Máte
otázku?

BSM, hypoteka po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica

Otázka: BSM, hypoteka po rozvode

Dobrý deň, aké sú možnosti vypořádání nemovitosti získané během manželství pomocí BSM, která je a ještě 14 let bude zatížena hypotékou? Ani já, ani můj (zatím) manžel nemáme finanční prostředky na vyplacení druhého po rozvodu a nechceme ani tuto nemovitost po rozvodu prodat. Děkuji předem za odpověď.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

Dobrý deň

vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) môžete aj dohodou. Teda pokiaľ sa viete s exmanželom dohodnúť na tom, ako si hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté počas manželstva rozdelíte (samozrejme všetky aktíva aj pasíva - úvery, hypotéky a pod.), možno BSM vyporiadať mimosúdne. Čo sa týka nehnuteľnosti, táto dohoda musí mať písomnú formu. Pokiaľ sa neviete s exmanželom dohodnúť, BSM vyporiada súd na návrh jedného z vás. Podľa § 149 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.”

 

Trápi vás "BSM, hypoteka po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: BSM, hypoteka po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom BSM. Kúpil som si byt na hypotéku v roku 2020. Chcem sa opýtať, či v prípade, že sa ožením a budem si hypotéku na daný byt stále splácať sám, patrí tento byt do BSM alebo zostáva stále môj. Viem, že ak sa rozhodnem prenajať ho, polovica danej sumy patrí manželke. Môj otázky súvisia so splácaním úveru a či v prípade rozvodu má manželka nárok na polovicu každej splátky počas trvania manželstva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak by ste uzatvorili manželstvo a hypotéku platili zo svojej mzdy, to ešte neznamená, že byt bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvádzame, že byt bude naďalej vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Aj keby ste splátky hypotéky realizovali z výlučne Vám vyplatenej mzdy, tu uvádzame, že vyplatená mzda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a preto v prípade, ak by došlo k rozvodu manželstva, Vaša potom už bývalá manželka by mala právny nárok na to, aby ste jej uhradili jednu polovicu uhradených splátok úveru počas trvania manželstva, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: BSM, hypoteka po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás, mám nárok na majetok, ak ho môj manžel nadobudol pred manželstvom (dom) a moje meno v liste vlastníctva nikde nefiguruje? Avšak, refinancovanie hypotéky prebehlo počas manželstva a na hypotéke som už ako spoludlžník. Ďakujem za odpoveď. P.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň, ak nehnuteľnosť manžel nadobudol pred uzatvorením manželstva, ide o jeho výlučné vlastníctvo a preto vy ani nemôžete byť nateraz zapísané v liste vlastníctva ako spoluvlastník nehnuteľnosti.
Nevieme aká je výška hypotéky, koľko z nej je doteraz uhradené, preto by bolo spravodlivé, aby vám manžel daroval podiel na dome v rozsahu 1/2 výšky hypotéky v pomere k hodnote domu. K tomuto kroku ho však nemôžete donútiť.

V nadpise otázky ste uviedli aj to, čo bude v prípade, že by došlo k rozvodu manželstva a manžel by bol naďalej výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. V prípade rozvodu by ste vy mali nárok na vyplatenie jednej polovice uhradených splátok hypotéky počas trvania manželstva, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka, prípadne aj ostatných investícií do nehnuteľnosti manžela počas trvania manželstva.

Odporúčam preto kontaktovať advokáta na vysvetlenie veci a spísanie darovacej zmluvy. Treba sa však oboznámiť s obchodnými podmienkami banky, aby nedošlo v prípade nesúhlasu banky k zosplatneniu úveru v celosti naraz.


Podotázka: BSM, hypoteka po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom BSM. Môj manžel chce, aby som ho po rozvode vyplatila z bytu sumou 25 000 €. Byt som kupovala ešte keď som bola slobodná za 770 000 SK. Je na moje meno a ja som jeho vlastníčkou. Na kúpu bytu mi prispeli moji rodičia sumou 300 000 SK. Ďalších 470 000 SK som si požičala vo forme hypotéky, ktorú som splácala počas nášho pätnásťročného manželstva. Hypotéku ešte stále platím, pričom zostatok je 6000 €. Som povinná ho vyplatiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň, 
nepíšete kedy a či došlo k rozvodu. V podstate predmetný byt nepatrí do BSM a manžel by mohol v rámci vyporiadania BSM uplatniť sumu vo výške jednej polovice splátok uhradených počas trvania manželstva, keďže počas trvania BSM boli investované fin. prostriedky z BSM /vaša a manželova mzda/ na váš výlučný majetok.

Uvedené vyplýva z druhej vety ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Ohľadom dohody o vyporiadaní BSM odporúčame kontaktovať advokáta.
 


Trápi vás "BSM, hypoteka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: BSM, hypoteka po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Otázka sa týka delenia majetku pri rozvode. Manželka vlastnila pozemok a ešte ako slobodný som si v banke na vlastné meno zobral hypotéku a postavil dom. Dom ešte nebol skolaudovaný. Manželka je momentálne na materskej dovolenke a jej jediným príjmom je rodičovský príspevok. Mohla by uplatňovať nárok na dom v prípade delenia majetku? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.04.2018)

Dobrý deň, ak v čase sobáša neboli hotové vodorovné a zvislé konštrukcie domu, strecha, schodiská a teda ste stavali dom počas manželstva, dom bude patriť do BSM.

Ak ste však do domu investovali peniaze, ktoré ste získali ešte pred manželstvom, potom máte právo dostať o hodnotu týchto peňazí viac ako manželka. Manželka naopak môže požadovať od vás nahradiť polovicu zo splátok, ktoré ste platili na svoju hypotéku počas manželstva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "BSM, hypoteka po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.