Odsťahovanie od rodičov v 18


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 5. 7. 2017

Otázka: Odsťahovanie od rodičov v 18

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, mám 18 rokov, idem do tretieho ročníka na gymnáziu. Žijem s otcom a jeho priateľkou (ona má 2 dcéry a spolu majú dieťa). Otec je bývalý policajt. Mám priateľa, s ktorým chcem začať žiť. Existuje nejaký zákon, ktorý mi znemožňuje odísť od rodičov pokiaľ je môj otec zásadne proti? Rodičia sú rozvedení, brat sa odsťahoval v 20. Ako malých brata súd pridelil otcovi, mňa mame (žije v prahe) neskôr otec podal žiadosť o zverenie dieťaťa do svojej opateri, teda mňa. V 17 som sa predávkovala liekmi kvôli stresu z otca, môže toto využiť vo svoj prospech? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Dobrý deň, žiadny zákon Vám nepredpisuje, že po dovŕšení 18. roku veku musíte naďalej bývať so svojím otcom v spoločnej domácnosti. Po dovŕšení 18. roku veku ste dospelá osoba, plne spôsobilá na právne úkony. Rovnako plne zodpovedáte za svoje všetky rozhodnutia a konania. Ak chcete môžete od neho z domu odísť. V prípade, že by ste tak spravili a s ohľadom na to, že stále študujete a pripravujete sa na budúce vzdelanie vznikne Vášmu otcovi voči Vám povinnosť platiť Vám výživné (doteraz si svoju vyživovaciu povinnosť plnil prostredníctvom osobnej starostlivosti).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám 18 rokov a chcel by som odísť od matky a nevlastného otca a bývať s mojim biologickým otcom. Mama a otec sú rozvedení od mojich 3 rokov. Súd ma dal k matke. Ma moja matka a nevlastný otec právo ma držať (sú zásadne proti) u nich doma, aj keď som dospelý? Som vo 4. ročníku na strednej škole. Ďakujem. 

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň,

vzhľadom na plnoletosť, ktorú ste nadobudli dosiahnutím 18. roku veku, je na Vašom rozhodnutí či budete bývať s Vašou mamou alebo sa odsťahujete k svojmu biologickému otcovi. Mama Vás nemôže násilím držať  doma na terajšej adrese.

Z Vašej strany je potrebné len doriešiť výživné, keďže ste študent, ktoré Vám bude platiť Vaša mama. Najlepším riešením je dohoda, ktorú následne dáte na schválenie na príslušný okresný súd. Vyživovacia povinnosť Vašej matky voči Vám bude trvať do času pokým sa nebudete vedieť sám živiť.

Ohľadom riešenia veci môžete kontaktovať našu advokátku kanceláriu a využiť vzhľadom na situáciu /Covid 19/ vec môžeme vyriešiť (viď informácie na úvodnej stránke našej advokátskej kancelárie)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Ak by som sa po čase s priateľom odsťahovala do bytu od jeho rodiny ešte počas môjho štúdia na škole, ale pracovala by som popri škole na dohodu musela by som od mojich rodičov žiadať výživné, ak by som sa o seba dokázala postarať sama aj spolu s priateľom? A ak by som zarábala je tam nejaká požadovaná čiastka, aby rodičia na mňa nemuseli platiť výživné? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň,

schopnosť sama sa o seba postarať sa nedá merať výškou mzdy. Odpoveďou na vašu otázku teda je, že neexistuje požadovaná čiastka. Podstatnou skutočnosťou je teda iba moment, kedy ste schopná sama sa o seba postarať, t. j. zabezpečíte si bývanie, prácu a pod.

Pokiaľ netrváte na tom, aby vám rodičia vyplácali výživné, tak k vám nemajú túto povinnosť, avšak platí to na čas, pokým ste schopná sa sama živiť.

K výkladu pojmu schopnosť dieťaťa samé sa živiť uvádzame, že stačí, aby dieťa malo schopnosť sa samo živiť, nie je nutné, aby sa reálne dieťa aj samo živilo. Z uvedeného vyplýva, že postačuje aj len predispozícia na to, aby ste sa dokázali sama uživiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mám 18 rokov a chcela by som sa odsťahovať od rodičov k priateľovi a k jeho rodine. Ešte stále študujem ale mám v pláne nájsť si brigádu popri škole, aby som utiahla poplatky ohľadom školy s, ktorými mi pomôže aj môj priateľ, ktorý pracuje a je schopný ma aj uživiť. A keď sa od sťahujem majú moji rodiča voči mne ešte nejaké povinnosti, keď ma dokáže uživiť priateľ?

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň,

dosiahnutím plnoletosti ste nadobudli plnú spôsobilosť na právne úkony, a teda rodičia vás už nezastupujú pri právnych úkonoch a už vôbec nie pri vašom rozhodovaní. Vaši rodičia k vám majú najmä vyživovaciu povinnosť, a to dovtedy kým nie ste schopná sama sa živiť (vlastnou prácou). Pokiaľ ešte študujete a nepracujete,  mohli by ste na súd podať návrh na určenie výživného od svojich rodičov. Ak vás dokáže uživiť priateľ (odsťahujete sa od rodičov) a vy od svojich rodičov naďalej už nechcete, aby vás vyživovali a chcete sa osamostatniť, tak k vám za daných okolností nemajú žiadne povinnosti. Zo zákona vyplýva, že kým nie ste zaopatrená, t.j. sa dokážete sama o seba postarať, ste nezaopatrené dieťa a vaši rodičia majú k vám vyživovaciu povinnosť. Na základe vami uvedených skutočností usudzujeme, že pokiaľ si nájdete prácu, tak sa budete schopná sama o seba postarať, avšak upozorňujeme na to, že sama sa o seba postarať budete schopná len za tých podmienok, že zotrváte s priateľom a pod ich strechou.

Ak by ste sa niekedy rozhodli pre návrh na určenie výživného, je potrebné počítať s tým, že súd by neurčil výživné v tej výške, že rodičia budú zaviazaní k úhrade všetkých Vašich nákladov, ktoré by ste od nich požadovali, teda napr. aj nájom bytu.

Podľa ust. Zákona o rodine platí :

"§ 62 : 

(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 18 rokov a chcela by som sa odsťahovať od rodičov k priateľovi. Študujem ešte a nezarábam. Ale môj priateľ ma prácu a zarába, vedel by ma uživiť. Chcem si nájsť aj brigádu. Môžu mi niečo urobiť rodičia?

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň,

dosiahnutím plnoletosti ste nadobudli plnú spôsobilosť na právne úkony, a teda rodičia Vás už nezastupujú pri právnych úkonoch a už vôbec nie pri Vašom rozhodovaní. Môžete sa tak slobodne rozhodnúť, kde budete bývať. Rodičia majú však stále voči Vám vyživovaciu povinnosť, kým nebudete schopná vlastnou prácou a úsilím samostatne sa živiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 17 rokov a pracujem. Do školy už nechodím. Chcela by som sa osamostatniť s priateľom od rodičov. Je na to nejaký zákon, že musím byt do 18stich v jednej domácnosti s rodičmi pokiaľ mi to rodičia dovolia, pracujem a som schopná sa o seba postarať?

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň,

rodičia majú voči Vám vyživovaciu povinnosť do času kým nie ste schopná sama sa živiť, čo, podľa toho, čo uvádzate, nie je Váš prípad. Na druhej strane plnoletosť nadobudnete až 18 rokom, a teda ešte nemôžete sama robiť všetky právne úkony. Zákon nezakazuje, aby sa dieťa od rodičov odsťahovalo, zvlášť v prípadoch, keď je objektívne schopné sa o seba postarať. Problémom u Vás je však to, že na zložitejšie právne úkony bude potrebný súhlas Vášho zákonného zástupcu, a to až do 18 rokov veku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odsťahovanie od rodičov v 18 (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. V októbri budem mať 18 rokov, chcela by som sa odsťahovať z domu ale študujem až do 20-tky, môj otec s tým nesúhlasí a je zásadne proti, tvrdí, že pokiaľ študujem budem musieť byt doma. Moja otázka znie, ak by som sa v 18 -tich odsťahovala boli by z toho nejaké problémy ? Ak by môj otec zavolal na sociálku, že študujem a odišla som z domu. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie od rodičov v 18

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. Obč. zákonníka plnoletosť  sa nadobúda dosiahnutím 18 roku veku života. Dosiahnutím plnoletosti máte plnú spôsobilosť na právne úkony a zodpovedáte za všetky svoje konania.

Áno, úrad práce do 18 rokov veku informovať môže, ako aj políciu.

Pokiaľ ešte študujete a predpokladáme, že nepracujete,  museli by ste na súd podať návrh na určenie výživného od svojich rodičov/rodiča.

Na druhej starne je potrebné počítať s tým, že súd neurčí výživné v tej výške, že rodič/rodičia budú zaviazaní k úhrade všetkých Vašich nákladov, ktoré by ste od nich požadovali, teda napr. aj nájom bytu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk