Máte
otázku?

Dedičské konanie a závet


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadne dedičského konania - zosnulý zanechal závet, v ktorom odkázal celý majetok družke. Existujú však 4 zákonní dedičia, ktorí na dedičskom konaní nesúhlasili so závetom a notár navrhol delenie 50 % pre družku a 50 % pre zákonných dedičov. Je možné družku vynechať z dedičského konania a môžu si zákonní dediči nárokovať na celý majetok? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň. V zásadne platí, že závetní dedičia majú prednosť pred zákonnými dedičmi. Tu však treba poukázať na ochranu tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorých právna úprava v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka chráni. Podľa tohto ustanovenia platí, že: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Pre posúdenie Vami opísanej situácie je teda rozhodujúce, či zákonní dediča spadajú pod kategóriu neopomenuteľných dedičov alebo nie. Tzn., či ide o potomkov poručiteľa alebo nie. Rovnako je tiež potrebné prihliadať na vek, pretože maloletým potomkom by sa mal dostať napriek závetu celý ich dedičský podiel a plnoletým potomkom aspoň 50 % ich zákonného podielu.

Preto pri situácii, že existujú 4 zákonní dedičia, ktorí sú plnoletými potomkami poručiteľa a súčasne jeden závetný dedič, ktorému bolo odkázané všetko, tak návrh konajúceho notára zodpovedá zákonu.

K úplnému vylúčeniu závetného dediča by mohlo dôjsť len vtedy, ak by boli všetci 4 dedičia maloletými potomkami poručiteľa. Okrom toho vynechať závetného dediča z dedenia by bolo možné tiež vtedy, ak by bol závet neplatný a tomuto závetnému dedičovi by nesvedčal žiadny zákonný titul dedenia.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičské konanie a závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať : môjho priateľa mama chce dať darovacou zmluvou dom na jej ďalšieho syna, ten chce dom hneď prepísať na svoju manželku no ostatný súrodenci s tým nesúhlasia majú nejaké možnosti, on sa oháňa právnikmi, že dom im vezme a hotovo no nie je tam náhodou aj podmienka, že zvyšný dediči by mali byt vyplatený tak isto s hodnoty domu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a závet

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že matka Vášho priateľa žije a chce RD darovať jednému zo svojich synov. Uvádzame, že za života je ako vlastník RD oprávnená so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia.
Ak máte vedomosť o tom, že syn chce byt darovať svojej manželke a tá ho chce predať, otázkou z dôvodu právnej istoty pre osoby žijúce v RD, zrejme aj mama Vášho priateľa, je to, aby matka a osoby žijúce v dome mali zabezpečené aj naďalej bývanie v ňom a to na základe zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania. Bolo by preto vhodné upozorniť matku Vášho priateľa, aby sa s darovaním RD neunáhlila a darovaciu zmluvu konzultovala s advokátom a to hlavne z dôvodu, aby v prípade darovania RD mala kde ako ona, ako aj ostatné osoby žijúce v RD kde bývať.

Poznamenávame záverom, že budúci dedič /napr. Váš priateľ/ zo zákona ak matka žije nemá právny nárok na vyplatenie budúceho dedičského podielu, keďže na tento mu ani nevznikol nárok  a to z jednoduchého dôvodu - matka žije.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie a závet" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku