Máte
otázku?

Odmietnutie DNA testov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Odmietnutie DNA testov

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či ma súd právo prinútiť ma, aby som išiel k znalcovi na DNA testy za účelom zistenia otcovstva? Čo mi hrozí, ak by som sa na odber DNA nedostavil, a odmietol by som DNA testy? Je možné sa vyhnúť - odmietnuť DNA testy. 

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o odmietnutie DNA testov, tak platí, že ak Vám súd uložil povinnosť ísť na odber vzorky DNA za účelom zistenia otcovstva a Vy ste si túto povinnosť nesplnili, súd má právo uložiť Vám poriadkovú pokutu. Dôvodom je, že výsledky testu DNA budú mať veľký význam pre ďalšie rozhodnutie súdu. K odpovedi pripájam aj nález ÚS ČR, z ktorého je zrejmé, že pre odmietnutie DNA testov môžete byť aj predvedený. Predvedenie vykonávajú príslušníci policajného zboru. 

 

Nález ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 987/07: 

 

V konaní o určenie otcovstva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o rodine (v SR § 94 ods. 1 Zákona o rodine) je súd oprávnený uložiť žalovanému mužovi, aby sa v súlade s § 127 ods. 3 OSP dostavil k znalcovi a strpel odber vzorky DNA, a to na účely určenia, resp. vylúčenia otcovstva tohto muža. Nie je v rozpore s ústavným poriadkom, a k si súd vynucuje splnenie tejto povinnosti od žalovaného muža, ktorý sa odmieta podrobiť vyšetreniu, prostredníctvom poriadkových pokút či predvedenia.

Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám otázku môžem zamietnuť o vzorku DNA na súde ako matka dieťaťa, že si to neprajem, pretože sa dotyčný nikdy nestaral o 6 mesačne bábo?

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 17.02.2021)

Dobrý deň,
v prípade, že neposkytnete znalcovi súčinnosť, súd Vám uloží poriadkovú pokutu. Ak ide o znalecký posudok DNA testom, ktorý nariadil súd, súd má prostriedky k tomu, aby Vás donútil k poskytnutiu takej vzorky. Určenie otcovstva je totiž v záujme maloletého dieťaťa, aby poznal oboch svojich rodičov. Rovnako po určení otcovstva bude musieť otec prispievať na výživu dieťaťa, čo je tiež v záujme dieťaťa.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Pred dvomi rokmi mi umrel otec a po dvoch rokoch prišiel dopis od jeho údajnej dcéry. Aj s kópiou jej rodného listu. Môžem od nej žiadať testy DNA? Dá sa to vyriešiť aj mimosúdne?
Ďakujem.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
ak je Váš otec zapísaný v jej rodnom liste ako otec, má sa z pohľadu práva za to, že je jej otcom. Ide totiž o verejnú listinu, v ktorej ak sú uvedené informácie, považujú sa za platné kým sa nepreukáže opak.

Vy ako fyzická osoba nemáte právo od nej žiadať DNA testy. To by bolo možné jedine v prípade, že by prebiehalo konanie o zapretie otcovstva.

Nevieme čo konkrétne by ste chceli vybaviť mimosúdne. Ak sa prihlásila v prípadnom dedičskom konaní ako dedič, môžete s ňou uzatvoriť dedičskú dohodu priamo v konaní pred notárom.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Ak manžel vedel, že nie je biologickým otcom a platil výživné súdom určené, má právo vymáhať spotrebované výživné spať? Pri zverení mi dieťaťa do osobnej starostlivosti a pri rozvode nenamietal proti výživnému, čo mal možnosť počas pojednávania na súde poprieť, no neurobil tak. Bol si vedomý toho, že nie je biologickým otcom.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 30.10.2017)

Dobrý deň, to, že manžel nie je biologickým otcom, nie je vôbec problém pri platení výživného. V zákone o rodine platia tzv. domnienky otcovstva, pričom platí, že aj keď nie je manžel biologickým otcom, je zapísaný ako otec do rodného listu. Má ale právo podať návrh na zapretie otcovstva. On to ale nerobil. Takže sa vôbec nemusíte báť. Aj keby podal návrh na zapretie otcovstva, tak spotrebované výživné sa nevracia.


Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Prosím Vás, som si istý, že som otec dieťaťa. Matka odmieta ma zapísať do rodného listu dieťaťa. Podal som návrh na súd o určenie otcovstva. Myslíte, že to bude stačiť na zápis do rodného listu a určení otcovstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 94 zákona o rodine platí, že ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

V praktickej rovine sa pri určení otcovstva k dieťaťu súdnym rozhodnutím takmer bez výnimky postupuje vykonaním znaleckého dokazovania, a to analýzou DNA dieťaťa a otca. Záver znaleckého skúmania bude preto jednoznačný v tom, či ste alebo nie ste otcom dieťaťa, pričom uvedené závery súd prenesie do rozhodnutia vo veci. 


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobry den, ja by som sa chcel opytat, ked matka odisla z domu a nestara sa o 4 deti, ja som otec. Nemozem chodit do roboty, lebo musim byt s nimi. Mozte mi poradiť, ze ci kona trestnu cinost, ked sme este nemali súd komu budu zverene a ci mozem od nej vymahat vyzivne?

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň,

k časti týkajúcej sa trestného práva je nutné konštatovať, že Vami popísané konanie matky maloletých detí nie je v súčasnosti podľa Trestného zákona trestným činom.

Čo sa týka oblasti rodinného práva, môžete podať na súd návrh na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti a domáhať sa určenia vyživovacej povinnosti matke maloletých detí.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň, ešte mám jednu doplňujúcu otázku, súd mi DNA testy nenariadil, chce to len navrhovateľka a to na moje náklady. Môžem odmietnuť z finančných dôvodov? Ďakujem.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, v civilnom konaní platí, že náklady spojené s vykonaním dôkazu hradí ten, kto dôkaz navrhol alebo zabezpečil. Vzhľadom na vyhľadávaciu zásadu (súd musí zistiť skutočný stav veci) v civilnom mimosporovom konaní je možné, že k nariadeniu znaleckého dokazovania pristúpi aj súd. Ak by však znalec mal konať iba na základe poverenia navrhovateľky, tak náklady spojené s týmto dôkazom má znášať ona.


Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, či môžem odmietnuť DNA testy? Kedy tak môžem urobiť, a ako mám postupovať? Mám podozrenie, že by som mohol byt otcom dieťaťa, keď v dobe otehotnenia navrhovateľky som už s ňou nežil v spoločnej domácnosti a neuviedla ma ani v rodnom liste dieťaťa. Ďakujem.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 210 Civilného sporového poriadku je každá osoba povinná poskytnúť súdnemu znalcovi súčinnosť pri vypracovaní znaleckého posudku na základe DNA testu. Ak túto svoju povinnosť nesplníte súd ju môže vynucovať ukladaním poriadkovej a tiež predvedením k znalcovi. Tento znalecký posudok slúži práve na potvrdenie alebo vyvrátenie otcovstva k maloletému dieťaťu. Súdne konanie prebieha práve za tým účelom, aby mohol byť v rodnom liste dieťaťa zapísaný ako otec jeho biologický otec. Pri takýchto konaniach býva málokedy zapísaný už niekto ako otec dieťaťa v rodnom liste.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa len informoval ohľadne zapretia otcovstva. Dal som na zapretia otcovstva na súd. Chcel by som len vedieť, že podľa, ktorého paragrafu môžem dať zaprieť otcovstvo. Niekedy to bolo vraj do troch rokov od narodenia dieťaťa, ale teraz vraj do troch rokov od kedy som sa to dozvedel, že nemusím byt otcom, ale mňa zaujíma podľa, ktorého paragrafu, aby ma sudkyňa neprekvapila na pojednávaní. Ďakujem.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň,

to záleží od toho, podľa na základe ktorej domnienky otcovstva podľa zákona o rodine ste sa stali otcom. Ak ste sa stali otcom na základe toho, že ste boli v rozhodujúcom čase manželom matky, tak sa na Vás uplatní tzv. 1.domnienka otcovstva. V tomto prípade sa otcovstvo môže zaprieť tak, ako uvádzate, teda do 3 rokov, od kedy sa manžel dozvie o skutočnosti spochybňujúcej jeho otcovstvo.

Upravuje to ustanovenie § 86 ods. 1 Zákona o rodine Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň mám 14 roč.syna môžem po tak dlhej dobe dať urobiť DNA testy? Som v rodnom liste ako jeho otec, ale mám podozrenie že nie som biologicky. S jeho matkou som už rozvedeny. Chcem podať o zapretia otcovstva, ale mám obavy, či to súd nezamietne, lebo som podobný prípad čítal, že vraj len do troch rokov od narodenia dieťaťa môžem dať zaprieť otcovstvo. Dakujem.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, zaprieť otcovstvo môžete do 3 rokov odkedy ste sa dozvedeli o skutočnostiach, že nemusíte byť otcom. Kedysi bola lehota do 3 rokov od narodenia, to však už neplatí. Na súde ale nesmiete povedať, že ste sa to dozvedeli skôr ako pred 3 rokmi, pretože by súd žalobu zamietol. Tiež musíte mať pripravenú okolnosť ako a kedy ste sa to dozvedeli.


Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň chcem sa spýtať mám muža len nemám tu istotu, že syn je jeho. Ale on ho berie ako svojho. Keby má náhodou dá na súd chlap, s ktorým som mala pomer, môžem odmietnuť testy otcovstva?

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, ak by to prípadný biologický otec podal na súd, potom by súd nariadil DNA testy a dieťa by sa muselo podrobiť testom.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý večer, prihlásila sa mi vraj dcéra, ktorá sa ma pýta, že či som ochotný podrobiť sa testu DNA. Som v šoku, totiž ona má vraj v marci 2017 - 31 rokov. Technicky to nevylučujem, ale predsa po toľkých rokoch by mi to prevrátilo život. Veľmi prosím, poraďte, aké mám možnosti, príp.povinnosti. Vďaka za odpoveď....

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň, testu DNA sa nemusíte podrobiť, ak s tým nesúhlasíte. Uvedenú osobu presvedčte, že nemôžete byť jej otec (uveďte akékoľvek dôvody). Údajná dcéra by sa mohla obrátiť aj na súd a súd by od Vás mohol vyžadovať testy DNA (podrobeniu sa testom). To, či podá návrh na súd bude závisieť od toho, či ju presvedčíte, že nie ste jej otcom. 


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď.Takymi dôkazmi nedisponujem čo ste napísal.Mam už len poslednú otázku.Co by ste mi poradil po právnej stránke nakoľko s bývalou ex.ani deťmi sa nestretávam takže ťažko ich dostanem na tie DNA testy nakoľko aj deti voči mne nabáda.Myslim si že jediné cez súd.Lenze zaprieť otcovstvo tiež nemôžem pokiaľ nemám dôkazy,takze to je ťažké.Dakujem.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň,

ono nie je celkom pravda, že nemôžete zaprieť otcovstvo. Návrh podať môžete a zároveň navrhnete súdu, aby ako dôkaz vykonal testy DNA. Následne súd nariadi testy aj pre matku a dieťa, tým pádom budú nútení sa testom podrobiť. Testy vopred som navrhoval kvôli urýchleniu konania, ale v takejto situácii bude musieť testy DNA nariadiť až súd. Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade neúspechu v konaní budete hradiť trovy konania, a teda aj nákladného DNA testovania.


Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň,ja by som rád vedel že aký návrh mám dať na súd,nakolko som rozhodnuty dať urobiť DNA testy, ale súdnou cestou.Specializovane pracovisko už v meste viem kde máme.Len neviem ako postupovať pri DNA testoch súdnou cestou,co najprv musím na súd odniesť aby sa začal proces toho všetkého.A či sa platia súdne trovy a v akej výške ak by sa zistilo že otcom som ja aj napriek testom.Dakujem

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň,

v podstate v konaní o zapretie otcovstva môžete dokázať, že nie ste otcom aj inými dôkazmi. Napríklad ak by ste vedeli, že v čase počatia ste boli niekde napríklad na služobnej ceste, na dovolenke, neboli ste s partnerkou a niekto Vám to dosvedčí, považuje sa to za relevantný dôkaz. Alebo ak by ste vedeli, že ste neplodný. Rozhodnutie je na Vás, no ak nedisponujete iným dôkazom, bude zrejme lepšie najprv spraviť testy, prípadne si nechať vyhotoviť aj znalecký posudok a podľa ich výsledku podať návrh na súd. Pokiaľ ide o poplatok za súdne konanie, za návrh sa podáva 66 eur. Ak nebudete v spore úspešný, súd Vás zaviaže na náhradu trov konania.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dakujem za odpoved. Ano jedna sa o testy DNA kvoli tomu ci som biologicky otec.Lenze ja uz som rozvedeny takze potrebujem vediet ak by sa zistilo ze nie som otcom ci mozem za tie roky ktore som platil vymahat vyzivne spat,alebo len urcitu cast. Syn ma 14 rokov. A este aky navrh sa podava na sude ak chcem dat urobit testy DNA sudnou cestou nakolko ja som v rodnom liste vedeni ako otec. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 30.10.2016)

Dobrý deň,

ak zistíte prostredníctvom testov DNA, že nie ste otec, na to, aby ste neboli považovaný za otca v právnom zmysle bude potrebné zaprieť otcovstvo, tak ako som popísal v predošlej odpovedi, teda bude potrebné podať návrh na zapretie otcovstva. Výživné budete môcť vymáhať od osoby, namiesto ktorej ste ho platili (namiesto skutočného otca). Avšak ak skutočný otec dieťaťa nebude známy, môžete ho žiadať aj od matky. Na tento nárok sa však vzťahuje premlčacia doba. A preto Vám bude môcť súd priznať v prípade ak dlžník uplatní námietku premlčania, len sumy  3 roky spätne od zapretia otcovstva. Ak by matka (dlžník) námietku premlčania nevzniesla, súd na premlčanie neprihliada a prizná Vám celú sumu.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobry den. Mozem to teda pochopit, ze by ma sud nezaviazal podstupit dna test aj ked teda som jediny zijuci pribuzny po bratovi, ktory nezije? Dotycna slecna sa mi totiz vyhraza, ze ak nepojdem na test dobrovolne tak to da na sud a ten ma vraj prinuti ist na test, čomu ale nerozumiemk, ked ja s týmm nic nemam a niesom otcom. Mozem to teda brat tak, ze sud by taketo rozhodnutie neurobil? dakujem za odpoved.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň, ak nejde o určenie otcovstva, potom Vás súd nedonúti ísť na testy DNA. Nie je na to zákonný dôvod.


Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobry deň Rad by som sa informoval,ohladne DNA testov,mam 14 ročného syna a s bývalou manželkou som už rozvedený.Ako mám postupovať ak chcem dať urobiť testy,alebo kde sa to vybavuje ak to chcem urobiť súdnou cestou,aby som donútil ísť bývalú aj so synom na testyDNA. Dakujem.

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň,

predpokladám, že testy chcete z dôvodu podozrenia, že nie ste otcom dieťaťa. Testy vykonávajú špecializované pracoviská, ktoré si môžete vyhľadať na internete. Avšak, ak sa skutočne preukáže, že nie ste otcom a chcete, aby táto skutočnosť mala aj právne účinky, potom bude nutné zaprieť otcovstvo na súde. Podľa § 86 ods. 1 Zákona o rodine  Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať mam malolete dieťa ktore nema uvedeného otca v rodnom liste no ten sa momentálne obrátil na súd so žiadosťou o určenie orcovsta. Mam nárok žiadať o zamietnutie a trvať na tom že otec je neznámi? Aké mam šance na výhru? Ďakujem

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ domnelý otec podá na sú návrh na určenie otcovstva, má aj dôkazné bremeno, a teda musí svoje tvrdenia preukázať. Vy na druhej strane môžete jeho tvrdenia poprieť, no rovnako musíte svoje tvrdenia podložiť dôkazmi. Navyše v mimosporových veciach majú súdy dôkaznú iniciatívou a z úradnej moci sú oprávnené zisťovať a zhromažďovať aj iné dôkazy. Obávam sa, že samotné tvrdenie, že otec je neznámy postačovať nebude. Museli by ste preukázať, že ste napr. v čase, ktorý otec tvrdí, že s Vami mal intímny styk, boli odcestovaná, a pod.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Dobry den, chcel by som sa opytat... 8 rokov po smrti mojho brata prisla jeho jednorazova slecna, ktoru som nikdy predtym ako zil nevidel, ze mala s nim dieta. Odo mna chce, aby som podstupil DNA test na urcenie otcovstva. Ja ale nechcem uz sa mi aj vyhrazala sudmi atd. Aj ked teda s tym ja nic nemam. Teda moja otazka znie moze ma sud prinutit na DNA test o urcenie otcovstva po bratovi? alebo mozem odmietnut...

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, v prípade, že by podala matka dieťaťa návrh na súd ohľadom určenia otcovstva, mohol by súd potenciálneho otca zaviazať na povinnosť podrobiť sa DNA testu. Súd je jediný subjekt, ktorý môže rozhodnúť o tom, že má niekto podstúpiť DNA test. Vzhľadom na to, že otcom dieťaťa má byť Váš brat a nie Vy, považujem za absurdné, aby matka dieťaťa žiadala DNA test od Vás. Už pred vykonaním testu je zrejmé, že Vy otcom dieťaťa s určitosťou nebudete. Takýto test potom nemá absolútne žiadny význam. Mám za to, že takýto názor by v prípadnom súdnom konaní zaujal aj súd a považoval by návrh na nariadenie DNA testu na Vašej osobe za nerelevantný, nakoľko otcom dieťaťa má byť Váš brat a nie Vy.


Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Manžel po 14-tich rokoch manželstva náhodne prišiel na úlety svojej ženy, ktoré pretrvávali aj po narodení druhého potomka a testovaním DNA si potvrdil, že ich druhé vychovávané dieťa nie je biologicky jeho.... Biologického otca pozná..........čo s tým teraz robiť? Deti má rád....je nešťastný z krachu - a hroziaceho rozpadu rodiny...ako aj následkov tejto situácie na ich psychiku a ďalší mentálny vývoj. Ako sa stým pokonať?

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, ak má deti rád a považuje deti za svoje, tak nemusí nič riešiť. Ako sa s tým vyrovnať psychicky, to je skôr otázka na psychológa. Ak chce niečo robiť právne, nech napíše, akú ma predstavu, čo by chcel urobiť.


Podotázka: Odmietnutie DNA testov (Rodinné právo)

Pokial ma bývalá priatelka neuviedla v rodnom liste dietaťa a nemala záujem v tej dobe ani moju pomoc na výchove, môže odstupom času žiadať o alimenty, prípadne o určenie odcovstva?

Odpoveď: Odmietnutie DNA testov

(odpoveď odoslaná: 29.11.2015)

Áno, môže žiadať o určenie otcovstva aj o výživné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odmietnutie DNA testov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku