Máte
otázku?

BSM, hypoteka po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica

Otázka: BSM, hypoteka po rozvode

Dobrý deň, aké sú možnosti vyporiadania nehnuteľnosti nadobudnutej počas manželstva do BSM, ktorá je a ešte 14 rokov bude zaťažená hypotékou? Ja ani môj (zatiaľ) manžel nemáme financie na vyplatenie toho druhého po rozvode a nechceme ani tu nehnuteľnosť po rozvode odpredať. Ďakujem vopred za odpoveď

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

Dobrý deň

vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) môžete aj dohodou. Teda pokiaľ sa viete s exmanželom dohodnúť na tom, ako si hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté počas manželstva rozdelíte (samozrejme všetky aktíva aj pasíva - úvery, hypotéky a pod.), možno BSM vyporiadať mimosúdne. Čo sa týka nehnuteľnosti, táto dohoda musí mať písomnú formu. Pokiaľ sa neviete s exmanželom dohodnúť, BSM vyporiada súd na návrh jedného z vás. Podľa § 149 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.”

 

Trápi vás "BSM, hypoteka po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: BSM, hypoteka po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň,
prosím Vás mám nárok na majetok ak ho manžel nadobudol pred manželstvom (dom) a nikde v liste vlastníctva nefiguruje moje meno. Avšak refinancovanie hypotéky prebehlo počas manželstva a na hypotéke už som ako spoludlžník.
Ďakujem za odpoveď. P.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň, ak nehnuteľnosť manžel nadobudol pred uzatvorením manželstva, ide o jeho výlučné vlastníctvo a preto vy ani nemôžete byť nateraz zapísané v liste vlastníctva ako spoluvlastník nehnuteľnosti.
Nevieme aká je výška hypotéky, koľko z nej je doteraz uhradené, preto by bolo spravodlivé, aby vám manžel daroval podiel na dome v rozsahu 1/2 výšky hypotéky v pomere k hodnote domu. K tomuto kroku ho však nemôžete donútiť.

V nadpise otázky ste uviedli aj to, čo bude v prípade, že by došlo k rozvodu manželstva a manžel by bol naďalej výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. V prípade rozvodu by ste vy mali nárok na vyplatenie jednej polovice uhradených splátok hypotéky počas trvania manželstva, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka, prípadne aj ostatných investícií do nehnuteľnosti manžela počas trvania manželstva.

Odporúčam preto kontaktovať advokáta na vysvetlenie veci a spísanie darovacej zmluvy. Treba sa však oboznámiť s obchodnými podmienkami banky, aby nedošlo v prípade nesúhlasu banky k zosplatneniu úveru v celosti naraz.


Podotázka: BSM, hypoteka po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne BSM. Manžel chce, aby som ho po rozvode vyplatila z bytu čiastkou 25000e. Byt som kupovala ja ešte, keď som bola slobodná za 770000 SK. Je na moje meno a ja som jeho vlastníčkou. 300000 SK na kúpu bytu mi dali moji rodičia. 470000 SK som brala hypotéku, ktorú som splácala počas nášho 15 ročného manželstva. Hypotéku ešte stále platím pričom zostatok je 6000e. Som povinná ho vyplatiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň, 
nepíšete kedy a či došlo k rozvodu. V podstate predmetný byt nepatrí do BSM a manžel by mohol v rámci vyporiadania BSM uplatniť sumu vo výške jednej polovice splátok uhradených počas trvania manželstva, keďže počas trvania BSM boli investované fin. prostriedky z BSM /vaša a manželova mzda/ na váš výlučný majetok.

Uvedené vyplýva z druhej vety ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Ohľadom dohody o vyporiadaní BSM odporúčame kontaktovať advokáta.
 


Podotázka: BSM, hypoteka po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Otázka sa týka delenia majetku pri rozvode. Manželka dala pozemok a ja som si ešte za slobodna zobral hypotéku v banke, v ktorej figurujem iba ja a postavil dom. Dom ešte nieje skolaudovany. Manželka je na materskej a poberá iba rodičovský príspevok, čiže príjem nemá žiaden. Aký by bol postup delenia majetku? Môže si nárokovať na dom? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: BSM, hypoteka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.04.2018)

Dobrý deň, ak v čase sobáša neboli hotové vodorovné a zvislé konštrukcie domu, strecha, schodiská a teda ste stavali dom počas manželstva, dom bude patriť do BSM.

Ak ste však do domu investovali peniaze, ktoré ste získali ešte pred manželstvom, potom máte právo dostať o hodnotu týchto peňazí viac ako manželka. Manželka naopak môže požadovať od vás nahradiť polovicu zo splátok, ktoré ste platili na svoju hypotéku počas manželstva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "BSM, hypoteka po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku