Máte
otázku?

Dedenie s.r.o.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie s.r.o.

Dobrý deň, môj manžel zomrel. Pokiaľ by som sa po ňom stala vlastníčkou a konateľkou spoločnosti s.r.o., od akého momentu zodpovedám za riadenie, záväzky a prípadné nezrovnalosti v spoločnosti? Je to od dňa nadobudnutia tejto pozície, alebo preberám všetko od dňa, kedy bola s.r.o. založená?

Odpoveď: Dedenie s.r.o.

Dobrý deň, áno, odo dňa nadobudnutia, ku dňu smrti Vášho manžela. 

Účinky prechodu obchodného podielu dedením sa môžu týkať len spoločníka (konateľa nie), a to ku dňu smrti Vášho manžela, ako spoločníka. Konateľa sa dedenie netýka. Je to len volená funkcia, ktorá zaniká smrťou a preto je potrebné vymenovať nového konateľa. Táto funkcia sa nedá previesť ani neprechádza dedením automaticky. 

Konateľa vymenujú spoločníci alebo spoločník. Ak budete vy jedinou spoločníčkou, tak Vy sa vymenujete za konateľku, a týmto dňom budete zodpovedná za vedenie spoločnosti. 

Konateľ je vlastne štatutárny orgán spoločnosti, ktorý koná za spoločnosť a v mene spoločnosti navonok. 

Podľa § 135 ods. 1 Obchodného zákonníka, "Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti."

Podľa § 135 ods. 2 Obchodného zákonníka, "Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou a stanovami. Ak osobitný zákon ukladá spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu."

Túto celú zmenu (nového spoločníka a nového konateľa spoločnosti) bude potrebné po ukončení dedičského konania zaevidovať v Obchodnom registri, kde sa oznámia zmeny s predložením príslušných príloh a Obchodný register ich zapíše. 

 

Trápi vás "Dedenie s.r.o." a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie s.r.o. (Dedičské právo)

Dobrý deň, stojím pred situáciou, keď budem ako jediný dedič dediť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Súčasne však pracujem vo verejnej správe, čo mi neumožňuje podnikať. Uvedomujem si, že existuje možnosť vzdať sa dedičstva, ale radšej by som spoločnosť ihneď po jej zdedení preniesol na inú osobu. Je tento postup komplikovaný, alebo sa jedná len o jeden právny úkon, napríklad uzavretie zmluvy, prostredníctvom ktorej môžem spoločnosť previesť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie s.r.o.

(odpoveď odoslaná: 02.12.2023)

Dobrý deň,
V prípade, že dedíte spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a zároveň pracujete v štátnej správe, kde nemôžete podnikať, je potrebné vykonať prevod obchodného podielu. Nie je to nič zložité.

 

1. Prevod podielu s.r.o.: Ak chcete firmu prepísať na inú osobu, môžete to urobiť prostredníctvom zmluvy o prevode podielu. Tento proces zahŕňa prípravu a podpísanie zmluvy o prevode podielu medzi vami (ako novým vlastníkom podielu v s.r.o.) a osobou, ktorej chcete podiel predať alebo darovať. Môžete to urobiť hneď po dedičskom konaní. 

 

2. Notárske overenie: Zmluva o prevode podielu v s.r.o. vyžaduje notárske overenie. V procese je zahrnutá aj zmena v obchodnom registri, kde sa eviduje nový vlastník podielu. Tiež potrebujete zmeniť znenie spoločenskej zmluvy. 

 

3. Schválenie valným zhromaždením: V týchto prípadoch môže byť potrebné schválenie prevodu podielu valným zhromaždením spoločnosti. Tiež potrebujete ustanoviť konateľa. 

 

4. Registrácia zmeny v obchodnom registri: Po podpísaní zmluvy a jej notárskom overení je potrebné zaregistrovať zmenu vlastníka podielu v obchodnom registri.

 

5. Daňové aspekty: Nezabudnite zvážiť aj daňové aspekty prevodu podielu. Tieto môžu závisieť od toho, či podiel predávate alebo darujte.

 

Existujú na internete obchodné spoločnosti, ktoré vám tento prevod vybavia lacno, rýchlo a všetko vybavia na základe udelenej plnej moci. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie s.r.o." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Dedenie obchodného podielu

  Ak je spoločník v SRO len jeden, spoločenská zmluva nemôže dedenia obmedziť. Ak by dedenie obmedzovala, toto ustanovenie by bolo neplatné.

 • Dedenie hodnoty podielu firmy

  Podotázka: Dedenie hodnoty podielu firmy (Dedičské právo). Dobrý deň, s manželom máme založenú s.r.o. počas manželstva, s tým, že manželov podiel je 1%.

 • Majetkové vysporiadanie a SRO

  Pokiaľ máte majetok v s.r.o. odporúčam riešiť majetkové vysporiadanie do troch ... Pokiaľ ide o dedenie obchodného podielu v s.r.o., ktorú ako vyplýva z ...

 • Dôsledky úmrtia konateľa spoločnosti

  Ak ale zomrie spoločník jednoosobovej s.r.o., bez ohľadu na znenie zakladateľskej listiny a aj bez ohľadu na vôľu dedičov, celý obchodný podiel sa stáva ...

 • Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

  Dobrý deň, dostala som sa do situácie, že mi zomrel otec 3. 9. 2017. S otcom sme nemali blízky vzťah. Posledných pár rokov som s ním bola v kontakte. Sme.

 • Vyporiadanie zrušeného BSM po smrti exmanžela

  Nevysporiadané podiely v sro-čkách prejdú teda do podielového spoluvlastníctva. Na SRO založenú po zrušení BSM nemáte nárok, ak ste boli navyše rozvedené ku ...

 • Dedenie a dlhy poručiteľa

  Dobý deň. Vaša otázka sa týka prechodu poručiteľových dlhov na dedičov. Možno skonštatovať, že prechod dlhov je súčasťou dedenia, pričom jeho právny základ je v ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.