Máte
otázku?

Kedy je právoplatný rozsudok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Kedy je právoplatný rozsudok?

Dobrý deň! Chcela by som Vás poprosiť o informáciu. Je rozsudok právoplatný až po uplynutí 15 dní ov odvolanie, keď si ho posledný z účastníkov prevzal? Existuje možnosť časového rozdielu v prebratí rozsudku aj dva týždne. Ako v tom prípade zistím, že už je rozsudok právoplatný a kedy si ho druhá strana prevzala a uplynula jej lehota na odvolanie? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

Dobrý deň

pre informáciu ohľadom doručenia a právoplatnosti rozsudku je potrebné kontaktovať informačnú kanceláriu príslušného súdu. 

 

Pokiaľbude rozsudok právoplatný, tam Vám ju aj vyznačia na príslušné rozhodnutie. 

 

Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak som si dnes prevzal rozsudok z pošty a dotyčná odporca na súde povedala, že sa neodvolá a ja si ponechám právo, musím aj tak čakať 15 dní na správoplatnenie? A čo je najlepšie urobiť, ak mi dieťa po 15 dňoch stále nedá? Volám políciu a domáham sa dieťa na základe platného súdneho rozhodnutia? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň,
rozhodnutie sa stane právoplatným potom ako ho nemožno napadnúť odvolaním. Vám teda musí uplynúť uvedená lehota na podanie odvolania, ak ste sa ju rozhodli ponechať. O právoplatnosti sa jednoducho viete informovať aj na infocentre príslušného súdu. Kontakty na jednotlivé súdy nájdete na stránke www.otvorenesudy.sk

Ak bude rozhodnutie právoplatné a vykonateľné a povinný odmietne dieťa odovzdať, tak je možné podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia. V danom konaní sa potom bude skúmať či na dané konanie povinného rodiča existuje ospravedlniteľný dôvod alebo nie, a ak nie, tak bude povinný vyzvaný, aby splnil dobrovoľne, prípadne mu budú ukladané pokuty, a ak by ani uvedené nezabralo, tak bude dieťa od daného rodiča odňaté. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak je rozhodnutie vykonateľné od 18. 10. 2022, kedy nadobúda právoplatnosť? Máte na odvolanie 15 dní. Ďakujem za radu!

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň, všeobecne platí, že vykonateľnosť rozsudku sa odvíja od jeho právoplatnosti. Právoplatnosť nastane až po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bol účastníkovi konania doručený rozsudok.

Predbežne vykonateľné sú napríklad rozsudky o výživnom. V tomto prípade vykonateľnosť nastane doručením rozsudku. V prípade, že sa jedná o rozsudok o výživnom, ktorého vykonateľnosť nastala dňa 18.10.2022, možno dedukovať, že právoplatnosť rozsudku (za predpokladu, že odvolanie nebolo podané) nastala dňa 03.11.2022, teda po uplynutí lehoty na podanie odvolania. Ak by bolo podané odvolanie, tak až rozhodnutím krajského súdu. 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je potrebné zaplatiť za pečiatku na rozsudku o výživnom na súde. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 02.12.2022)

Dobrý deň,
zrejme pod pečiatkou myslíte vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. V prípade, že chcete zistiť či je rozsudok právoplatný, tak sa treba obrátiť na príslušný súd, ktorý vo veci rozhodol a zavolať na infocentrum či je rozsudok už právoplatný. Ak Vám oznámia, že áno, tak si to môžete ísť dať vyznačiť na rozsudok na príslušnom súde. Kontakt na infocentrum nájdete na stránke: www.otvorenesudy.sk. Za pečiatku sa nič neplatí.


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Ak je v rozsudku uvedené, že obaja rodičia sa nechceli odvolať, je takýto rozsudok právoplatný aj bez pečiatky právoplatnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2022)

Dobrý deň,
rozsudok je právoplatný aj bez pečiatky, ak už nastali všetky podmienky pre nadobudnutie právoplatnosti a zároveň sa súdu vrátili doručenky, aby vedeli zistiť dátum právoplatnosti rozhodnutia.

Ak však chcete rozsudok kdekoľvek na úrade použiť, je nutné zabezpečiť vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti na infocentre súdu, ktorý vydal rozhodnutie.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Dňa 05. 04. 2022 sme mali súd ohľadom rozvodu a súčasne určenie výživného. Keďže sme sa na súdnom pojednávaní obaja vzdali odvolania lehoty 15 dní, očakávala som, že právoplatnosť rozhodnutia bude dňom vyhlásenia rozsudku. V októbri bol bývalý manžel na súde. Potreboval mať na rozhodnutí o rozvode a výške výživného vyznačenú právoplatnosť rozsudku. Úradníčka mu vyznačila právoplatnosť až k dátumu polovice júla. Viete mi vysvetliť, z akého dôvodu sa rozsudok stal právoplatným až vyše 3 mesiace od dátumu pojednávania? Môže to byť preto, že sme si nešli dať vyznačiť právoplatnosť hneď? Teraz mi nechce platiť najbližšie 3 mesiace, lebo vraj mal platiť až od júla a nie od apríla. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň,
právoplatnosť pre rozhodnutie o výživnom nie je až taká dôležitá. To, z akého dôvodu to trvalo tak dlho Vám povedať neviem, treba nahliadnuť do súdneho spisu a zistiť, či Vy alebo protistrana, prípadne UPSVaR prevzali rozhodnutie naozaj až v polke júla.

Pre rozhodnutie o výživnom (výrok o výživnom) je rozhodujúce doručenie a tzv. predbežná vykonateľnosť. Často sa stáva, že sa proti rozhodnutiam otec odvolá. Hoci sa odvolá musí už platiť súdom stanovené výživné, lebo je tzv. predbežne vykonateľné. Tzn. že už od doručenia rozhodnutia musí platiť výživné stanovené v súdnom rozhodnutí. Ak teda protistrana, aj Vy ste riadne prevzali rozhodnutie napríklad v polke apríla, ale UPSVaR až v polke júla, aj tak musí platiť výživné od polky apríla (hoci právoplatnosť rozhodnutie nadobudlo až v polke júla). Okrem právoplatnosti vyznačovali na rozhodnutí aj vykonateľnosť. Pozrite alebo zistite aký je dátum vykonateľnosti výroku o výživnom. Odvtedy Vám musí platiť výživné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Ako dlho sa čaká na vydanie právoplatnosti a ako sa o tom dozviem? Je potrebné si o odpoveď žiadať? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,
môžete sa informovať na informačnom centre konkrétneho súdu. Ak máte doručené listinné rozhodnutie a už bude právoplatné, pošlite ho spolu s krátkou žiadosťou na súd, aby vyznačil právoplatnosť. Oni ju vyznačia a pošlú Vám ho späť.


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Dnes mi prišiel list, ktorý hovorí, že mám zaplatiť určitú sumu do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Chcem však vedieť, kedy presne nadobúda rozhodnutie právoplatnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
rozsudok sa stane právoplatným deň po uplynutí lehoty na odvolanie, pokiaľ odvolanie nepodáte. Ak odvolanie podáte a krajský súd potvrdí rozhodnutie, potom sa stane právoplatným dňom doručenia tohto rozhodnutia. Od nasledujúceho dňa od kedy je rozhodnutie právoplatné plynie lehota na plnenie. 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom rozsudku z rozvodu. Minulý rok nás rozviedli, ale nebola som na súde kvôli pravoplatnosti, takže by som chcela zistiť, či je to aj tak pravoplatné, keď sa ani jedna strana do 15 dní neodvolala. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, pokiaľ sa ani jeden z manželov voči rozsudku o rozvode neodvolal, rozsudok je už určite právoplatný. O právoplatnosti sa môžete informovať aj telefonicky v info-centre príslušného súdu. Tu vám aj právoplatnosť priamo na rozsudku vyznačia. Otváracie hodiny nájdete jeho na webovej stránke cez web -  otvorené súdy. 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, keď Krajský súd zrušil rozsudok Okresného súdu, kedy nastáva právoplatnosť a vykonateľnosť? V rozsudku Krajského súdu sa táto informácia nepíše.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2022)

Dobrý deň, ak krajský súd zrušil rozsudok okresného súdu, súčasne musel rozhodnúť buď o tom, že vracia vec späť súdu prvej inštancie (okresnému súdu) na ďalšie konanie a nové rozhodnutie alebo, že schvaľuje zmier sporových strán, zastavuje konanie alebo postupuje vec orgánu, do ktorého právomoci vec patrí. Ak rozhodol tak, že vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, vec bude právoplatne skončená, až keď o tom rozhodne okresný súd nanovo, za predpokladu, že žiadna zo sporových strán sa neodvolá. Ak by sa jedna zo strán odvolala, vec by bola opätovne postúpená odvolaciemu súdu, ktorý by však už musel rozhodnúť sám, a vtedy, voči takémuto jeho rozhodnutiu by už nebolo možné podať odvolanie, ale jeho rozsudok by bol konečný. Právoplatnosť a vykonateľnosť by potom nadobudol vtedy, keď by ho prevzala posledná zo sporových strán, t.j. tá sporová strana, ktorá ho prevzala neskôr. 

V ostatných vyššie vymenovaných prípadoch, napr. ak krajský súd zrušil rozsudok súdu prvej inštancie, pretože sporové strany uzavreli zmier, ktorý krajský súd schválil, v takomto prípade nadobudne rozsudok právoplatnosť, vtedy, keď by ho prevzala posledná zo sporových strán, t.j. tá sporová strana, ktorá ho prevzala neskôr. Vykonateľným sa stáva len ten rozsudok, ktorý zaväzuje na plnenie povinnosti. Rozsudky na plnenie nadobúdajú vykonateľnosť márnym uplynutím lehoty na plnenie, ktorá je určená vo výroku rozsudku súdu. Vykonateľnosť rozsudku je teda naviazaná na jeho právoplatnosť, ak zákon neustanovuje inak.

Pokiaľ však ide o samotný rozsudok krajského súdu, ktorým zrušil rozhodnutie okresného súdu bez ohľadu na to, o čom ďalej rozhodol, tento vo všeobecnosti nadobudne právoplatnosť doručením tej zo sporových strán, ktorá ho prevzala ako posledná. 


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak som nedostal uznesenie o právoplatnosti, je to uznesenie právoplatné?

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 22.12.2021)

Dobrý deň,
najjednoduchšia cesta ako zistiť, či je určité rozhodnutie právoplatné a vykonateľné je zavolať na infocentrum súdu, ktorý rozhodnutie vydal. Pracovníčke uveďte spisovú značku konania a dátum vydania rozhodnutia. Následne Vám bude vedieť povedať, či je uznesenie právoplatné alebo nie. Ak bude právoplatné a budete potrebovať vyznačiť právoplatnosť, budete musieť ísť osobne na súd alebo poslať rozhodnutie poštou, aby Vám na ňom vyznačili doložku právoplatnosti a vykonateľnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.