'

Dedičské konanie a závet


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 20. 9. 2019

Otázka: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadne dedičského konania - zosnulý zanechal závet, v ktorom odkázal celý majetok družke. Existujú však 4 zákonní dedičia, ktorí na dedičskom konaní nesúhlasili so závetom a notár navrhol delenie 50 % pre družku a 50 % pre zákonných dedičov. Je možné družku vynechať z dedičského konania a môžu si zákonní dediči nárokovať na celý majetok? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a závet

Dobrý deň. V zásadne platí, že závetní dedičia majú prednosť pred zákonnými dedičmi. Tu však treba poukázať na ochranu tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorých právna úprava v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka chráni. Podľa tohto ustanovenia platí, že: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Pre posúdenie Vami opísanej situácie je teda rozhodujúce, či zákonní dediča spadajú pod kategóriu neopomenuteľných dedičov alebo nie. Tzn., či ide o potomkov poručiteľa alebo nie. Rovnako je tiež potrebné prihliadať na vek, pretože maloletým potomkom by sa mal dostať napriek závetu celý ich dedičský podiel a plnoletým potomkom aspoň 50 % ich zákonného podielu.

Preto pri situácii, že existujú 4 zákonní dedičia, ktorí sú plnoletými potomkami poručiteľa a súčasne jeden závetný dedič, ktorému bolo odkázané všetko, tak návrh konajúceho notára zodpovedá zákonu.

K úplnému vylúčeniu závetného dediča by mohlo dôjsť len vtedy, ak by boli všetci 4 dedičia maloletými potomkami poručiteľa. Okrom toho vynechať závetného dediča z dedenia by bolo možné tiež vtedy, ak by bol závet neplatný a tomuto závetnému dedičovi by nesvedčal žiadny zákonný titul dedenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk