'

Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 9. 2016

Otázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Dobrý deň, nedávno nám umrela mama a čoskoro nás čaká dedičské konanie. Polovica majetku pôjde na manžela - nášho otca, druhá deťom (sme štyria). Chcel som sa opýtať, či je povinný znalecký posudok nehnuteľnosti. Ďakujem

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Dobrý deň, dedičia môžu v rámci dedičského konania určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva aj na základe dohody. Žiadne zákonné ustanovenie nevyžaduje povinne vykonať znalecké dokazovanie na určenie hodnoty dedičstva, resp. hodnoty nehnuteľnosti patriacej do dedičstva. Až v prípade, že by sa dedičia nedokázali dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti, bolo by potrebné vykonať znalecké dokazovanie. Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, odporúčam Vám, aby ste so svojimi súrodencami spolu vybrali jedného znalca z odboru odhad hodnoty nehnuteľnosti (aby nedošlo ku konfliktu ohľadom výberu osoby znalca) a následne ho požiadali o vyhotovenie znaleckého posudku. Znalcom určenú hodnotu nehnuteľnosti budú musieť následne akceptovať všetci dedičia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý večer.
Chcem sa opýtať nedávno nám zomrel otec a dedia sa nehnuteľnosti typu byt a chata. Na prvom dedičskom pojednávaní nám u notára povedali, že sú potrebné 2 ohodnotenia realitnými kanceláriami. Že jedno si dávame vyhotoviť my ako pozostalí a druhé, že oslovuje notár nejakú realitnú agentúru ale poplatok si hradime sami. Ok to chápem veď nik zadarmo nerobí. Ale moja otázka znie je to tak, že notár vyberá realitku na druhé ohodnotenie? Alebo si môžme mi sami dať vyhotoviť posudky a sami si vybrať konkrétne realitky?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

dedičia môžu v rámci dedičského konania určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva aj na základe dohody. Žiadne zákonné ustanovenie nevyžaduje povinne vykonať znalecké dokazovanie na určenie hodnoty dedičstva, resp. hodnoty nehnuteľnosti patriacej do dedičstva.

Ak by sa dedičia následne nedokázali dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti, je potrebné vykonať znalecké dokazovanie. Dedičia majú však v takomto právo sa sami dohodnúť a určiť príslušného znalca, ktorého požiadajú o vypracovanie znaleckého posudku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, na predbežnom šetrení po smrti manžela mi notárka povedala, že budem potrebovať znalecký posudok na rozostavaný dom. Dedičmi sú naše dve deti a ja (manželka). Dcéra je dospelá, ale syn neplnoletý. Je to vraj kvôli nemu. Musí to byť? Je to pre mňa predsa len nemalá položka navyše. Ďakujem

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň, notár ako súdny komisár musí v dedičskom konaní zistiť hodnotu majetku poručiteľa v dedičskom konaní. Postupuje pritom v súlade s ustanovením § 200 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého: "Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou." Všeobecnú hodnotu majetku je možné určiť v dedičskom konaní dvoma spôsobmi. Buď znaleckým posudkom ako to od Vás požaduje notár alebo vyjadrením odborníka (makléra) k cene nehnuteľnosti. Práve za účelom hospodárneho vyriešenia dedičského konania akceptujú často notári vyjadrenie makléra. Nikde v zákone nie je predpísané, že ak je účastníkom dedičského konania maloleté dieťa, je nutné vykonať znalecký posudok. Vzhľadom na hospodárnosť konania a zrejmý nedostatok financií na zabezpečenie znaleckého posudku Vám odporúčame opätovne kontaktovať notára a informovať sa, či s ohľadom na hospodárnosť konania nebude postačovať vyjadrenia makléra, prípadne viacerých maklérov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Chcela by som sa spýtať, či je potrebný znalecký posudok k nehnuteľnosti na dedičské konanie, ak sa vieme so sestrou dohodnúť na cene nehnuteľnosti?

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2018)

Dobrý deň, znalecký posudok v rámci dedičského konania nie je nutnosťou. Vo väčšine prípadov notárom postačuje aj vyjadrenie realitnej kancelárie o odhadovanej cene nehnuteľnosti. Notárovi však nemusí postačovať Vaša dohoda o hodnote nehnuteľnosti. Civilný mimosporový poriadok mu totiž ukladá povinnosť ohodnotiť nehnuteľnosť tak, aby cena zodpovedala poctivému predaju pri voľnej súťaži v trhových podmienkach. Ak by ste cenu nehnuteľnosť podcenili a uviedli notárovi príliš nízku cenu, nemusel by sa s ňou stotožniť a cenu nehnuteľnosti by skúmal práve prostredníctvom realitných kancelárií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk