Dedičské konanie a závet


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadne dedičského konania - zosnulý zanechal závet, v ktorom odkázal celý majetok družke. Existujú však 4 zákonní dedičia, ktorí na dedičskom konaní nesúhlasili so závetom a notár navrhol delenie 50 % pre družku a 50 % pre zákonných dedičov. Je možné družku vynechať z dedičského konania a môžu si zákonní dediči nárokovať na celý majetok? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň. V zásadne platí, že závetní dedičia majú prednosť pred zákonnými dedičmi. Tu však treba poukázať na ochranu tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorých právna úprava v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka chráni. Podľa tohto ustanovenia platí, že: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Pre posúdenie Vami opísanej situácie je teda rozhodujúce, či zákonní dediča spadajú pod kategóriu neopomenuteľných dedičov alebo nie. Tzn., či ide o potomkov poručiteľa alebo nie. Rovnako je tiež potrebné prihliadať na vek, pretože maloletým potomkom by sa mal dostať napriek závetu celý ich dedičský podiel a plnoletým potomkom aspoň 50 % ich zákonného podielu.

Preto pri situácii, že existujú 4 zákonní dedičia, ktorí sú plnoletými potomkami poručiteľa a súčasne jeden závetný dedič, ktorému bolo odkázané všetko, tak návrh konajúceho notára zodpovedá zákonu.

K úplnému vylúčeniu závetného dediča by mohlo dôjsť len vtedy, ak by boli všetci 4 dedičia maloletými potomkami poručiteľa. Okrom toho vynechať závetného dediča z dedenia by bolo možné tiež vtedy, ak by bol závet neplatný a tomuto závetnému dedičovi by nesvedčal žiadny zákonný titul dedenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičské konanie a závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať : môjho priateľa mama chce dať darovacou zmluvou dom na jej ďalšieho syna, ten chce dom hneď prepísať na svoju manželku no ostatný súrodenci s tým nesúhlasia majú nejaké možnosti, on sa oháňa právnikmi, že dom im vezme a hotovo no nie je tam náhodou aj podmienka, že zvyšný dediči by mali byt vyplatený tak isto s hodnoty domu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a závet

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že matka Vášho priateľa žije a chce RD darovať jednému zo svojich synov. Uvádzame, že za života je ako vlastník RD oprávnená so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia.
Ak máte vedomosť o tom, že syn chce byt darovať svojej manželke a tá ho chce predať, otázkou z dôvodu právnej istoty pre osoby žijúce v RD, zrejme aj mama Vášho priateľa, je to, aby matka a osoby žijúce v dome mali zabezpečené aj naďalej bývanie v ňom a to na základe zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania. Bolo by preto vhodné upozorniť matku Vášho priateľa, aby sa s darovaním RD neunáhlila a darovaciu zmluvu konzultovala s advokátom a to hlavne z dôvodu, aby v prípade darovania RD mala kde ako ona, ako aj ostatné osoby žijúce v RD kde bývať.

Poznamenávame záverom, že budúci dedič /napr. Váš priateľ/ zo zákona ak matka žije nemá právny nárok na vyplatenie budúceho dedičského podielu, keďže na tento mu ani nevznikol nárok  a to z jednoduchého dôvodu - matka žije.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk