Exekúcia a zrážky zo mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 3. 2017

Otázka: Exekúcia a zrážky zo mzdy

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom hroziacej exekúcie: pred niekoľkými rokmi som uzavrela viacero úverových zmlúv s bankovými aj nebankovými subjektmi, bola som vtedy mladá, slobodná a dobre zarábajúca. Pred rokom a pol som sa vydala, nakoľko som čakala už s terajším manželom dieťa. Počas materskej sa úspory rýchlo pomíňali, manžel prišiel o prácu a ja som prestala splácať pôžičky. Snažila som si s bankami dohodnúť odklad splátok, žiaľ, nevyhoveli mi, s nebankovkami som sa snažila dohodnúť na znížení splátok, žiaľ, tiež bezúspešne. Teraz mi už prišiel platobný rozkaz na jeden úver z banky (očakávam v dohľadnej dobe ďalšie platobné rozkazy z ďalších spoločnosti). Moja otázka sa týka príjmu môjho manžela (medzičasom sa zamestnal, podpora mu už totiž skončila). Môže, ak k tomu dôjde, exekútor siahnuť na príjem manžela, aj keď som sa s ním v čase uzatvárania pôžičiek ani nepoznala? On totižto nevie nič o mojich finančných záväzkov. Ďalšia otázka sa týka darovania môjho auta mojej dcére z prvého manželstva. Má exekútor právo siahnuť na toto auto? Darovala som jej ho, je už na ňu aj napísané, ona ako vlastník (ja ako držiteľ), nakoľko ešte nie je plnoletá. Nemám v úmysle ukrátiť veriteľov, hneď ako nastúpim do zamestnania, chcem sa dohodnúť s exekútormi, a platiť čo najviac (tak, aby mi ostalo aspoň životné minimum). Prosím o odpoveď na moje dve otázky: môže exekútor siahnuť na manželov príjem (pôžičky boli uzavreté dávno pred svadbou a všetky sú výlučne na mňa)? Môže exekútor odobrať dcére mnou darované auto? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Exekúcia a zrážky zo mzdy

Dobrý deň, majetok v BSM môže slúžiť na uspokojenie veriteľov iba v prípade, že dlh vznikol jednému z manželov počas trvania manželstva. Ak dlh vznikol pred uzavretím manželstva nie je možné ho uspokojiť z majetku patriaceho do BSM. Rovnako je potrebné uviesť, že nárok na mzdu nepatrí do BSM a aj v prípade, že by Vám dlh vznikol počas trvania manželstva, exekútor by nemohol vykonávať zrážky zo mzdy Vášho manžela. Mzda (resp. jeho príjem) patrí do BSM až pripísaním na jeho účet. Rovnako ak ste darovali auto svojej dcére, v súčasnosti už nie je Vaším majetkom. V tomto smere by však veritelia mohli Vašej darovacej zmluve odporovať, aby nemal voči ním právne účinky.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Exekúcia a zrážky zo mzdy (Občianske právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, že počas niekoľkých rokov je mesačný preuctovany dlh exekutorovi po splátkach, a z ničoho nič siahol aj na výplatu, bolo požiadané o nový splátkový kalendár o niečo vyššiu sumu mesačne, ale odmietli, viete poradiť aký je ďalší postup, aby nezrazali z výplaty? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a zrážky zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

exekútor môže podľa Exekučného poriadku určiť, že bude dlh vymáhať viacerími spôsobmi, i po čase. Musí však zvážiť aký spôsob je najvhodnejší a najefektívnejší na vymáhanie.

Podľa ust. § 61g/ exek. poriadku môžete požiadať súdneho exekútora o splátky, dlh musí byť zaplatený maximálne v 10 splátkach,  za nasledovných podmienok /citujeme/ :

"(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d)sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

Čiže pokiaľ ste náhodou už raz žiadali o splátkový kalendár ďalší nemusí povoliť na základe vyššie uvedených skutočností a ak ste s nejakou splátkou meškali, rovnako tak môže začať vymáhať dlh iným spôsobom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk