POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odsťahovanie od rodičov v 18


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Odsťahovanie od rodičov v 18

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať o určitú situáciu. Mám 18 rokov a chystám sa do tretieho ročníka gymnázia. Momentálne žijem s otcom a jeho partnerkou, ktorá má z predchádzajúceho vzťahu dve dcéry a s mojím otcom majú spoločné dieťa. Môj otec je bývalý policajt. Dlho mám priateľa, s ktorým by sme chceli začať spoločné bývanie. Chcela by som vedieť, existuje nejaký zákon, ktorý mi nedovolí opustiť rodinný dom, ak je môj otec zásadne proti? Moji rodičia sú rozvedení a môj brat sa odsťahoval vo veku 20 rokov. Ako malých nás súd pridelil do opatery rôznym rodičom - môjho brata otcovi, mňa mame. No neskôr otec podal žiadosť o prenesenie opatery nado mňa na seba. Matka žije v Prahe. Pred rokom, v 17-tich rokoch, som sa predávkovala liekmi kvôli stresu z otca. Mám obavu, či by mohol túto situáciu využiť vo svoj prospech? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Dobrý deň, žiadny zákon Vám nepredpisuje, že po dovŕšení 18. roku veku musíte naďalej bývať so svojím otcom v spoločnej domácnosti. Po dovŕšení 18. roku veku ste dospelá osoba, plne spôsobilá na právne úkony. Rovnako plne zodpovedáte za svoje všetky rozhodnutia a konania. Ak chcete môžete od neho z domu odísť. V prípade, že by ste tak spravili a s ohľadom na to, že stále študujete a pripravujete sa na budúce vzdelanie vznikne Vášmu otcovi voči Vám povinnosť platiť Vám výživné (doteraz si svoju vyživovaciu povinnosť plnil prostredníctvom osobnej starostlivosti).

Trápi vás "Odsťahovanie od rodičov v 18" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: Mám 17 rokov. 8.7.2024, čo je o necelé štyri mesiace, dovŕšim 18 rokov a chcel by som sa odsťahovať od mamy, keďže mi bol po rozvode súdom pridelený práve do jej starostlivosti. Kvôli jej správaniu navštevujem psychologičku. Chcem sa spýtať, či by som si po dovŕšení 18 rokov mohol zvoliť za zákonného zástupcu otca a odsťahovať sa od mamy.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 20.03.2024)

Dobrý deň,
vo veci uvádzame, že dosiahnutím plnoletosti - dovŕšením 18 roku veku, vašim zákonným zástupcom nie je matka a ani otec. Ak sa chcete odsťahovať k otcovi po dosiahnutí plnoletosti, nepotrebujte ektomu súhlas vašej matky. Následne bude potrebné riešiť len výživné. Najlepšie by bolo, keby ste sa s matkou na výške výživného dohodli a predmetnú dohodu dali na schválenie na súd, inak by bola právne nevykonateľná a teda by ste nemohli podať návrh na vykonanie exekúcie v prípade neplatenia výživného.

Ak sa na výživnom nedohodnete priamo písomne s matkou podľa vyššie uvedeného, potom jediným riešením je podanie návrhu na súd. Uvádzame súčasne, že tento návrh musíte po dosiahnutí plnoletosti podať Vy, prípadne váš otec, ktorý k podaniu návrhu na súd musí mať vaše písomné splnomocnenie a to z dôvodu, že nie je vašim zákonným zástupcom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň, plánujem odsťahovať sa deň po svojich osemnástych narodeninách. Moja mama s tým nesúhlasí. Má nejaké právo zasiahnuť proti tomu právnymi prostriedkami?

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
nie. Po dovŕšení 18 roku veku už nie je Vaším zákonným zástupcom a rovnako nemôže podať na súd návrh, aby ste museli doma bývať (aby ste nemohli domácnosť opustiť). Dokonca, ak nebude dobrovoľne plniť svoju vyživovaciu povinnosť, budete môcť podať návrh na určenie výživného voči rodičom.


Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V novembri tohto roku dosiahnem osemnástku a mám v pláne sa odsťahovať za svojím priateľom do iného štátu, kde by som tiež dokončila svoje štúdium. Je možné, že by moji rodičia mohli nejako intervenovať? Mohli by ma napríklad zastaviť na hraniciach, alebo zavolať políciu? Má polícia po dovŕšení osemnástich rokov nad mojou osobou ešte nejaké právomoci? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 20.08.2020)

Dobrý deň,

 

dovŕšením 18 roku veku sa nadobúda plná spôsobilosť na právne úkony. Zároveň tým aj zaniká funkcia rodičov v zmysle ich zákonného zastúpenia dieťaťa. Ak budete plnoletá, nevidím žiadnu právnu prekážku, resp. možnosť rodičov, ako by Vám mohli efektívne brániť v presťahovaní sa do inej krajiny.


Trápi vás "Odsťahovanie od rodičov v 18" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. V júni dosiahnem vek 18 rokov a rada by som zistila, či mám možnosť odísť od mojej sestry. Naša mama je nebohá a môj biologický otec žije v Trnave. Nemám ho však zapísaného v rodnom liste, takže mojou zákonnou zástupkyňou je teraz moja sestra. Tvrdí mi, že nemôžem odísť z domu, pokiaľ nemám dokončenú školu. Je to pravda? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 19.05.2020)

Dobrý deň,

 

zákon o rodine ani žiadny iný zákon nehovorí o tom, kedy môže dieťa "odísť" z domu. Faktom je, že dovŕšením 18 rokov veku nadobudnete plnú spôsobilosť na právne úkony, v dôsledku čoho už nebude potrebná funkcia zákonného zástupcu. Zákonné zastúpenie v danom prípade trvá len do času, kým nenadobudnete plnú spôsobilosť na právne úkony.

 

Som teda toho názoru, že po dovŕšení 18 rokov veku už môžete rozhodovať v akejkoľvek veci, vrátane Vašej bytovej otázky.


Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mám 18 rokov a chcel by som odísť od matky a nevlastného otca, aby som mohol bývať s mojím biologickým otcom. Moji rodičia sú rozvedení už od mojich 3 rokov a súd rozhodol, že budem žiť s matkou. Chcem sa opýtať, či má moja matka a nevlastný otec právo ma držať u seba doma aj napriek tomu, že som už dospelý - sú totiž zásadne proti môjmu odchodu. Aktuálne som vo 4. ročníku strednej školy. Ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň,

vzhľadom na plnoletosť, ktorú ste nadobudli dosiahnutím 18. roku veku, je na Vašom rozhodnutí či budete bývať s Vašou mamou alebo sa odsťahujete k svojmu biologickému otcovi. Mama Vás nemôže násilím držať  doma na terajšej adrese.

Z Vašej strany je potrebné len doriešiť výživné, keďže ste študent, ktoré Vám bude platiť Vaša mama. Najlepším riešením je dohoda, ktorú následne dáte na schválenie na príslušný okresný súd. Vyživovacia povinnosť Vašej matky voči Vám bude trvať do času pokým sa nebudete vedieť sám živiť.

Ohľadom riešenia veci môžete kontaktovať našu advokátku kanceláriu a využiť vzhľadom na situáciu /Covid 19/ vec môžeme vyriešiť (viď informácie na úvodnej stránke našej advokátskej kancelárie)


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Ak by som sa po čase so svojím priateľom presťahovala do bytu od jeho rodiny ešte počas môjho štúdia na škole, ale zároveň by som pracovala na dohodu popri škole, musela by som od mojich rodičov požadovať výživné, ak by som bola schopná sa o seba postarať sama, a to aj s pomocou priateľa? Existuje nejaká minimálna čiastka, ktorú by som musela zarobiť, aby moji rodičia už nemuseli na mňa platiť výživné? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň,

schopnosť sama sa o seba postarať sa nedá merať výškou mzdy. Odpoveďou na vašu otázku teda je, že neexistuje požadovaná čiastka. Podstatnou skutočnosťou je teda iba moment, kedy ste schopná sama sa o seba postarať, t. j. zabezpečíte si bývanie, prácu a pod.

Pokiaľ netrváte na tom, aby vám rodičia vyplácali výživné, tak k vám nemajú túto povinnosť, avšak platí to na čas, pokým ste schopná sa sama živiť.

K výkladu pojmu schopnosť dieťaťa samé sa živiť uvádzame, že stačí, aby dieťa malo schopnosť sa samo živiť, nie je nutné, aby sa reálne dieťa aj samo živilo. Z uvedeného vyplýva, že postačuje aj len predispozícia na to, aby ste sa dokázali sama uživiť.


Trápi vás "Odsťahovanie od rodičov v 18" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám 18 rokov a chcela by som sa odsťahovať od rodičov k priateľovi a jeho rodine. Ešte stále študujem, ale mám v pláne nájsť si brigádu, aby som si vedela pokryť poplatky spojené so školou. S tým mi plánuje pomôcť aj môj priateľ, ktorý už pracuje a je schopný ma aj uživiť. Ak sa odsťahujem, majú moji rodičia voči mne ešte nejaké povinnosti, keby ma dokázal uživiť priateľ?

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň,

dosiahnutím plnoletosti ste nadobudli plnú spôsobilosť na právne úkony, a teda rodičia vás už nezastupujú pri právnych úkonoch a už vôbec nie pri vašom rozhodovaní. Vaši rodičia k vám majú najmä vyživovaciu povinnosť, a to dovtedy kým nie ste schopná sama sa živiť (vlastnou prácou). Pokiaľ ešte študujete a nepracujete,  mohli by ste na súd podať návrh na určenie výživného od svojich rodičov. Ak vás dokáže uživiť priateľ (odsťahujete sa od rodičov) a vy od svojich rodičov naďalej už nechcete, aby vás vyživovali a chcete sa osamostatniť, tak k vám za daných okolností nemajú žiadne povinnosti. Zo zákona vyplýva, že kým nie ste zaopatrená, t.j. sa dokážete sama o seba postarať, ste nezaopatrené dieťa a vaši rodičia majú k vám vyživovaciu povinnosť. Na základe vami uvedených skutočností usudzujeme, že pokiaľ si nájdete prácu, tak sa budete schopná sama o seba postarať, avšak upozorňujeme na to, že sama sa o seba postarať budete schopná len za tých podmienok, že zotrváte s priateľom a pod ich strechou.

Ak by ste sa niekedy rozhodli pre návrh na určenie výživného, je potrebné počítať s tým, že súd by neurčil výživné v tej výške, že rodičia budú zaviazaní k úhrade všetkých Vašich nákladov, ktoré by ste od nich požadovali, teda napr. aj nájom bytu.

Podľa ust. Zákona o rodine platí :

"§ 62 : 

(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.


Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 18 rokov a chcela by som sa odsťahovať od rodičov k priateľovi. Stále študujem a nezarábam. Môj priateľ však pracuje a má dostatočný príjem, takže by bol schopný ma zabezpečiť. Rovnako sa chystám si nájsť brigádu. Môžu v tejto situácii rodičia niečo podniknúť?

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň,

dosiahnutím plnoletosti ste nadobudli plnú spôsobilosť na právne úkony, a teda rodičia Vás už nezastupujú pri právnych úkonoch a už vôbec nie pri Vašom rozhodovaní. Môžete sa tak slobodne rozhodnúť, kde budete bývať. Rodičia majú však stále voči Vám vyživovaciu povinnosť, kým nebudete schopná vlastnou prácou a úsilím samostatne sa živiť. 


Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 17 rokov a pracujem. Už nechodím do školy a chcela by som sa osamostatniť s priateľom od rodičov. Existuje nejaký zákon, ktorý by mi nariaďoval byť do 18. rokov v jednej domácnosti s rodičmi, ak mi to rodičia dovolia, pracujem a som schopná sa o seba postarať?

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň,

rodičia majú voči Vám vyživovaciu povinnosť do času kým nie ste schopná sama sa živiť, čo, podľa toho, čo uvádzate, nie je Váš prípad. Na druhej strane plnoletosť nadobudnete až 18 rokom, a teda ešte nemôžete sama robiť všetky právne úkony. Zákon nezakazuje, aby sa dieťa od rodičov odsťahovalo, zvlášť v prípadoch, keď je objektívne schopné sa o seba postarať. Problémom u Vás je však to, že na zložitejšie právne úkony bude potrebný súhlas Vášho zákonného zástupcu, a to až do 18 rokov veku.


Trápi vás "Odsťahovanie od rodičov v 18" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. V októbri oslávim svoje 18. narodeniny a zvažujem, že by som sa odsťahovala z domu. Momentálne študujem a plánujem pokračovať do 20. rokov. Môj otec nesúhlasí s mojou myšlienkou na odsťahovanie a je zásadne proti. Tvrdí, že pokiaľ študujem, budem musieť zostať doma. Mám otázku: Vyskytli by sa nejaké problémy, keby som sa v 18. rokoch odsťahovala? Má obavu, že môj otec by kontaktoval sociálne služby a informoval ich, že stále študujem a odišla som z domu. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. Obč. zákonníka plnoletosť  sa nadobúda dosiahnutím 18 roku veku života. Dosiahnutím plnoletosti máte plnú spôsobilosť na právne úkony a zodpovedáte za všetky svoje konania.

Áno, úrad práce do 18 rokov veku informovať môže, ako aj políciu.

Pokiaľ ešte študujete a predpokladáme, že nepracujete,  museli by ste na súd podať návrh na určenie výživného od svojich rodičov/rodiča.

Na druhej starne je potrebné počítať s tým, že súd neurčí výživné v tej výške, že rodič/rodičia budú zaviazaní k úhrade všetkých Vašich nákladov, ktoré by ste od nich požadovali, teda napr. aj nájom bytu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odsťahovanie od rodičov v 18" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.