Máte
otázku?

Je možné vrátiť nehnuteľnosť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Dobrý deň, chcel by som sa spytat kupil som dom cez hypotekárny uver pre mladých s 90 % financovaním. Nie som spokojný so stavom domu nakoľko tam prebehli rekonštrukcie a všetko sa len tak urobilo, aby to bolo na oko dobre (ide mi spadnut strop). Nakoľko sme s tym nepočitali a pán, ktorý ju predával vravel, že je všetko v bezchybnom stave. Da sa nehnuteľnosť vratit predchadzajucemu majitelovi ked dom je kupeny cez hypoteku. Dom som kupil v 15.03.2016. Dakujem za odpoved. Dom som kupil cez RK.

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Dobrý deň, vo Vašom prípade Vám odporúčam od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovenia § 597 Občianskeho zákonníka. 

§ 597
(1)
Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

 

(2)
Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.
 
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od počiatku. Tzn. že si účastníci zmluvy (kupujúci a predávajúci) musia vzájomne vrátiť všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Vy budete musieť vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosť a on Vám zaplatenú kúpnu cenu. Čo sa týka vrátenia poskytnutej hypotéky, odporúčam Vám kontaktovať príslušnú banku a požiadať o informácie ohľadom vrátenia hypotéky, najmä s ohľadom na to, že pravdepodobne na nehnuteľnosti bolo zriadené záložné právo týkajúce sa tejto hypotéky.
Rovnako prichádza do úvahy odstúpenie od zmluvy z dôvodu uvedenia do omylu (predávajúci Vás uviedol do omylu týkajúceho sa stavu predmetnej nehnuteľnosti). Pre presné posúdenie Vašej veci a prekonzultovanie ďalšieho postupu Vám odporúčam kontaktovať advokáta vo Vašom okolí.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Dobrý deň. Predali sme pozemok asi pred 1 rokom. Peniaze sme dostali všetci majitelia, prebehlo to na obecnom úrade. Nový majiteľ to ešte stále nemá na svojom mene, ani kúpno-predajna zmluva neexistuje (pretože nemá všetky podpisy bývalých majiteľov) peniaze nám vyplatil všetkým na obecnom úrade (aj tím čo sa nepodpísali, myslím, že tím to poslal na účet). Nový majiteľ môže teraz požadovať o vrátenie peňazí? Pretože sa mu všetci nepodpísali. Sú v zahraničí, ale vyplatení sú všetci. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,

 

vychádzajúc z opisu celej situácie (hlavne s prihliadnutím na to, že zmluva nebola riadne uzavretá) usudzujem, že nový majiteľ - kupujúci môže žiadať vrátenie všetkých platieb titulom bezdôvodného obohatenia. Reálne totiž neexistuje právny titul na to, že Vám dané sumy poskytol (keďže kúpna zmluva neexistuje).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Dobrý večer prajem, chcem sa spýtať svokra s manželom podpísali synovcovi pozemok, ktorý bol svokrin je to v jednom dvore pred podpísaním zmluvy sa synovcova manželka správala ako sa povie med po podpísaním sa to zmenilo. V zmluve je klauzula, že synovec s manželkou sa majú postarať o predávajúcu. Synovec je vnuk svokry svokra má 93 rokov s manželom sme sa pred tromi rokmi zobrali a tým začali problémy z môjho pohľadu bol na už moju svokru robený nátlak hlavne slovný zo strany vnukovej manželky, že ako sa oni o ňu postarajú. Dá sa s tým niečo robiť ?ďakujem.

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste neuviedli, či sa jedná o kúpnu alebo darovaciu zmluvu. Ak ide o kúpnu zmluvu, tak by ustanovenie týkajúce sa opatrovania bolo relevantné v tom prípade, ak by s porušením tejto povinnosti bola zároveň spojený vznik práva na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že ide o darovaciu zmluvu, tak v týchto prípadoch môže darca požadovať vrátenie daru v tom prípade ak sa obdarovaný k darcovi alebo členovi rodiny správa tak, že tým hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Rovnako by Vami uvedená klauzula mohla byť dohodou o zriadení vecného bremena v práva dožitia v nehnuteľnosti v spojení s doopatrovaním. Presné posúdenie závisí od znenia zmluvy. Ak by však išlo o druhý prípad, vrátenia daru by sa mohla darkyňa dožadovať, ak by vnuk hrubým spôsobom porušil dobré mravy. Z opisu skutočností uvedených vo Vašej otázke však také porušenie dobrých mravov nie je jednoznačené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať kúpil som dom v decembri, avšak skryté (vady v dosť rozsiahlom stave) som objavil až teraz vo februári je možné odstúpiť od zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2020)

Dobrý deň prajem,

v prípade kúpnej zmluvy má predávajúci povinnosť informovať kupujúceho o vadách predávanej veci. Ak na vady veci upozorní, kupujúci z nich nemôže uplatňovať nároky, teda napr. nemôže pre vadu, na ktorú už bol pri predaji upozornený, žiadať neskôr zľavu z ceny, prípadne odstúpiť od zmluvy. Ak, Vás predávajúci o vadách, o ktorých píšete, neupozornil, máte právo domáhať sa niektorého z nárokov zo zodpovednosti za vady. Môžete žiadať buď zľavu z ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Neuvádzate povahu vád, takže sa nedokážem vyjadriť, ktorý nárok by ste mohli uplatniť. Odstúpiť od zmluvy však môžete len vtedy, ak vada (vady) robia vec neupotrebiteľnou (nepoužiteľnou). Muselo by ísť o tak závažné vady, že by sa dom nedal obývať. Ak tomu tak nie je, môžete žiadať zľavu z ceny. Tá sa vypočíta ako rozdiel medzi cenou, za ktorú ste dom kúpili a cenou, ktorú mal mať s ohľadom na dané vady. Podmienka, ale je, že vady museli existovať v čase predaja a predávajúci Vás na ne neupozornil.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je možné vrátiť nehnuteľnosť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať strýko asi pred 12 rokmi prepísal svoj majetok na mňa ja už nemám o nehnuteľnosť záujem(stále mi to vyčíta)a chcela by som mu ju vrátiť naspäť dá sa niečo také podniknúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

vo vašom prípade bohužiaľ neexistuje niečo také ako vrátenie nehnuteľnosti. 

Ak by ste sa so strýkom dohodli, môžete danú nehnuteľnosť na neho previesť darovaním, na základe písomnej darovacej zmluvy, avšak bezodplatne. Ak chcete za nehnuteľnosť aj peniaze, tak je potrebné spísať kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, v ktorej bude uvedená suma, ktorú vám strýkov vyplatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Nevadí, pokiaľ to nie je formou zmluvy, ale dohody? Údajne slovo dohoda je len obšírnejšie, ale pre istotu

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň,

v právnej praxi sa pojmy dohoda a zmluva považujú za synonymá s rovnakým obsahom. Preto bez ohľadu na označenie danej listiny, ak má v predchádzajúcich otázkach a odpovediach daná listina uvedený obsah, má vyššie vysvetlené právne účinky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Dobrý deň, pokiaľ v dohode o ukončení inej zmluvy je "Zmluva sa zrušuje", znamená to, že už v podstate záväzky z tej zmluvy, ktoré neboli označené, že stratia platnosť aj po skončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nebudú od dňa, kedy dohoda nadobudne platnosť aktívne? Tým myslím, že či moje záväzky ktoré vtedy platili už plniť logicky nemusím. To slovo "zrušuje" v nedokonavom tvare ma mätie, tak chcem mať istotu, že to teda spĺňa, čo malo. Ďakujem

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, ak ste uzatvorili zmluvu o tom, že sa zrušuje pôvodná zmluva, potom zanikajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto pôvodnej zmluvy, to znamená, že po platnom uzatvorení zmluvy o zrušení nie ste povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zrušenej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je možné vrátiť nehnuteľnosť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Dobry den, chcel by som sa opytat ohladom kupy bytu (kupna zmluva), ktora sa uzatvara prostrednictvom realitnej kancelarie. Nakolko som si zmluvu viackrat pozrel nasiel som tam vyhlasenie predavajuceho ze "predmet prevodu nie je prenajaty tretej osobe", s tym ze momentalne v tom byte niekto byva v podnajme, co sa zistilo pri obhliadke a maju tam zmluvu do novembra tohto roku. Takze moja otazka je: uzatvorenim kupnej zmluvy sa zrusi zmluva o prenajme? Respektive ake moznosti tu su. Dakujem

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2016)

Dobrý deň, odporúčam Vám zistiť presný stav veci. Vzhľadom na vyhlásenie predávajúceho v zmluve je možné, že plynie výpovedná lehota a nájomný vzťah v blízkej dobe skončí a v čase uzatvárania zmluvy už nebude existovať. V opačnom prípade je vyhlásenie predávajúceho nepravdivé a zavádzajúce. Uzatvorením kúpnej zmluvy nedochádza zo zákona k zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti. Jednoducho sa dá povedať, že byt kupujete spolu s nájomcom a jeho právom užívať nehnuteľnosť po určenú dobu v nájomnej zmluve. Dokonca Občiansky zákonník upravuje, že v prípade zmeny majiteľa nehnuteľnosti má právo vypovedať nájomnú zmluvu z tohto dôvodu iba nájomca. Tzn. že po kúpe nehnuteľnosti nebudete mať právo z dôvodu nadobudnutia nehnuteľnosti právo vypovedať nájomnú zmluvu. Budete musieť počkať kým nájomná zmluva skončí uplynutím doby (prípadne vypovedať zmluvu z dôvodu porušenia povinností zo strany nájomcu). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Syn ma ukecal spolu s matkou, aby som na neho aj z manzelkou prepisal dom. Stal sa z neho narkoman, nezamestnanec a triznitel rodiny: Da sa zrusit kupno predajna zmluva, ak ani cent som od neho nevidel?

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, ak ste od syna nevideli ani cent, potom nemohlo ísť o kúpnu zmluvu. Dôležité je, ako je formulovaná časť v zmluve ohľadom kúpnej ceny. 

Kúpnopredajná zmluva by sa dala zrušiť a to na tom základe, že išlo o simulovaný právny úkon a že to nebola kúpna zmluva ale darovacia zmluva. Ak sa syn správa k Vám a Vašim blízkym v hrubom rozpore s dobrými mravmi a Vy to viete preukázať, potom je možné požadovať vrátenie daru. Určite Vám však odporúčam vec riešiť cez advokáta vo svojom okolí, ktorý pred tým, ako čokoľvek začnete riešiť skontroluje zmluvu, ktorú ste so synom uzatvorili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné vrátiť nehnuteľnosť? (Občianske právo)

Dobry den,prosim o radu mozem ziadat naspat predanu vec ak som zistila ze ma omnoho vyssiu hodnotu za aku som ju predala.Dotycny ju nechce vratit, volala som mu hned druhy den od predaja. Ma aj predavajuci pravo na zrusenie svojho rozhodnutia. Vopred dakujem,velmi by ste mi pomohli.

Odpoveď: Je možné vrátiť nehnuteľnosť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2014)

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o zrušenie zmluvy o predaji veci, tak dôvod, ktorý ste uviedli, ak neexistuje žiadny iný, nebude postačovať. Zrušenie zmluvy z dôvodu predaja veci za nizšiu sumu totiž nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Na to, aby sme Vám vedeli presne povedať, či sa dá zmluva zrušiť z iných dôvodov, by sme túto zmluvu museli vidieť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné vrátiť nehnuteľnosť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku