Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy druhého manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Zrážky zo mzdy druhého manžela

Dobrý deň, manžel je dlhodobo nezamestnaný a dlhodobo bol samoplatcom zdravotného poistenia (keďže je cudzinec s pobytom na Slovensku). Poistné si však neplatil a vznikol mu dlh cca 1400 €. Pred exekúciou ho zachránila ústna dohoda so zdravotnou poisťovňou. Dohodol si mesačné splátky, ktoré ale nezvláda platiť, takže je to všetko na mne - jeho manželke. Prvé dve splátky som za neho uhradila, a to som bola ešte na materskej dovolenke s dvoma deťmi. Minulý mesiac som začala pracovať, a nemám už záujem znášať zodpovednosť za manželov dlh. Otázka znie - ak dôjde k exekúcii, a manžel nebude schopný dlh uhradiť, keďže nezarába, ani nevlastní žiaden majetok, bude môcť exekútor siahnuť na môj plat? Majetok takisto nemám žiaden, žijem s deťmi u mojich rodičov. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy druhého manžela

Dobrý deň. Pokiaľ by exekútor vykonával exekúciu proti Vášmu manželovi, v rámci tejto exekúcie by nemohol nariadiť zrážky zo mzdy Vám (manželke povinného).
Na druhej strane je potrebné poukázať na ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“

Trápi vás "Zrážky zo mzdy druhého manžela" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrážky zo mzdy druhého manžela (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dnes mi prišla sms z banky, že mám zablokovaný účet, podnet dal veriteľ exekútorovi, neviem ako sa volá, akurát suma je 2290 €. Volala som veriteľovi, ktorý mi povedal, že aj do roboty, mi išli zrážky zo mzdy. Aby, ste mi rozumeli, dlh som splácala, ale v septembri 2016, mi ochorel syn, nemôže na nohy nechodí do školy, rehabilitácie aj nemocnica, čo je všetko dráhe. Dokonca ani splátkový kalendár nemám, len platiť. Ako je možné, že mi siahol aj na účet, aj do práce. Listom mi nikto nič neoznámil. Poraďte, mi čo mám robiť, z účtu mám trvalé príkazy a preto neviem, ako ich budem platiť.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy druhého manžela

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň. V zmysle Exekučného poriadku je dovolené vykonávať exekúciu aj viacerými spôsobmi naraz. Nie je preto vylúčené, aby Vám exekútor siahol na účet a súčasne aj vykonával zrážky zo mzdy
Zároveň však treba uviesť, že o prebiehajúcej exekúcii by ste mali byť upovedomená, pričom upovedomenie o začatí exekúcie a aj exekučné príkazy majú byť povinnému doručované do vlastných rúk.
Vo Vašej súčasnej situácii by stálo za zváženie podanie návrhu na odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov. Podľa § 61h ods. 1 písm. d) platí, že: „Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky“V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy druhého manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku