Máte
otázku?

Dedičské konanie - vysporiadanie majetku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Otec zdedil dom po svojej sestre vo Švajčiarsku v roku 2012. Dva mesiace nato zomrel. Na Slovensku prebehlo dedičské konanie, ktorého súčasťou nebol tento dom vo Švajčiarsku, ale iba majetok na Slovensku. Majetok na Slovensku (čistá hodnota dedicstva 65 000 eur) bol rozdelený podľa zákona tak, že ½ dostala manželka a druhú ½ si rozdelila manželka s deťmi. Keďže však jedno z detí dostalo (naroveň darovacou zmluvou) byt v hodnote 115 000 €, nededilo v rámci dedičského konania nič, pretože hodnota bytu bola započítaná do dedičstva. Vo Švajčiarsku prebehlo dedičské konanie, kde bolo uvedené len to, že manželka s deťmi to zdedili. V rámci tohto procesu sa dom prepísal výhradne na ich mená, no neboli uvedené konkrétne podiely každého z nich. Dom vo Švajčiarsku bol následne predaný a výnos z predaja prišiel na účet jedného z detí, ktoré bolo ostatnými deťmi a manželkou splnomocnené. Je možné teraz otvoriť nové dedičské konanie na Slovensku za príjmy z predaja domu vo Švajčiarsku? Akým dielom bude tento majetok rozdelený? 1. Dostane manželka polovicu a druhá polovica sa rozdelí medzi všetkých päť dědiců? Alebo 2. Bude toto dedičstvo rozdelené rovnako medzi všetky štyri deti a manželku? 3. Má dieťa, ktorému bol darovaný byt na Slovensku, ešte právo dediť, vzhľadom na to, že v dedičstve prebehnutom na Slovensku nededilo nič? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

Dobrý deň, ak vo Švajčiarsku prebehlo dedičské konanie a dom sa prepísal na dedičov podľa podielov a potom sa dom predal, tak peniaze sa nebudú dediť ale rozdelia sa podľa toho, aký mal každý z dedičov podiel na dome. Predpokladám, že peniaze neboli rozdelené. V tomto prípade sa ich domáhajte od osoby, ktorá ich má k dispozícii.

Nie je mi zrejmé, prečo sa nezapočítaval byt, ktorý jeden z dedičov zdedil. Dôležité je zistiť, podľa ktorého práva sa rozhodovalo a či neurobili vo Švajčiarsku chybu. 

Trápi vás "Dedičské konanie - vysporiadanie majetku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, vysvetliť význam výrazu "bez nároku na výplatu" použitého v notárskej zápisnici o dedičstve? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 05.04.2024)

Dobrý deň, zrejme ste sa v dedičskom konaní ako dedič vzdali svojho podielu na dedičstve v prospech ostatných dedičov prípadne len jedného dediča a to bez "povinnosti výplaty" z jeho strany, t.j. bez povinnosti uhradiť vám ako ustupujúcemu dedičovi hodnotu podielu, ktorého ste sa vzdali v prospech druhého dediča, resp. ostatných dedičov. Tento dedič/dedičia nie je povinný vám nič vyplatiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 1979 bolo rozhodnutím štátneho notára určené, že dedičstvo bude rozdelené medzi každého podielnika v sume 1/8 z 7 900 Kčs a z nej vyplýva daň 553 Kčs. Na základe tohto rozhodnutia som trom podielnikom vyplatila ich podiely, každému 12 000 Kčs, v hotovosti. Napriek tomu stále figurujú v katastri nehnuteľností (LV) ako podielnici s 1/8 podielom. Ja v súčasnosti vlastním 5/8 podielu. Ako môžem získať celok? Ďakujem. S pozdravom, [vaše meno]

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 30.01.2024)

Dobrý deň, nie je celkom zrejmé z otázky prečo ste uvedené sumy vyplatili, keď išlo zrejme tiež o dedičov nehnuteľnosti.

Bolo potrebné najprv spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva a až na jej základe vyplatiť peniaze ostatným podiel. spoluvlastníkom.
Ak ste peniaze len vyplatili bez spísania dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctve, teraz je možné už len jej dodatočné spísanie, s tým dôvetkom, že k finančnému vyporiadaniu už došlo a uviesť konkrétne dni a roky.

Vo veci budete musieť kontaktovať advokáta prípadne notára.


Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, naši rodičia vlastnia rodinný dom a my sme traja súrodenci, z ktorých jeden je mentálne postihnutý. Rodičia uvažujú o tom, že mi dajú doživotné právo užívať dom, pretože som si už kúpila vlastný byt. Inak by sme nehnuteľnosť mali zdediť spoločne ako súrodenci. Rada by som sa spýtala na výhody a nevýhody tohto riešenia pre mňa, napríklad v súvislosti s budúcim potenciálnym predajom domu a splatením hypotéky, ktorú mám na byt. Tiež by ma zaujímalo, ako bude o dedičstvo postarané pre môjho mentálne postihnutého brata. Ak rodičia zomrú, bude potrebovať zákonného zástupcu alebo opatrovníka, keďže je zbavený spôsobilosti na právne úkony?

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vaši rodičia ešte žijú a chcú za svojho života vyporiadať rodinný dom. Ste traja súrodenci.
Vo veci uvádzame, že ak chcú rodičia darovať rodinný dom v podstate len dvom súrodencom a vo váš prospech zriadiť len vecné bremeno práva dožitia v uvedenom dome, s týmto návrhom súhlasiť nemusíte. Vecné bremeno v podstate znamená, že budete môcť v nehnuteľnosti bývať doživotne.  A keďže máte vlastné bývanie, toto nie je pre vás zrejme ani potrebné Zriadenie tohto vecného bremena v prípade predaja nehnuteľnosti prechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti zo zákona. Zrušenie vecného bremena, ktoré by bolo zriadené vo váš prospech by bolo možné na základe dohody za náhradu, keďže vecné bremeno znižuje hodnotu nehnuteľnosti.

Vy nie ste povinná podpísať navrhovanú dohodu o zriadení vecného bremena.

Dedičstvo nemá vplyv na hypotéku, ktorú splácate na váš byt.

V prípade, že by došlo k úmrtiu rodičov, váš brat i keď je postihnutý, je rovnoprávnym dedičom s vami ostatnými súrodencami a má právny nárok na dedičstvo.

Otázka opatrovníctva nebude predmetom dedenia, lebo tam nespadá. O opatrovníkovi následne rozhodne súd.


Trápi vás "Dedičské konanie - vysporiadanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, riešime kúpu pozemku spolu s rodinným domom cez realitnú kanceláriu. Na liste vlastníctva figuruje 7 účastníkov z toho 2 sú zosnulí a ich podiel sa má rozdeliť medzi ich deti. Pri obhliadke sme sa dohodli, že sa pozemok rozdelí na polovicu s tým, že odkúpime len polovicu spolu s domom. S predajom podľa realitnej kancelárie súhlasia všetci žijúci vlastníci a aj deti zosnulých vlastníkov. Na liste vlastníctva sú uvedené ešte stále zosnulé osoby. Realitka tvrdí, že do konca roka sa pozemok rozdelí a bude vyhotovený aj geometrický plán, čo podľa nás nie je reálne, lebo katastrálny úrad, pod ktorý spadá obec, nedodržiava podľa našich informácií lehoty a prepis sa niekedy pretiahne aj na pol roka. Realitka nás naháňa na podpis zmluvy, pritom majiteľ nemá problém počkať do januára (kvôli daňovému priznaniu na hypotéku) ako sme boli na obhliadke dohodnutý. Nemáme dobrý pocit z tej realitnej kancelárie, máme v nich pochybnosti a preto by som sa Vás chcela opýtať, že či nám môžu predať pozemok, kde neprebehlo ešte dedičské konanie (podľa listu vlastníctva) keď s predajom súhlasia všetci žijúci majitelia a dediči po zosnulých majiteľoch. Nechceme mať potom problémy s prepisom alebo vybavovaním hypotéky, lebo sa nám zdá že nám nepovedia všetko podstatné a ide im len o predaj, aby mali za to províziu a nám sa papierovačky a užívanie domu predĺži. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 10.12.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že vy ako kupujúci nemôžete za tohto právneho stavu odkúpiť podiely na pozemku od dedičov, keďže dedičské konanie nie je právoplatne ukončené.

Pokiaľ ide o rozdelenie pozemku na pozemok žijúcich vlastníkov a budúcich dedičov, toto tiež právne nie je možné, lebo dedičské konanie nie je ukončené.

Uvádzame, že ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, spoluvlastníkovi z každého cm2 patrí podiel podľa listu vlastníctva a preto keďže spoluvlastník pozemku zomrel a dedičské konanie nie je ukončené, rozdelenie pozemku nie je právne možné.

Návrh zmluvy, ktorý vám predložila RK nie ste povinný ako kupujúci podpísať, vždy ide len o návrh zmluvy, ku ktorej môžete mať pripomienky.

Vo veci odporúčam, aby dedičia nežijúcich spoluvlastníkov kontaktovali prísl. okresný súd /infocentrum súdu/ a zistili komu bol pridelený dedičský spis. Treba kontaktovať okresný súd podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia. Následne zistíte meno notára, ktorého treba kontaktovať.

Zmluvu predloženú RK odporúčam kontaktovať s advokátom, pričom terajšiu vám predloženú zmluvu realitnou kanceláriou nepodpisujte.

 


Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o dedičskom konaní. Krátko povedané, krstná mama nedodržala podmienky dedičského konania a dodnes nám nepreplatila stanovenú sumu na účet. Prvé dedičské konanie, ktoré bolo právoplatné v auguste, odhalilo, že údaje sú zle vypísané. Opravné dedičské uznesenie bolo vydaneé v septembri a už je to viac než mesiac, čo sa nič neuskutočnilo a dedičstvo nebolo prevedené. Ako by sme mali postupovať v tejto situácii? Máme právo na vymáhanie dedičstva napríklad právnikom alebo exekútorom? Suma nie je vysoká, približne 1200 eur. Ďakujem za odpoveď. Monika.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň, ak zo samotného dedičského uznesenia vyplýva povinnosť niektorého z dedičov vyplatiť vám určenú sumu 1200 €, potom dedičské uznesenie je exekučným titulom v zmysle ust. exekučného poriadku. Môžete preto podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie odporúčam dedičovi, ktorému je uložená povinnosť vyplatiť vám sumu 1200 €, výzvu k úhrade vo vami stanovenej lehote a to na bankový účet, ktorého ste majiteľka, prípadne poštovou poukážkou na vašu adresu a to s tým upozornením, že v prípade, že dlžná suma uhradená nebude v stanovenej lehote, vo veci podáte návrh na vykonanie exekúcie, čím je vzniknú ďalšie náklady spojené s vymáhaním dlžnej sumy.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, chceli by sme so súrodencami požiadať o dodatočné konanie v dedičstve po praprababičke, keďže sme objavili majetok, ktorý nebol súčasťou pôvodného dedičského konania v roku 1976, v ktorom sa zúčastnila naša babička.

Babička sa počas pôvodného konania vzdala svojho nároku na dedičstvo, keďže vtedy známy majetok mal zanedbateľnú hodnotu. Majetok, ktorý bol v súčasnosti objavený, nebol súčasťou pôvodného konania, ani o ňom nikto z účastníkov konania nemal vedomosť. Máme nárok na toto novoobjavené dedičstvo po našej praprababičke, aj keď sa babička v pôvodnom konaní vzdala dedičstva?

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 05.10.2023)

Dobrý deň, nepoznáme pôvodné konanie o dedičstve, ale stará mama v čase konania dedičstva ak sa tohto vzdala, neznamená to súčasne, že nie je možné sa domáhať prejednania dedičstva, ktoré nebolo súčasťou pôvodného konania.

vo veci podajte návrh na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh podajte na okresný súd, kde sa skončilo pôvodné konanie o dedičstve.


Trápi vás "Dedičské konanie - vysporiadanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, syn mojej svokry zomrel a moja švagriná jej dala podpísať plnomocenstvo na zastupovanie v dedičskom konaní. Medzitým svokra dostala upovedomenie, že je podľa 2. skupiny dedičkou spolu s mojou švagrinou. Má na to jeden mesiac, aby prijala, alebo odmietla dedičstvo. Medzitým sa však rodinné vzťahy so švagrinou pokazili. Moja otázka je: Uplynie mesiac od upovedomenia 7. 7. Moja svokra neodmietla majetok a my chceme vedieť, či po tejto lehote môže odobrať plnomocenstvo od mojej švagrinej a poveriť na zastupovanie v dedičskom konaní svojho syna.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 04.07.2023)

Dobrý deň, vo veci treba v písomnej forme odvolať splnomocnenie a prípadne udeliť splnomocnenie inej osobe v písomnej forme, o čom budete informovať aj príslušného notára obratom, rovnako aj o odvolaní splnomocnenia.

Nepoznáme obsah doteraz udeleného plnomocenstva, ale švagriná by mohla za svokru dedičstvo odmietnuť len v prípade, že ju na to splnomocnenie oprávňuje, čo vyplýva z ust. § 463 ods. 2 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje."

Podstatné pri udelení splnomocnenia hlavne v dedičskom konaní je to, aby tam bolo uvedené, že splnomocnenec nie je oprávnený vzdať sa podielu na dedičstve za splnomocniteľa a splnomocniteľ žiada o rozhodnutie v dedičskom konaní podľa dedičských podielov v súlade s ust. Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, zdedili sme dom po otcovi. Prebehlo dedičské konanie, v ktorom má mama 50-percentný podiel a ja s bratom máme každý 25 percent. Ja a mama by sme radi dom predali, avšak brat odmieta súhlasit s predajom, ani nie je ochotný vyplatiť podiel. Aké je riešenie? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 25.06.2023)

Dobrý deň,
ak ste dedením nadobudli dom do podielového spoluvlastníctva, pričom máte záujem zrušiť a vyporiadať vaše podielové spoluvlastníctvo, avšak váš brat ako spoluvlastník sa na tomto nechce mimosúdne dohodnúť, potom je už len jediná cesta, a to riešiť vyporiadanie súdnou cestou.

V takomto prípade však treba rátať s tým, že súd je povinný pri vyporiadaní postupovať v zmysle zákona, čo znamená, že je viazaný poradím zákonných spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Preto najprv bude skúmať, či je vec možné rozdeliť. Nakoľko sa jedná o dom, táto možnosť bude pravdepodobne vylúčená. (Pozemky však v zásade sú deliteľné). Ak by teda rozdelenie veci neprichádzalo do úvahy, prikáže súd vec niektorému zo spoluvlastníkov do vlastníctva za náhradu, t. j. s povinnosťou výplaty ostatných spoluvlastníkov. Až v prípade, ak by žiaden zo spoluvlastníkov vec nechcel, rozhodne tretím spôsobom, a to tak, že nariadi predaj veci a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. 

Vzhľadom na uvedené, ak sa s bratom neviete dohodnúť na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, vec sa dá riešiť podaním žaloby na súd. 


Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj priateľ má matku, ktorú opatruje v jej staričkej době. Jeho brat, ktorý bol druhým dedičom, zomrel pred pár rokmi. Je môj priateľ teraz jediným dedičom, alebo bude majetok dediť aj vnuk, konkrétne syn brata môjho priateľa? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 20.06.2023)

Dobrý deň, pokiaľ sa bude dediť podľa zákona, potom bude dediť aj vnuk priateľovej matky, nakoľko ak nededí jej priamy potom, potom jeho podiel nadobúdajú jeho potomkovia. T. j. ak zanechal brat vášho priateľa po sebe jedno dieťa, potom toto bude dediť jeho podiel po matke vášho priateľa. Čiže ak boli len dvaja bratia, každý bude dediť podiel o veľkosti 1/2, ako váš priateľ, tak aj jeho synovec. 


Trápi vás "Dedičské konanie - vysporiadanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa vyjadriť k definícii "majetok neopatrnej hodnoty". Ide o situáciu, kde som v osobnom bankrote, mám vyhlásený konkurz a mám dediť pozemok po zosnulej mame v odhadnutej cene približne 130 eur. Dedičstvo nemôžem odmietnuť z nepoctivého zámeru, polovicu z dedičstva musím ponúknuť veriteľom, ale na majetok neopatrnej hodnoty sa neprihliada. Neviem sa dopátrať, čo sa považuje za sumu alebo hodnotu v súvislosti s vyššie uvedenou definíciou. Ďakujem za vyjadrenie k mojej otázke.

Odpoveď: Dedičské konanie - vysporiadanie majetku

(odpoveď odoslaná: 19.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Civilný mimosporopvý poriadok, ktorý upravuje dedičské konanie spomína aj pojem majetok nepatrnej hodnoty, pričom konkrétnu sumu, prípadne rozpätie v eurách neuvádza.

Tento pojem sa cituje v ust. § 188 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť."   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že majetok nepatrnej hodnoty sa môže vydať osobe, ktorá sa postarala o pohreb. Priemerné náklady na pohreb predstavujú podľa miestnych podmienok /miesto pohrebu a pod./ cca min. 1000 € a preto Vami uvedená hodnota podielu na pozemku vo výške 130 € spadá po pojem majetok nepatrnej hodnoty.   Vami uvedená suma 130 € ako hodnota pozemku zodpovedá tomuto pojmu majetok nepatrnej hodnoty.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie - vysporiadanie majetku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.