POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

Som Slovenka, žijem v Nemecku. Moje dieťa sa narodilo v Nemecku a chcem sa vrátiť na Slovensko s dieťaťom. Môj priateľ s tým nesúhlasí. Akým spôsobom by sa to dalo riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

Dobrý deň, ak odídete zo zahraničia, pričom dieťa má v zahraničí svoj obvyklý pobytu, potom by priateľ mohol žiadať návrať dieťaťa na územie Nemecka (zahraničia). Tento návrh by musel podať na Slovensku a musel by to urobiť do 1 roka odo dňa, keď ste sa odsťahovali. 

Obyčajne to otcovia neurobia, ale nedá sa na to spoliehať. Môžete to však urobiť nasledovne: Chodievajte na Slovensko na krátke časové úseky, potom ich postupne predlžujte a nakoniec tam zostanete. Na súde budete musieť potom preukázať, že ste zmenili bydlisko s dieťaťom pred viac ako 1 rokom, aby súd jeho žalobu zamietol.

Trápi vás "Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako postupovať v prípade, ak partneri nie sú sobášení, obaja žijú v Nemecku a majú malé dieťa narodené v Nemecku? Muž by chcel, aby jeho partnerka odišla. Matka by však na Slovensku nemala nárok na materskú a ak by sa presťahovala, nemala by nárok na materskú ani v Nemecku. Ako teda v takomto prípade postupovať a ako zabezpečiť financie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

(odpoveď odoslaná: 10.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Nezaoberáme sa síce nemeckým právnym systémom, ale aj keď nie sú manželia, na akom skutkovom základe sa otec dieťaťa dožaduje toho, aby matka odišla zo spoločnej domácnosti ? Na toto určite nemá oprávnenie a odporúčame požiadavke nevyhovieť dokiaľ nebude vec vyriešená po právnej stránke. 

Informácie o právnej pomoci a rodičovských právach a povinnostiach nájdete tu :

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_ger_sk.htm

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ger_sk.htm

Rovnako v prípade materskej či už v Nemecku alo po prípadnom návrate na Slovensko, odporúčame obrátiť sa priamo na Soc. poisťovňu Ústredie -

https://www.socpoist.sk/kontakty/48000s.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala na nasledujúcu otázku. Mám dcéru, ktorá sa narodila v Nemecku. Plánujem sa s dcérou vrátiť naspäť na Slovensko. S manželom sme sa v Nemecku zobrali na úrade. Môžem podať o rozvod na Slovensku? Alebo musím o rozvod žiadať tu v Nemecku? Môj manžel mi ponúka 500 eur, ak nepodám o rozvod. Avšak potrebujem viac, keďže sa plánujem vrátiť na Slovensko s dcérou a budem musieť platiť 300-eurový nájom. Mohli by ste mi poradiť, ako by som mala postupovať v tejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

(odpoveď odoslaná: 01.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

1./ Presťahovanie sa s dieťaťom na Slovensko : K tomuto úkonu potrebujete buď písomný súhlas manžela alebo rozhodnutie súdu o súhlase na presťahovanie sa na Slovensko. Ak by ste sa natrvalo presťahovali na Slovensko aj s maloletým dieťaťom bze písomného súhlasu manžela alebo bez súhlasu súdu v Nemecku, manžel by sa mohol dožadovať navrátenia maloletého do miesta obvyklého pobytu v Nemecku.

Článok 11 Dohovoru o právach dieťaťa stanovuje, že štáty musia urobiť opatrenia na zabránenie nezákonného premiestňovania detí do zahraničia a ich nevrátenie späť. Štát má povinnosť zabrániť a napraviť únos alebo zadržiavanie detí v zahraničí rodičom alebo treťou osobou.
V prípade žiadania súhlasu od nemeckých orgánov na presťahovanie na územie Slovenska bude sa okrem iných skúmať resp. zisťovať ako, kým a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o maloletého, teda bývanie, škôlku, školu, lekára, ako aj Vaše zamestnanie a bývanie. Pokiaľ Vaše maloleté dieťa je schopné formulovať svoj názor, je možné, že ho súd k tejto veci vypočuje tiež a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu, a spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva Nemecka.
Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor, jeho požiadavky majú byť brané do úvahy v každej záležitosti alebo postupe, ktoré sa ho týkajú.
Ak by ste sa vysťahovali na Slovensko bez súhlasu manžela alebo súdneho rozhodnutia, potom sa jedná o medzinárodný rodičovský únos dieťaťa, ktorý sa chápe ako protiprávne premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa mimo štátu jeho obvyklého pobytu bez súhlasu druhého rodiča alebo súhlasu súdu štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt pred premiestnením alebo zadržaním a zadržanie dieťaťa v zahraničí počas dlhšej doby, než bola doba s ktorou druhý rodič súhlasil. 
 

2./ Rozvod : V prípade, že by ste sa presťahovali na územie Slovenska, môžete podať návrh na rozvod aj tu na Slovensku, avšak až po 6 mesiacoch žitia na Slovensku. Manžela by sa však súd pýtal, či je táto skutočnosť pravdivá. Či je pre Vás lepšie a rýchlejšie riešiť rozvod v Nemecku uviesť nevieme, všetko závisí od vnútroštátnej legislatívy, ako aj dôvodov pre ktoré sa chcete rozviesť. 


 


Podotázka: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som matka samoživiteľka žijúca v Českej republike. Mám desaťmesačnú dcéru a rada by som sa opýtala, či je možné sa odsťahovať naspäť do rodného mesta. Otec odsťahovaniu nevyhovuje. Moja dcéra má rodný list vydaný v obou krajinách. Aká je možná rizika odsťahovania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

(odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa chcete odsťahovať na Slovensko s maloletým dieťaťom, je potrebný súhlas otca. Riziko, ktoré Vám hrozí je iba to, že sa budete musieť vrátiť späť. Manžel by ale musel stihnúť v lehote do jedného roka podať návrh na Slovensku na návrat dieťaťa späť na územie štátu, ktorého územie dieťa opustilo. Takéto konanie môže niekedy trvať aj niekoľko rokov a nezriedka sa stáva, že sa dieťa nemusí vrátiť späť.

Nedá sa to samozrejme zaručiť, ale vyskúšať to môžete, pokiaľ by to pre Vás bolo výhodnejšie ísť na Slovensko.


Trápi vás "Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko? (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem. Mám na Vás pomerne zložitú otázku týkajúcu sa mojej priateľky, ktorá je zo Slovenska, ale vydala sa v Českej republike. S bývalým manželom má dieťa. Manžel ju podviedol a rozviedli sa. Teraz jej komplikuje život tým, že jej zakazuje presťahovať sa späť na Slovensko aj s dieťaťom. Priateľka sa obrátila na súd. Samozrejme, v Čechách.

 

1. OTÁZKA: Môže jej bývalý manžel zakázať presťahovanie sa na Slovensko aj s dieťaťom?

 

2. OTÁZKA: Ako by sme mali postupovať ďalej? Kto by nám mohol pomôcť s touto situáciou?

 

3. OTÁZKA: Má súd právomoc zakázať jej presťahovanie?

 

Ďakujem Vám vopred za pomoc. Je pre nás veľmi ťažké byť rozdelení. Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

(odpoveď odoslaná: 29.10.2016)

Dobrý deň

na Slovensku pokiaľ sa nevedia rodičia dieťaťa dohodnúť na dôležitej otázke ohľadom mal. dieťaťa, o tomto rozhoduje súd.

 

Pokiaľ teda zverenie a prevdepodobne aj styk s dieťaťom rieši súd v ČR, rozhodujúce je jeho rozhodnutie, teda či je presťahovanie dieťaťa v jeho záujme a podobne.

 

Záleží na konkrétnej situácii a na okolnostiach jednotlivého prípadu. 

 

Najlepšieby pre Vašu priateľku bolo, aby sa obrátila na advokáta v ČR, kedže to rieši tam príslušný súd. Ten po oboznámení sa s prípadom Vám poradí ako ďalej postupovať.


Podotázka: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko? (Rodinné právo)

Dobrý deň! Mám štyriročné dieťa vo výhradnej starostlivosti, ale otec dieťaťa je zapísaný v rodnom liste. S otcom dieťaťa sme neboli nikdy sobášení. Ja aj moje dieťa sme slovenskí občania, s trvalým pobytom v Rakúsku, kde sa dieťa aj narodilo a celý čas aj žilo. Otec dieťaťa má súdom určené návštevné hodiny. Otec dieťaťa nie je Rakúšan, ale má iné občianstvo, južnej krajiny. Plánujeme sa presťahovať na Slovensko. Otec dieťaťa bude vopred písomne oboznámený o zmene bydliska, pretože dieťa nemám v pláne uniesť a on môže dieťa naďalej navštevovať na Slovensku, keďže to je len približne dve hodiny cesty. Som si istá, že písomný súhlas otca na presťahovanie by som nedostala, rovnako ako ani od rakúskeho súdu. Preto plánujem otca písomne oboznámiť predtým a presťahovať sa. Je takýto postup podľa zákona únos dieťaťa? Alebo mám na takýto postup právo, keďže mám syna vo výhradnej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2016)

Dobrý deň, 

občianstvo nehrá v tomto prípade až takú veľkú rolu. Určiť pobyt dieťaťa je právom rodičov, pričom platí, že pokiaľ sa chcete vysťahovať s dieťaťom z miesta jeho obvyklého pobytu do inej krajiny, a to natrvalo, budete potrebovať súhlas otca. Upovedomenie zaslané otcovi nebude postačovať nakoľko ide o Váš prejav vôle. Práve otec musí prejaviť vôľu-súhlas/nesúhlas s vysťahovaním. Pokiaľ otec odmietne udeliť súhlas, potom môžete požiadať príslušný súd o nahradenie súhlasu otca. Avšak súdy skúmajú väzby dieťaťa v danej krajine a najmä právo otca na styk s dieťaťom. Skúmajú tiež, či budete mať zabezpečený v inej krajine príjem, bývanie a rovnako tak, či dieťa bude mať kde bývať, či bude oňho postarané, či a kde bude chodiť do školy a podobne. Jednoducho povedané vysťahovanie musí byť v jeho záujme. Súd však bude dbať aj na už spomínané právo otca na styk s dieťaťom. Odporúčam Vám zdôrazniť otcovi, že nechcete obmedziť jeho právo styku, resp. to uveďte súdu, ak otec odmietne, pričom zdôraznite to, že ide len o dve hodiny cesty.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko? (Rodinné právo)

Prosím vás, moja sestra je v Taliansku a má tam tri deti. Majú talianske občianstvo, ale jej manžel nechce súhlasiť s tým, aby sa mohla vrátiť na Slovensko aj s deťmi. Moja sestra má v Taliansku trvalý pobyt a taliansky občiansky preukaz. Čo má urobiť, aby keď sa vráti na Slovensko, nebol to považované za únos? S manželom už nechce žiť. Prosím vás, pomôžte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2016)

Dobrý deň, 

nakoľko mi nie je zrejmá Talianska právna úprava, odporúčam, aby sa obrátila na miestne orgány. Avšak platí, že ak jeden z rodičov odmieta udeliť súhlas, je možné podať na súd návrh na nahradenie súhlasu. Bude však nutné súdu preukázať, že je to v záujme dieťaťa a, že dieťa bude mať, v novej krajine pobytu zabezpečené bývanie, stravu, ošatenie, školskú dochádzku, krúžky atď. Rovnako aj matka musí mať zabezpečený príjem, bývanie a podobne. Ako som však uviedol v úvode, najlepšie je kontaktovať príslušné orgány danej krajiny, ktoré Vám povedia presný postup a podmienky.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa presťahovať s dieťaťom na Slovensko?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.