Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy druhého manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Zrážky zo mzdy druhého manžela

Dobrý deň, môj manžel je dlhodobo nezamestnaný a bol dlhodobo samoplatcom zdravotného poistenia, keďže je cudzinec s pobytom na Slovensku. Poistné však neplatil a vznikol mu dlh približne 1400 €. Pred exekúciou ho zachránila ústna dohoda so zdravotnou poisťovňou. Dohodol si mesačné splátky, ktoré však nezvláda platiť, takže toto bremeno padá všetko na mňa - jeho manželku. Prvé dve splátky som za neho uhradila, pričom som ešte bola na materskej dovolenke s našimi dvoma deťmi. Minulý mesiac som začala pracovať a už nemám záujem znášať zodpovednosť za manželov dlh. Rodí sa otázka - ak dôjde k exekúcii a manžel nebude schopný dlh uhradiť, pretože nezarába a ani nevlastní žiaden majetok, bude môcť exekútor siahnuť na môj plat? Rovnako ako môj manžel, ani ja nevlastním žiaden majetok. Žijem s deťmi u mojich rodičov. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy druhého manžela

Dobrý deň. Pokiaľ by exekútor vykonával exekúciu proti Vášmu manželovi, v rámci tejto exekúcie by nemohol nariadiť zrážky zo mzdy Vám (manželke povinného).
Na druhej strane je potrebné poukázať na ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“

Trápi vás "Zrážky zo mzdy druhého manžela" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrážky zo mzdy druhého manžela (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dnes mi prišla SMS z banky o tom, že mám zablokovaný účet. Tento podnet podal veriteľ exekútorovi, ktorého meno mi nie je známe. Suma sa vyšplhala na 2290 €. Volala som veriteľovi, ktorý mi povedal, že mi idú zrážky aj z mzdy. Aby ste mi rozumeli, dlh som splácala, ale v septembri 2016 ochorel môj syn a nemôže chodiť na nohy. Z toho dôvodu nechodí do školy a musí absolvovať rehabilitácie a nemocničné návštevy, čo je všetko finančne veľmi náročné. Neposkytli mi ani splátkový kalendár, len požadujú platby. Nechápem, ako je možné, že mi siahol na účet aj na mzdu, keď mi nikto listom nič neoznámil. Potrebujem radu, čo mám robiť, pretože z môjho účtu idú trvalé príkazy a neviem, ako ich budem platiť.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy druhého manžela

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň. V zmysle Exekučného poriadku je dovolené vykonávať exekúciu aj viacerými spôsobmi naraz. Nie je preto vylúčené, aby Vám exekútor siahol na účet a súčasne aj vykonával zrážky zo mzdy
Zároveň však treba uviesť, že o prebiehajúcej exekúcii by ste mali byť upovedomená, pričom upovedomenie o začatí exekúcie a aj exekučné príkazy majú byť povinnému doručované do vlastných rúk.
Vo Vašej súčasnej situácii by stálo za zváženie podanie návrhu na odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov. Podľa § 61h ods. 1 písm. d) platí, že: „Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky“


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy druhého manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.