POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako postupovať po zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať po zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak som doručila ekonómke právoplatné rozhodnutie o zastavení exekucie a aj napriek tomu mi zamestnávateľ chce robiť zrážku zo mzdy, na koho sa mám obrátiť? Môže zamestnávateľ bez môjho vedomia manipulovať s výškou mojej zálohovej platby zo mzdy? Prejavilo sa to tak, že mi povedala, že som bola pol mesiaca na PN, a teda by som mala dostať menšiu výplatu. Miesto nastavenej zálohovej platby 200 eur mi teda po jej zvážení poslala iba 100 eur zálohu. Na koho sa mám obrátiť aj v tomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať po zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy?

Dobrý deň, ak sa výrok uznesenia o zastavení exekúcie stane právoplatným, má to za následok, že exekúcia je skončená a nemožno v nej pokračovať. Napriek uvedenému však platí, v zmysle § 200 ods. 5 a 6 Exekučného poriadku, že ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie. Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky vydaním príkazu na úhradu trov exekúcie. Exekúcia teda môže naďalej prebiehať pre vymoženie trov exekúcie. Ak to nie je váš prípad, na ďalšie zrážky zo mzdy po právoplatnosti rozhodnutia o zastavení exekúcie, nie je právny dôvod. V takom prípade máte nárok domáhať sa vrátenia neoprávnene zrazených finančných prostriedkov od Vášho zamestnávateľa, a ak už boli zaslané súdnemu exekútorovi, tak od exekútora. 

Podľa § 130 ods. 3 Zákonníka práce, medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Z uvedeného vyplýva, že mzdové podmienky aj v časti výplaty preddavku mzdy, by mali byť dohodnuté vo Vašej pracovnej zmluve, prípadne v kolektívnej zmluve. Rozhodujúci je preto obsah práv a povinností dohodnutý v týchto dokumentoch. 

Trápi vás "Ako postupovať po zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať po zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako je možné zastaviť zrážky zo mzdy, ktoré mi uplatňuje môj zamestnávateľ na pokyn spoločnosti Cetelem. Nie ide o súdne exekučné konanie ze strany tejto spoločnosti. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako postupovať po zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Podľa otázky vychádzame z predpokladu, že výzva zo strany spoločnosti CETELEM Slovensko a.s. došla zamestnávateľovi v uplynulých dňoch  resp. mesiacoch. 


Prečo to uvádzame ?
Spoločnosť CETELEM Slovensko a.s. , sídlo : Bratislava, Panenská 7, podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť právne neexistuje - viď výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., Sa  vl. č. 2435/B,  s účinnosťou k 30. júna 2016  sa zlúčila so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Paríž.
Takže spoločnosť CETELEM nemôže Vášho zamestnávateľa žiadať, aby tento vykonával zrážky z Vašej mzdy.
Toto  môžete oznámiť zamestnávateľovi. 

Naviac z ust. zákona o spotreb. úveroch  a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí.
Odporúčame tieto skutočnosti oznámiť písomne Vášmu zamestnávateľovi aj s odkazom na našu odpoveď. 
Zamestnávateľ neporuší žiaden zákon ak zrážky zo mzdy nebude vykonávať.

Odporúčame Vaše spotrebiteľské zmluvy poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie  podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti, Župné nám. 13, 811 13 Bratislava. 
V prípade, že zamestnávateľ by vykonával zrážky vystavuje sa nebezpečenstvu, že peniaze budú posielané na účet neexistujúcej spoločnosti.

Ak by napriek tomu zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy budete musieť podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia na príkaz zamestnávateľ sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy.

 
 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať po zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.