone napísanú priamo spoluprácu s katastrom, nemajú za povinnosť overovať si neprihlásených odberateľov eleketrickej energie prečo sa neprihlásili za koncesionára? Ale hneď mu poslať upomienku bez overenia Je možné podať v tomto prípade na RTVS trestne oznámenie napríklad z pokusu o neoprávnene obohatenie? Resp neoprávnene obohatenie v štádiu pokusu a pod? Plus oznámenie za vyhrážanie, keďže vo vyzve uvádzajú :, že ak neuhradím do 30 dni v plnej výške, . Prostredníctvom príslušného súdu - vyhrážka súdom. Ďalej čítam, že predpis na úhradu služby mi zasielajú prostredníctvom SIPO od mája 2018 (prečo až od 2018/05? ) na adresu odberného miesta - to je ale cudzí vchod, zamknutý, ja nemám k tej adrese žiaden vzťah.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platiteľom úhrady konces. poplatkov je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, ako aj zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Nevieme, či sme správne pochopili otázku a teda že ste vlastníkom garáže a RTVS Vám poslali výzvu na úhradu nedoplatku za obdobie od 2011 do 01/2019.
Pokiaľ je to tak, sme názoru, že aj keď v garáž je evidovaná ako odberné miesto el. energie, nie ste povinný ako vlastník garáže a odberateľ el. energie za toto odberné miesto platiť konces. poplatky. 
Naviac poplatky za obdobie od 1.3.2011 najmenej do  31.1.2016 sú premlčané.
RTVS Vám poslala štandardizovanú upomienku resp. výzvu, ktorú má predtlačenú.
Odporúčame napísať RTVS, že ste platiteľom úhrady konces. poplatkov za domácnosť a uviesť číslo SIPO ako odberného miesta za domácnosť a že výzvu preto považujete za bezpredmetnú a v časti ako uvádzame vyššie nárok RTVS je premlčaný (premlčacia doba je 3 roky).

Stav svojho účtu ako platiteľa konces. poplatkov môžete zistiť aj na stránke RTVS /link : https://uhrady.rtvs.sk/.
Otázka platenie koncesionárskych poplatkov za garáž je nedorozumením resp. spôsobená automatickým konaním zamestnanca RTVS. 

Nevieme z akého dôvodu Vám oznámili, že predpis na úhradu zasielajú prostredníctvom SIPO od mája  2018, k tomuto sa nevieme vyjadriť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý večer, prosím Vás o radu ohľadne koncesionárskych poplatkov. Neviem presne datovať odkedy neplatíme koncesionárske poplatky, ale môže sa jednať aj o obdobie dlhšie ako 10 rokov. Dnes som náhodou narazil v jednej nemenovanej facebookovej skupine na dotyčného, ktorý mal nedoplatok na poplatkoch. Aj keď som vedel, že daný poplatok existuje, nikdy som sa nezaujímal, ako sa uhrádza, a či ho môj otec uhrádza, keďže žijeme v jednej domácnosti a úhrady ma na starosti on (vždy všetko platí riadne a včas). Každopádne, keď som sa potom dotazoval nato ako platí koncesionárske poplatky, tak mi odpovedal, že to je zahrnuté v cene poskytovateľa služieb. To sa mi samozrejme nezdalo, a tak som sa dozvedel, ako sa vlastne veci s týmito poplatkami majú. Zvláštne je, že za celé obdobie ešte neprišla žiadna výzva zo strany RTVS na uhradenie nedoplatku. Moja otázka znie: ako postupovať v prípade, že nás RTVS nevyzve na uhradenie a ako v prípade, že vyzve. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ K otázke kto a v akom rozsahu má platiť koncesionárske poplatky nájdete na stránke  rtvs : https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit. 
V prípade, že otec je starobným dôchodcom,  poplatok sa znižuje na polovicu, resp. v prípade ZŤP je dané oslobodenie od platenia predmetného poplatku.
Všetky zmeny je však potrebné nahlásiť vyberateľovi úhrady /RTVS/.

2./ Otázku výzvy k úhrade nedoplatku rieši zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované  RTVS v ust. § 10  nasledovne (citujeme) :
"§ 10 Vymáhanie úhrady
(1) Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady.
(2) Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
(3) Ak platiteľ podľa § 3 písm. a) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.
(5) Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty podľa odsekov 3 a 4 a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde."

 

Zákon hovorí, že vyberateľ úhrady je povinný vyzvať k úhrade do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti, avšak zákon s tým nespája ten právny následok, že nárok na úhradu uplynutím uvedenej lehoty zaniká.

Podstatné pre Vás je, že v prípade, že by Vám došla výzva k úhrade aj za predchádzajúce obdobie 10 rokov, aby ste vzniesli námietku premlčania. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.  Je vecou RTVS aby si lehotu na vymáhanie ustrážila.

Ak žiadna výzva nedôjde, aby ste si platenie koncesionárskych poplatkov dali do súladu s ust. zákona /prihlásiť sa, nahlásiť zmeny podľa Vášho prípadu) a poplatky uhradili maximálne za posledné 3 roky ak sa na Vás vzťahuje táto povinnosť platenia poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Ak je dlh rtvs od roku 2010-do roku 2017, prvá výzva prišla v roku 2015 na uhradenie dlhu. V roku 2017 bol dlh postúpený na súd. Berie sa premlčacia doba od podania žaloby 3 roky, takže 2015-2017, alebo 3 roky od prvej výzvy 2013-2015? Ďakujem..

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ako bude súd posudzovať Váš prípad Vám uviesť nevieme.

V otázke neuvádzate za aké obdobie vymáha nedoplatok RTVS v súdnom konaní.
Vo veci počítania premlčacej doby v týchto prípadoch vymáhania koncesionárskych poplatkov sme sa stretli s dvoma spôsobmi počítania premlčacej doby a to : 

1./ od splatnosti jednotlivých splátok za odber el. energie, kedy teda malo dôjsť aj k úhrade koncesionárskych poplatkov,

2./ prípad, kedy je premlčacia doba bola počítaná až od uplynutia 30 dňovej lehoty vo výzvy zo strany RTVS na zaplatenie nedoplatku.

Vo veci odporúčam v súdnom konaní vzniesť námietku premlčania s tým, že návrh žalobcu v časti o zaplatenie je premlčaný v časti od r. 2010, t.j. od splatnosti jednotlivých splátok /viď bod 1./ až do obdobia troch rokov pred podaním žaloby. Takto vznesená námietka premlčania je pre Vás priaznivejšia a nech o uvedenom rozhodne súd. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Otec býval v byte 1, platil rtvs, potom sa presťahoval v roku 2010 do domu 1, ďalej platil rtvs za dom V tom roku 2010 zdedil dom 2, ale rtvs platil stále za dom 1. V roku 2016 prišiel list, že od roku 2010 neplatí za dom 2 rtvs a dlh napočítali až do teraz. Otec v roku 2017 zomrel. Nedá sa uplatniť premlčacia doba? A dlh je na súde, ako máme postupovať ako dediči ? Žiadať na súde uplatnenie premlčacej doby. Poraďte prosím : Otec rtvs platil až do svojej smrti za odber. miesto kde mal trvalý pobyt dom 1, ale pravdepodobne nenahlásil dom 2.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Vo veci odporúčame aspoň teraz dodatočne nahlásiť zmeny v platení koncesionárskych poplatkov.

2./ Nevieme z otázky, či už je ukončené dedičské konanie.V otázke uvádzate, že je už súdne konanie vo veci nezaplatenia koncesionárskych poplatkov. Na súde je potrebné oznámiť, že žalovaný zomrel a kto sa stal dedičom. Uvádzame, že podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Je samozrejmé, že v súdnom konaní uplatnite námietku premlčania. Všeobecná premlčacia doba je tri roky, teda koncesionárske poplatky staršie ako 3 roky pred podaním žaloby na súd. Podľa ust. § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že "právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý večer, Chcela by som sa opýtať ako dlho trvá kým mi dôjde nejaký sek na zaplatenie Rtvs poplatkov. Zaregistrovala som sa na poste na ročnú úhradu ešte asi niekedy začiatkom júla a stále mi nič nedošlo. Ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.08.2018)

Dobrý deň, 

Vy ste si splnili povinnosť podľa zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.

Chce to len trochu trpezlivosti. O stave sa môžete informovať priamo tu na stránke RTVS : htps://uhrady.rtvs.sk/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, pred rokom som kúpil byt, no nasťahoval som sa do neho cca pred dvoma mesiacmi. Koncesionárske poplatky som ešte nenahlásil / neplatím nič. Keď sa teraz prihlásim, tak platím od tohto mesiaca alebo ako to presne funguje? Budú chcieť zaplatiť doplatok hneď od dátumu ako bola elektrina písaná na moje meno, aj keď v byte som nežil celý rok?

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň. Pre odpoveď na Vašu otázku je rozhodujúce predovšetkým ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého platí: "Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom."

Pritom kto je platiteľom určuje ustanovenie § 3 toho istého zákona. Podľa spomenutého § 3 písm. a) platí, že: "Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome."

Vychádzajúc z citovaných ustanovení usudzujem, že aj keď ste sa riadne nenahlásili na platenie koncesionárskych poplatkov a aj napriek tomu, že ste do užívania bytu vstúpili len pred cca dvoma mesiacmi, povinnosť uhrádzať koncesionárske poplatky Vám vznikla nasledujúci mesiac po tom, čo ste sa stali odberateľom elektrickej energie v dotknutom byte. Za obdobie, kedy ste tieto poplatky neplatili, hoci v zmysle zákona ste mali, Vám vznikol nedoplatok, ktorý by od Vás mala RTVS požadovať uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, mám dcéru ZŤP, takže neplatím koncesionárske poplatky za RD. Elektrina je písaná na mňa. Ale mám aj byt, kde je tiež elektrina písaná na mňa. Otázka: dcérin preukaz platí aj na byt? Alebo nie? Nemám v tom jasno. Ďakujem.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2018)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v ustanovení § 5 ods. 1 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, podľa ktorého: Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b).

Na to, aby ste mali nárok na oslobodenie od koncesionárskych poplatkov z dôvodu uvedeného vyššie, musí mať osoba ZŤP na adrese odberného miesta trvalý pobyt. Ak má trvalý pobyt v dome, potom sa oslobodenie vzťahuje len naň. Podmienkou je tiež túto skutočnosť preukázať a oznámiť RTVS.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, chcem sa opýtať, či premlčacia lehota v zmysle úst. § 100 a nasl. Obc. Zákonníka /3 ročná premlčacia doba/ sa dá uplatniť, ak mi prišla výzva na zaplatenie koncesionárského poplatku od 7. 11. 2007 do 1. 4. 2018? Ďakujem za Vás čas pri písaní odpovede. 

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)


Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je 3 roky.

2./ Odporúčame Vám uhradiť koncesionársky poplatok za posledné tri roky t.j. : od júna 2015 do júna 2018 a zostatok neuhradiť. RTVS napíšte doporučený list, že za uvedené obdobie 3 rokov uhradzujete poplatok a v zostatku vznášate námietku premlčania. V príkaze na úhradu cez banku alebo na pošt. poukážke uveďte preto, za ktoré obdobie  poplatok platíte, teda aby obdobie platby bolo špecifikované.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, začali mi chodiť sipo šeky na úhradu RTVS na druhé odberné miesto. Prvé odberné miesto platím. Keď som to reklamoval, že platím už za jedno odberné miesto, oznámili mi, že neevidujú odhlásenie druhého miesta a poslali mi emailom dňa 24. 4. aktuálny dlh ku dňu 30. 4. vo výške 296,69 eur (tie dátumy im akosi ušli).  Nehovoriac o tom, že aj to odberné miesto čo som platil a platím mali zle spárované s úplne iným odberným miestom (opravili to až, keď zistili, že v tom majú bordel a na môj podnet). Neviem ako im mám dokázať, že som im to oznámil v zákonom stanovenej lehote. Prečo zrazu začali chodiť sipo šeky na druhé odberné miesto až teraz? Ak sa dobre pamätám určite som im to oznamoval, v roku 2013. Boli toho plne noviny aj TV. Ako mám postupovať? Vďaka za info.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2018)

Dobrý podvečer, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej Vám zasielam nasledovnú odpoveď :

1./ Nevieme akým spôsobom ste oznámili RTVS ohlásenie odberného miesta, ak to bolo doporučeným podaním poštou, skúste kontaktovať Slov. poštu.

2./ V otázke síce píšete, že dlh k 30.4.2018 je 296,69 €, ale dôležité je, za ktoré obdobie je presne uvedená suma. Príklad : Ak by sa jednalo o platby za rok 2013 a nasledujúce obdobie tak je  potrebné vzniesť námietku premlčania, t.j. platby za obdobie r. 2013 až do 03/2015 sú už premlčané. Takže z uvedeného je potrebné vychádzať. Zostatok odporúčame uhradiť a nechať si potvrdiť skutkový stav  od RTVS, prípadne si môžete zriadiť účet na stránke RTVS.

Prípadne napíšte do podotázok presnejšie o ktoré obdobie sa jedná, za ktoré mesiace a roky žiadajú zaplatiť koncesionárske poplatky.

 

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa priamo na riaditeľa RTVS a vysvetliť mu celkovú situáciu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, dna 1. 10. 2013 som sa stal odberateľom elektriny na druhom odbernom mieste okrem bydliska. Vznikla mi povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS od nasl. mesiaca. Keďže som platcom poplatku na inom odbernom mieste kde platím mesačne 4, 64 eur mal som túto skutočnosť preukázať RTVS. Stalo sa tak až od 1. 1. 2018. RTVS mi vyrúbal nedoplatok k dátumu odhlásenia 13. 12. 2017 v sume 232 eur (50 splátok = 4 roky a 2 mesiace). Chcem sa opýtať ako je to s premlčacou lehotou, keďže RTVS vyrúbala nedoplatok za celé obdobie od 1. 10. 2013 , a či môžem využiť premlčaciu dobu na zníženie môjho nedoplatku, vďaka.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2018)

 

 

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Nevieme aká je Vaša sociálna situácia a z akého dôvodu ste úhrady neplatili. V podstate máte dve možnosti :

1./ Napísať na RTVS a uviesť, že pohľadávka od 1.10.2013 do min. 12/2014 je premlčaná v zmysle ust. § 100 a nasl. Obč.zákonníka /3 ročná premlčacia doba/, čomu zodpovedá suma 69,60 €. Zároveň môžete v liste uviesť, že zostatok sumy 162,40 € uhradzujete.

2./ Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na riaditeľa RTVS priamo podľa zákona č. 340/2012 Z.z.  o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  a vysvetliť situáciu, že úhrady ste platili za jedno odberné miesto a podľa ust. zákona došlo z Vašej strany len k opomenutiu odhlásenia druhého odberného miesta, z ktorého dôvodu ste za toto odberné miesto neplatili a odhlásili ste ho až v 12/2017. Súčasne uvediete, že časť pohľadávky  je premlčaná a to od 1.10.2013 do 31.12.2014. Nedávame veľkú nádej na odpustenie z uvedeného dôvodu, nakoľko ho zákona neuvádza.

3./ Dôvody na upustenia vymáhania dlžnej sumy sú uvedené v ust. § 10 ods.  4 citovaného zákona (citujeme) :

"Vyberateľ úhrady nie je povinný postupovať podľa odseku 5, ak tak rozhodne generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska a 

a)  je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku,

b) vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku, alebo

c) s ohľadom na výšku vymáhanej sumy a predpokladané náklady na jej vymoženie by bolo vymáhanie nehospodárne."

 

Ako sme uviedli v úvode, nevieme aká je Vaša situácia, preto uvádzame aj túto okolnosť resp. možnosť, čo by ste uviedli v liste riaditeľovi RTVS.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal ako je možné proti takémuto poplatku sa brániť? Občanom SR som sa stal pred 7 rokmi a skolaudovali sme dom tento rok s tým, že pozemok s el. prípojkou mame od roku 2014. Dostali sme výzvu k úhrade nedoplatku od roku 2014. Tieto poplatky my však prídu ako vydieranie, po telefonáte s RTVS mi bolo povedané, že musím zo zákona platiť tieto poplatky aj napriek tomu, že Slovensku televíziu nepozerám a už vôbec nie rozhlas. Ako je možné, že ako občan demokratického štátu, si nemôžem vybrať aké služby chcem a, za ktoré som ochotný si zaplatiť, a ktoré služby nehcem! Je možné sa voči tomuto vôbec brániť? Neporušuje tým RTVS moje právo na slobodu? Môžem uplatniť občianske právo na odpor v tomto prípade? Môžu sa mi vôbec vyhrážať súdom a pokutou? Ďakujem za každú radu a prajem pekný deň.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý deň, povinnosť platiť tzv. poplatky (úhrady) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska vyplýva priamo zo zákona č. 340/2012 Z.z. Podľa ustanovenia § 3 písm. a) tohto zákona je platiteľom tejto úhrady fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Tzn. že každý, ktorý je odberateľom elektriny v domácnosti musí zo zákona bez ohľadu na to, či RTVS pozerá alebo počúva platiť úhrady za služby verejnosti. Táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona. Výnimky z tejto povinnosti upravuje ustanovenie § 5 tohto zákona. Ide o jediné výnimky, ktoré pripúšťajú možnosť, kedy osoba, ktorá spĺňa podmienky upravené v ustanovení § 3 písm. a) zákona nemusí platiť úhrady (koncesionárske poplatky). Vo všetkých ostatných prípadoch musí každý, kto spĺňa podmienky upravené v ustanovení § 3 písm. a) zákona platiť úhrady. V prípade, že ich neuhradíte môže byť tieto poplatky vymáhané aj súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobty deň. Chcel by som Vás poprosiť, že ako mám postupovať, keď mi do poštovej schránky, chodia z RTVS na jedno odberné miesto 2 šeky na zaplatenie koncesionárskych poplatkov. S koncovým číslom šeku 82, pravidelne platím, ale s koncovým číslom šeku 46 - neplatím! A na tento sek s koncovým číslom 46, mi chodí už aj upomienka, kde by som podľa RTVS mal platiť aj pokutu vo výške 50 centov. Ja som sa išiel poradiť na miestnu poštu a tam som napísal odhlášku na číslo šeku 46 a prefotil som zaplatené šeky s číslom šeku 82, ktoré platím pravidelne! Ale napriek tomu mi stále už dva mesiace aj po odhlásení toho šeku s číslom 46, chodia do poštovej schránky od Sipoxu 2 šeky! Ďakujem za radu, s pozdravom.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň, urobte to tak, že RTVS zašlite doporučený list, v ktorom im oznámite, že už raz platíte koncesionárske poplatky, a že Vám chodí opakovane tento šek, že majú chybu v systéme, že Vás evidujú 2x a požiadajte ich, aby Vám už tieto šeky neposielali. V prípade vymáhania dlhu neskôr, na tento doporučený list potom poukážete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, prajem, v marci 2017 nahlásili elektrárne, že neplatí manžel poplatok RTVS, avšak manžel platil poplatok RTVS za bývalého majiteľa elektromeru, ktorý medzičasom zomrel. Ja ako manželka platím poplatok RTVS na inej nehnuteľnosti, kde som výlučným vlastníkom a elektromer mám napísaný na seba. Ma právo RTVS vymáhať od manžela poplatok za posledné 3 roky (nepremlčané obdobie)? Môžeme si nárokovať odpočítanie zaplatených poplatkov po zosnulom (priamy príbuzný, vlastníme ústrižky o zaplatení)? Môžeme dokladovať RTVS, že ako manželia v bezpodielovom vlastníctve platíme už 1x RTVS? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2017)

Dobrý deň, ak je koncesionársky poplatok uhradený a napriek tomu Vám prišla výzva, oznámte to RTVS a doložte im o tom spomínané ústrižky. Vysvetlite i to, že koncesionárske poplatky boli platené pod menom bývalého majiteľa. To, že v rámci BSM už platíte jedny koncesionárske poplatky neovplyvňuje Vašu povinnosť platiť koncesionárske poplatky v ďalších nehnuteľnostiach. Ak totiž jedna osoba vlastní viacero nehnuteľností, za každú nehnuteľnosť, ktorá je napojená na el. energiu je potrebné zaplatiť zvlášť koncesionársky poplatok. Pri platení koncesionárskeho poplatku za inú osobu je potrebné v prvom rade skúmať to, kto mal povinnosť platiť tento koncesionársky poplatok. Ak za takú osobu platil koncesionársky poplatok Váš manžel, táto osoba sa na jeho úkor bezdôvodne obohatila (nakoľko Váš manžel plnil za iného to, čo mala plniť táto osoba). Takéto bezdôvodné obohatenie sa premlčí v dvojročnej lehote. Tzn. že by ste platby mohli požadovať spätne za uplynulé dva roky. Pri ostatných by Vám súd neposkytol ochranu. Rovnako bude potrebné skúmať i to, či vôbec niekto po ňom nadobudol dedičstvo a v akom rozsahu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V roku 2008 som sa stala koncesionárskym platiteľom. Kedže sa nezdržiavam na území SVK, tak som tieto poplatky neplatila riadne a načas, postupne som ich prestala platiť. Nikdy som nebola upozornená, že niečo dlžím. V roku 2016 mi prišla výzva na zaplatenie dlžnej sumy. Moja otázka je. Môžem si uplatniť premlčaciu lehotu? A ak áno tak koľko ročná premlčacia lehota je? Podľa § 10 zákona Vymáhanie úhrady č. 340/2012 bod 2, mi mali najskôr zaslať výzvu so 60 dňami na úhradu. Ešte jedna otázka postupovali správne? ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Odpoveď: Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste uviedli, že Vám prišla výzva na zaplatenie dlžnej sumy. V zmysle zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS je možné túto výzvu chápať ako výzvu podľa § 10 ods. 2. Túto výzvu má vyberateľ úhrady zaslať platiteľovi potom ako zistí nezaplatenie úhrad. Je možné, že vyberateľ zistil až teraz, že od roku 2008 neplatíte. Až potom, ako si svoju povinnosť nesplníte ani na základe tejto výzvy môže vyberateľ začať vymáhať dlžnú sumu súdnou cestou. V prípade, že by vyberateľ začal svoju pohľadávku vymáhať súdnou cestou, môžete vzniesť námietku premlčania. Premlčacia lehota v tejto veci predstavuje 3 roky. Tzn. že všetky platby, ktoré ste mali uhradiť pred viac ako 3 rokmi sú premlčané. Na premlčanie súd prihliada iba na základe námietky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Uhradenie nezaplatených koncesionárskych poplatkov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku