Máte
otázku?

Dedičské konanie a závet


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom dedičského konania. Zomrelý osoba zanechala závet, v ktorom odkázal celý svoj majetok svojej družke. Existuje však štyria zákonní dediči, ktorí nesúhlasili so závetom v rámci dedičského konania. Notár navrhol rozdelenie majetku tak, že 50 % bude patriť družke a 50 % zákonným dedičom. Je možné družku z dedičského konania vynechať a môžu si zákonní dediči nárokovať celý majetok? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň. V zásadne platí, že závetní dedičia majú prednosť pred zákonnými dedičmi. Tu však treba poukázať na ochranu tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorých právna úprava v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka chráni. Podľa tohto ustanovenia platí, že: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Pre posúdenie Vami opísanej situácie je teda rozhodujúce, či zákonní dediča spadajú pod kategóriu neopomenuteľných dedičov alebo nie. Tzn., či ide o potomkov poručiteľa alebo nie. Rovnako je tiež potrebné prihliadať na vek, pretože maloletým potomkom by sa mal dostať napriek závetu celý ich dedičský podiel a plnoletým potomkom aspoň 50 % ich zákonného podielu.

Preto pri situácii, že existujú 4 zákonní dedičia, ktorí sú plnoletými potomkami poručiteľa a súčasne jeden závetný dedič, ktorému bolo odkázané všetko, tak návrh konajúceho notára zodpovedá zákonu.

K úplnému vylúčeniu závetného dediča by mohlo dôjsť len vtedy, ak by boli všetci 4 dedičia maloletými potomkami poručiteľa. Okrom toho vynechať závetného dediča z dedenia by bolo možné tiež vtedy, ak by bol závet neplatný a tomuto závetnému dedičovi by nesvedčal žiadny zákonný titul dedenia.

Trápi vás "Dedičské konanie a závet" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičské konanie a závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Mama môjho priateľa chce darovacou zmluvou previesť dom na jej ďalšieho syna. Ten plánuje dom ihneď prepišať na svoju manželku, no ostatní súrodenci s tým nesúhlasia. Majú možnosti zvrátiť túto situáciu? On argumentuje, že prípadným právnickým obranou môže dom získať. No nie je tam v zmluve vôbec podmienka, že zvyšní dediči by mali byť vyplatení z hodnoty domu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a závet

(odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že matka Vášho priateľa žije a chce RD darovať jednému zo svojich synov. Uvádzame, že za života je ako vlastník RD oprávnená so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia.
Ak máte vedomosť o tom, že syn chce byt darovať svojej manželke a tá ho chce predať, otázkou z dôvodu právnej istoty pre osoby žijúce v RD, zrejme aj mama Vášho priateľa, je to, aby matka a osoby žijúce v dome mali zabezpečené aj naďalej bývanie v ňom a to na základe zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania. Bolo by preto vhodné upozorniť matku Vášho priateľa, aby sa s darovaním RD neunáhlila a darovaciu zmluvu konzultovala s advokátom a to hlavne z dôvodu, aby v prípade darovania RD mala kde ako ona, ako aj ostatné osoby žijúce v RD kde bývať.

Poznamenávame záverom, že budúci dedič /napr. Váš priateľ/ zo zákona ak matka žije nemá právny nárok na vyplatenie budúceho dedičského podielu, keďže na tento mu ani nevznikol nárok  a to z jednoduchého dôvodu - matka žije.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie a závet" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.