Máte
otázku?

Vyhodenie dieťaťa z domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyhodenie dieťaťa z domu

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môže otec vyhodiť dieťa z domu (svoju dcéru), ktorá má osemnásť rokov, ale ešte študuje na strednej škole a bola mu zverená do výchovy po rozvode a matka na ňu pravidelne posiela výživné? Ako je to s vyhodením dieťaťa z domu.Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Vyhodenie dieťaťa z domu

Dobrý deň.

Vaša otázka sa týka vyhodenia dieťaťa z domu.

Pokiaľ budem vychádzať zo striktne položenej otázky, som toho názoru, že rodič dieťaťa nemôže "vyhodiť" svoje dieťa z domu, ktoré mu bolo zverené do starostlivosti a ktoré nie je schopné samé sa živiť (nakoľko podľa osobitného zákona ide v danom prípade zrejme o nezaopartené dieťa).

Túto úvahu podporuje aj znenie § 62 Zákona o rodine, ktorý upravuje vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom. Podľa odsekov 1 a 2 tohto ustanovenia:

 

 (1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Vyhodenie dieťaťa z domu by prichádzalo do úvahy, pokiaľ by dieťa bolo schopné sa samé živiť. Zastávam názor, ze vyhodenie dieťaťa z domu, pokiaľ sa stále pripravuje na svoje budúce povolanie je neprípustné. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyhodenie dieťaťa z domu (Rodinné právo)

Bývam s deťmi v polovici rod.domu, ktorú vlastní môj druh, ktorý pracuje v Anglicku. Vlastník druhej polovice mi teraz odkázal, že do 3 dni mám vypratať dom, lebo príde aj so súdnym znalcom dom ohodnotiť. Celých 20 rokov ani raz v dome nebol, my sme dom opravili. Ja s deťmi nemám kam ísť. Môže ma vyhodiť z domu aj s deťmi, keď na to nemá súhlas od môjho druha ? Vraj ja nemám povolenie na bývanie v tomto dome a on si s domom môže nakladať ako chce. Má na to právo? Neviem ako ďalej, prosím, poraďte mi. Ďakujem. B. 

Odpoveď: Vyhodenie dieťaťa z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že sa jedná o dvojdom, ktorého časti možno zrejme aj samostatne užívať. 
1./ To, že Váš druh je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ešte neznamená, že nehnuteľnosť mohol hoci  aj na vlastní náklady rekonštruovať bez súhlasu druhého spoluvlastníka. 

 Z otázky nevieme posúdiť, či Váš priateľ  rekonštruoval celý dom, alebo len časť, ktorú by bolo možné oddeliť od druhej polovice domu. Riešením by bolo aj reálne rozdelenie domu  v katastri nehnuteľností, aby dom bol vedený ako dve nehnuteľnosti.

2./ Pokiaľ sa jedná o požiadavku na vysťahovanie, ktorú vzniesol druhý podielový spoluvlastník, v žiadnom prípade nie ste povinná tak učiniť, nakoľko dom tvorí Vaše obydlie. Odporúčame kontakovať Vášho priateľa v UK za účelom aby Vám potvrdil súhlas s užívaním tohto domu v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu, Vám aj Vašim deťom /v otázke neuvádzate, či máte spoločné deti/. 
Overenie podpisu síce nie je potrebné; ak by to bolo možné podpis môže overiť  na Veľvyslanectve SR v UK v Londýne - adresy nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR. 

3./ Vyhotovenie znal. posudku druhým podiel. spoluvlastníkom sa  realizuje zrejme za účelom predaja nehnuteľnosti.

Vzhľadom na okolnosť, že znalec nebol ustanovený súdom, sme názoru, že nie ste povinná znalca vpustiť do časti nehnuteľnosti, ktorá zodpovedá podielu na nehnuteľnosti Vášho priateľa a ktorú súčasne aj obývate. 

V prípade, že by malo dôjsť k nejakému násilnému konaniu zo strany druhého spoluvlastníka odporúčame volať políciu a starostu obce.
Odporúčame kontaktovať súčasne aj advokáta, nakoľko bude potrebné majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľnosti, ktoré zrejme skončí na súde.
 

Ak chcete dajte nám vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyhodenie dieťaťa z domu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť. Ja som maloletý a mám 16 rokov. Presťahoval som sa s rodičmi na Slovensko. Bohužiaľ tu som sa neusadil dobre. Začal som mať problémy s rodičmi. Rodičia zlomili rebro, mal som veľa hemotov. Počas roka sa to len zhoršovalo. Týranie. Šikanovanie. Fyzické násilie. Pred 4 mesiacami mali sme predĺžiť povolenie na pobyt ale ja som nebol. Tým pádom až do teraz ho nemám. Rodičia mi prerušili vzdelávanie nakoľko som študoval aj v Moskve aj na Slovensku. Prerušili mi všetko. Nemal som peniaze. Oni mi ich nedávali. Pred 3 mesiacami vyhodili ma s domu bez dokladov, bez veci, telefónu a peňazí. Doteraz bývam inde ale nie v dome. Nemám poisťovňu, nemám povolenie na pobyt a nemám cestovný pas. Chcel by som sa poradiť. Čo mám robiť? Chcem sa dostať naspäť do svojej krajiny. Chcem doštudovať školu v Moskve. A chcel som to riešiť cez súd alebo neviem ako. Musím robiť. Musím hľadať ubytovanie. A za všetko platiť sám. Potrebujem súrne pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Vyhodenie dieťaťa z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, rodičia sú povinní sa o Vás postarať, pokiaľ nie ste plnoletý. Rodičia sú Vašimi zákonnými zástupcami. Pokiaľ sa o Vás nestarajú, porušujú zákon. Tomto prípade Vám odporúčam navštíviť príslušné oddelenie policajného zboru a oznámiť im všetky tieto skutočnosti, ktoré sa Vám stali. Rovnako týranie šikanovanie je neprípustné a tiež môže byť trestným činom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyhodenie dieťaťa z domu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku