Máte
otázku?

Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Stala sa taká situácia, že sme boli v piatok v podniku. Jeden môj kamarát ma napadol, lebo si myslel, že sa mu chystáme utiecť. Strčil do mňa o stenu, udrel ma päsťou do tvare a dal do páky a začal ma rukou škrtiť. Ja som spanikáril a použil som nôž s dĺžkou čepele 5 cm bodol som ho tesne nad koleno 3, 5 cm hlboká raná odviezol som ho sobné taxíkom na ošetrenie a počkal, ako to dopadne a odprevadil domov ospravedlnili sme sa a dohodli, že to nebudeme riešiť, že sme vinný obi dvaja. Obaja máme nad 18 rokov 4 dní sa nič neriešilo až si to všimla jeho mama a zavolá políciu. Keby aj vypovedal, ako sa to da klasifikovať? Ublíženie na zdravý? Neprimeraná sebe obrana? Nutná obrana? Sú tam tiež traja svedkovia ktorí videli ako ma napadol čo od toho môžem očakávať a aký je možný najhorší vývin tejto situácie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

Dobrý deň,

 

vo Vašom prípade došlo k fyzickému napadnutiu a k ublíženiu  na zdraví. Pokiaľ to bolo nahlásené na polícii, je vysoko pravdepodobné, že budete predvolaný na výsluch, ako aj poškodený.

 

To, čo z tohto skutku hrozí, závisí od výpovedí jednotlivých účastníkov. Vaše konanie môže byť kvalifikované aj ako nutná obrana, avšak dôležitá je primeranosť nutnej obrany. Odporúčam Vám sa na výsluch na polícii pripraviť. Rovnako sa porozprávať so svojimi kamarátmi, ktorí boli v čase skutku na mieste činu prítomní. Môže Vám totiž hroziť aj trest za umyselne ublíženie na zdraví (sadzba je 6 mesiacov až 2 roky).  To či pôjde o trestný čin závisí aj od toho, aká bude doba liečenia poškodeného. Ak bude liečenie do siedmich dní, nie je to trestný čin.

 

Ďalšia hranica je 42 dní, ak by liečenie prekročilo 42 dní, potom môže ísť o ťažkú ujmu na zdraví (pri úmyselnom ublížení na zdraví je sadzba 4 roky až 10 rokov v zakládnej skutkovej vete).

Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať jeden môj kamarát bol obvinený z ublíženia na zdraví, kedy napadnutý 40 dní mal PN. Dá sa to riešiť aj mimosúdne cez mediátora. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.01.2023)

Dobrý deň,
ak bol obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví v zmysle ust. § 157 (spôsobil napadnutému ujmu z nedbanlivosti) alebo § 158 (napr. ako vodič dopravnej nehody) Trestného zákona (TZ), potom sa na trestné stíhanie páchateľa vyžaduje súhlas poškodeného. Uvedené upravuje ust. § 211 Trestného poriadku (TP). V takomto prípade preto môžete stiahnuť tento súhlas a vec vyriešiť prostredníctvom mediátora.

V opačnom prípade, ak je páchateľ obvinený z ublíženia na zdraví v zmysle ust. § 155/§ 156 TZ potom sa súhlas na trestné stíhanie nevyžaduje a OČTK sú povinné vo veci konať z úradnej povinnosti a vec doriešiť, či už odsúdením páchateľa alebo zmierom, či podmienečným zastavením trestného stíhania a pod.

Do úvahy by však v takomto prípade prichádzalo vyriešenie veci zmierom (§ 220 TP), na čo je však potrebný okrem uznania viny zo strany obvineného, súhlasu poškodeného, či nahradenie škody aj zloženie peňažnej sumy na účet súdu/prokuratúry, prípadne podmienečným zastavením trestného stíhania (§ 216 TP) (na toto však neexistuje nárok). 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, mojej blízkej sa stala situácia kedy ju priateľ dlhodobo ponižoval a nerešpektoval. Akonáhle chcela odísť a začala sa baliť začal ju slovne osočovať a vydierať. On ju provokoval až pokým ho fyzicky nenapadla a neudrela ho do tváre. Zavolal na ňu políciu a teraz bude predvolaná na výsluch. Prosím, aké sú tu možné riziká a scenáre? Žiadna liečba zranení nebola nutná. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
v uvedenom prípade by sa malo jednať iba o priestupok, nakoľko uvádzate, že nebola potrebná žiadna liečba zranení a o trestný čin by nešlo, nakoľko o ublíženie na zdraví ide v zmysle definície ust. § 123 ods. 2 Trestného zákona v prípade:

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.  

Uvedené konanie by však mohlo byť priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu a môže zaň byť Vašej blízkej uložená pokuta. Ale tiež sa môže stať, že len bude vypočutá a bude to zastavené, dôležité je co povie. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či je možné podať trestné oznámenie na bývalého priateľa aj po určitom čase, keď mám trvalé následky? Operáciu kolena som mala na začiatku roka na PN som bola 3 mesiace. Žiaľ koleno ešte stále nie je v poriadku. Papiere od lekárov aj z operácie mám všetky k dispozícii. Po operácií kolena som musela chodiť aj na rehabilitácie s palcom na ruke nakoľko som mala aj ten pomliaždený. Po rozchode a operácií som musela začať navštevovať psychiatrickú liečebnú nakoľko som mala z uvedeného aj psychické problémy. Priateľ ma bil dosť často ( rozbitá hlava, modriny po celom tele a podobne) niektoré veci sú zdokumentované aj nahrávkou, kde sa priznal, že ma bije. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
samozrejme. Odporúčam Vám vyhľadať neziskové organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násilia. To, že ste nepodali trestné oznámenie hneď, nespôsobuje zánik trestnosti jeho činu. Ak máte aj dôkazy, najmä lekárske správy, možno svedkov... Bude situácia aj z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní jednoduchšia. 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
stala si mi taká vec. Pán podal na mňa trestné oznámenie za napadnutie. Lenže napadol ma on slovne aj fyzicky. Svedkovia asi nie sú. Ako sa to môže riešiť?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,
dôležité je v tomto prípade, kto napadol druhého ako prvý. Trestný zákon pozná pojem nutnej obrany. To znamená, že čin nebude trestný, ak osoba odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom. To znamená, že ak Vás niekto napadne, máte právo sa brániť. Aj nutná obrana má však určité limity a nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku, posudzuje sa to z hľadiska spôsobu, miesta, času, nutnej obrany a okolnostiam vzťahujúcim sa na osobu účastníka a obrancu. 

Keďže pri danej udalosti neboli pravdepodobne žiadny svedkovia, bude ťažšie pre políciu a prokuratúru dokázať, že došlo k spáchaniu nejakého trestného činu. Bude to tvrdenie proti tvrdeniu. Ak bolo vo veci podané trestné oznámenie. Je dôležité či polícia začala trestné stíhanie, prípadne či voči Vám vzniesla obvinenie. Ak áno, uznesenie by Vám už malo byť doručené a vedeli by ste o tom. V takom prípade, Vás predvolajú na výsluch, pričom pri výsluchu, máte právo nevypovedať, s čím Vás orgány činné v trestnom konaní oboznámia. Ak si však myslíte, že ste trestný čin nespáchali Vy, ale iniciátorom bola práve osoba, ktorá na Vás oznámenie podala, určite to orgánom činným v trestnom konaní povedzte. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by sa pýtať podľa akého paragrafu bude trestaná fyzická osoba, ktorá napadla dôchodcu fyzicky kopance a podobne aj ústne tie najhoršie vyhrážky.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 04.06.2022)

Dobrý deň,
vopred je to veľmi ťažké povedať, nakoľko pri takýchto útokoch na osobu právna kvalifikácia skutku závisí od toho akú ujmu na zdraví spôsobí útočník poškodenej osobe. Tým, že sa jedná o dôchodcu, a teda o tzv. chránenú osobu podľa Trestného zákona, pôjde v ktoromkoľvek prípade právnej kvalifikácie o tzv. kvalifikovanú skutkovú podstatu.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Môj priateľ bol v piatok v krčme a tam ho jeden muž napadol následkom čoho mu spôsobil zlomeninu členku na dva krát. Priateľa museli operovať a bude doma minimálne pol roka. Takže nás jediný príjem bude moja rodičovská dovolenka.
Priateľ mal príjem cez 2000e mesačne. Budeme môcť žiadať o ušlý zisk v plnej sume? A ako dlho sa zvyknú takéto súdy naťahovať? Ten ušlý zisk bude môcť žiadať len po ukončení pn? Ďakujem za odpoveď :).

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch vždy odporúčam riešiť vymáhanie ujmy na zdraví mimosúdne. Tým, že je bezpochyby daná príčinná súvislosť a možno to samotný útočník ani nepopiera, je oveľa rýchlejšie a jednoduchšie sa dohodnúť na výške sumy, ako sa súdiť. Súdiť sa totiž môžete roky, niektoré nároky nie je možné zatiaľ ani vyčísliť... Ak by však bola možná mimosúdna dohoda, dá sa stanoviť podľa ustanovenia § 449a Občianskeho zákonníka odškodné za budúce nároky a vyriešiť celú záležitosť jednou dohodou, teraz a nadobro.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Poprosím Vás o radu, môj kamarát zbil frajerku. Ta ho doslova vyprovokovala( podviedla ho s kamarátom, v podnapitom stave a pod vplyvom omamných látok začala ona do neho, skákať, )fackať. Kamarát samozrejme nevydržal a udrel ju tak, že jej zlomil sánku. Čo si vyžiadalo lekárske ošetrenie s dobou liečenia 40dni. Kamarát sa bol sám nahlásiť na polícii, spolupracoval. Aký tretí mu hrozí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
je veľmi ťažké odhadnúť aký trest môže dostať. V trestnom konaní je možné postupovať niekoľkými spôsobmi a aj alternatívnym spôsobom ukončiť trestné konanie. Od podmienečného zastavenia trestného stíhania, zmier až po dohodu o vine a treste. Odporúčam mu, aby si dal obhajovať advokátom v trestnom konaní.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Bolo na mňa podané trestne oznámenie za ťažké ublíženie na zdraví, ktoré som ale neurobil. Pán, ktorý to na mňa podal napadol mňa, a popri tom spadol a zlomil si nohu aj ruku. Polícia ma ešte nevolala na výsluch. Už prešiel mesiac. Ako to pôjde ďalej?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
nakoľko ste zrejme boli označený ako útočník, určite Vás predvolajú a vypočujú Vás. Uveďte ako sa skutok stal, ako si pamätáte. Presný postup bude závisieť aj od toho, či boli pri skutku nejakí svedkovia, ktorí budú vedieť bližšie popísať skutok. Aby sa nestalo, že to zostane v rovine tvrdenie proti tvrdeniu.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás, chcem sa spýtať na takú vec. Napadla ma vlastná babka, ktorá ma psychické problemy, ktore si nechce priznať a tým ako ma napadala sa jej zatočila hlava spadla na chrbát a zlomila si stavec, ktorý jej museli aj operovať. Na druhý deň podala na mňa trestne oznámenie, že som ju ja posotila. Svedok, ktorý všetko videl je môj priateľ. Prosím Vás ako táto vec bude postupovať? Pretože to čo podala vôbec nie je pravda.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
v prípade, že sa potvrdí Vaša verzia a zrejme ju Váš priateľ ako jediný svedok potvrdí, predpokladám, že trestné konanie bude zastavené (ak vôbec bolo začaté), resp. trestné oznámenie bude odmietnuté z dôvodu, že sa skutok tak, ako ho uviedla Vaša babka nestal.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa Vás spýtať, keď kamarátka, ktorá má 26 rokov ublížila svojej babke, ktorá ma 80 rokov a ta jej babka má 7 štichov na hlave, čo sa s ňou stane pôjde do basy alebo dostane podmienku? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
iba na základe týchto informácií je veľmi ťažké posúdiť ako dopadne trestné konanie. V rámci trestného konania existuje veľa alternatívnych spôsobov ako ukončiť trestné konanie, nemusí sa jednať o odsúdenie súdom. Rovnako, ak by ju aj súd odsúdil, zásady ukladania trestov sú také rozsiahle, že nie je možné bez ďalších znalostí popísať a uviesť ako by súd rozhodol (bude to závisieť aj od toho, či už bola v minulosti trestne stíhaná).


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Stala sa mi taká mala nehoda, opitý som v amoku udrel kamaráta, neviem ani prečo. Jeden jeho známy mi robil zle á zobudil ma mne preplo á udrel som druhého človeka. Ten namňa podal trestne oznámenie čo bolo klasifikované ako ublíženie na zdraví podľa $156. Odišiel odtiaľ normálne po svojich dokonca opitý sadol za volant á išiel domov. Som vinný priznávam len mi telefonoval že ako bolestné chce 2941e že mu to znalec vypočítal. Chcel bý som sa spýtať či je možné toľko peňazí požadovať keďže podľa posudku znalca mal len pohmloždeniny ľavej strany tvare. Udrel som ho len 1 krát. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
znalecký posudok Vám zrejme nebol predložený v písomnej firme. K poškodeniu zdravia mohlo dôjsť aj v súvislosti s jeho oplilosťou poškodeného ako napr. následok dopr. nehody.

Požiadajte poškodeného, aby svoj nárok na nahradu škody uplatnil v súlade s trestnoprávnymi predpismi.

Nič neuhradzujte bez rozhodnutia v trestnom konaní.

 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Kde môžem uplatniť nárok na náhradu za bolestné za ublíženie na zdraví. Nárok nebol uplatnený v trestnom konaní. Prípadne, kde môžem nájsť vzor formulára, alebo aké náležitosti musí obsahovať žiadosť a komu ju adresujem? Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
ak nárok nebol uplatnený v trestnom konaní, môžete ho v prvom rade uplatniť mimosúdnou výzvou u škodcu. Ak tento nebude na výzvu reagovať, prípadne nebude súhlasiť s výškou požadovaného plnenia, budete musieť škodcu zažalovať na miestne príslušnom súde podľa trvalého pobytu žalovaného. Formulár neexistuje. Takéto žaloby sú špecifické tým, že zohľadňujú individuálne okolnosti každého prípadu. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli súdu najmä preukázať všetky štyri základné atribúty zodpovednosti za škodu, a to 1/ vzniku škody, 2/ protiprávne konanie škodcu, 3/ príčinnú súvislosť medzi konaním a škodou a 4/ zavinenie.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, jedna slečna ma v podniku napadla.

Nejde o nič vážne a to je jej neustála výhovorka, pretože mám informácie, že vždy, keď ide do podniku tak niekoho napadne pričom sa vyhovára, že to riešiť nepôžme, pretože nemáme dake následky.

Bola dosť opitá a kamerové záznamy mám, oplatí sa mi to riešiť tak, aby mala slečna aspoň ako tak dake poučenie?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,

 

aj bez následkov by mohlo ísť napríklad o trestný čin výtržníctva. Toho sa dopustí aj ten, kto sa slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom dopustí hrubej neslušnosti alebo výtržnosti tým, že napadne iného. Vychádzajúc z uvedeného je možné podať trestné oznámenie pre podozrenie z daného trestného činu.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Doby večer. Môj priateľ napadol môjho ex-partnera. Dostal papier za ublíženie na zdraví. Chcem sa spýtať, či môže za to dostať väzenie alebo len podmienku? Nebol stíhaný. Je tam aj kamerový záznam.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň. Ublíženie na zdraví je trestný čin proti životu a zdraviu a má rôzne skutkové podstaty. Za niektoré sa musí uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody a za iné nie. Rozhodujúci je najmä spôsob spáchania trestného činu a tiež následok (tzn. aké poranenia mu spôsobil). Bez bližšieho poznania veci teda nemožno zhodnotiť, či hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody alebo nie.

Vo všeobecnosti ale možno skonštatovať, že ak nebol spôsobený vážnejší následok, pravdepodobne sa vec vyrieši podmienečným trestom, prípadne niektorým z alternatívnych trestov (domáce väzenie, príp. iné).


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Zdravím jeden chalan ma udal údajne, že som ho napadol ma lekársku správu, aj keď ja som ho nenapadol mám svedka, ktorý bol so mnou aj s tým chalanom vonku. Dosvedči mi, že som nič nespravil. Mám 16 rokov a ten čo bol údajne napadnutý ma 36 a ma papiere na hlavu. Čo z toho budem mať?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň prajem,

napadnutie sa môže posudzovať ako trestný čin, alebo ako priestupok. Záleží od závažnosti. Ak ste niekoho úmyselne napadli a spôsobili mu také poškodenie zdravia, ktoré vyžadovalo liečenie cca 7 dní (objektívne). Ak to nebude závažnejšie zranenie, tak by to mohol byť len priestupok. Ale, pokiaľ ste dotyčného nenapadli, tak absentuje úmysel (aj pri trestnom čine aj pri priestupku). Ak máte svedka a náhodou by Vás niekto predvolal na políciu, tak odporúčam uviesť tak, ako to bolo, teda že ste ho nenapadli a že máte svedka. Vypočuli by aj jeho a pokiaľ by neboli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo priestupku, tak by ste neboli sankcionovaný.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý večer, jeden človek ma dnes napadol vraj som robil všetko preto, aby som ho nahneval viem, že už ma na krku viacero ublížení na zdraví myslím, že dokonca podmienku prekvapil ma v mojom aute kopal mi aj do auta poškodil spätne zrkadlo potom chcel ísť do môjho kufra pre kľúč od kolesa a chcel ho na mne použiť ako otvoril kufor ja som v strachu ušiel stihol mi ešte vziať jednu z dvoch korčulí mám zatiaľ iba rozbitú peru ale vyhrážal sa mi, že to ešte neskončilo prosím Vás ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň prajem,

uvedené konanie podľa môjho názoru naplňuje znaky nebezpečného vyhrážania, podľa § 360 Trestného zákona, v zmysle ktorého Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Pokiaľ Vám zároveň spôsobil škodu na majetku vo výške vyššej ako 266 eur, mohlo by sa jednať o trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona, podľa ktorého Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

V tomto prípade odporúčam podať písomne trestné oznámenie na okresnú prokuratúru. V prípade bezprostredného ohrozenia je potrebné privolať políciu.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, moja švagriná bola na návšteve v našom dome, s manželom mame problémy on často pije a hádame sa. Švagriná začala na mňa vykrikovať, a vraj mám vypadnúť z domu, pri čom sa ku mne s krikom približovala a zaháňala sa, bránila som sa, pri čom som jej rukou dala facku a pod okom ma malú modrinu. Odišla som spať k mame zo strachu z manžela aj švagriny boli podpití a hádaví. Švagriná to nahlási na políciu, čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.09.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ ste jej dali facku nechtiac, teda napr. v zápale obrany, kedy ste náhodne pohybovali rukami a pritom ste ju trafili tak je to rozdiel oproti tomu, ak ste jej dali facku úmyselne. 

Podľa § 156 Trestného zákona Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. Ak by sa preukázalo, že ste úmyselne dali dotyčnej facku, pričom objektívne bude doba liečenia 7 dní a viac, tak by sa mohlo jednať o trestný čin. Odporúčam sa však brániť a argumentovať tým, že ste sa len bránili a facku ste jej dať nechceli. Trestné sú len spoločenský najnebezpečnejšie konania. Za jednu facku by podľa môjho názoru nemalo byť vedené trestné stíhanie. Samozrejme záleží na okolnostiach. Uvedené konanie by malo byť podľa môjho názoru riešené maximálne v rovine priestupkového práva.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Aký je trest za napadnutie s dobou liečenia 4-5dni za napadnutie fackami pričom ma obvinila za útok päsťami za radu ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade záleží, ako to príslušné orgány posúdia. Podľa judikatúry je hranica, ktorá sa rešpektuje pri stanovovaní toho, či s jedná o trestný čin ublíženia na zdraví je 7 dní. Ak je doba liečenia kratšia, zvyčajne ide "len" o priestupok. Avšak mohlo by sa jednať aj o trestný čin výtržníctva, nakoľko podľa zákona ak sa niekto dopustí hrubej neslušnosti tým, že napadne iného na mieste verejne prístupnom mohol by sa dopustiť, trestného činu výtržníctva. Vždy je to na posúdení orgánom činným v trestnom konaní.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Sused aj s priateľkou nás sledujú, skôr ona nás. Kedy prídeme domov kedy odídeme a hovorí to svojmu priateľovi. Pokiaľ prídeme, tak čaká pred vchodom a žiada si peniaze, ktoré nie my jemu dlžíme ale on nám. Moja žena sa ho bojí, stále chodím po ňu do práce aj z práce, ma strach z neho. Včera ma napadol, aj ma chytil pod krk, čo videli viacerí svedkovia, čo sa deje a čo robí. Chcem sa opýtať, čo mame robiť ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 03.07.2019)

Dobrý deň,

ak ste po tomto incidente nezavolali políciu a tá nespísala o danej skutočnosti zápisnicu, môžete podať trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní, po podaní trestného oznámenia, môžu konať aj samostatne, ak skutočnosti uvedené v trestnom oznámení naznačujú, že bol spáchaný trestný čin. Najmä môžu predvolať svedkov k výsluchu. Trestné oznámenie môžete podať na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru alebo na príslušnej okresnej prokuratúre.Trestné oznámenie môžete podať písomne alebo ústne do zápisnice. 

Konanie danej osoby by mohlo v zmysle § 189 Trestného zákona napĺňať skutkovú podstatu trestného činu vydierania alebo v zmysle § 360a trestného činu nebezpečného prenasledovania. Avšak na presnú kvalifikáciu daného trestného činu by nám museli byť známe bližšie okolnosti vášho prípadu. Môže však ísť aj o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Pri písaní trestného oznámenia si dajte pozor, aby ste k svojím tvrdeniam pripojili aj nejaké vecné dôkazy, poprípade označili svedkov. V prípade ak máte v úmysle v trestnom oznámení určiť aj konkrétneho páchateľa daného trestného činu, musíte mať svoje tvrdenia niečim podložené. V opačnom prípade sa môžete sám vystaviť trestnému stíhaniu pre spáchanie trestného činu krivého obvinenia v zmysle ustanovenia § 345 Trestného zákona.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, dnes ma jeden chytil pod krk mám aj modrinu začal sa vyhrážať, že ak mu nedám peniaze pošle svojich kamarátov, že zabijú mňa a aj moju priateľku. Čo mám v tomto prípade robiť Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

konanie danej osoby by mohlo v zmysle § 189 Trestného zákona napĺňať skutkovú podstatu trestného činu vydierania alebo v zmysle § 360 trestného činu nebezpečného vyhrážania. Avšak na presnú kvalifikáciu daného trestného činu by nám museli byť známe bližšie okolnosti vášho prípadu.

Máte možnosť podať trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru alebo na príslušnej okresnej prokuratúre. Trestné oznámenie môžete podať písomne alebo ústne do zápisnice. 

Pri písaní trestného oznámenia si dajte pozor, aby ste k svojím tvrdeniam pripojili aj nejaké vecné dôkazy, poprípade označili svedkov. V prípade ak máte v úmysle v trestnom oznámení určiť aj konkrétneho páchateľa daného trestného činu, musíte mať svoje tvrdenia niečim podložené. V opačnom prípade sa môžete sám vystaviť trestnému stíhaniu pre spáchanie trestného činu krivého obvinenia v zmysle ustanovenia § 345 Trestného zákona.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať a môžeme vám pomôcť pri písaní predmetného trestného oznámenia. Trestný advokát vám vie poskytnúť kvalifikované rady podľa okolnosti vášho prípadu a vie určiť taktiež opodstatnenosť podania trestného oznámenia. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem, chcel by som sa opýtať ako môžem postupovať a čo môžem očakávať zo situácie, kedy som v sobotu na diskotéke bol napadnutý, a následne ošetrený na pohotovosti (mám 3 stehy nad okom). Môžem požadovať nejaké odškodné? Nad okom mi zostane určite jazva. Mám aj viac svedkov. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

Ak ste po incidente nezavolali políciu a tá nespísala o danej skutočnosti zápisnicu, môžete podať trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom po podaní trestného oznámenia môžu konať aj samostatne ak skutočnosti uvedené v trestnom oznámení naznačujú, že bol spáchaný trestný čin. Najmä môžu predvolať svedkov k výsluchu. Trestné oznámenie môžete podať na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru alebo na okresnej prokuratúre.

Vo vašom prípade by zmysle ustanovenia § 156 ods. 1 Trestného zákona mohlo ísť o spáchanie trestného činu ublíženia na zdraví. Podľa § 122 Trestného zákona však na to, aby konanie páchateľa mohlo byť kvalifikované podľa vyššie uvedeného ustanovenia musí dôjsť k poškodeniu zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. Z časového hľadiska treba dikciu zákona "ne iba na krátky čas" vykladať tak, že ide spravidla o 7 dní. V opačnom prípade by konanie danej osoby mohlo byť kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. 

Odškodné môžete žiadať. Výška sa sa určí na základe obodovania vytrpenej bolesti. Kontaktujte kvôli tomu svojho obvodného lekára. 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, môj známy bol s kamarátmi na zábave a tam sa zaplietli do bitky. Je obvinený z výtržníctva a je zaistený ešte nebol trestaný, čo ho čaká?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

ak orgány činné v trestnom konaní usúdia, že sa skutok stal, že je trestným činom a že ho mohla spáchať konkrétna osoba, vznesú jej obvinenie. Následne bude prebiehať výsluch obvineného, svedkov, vykonanie ďalších dôkazov, pričom ak výjde najavo, že je dôvod na to, aby bol dotyčný postavený pred súd, prokurátor podá obžalobu, o ktorej rozhodne súd. To je teoretický prierez, avšak vždy záleží na konkrétnych okolnostiach, ako sa vec vyvinie a ukončí. 

Pokiaľ ide o trestný čin výtržníctva, ten je upravený v § 364 Trestného zákona:

 

Výtržníctvo

(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že

a) napadne iného,

b) hanobí štátny symbol,

c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,

d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo

e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Odporúčam, aby si zvolil obhajcu.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať partner ma fyzicky viac krát napadol vždy som uviedla, že som spadla a pod. Ale teraz mám už druhý záznam od lekára z pohotovosti ale bojím sa podať trestne oznámenie, pretože neviem čo by bolo keby ho predvolali.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň,

chápem Vaše obavy, avšak zastávam názor, že takúto vážnu situáciu je potrebné riešiť. Odporúčam podať trestné oznámenie a predložiť lekárske správy. Vaše obavy môžete vyjadriť aj priamo príslušnému policajtovi, ktorý musí uviesť do záznamu. V prípade bezprostredného ohrozenia máte možnosť od polície požadovať, aby dotyčného vykázala z obydlia. Následne je potrebné podať návrh na neodkladné opatrenie, o ktorom súd musí rozhodnúť do 24 hodín. Týmto rozhodnutím, by bol dotyčnému zamedzený prístup do nehnuteľnosti. Ak by tento zákaz porušil, mohol by byť stíhaný za marenie výkonu úradného rozhodnutia. 

V prípade akéhokoľvek ohrozenia, neváhajte kontaktovať políciu.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, prípad sa stal asi pred 4 rokmi. Bol som bodnutý kuchynským nožom do ruky, ktorú som mal pri tele a od toho je cca 5 cm srdce. Dá sa to podať na súd, ako pokus o vraždu. Ruku aj zašívali, ale vtedy som uviedol, že som sa porezal na plechu. Prosím o radu.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ má ktokoľvek podozrenie, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, prípadne sa domnieva, že došlo k pokusu o spáchanie trestného činu, je na mieste, aby podal trestné oznámenie. Trestné oznámenie možno podať orgánom činným v trestnom konaní (t.j. na políciu alebo prokuratúru), prípadne oznámenie spísať na súde, ktorý následne vec postúpi prokuratúre.

Vami opísaná situácia sa odohrala pred 4 rokmi, pričom ako uvádzate, vtedy ste povedali, že išlo o porezanie sa na plechu, nie o bodnutie nožnom. Ak teraz s pomerne výrazným časovým odstupom zmeníte svoje tvrdenie o pôvode rany, môže to vyvolať pochybnosť o pravdivosti Vašich tvrdení. Pritom ak by sme mali uvažovať o trestnom čine vraždy, treba uviesť, že ide o úmyselný trestný čin, čiže by muselo byť preukázané to, že úmyslom osoby, ktorá Vás bodla, bolo to, aby Vás usmrtila.

Záverom si Vás dovoľujem upozorniť, že pokiaľ by ste podali nedôvodné trestné oznámenie s úmyslom privodiť trestné stíhanie inej osobe, mohli by ste sa dopustiť trestného činu krivého obvinenia.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či ma má právo zamestnávateľ vyhodiť z práce za údajne vyhrážanie sa nadriadenému, keďže nemá na to svedkov a len mi oznámili, že končím, a že už nemám chodiť ja som im to nepodpísal teda, akože hrubé porušenie disciplíny a doteraz mi nič nebolo doručené a momentálne som PN stalo sa to minulý štvrtok. ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

Dobrý deň, pokiaľ by vám zamestnávateľ dal výpoveď z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny. A Vy by ste to napadli na súde, zamestnávateľ by musel preukázať, že tento dôvod výpovede je daný. Inak by na súde prehral.

Toto neplatí, ak ide o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, včera ma sused napadol na mojom pozemku, ja som sa iba bránil a on šiel na pohotovosť. Budem mať niečo z toho? Svedkovia sú, že on začal prvý, ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, ak ste mali tiež ublíženie na zdraví, tak choďte k lekárovi.

Samotné napadnutie a ublíženie na zdraví ešte neznamená, že bude vedené trestné konanie. Ak Vám budú volať policajti, že máte prísť na výsluch, tak pred tým ako tam pôjdete zájdite za advokátom, ktorému dôverujete a poraďte sa s ním, čo a ako máte vypovedať. 

Lepšie je poradiť sa vopred ako potom meniť výpoveď, to Vám už nikto neuverí.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na situáciu, keď ma napadol kamarát pred domom. Avšak bolo to o 19:30 a bola už tma bývam v lokalite rodinných domov a svedkovia nie sú. Mám lekársku správu kde stojí, že mám poškodený ušný nerv a doba rehabilitácie prekračuje 30 dni a taktiež modriny spôsobené kopaním. Aký trest môže dostať páchateľ tohto skutku.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 06.09.2017)

Dobrý deň, vo Vašom prípade bude v prvom rade potrebné posúdiť to, či disponujete dostatočnými dôkazmi o tom, kto mohol spáchať tento skutok. Ak totiž podáte trestné oznámenie orgány činné v trestnom konaní v lehote 30 dní vykonajú potrebné úkony, aby zistili, či sú naplnené podmienky začatia trestného stíhania. V prípade, že nebudú dostatočné dôkazy svedčiace o tom, že kto spáchal predmetný skutok, prípadne či došlo k spáchaniu trestného činu orgány činné v trestnom konaní nezačnú trestné stíhanie a veci bude rozhodnutá inak. Z toho dôvodu je veľmi predčasné hovoriť o tom, aký trest môže hroziť páchateľovi tohto skutku.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, rad bi som sa spýtal pred dvoma dňami bol napadnutý môj syn má 15 r. Pri hre na školskom dvore, kde bol aj s kamarátmi. Nadaváli im tam asi 6 r. deti citujem, choďte do pi... vy kur..., keď im syn povedal, aby už nenadávali, deti utiekli domov a o chvíľu pribehol ich 38 r. otec a bez nejakého vysvetlenia môjho 15 r. syna začal biť dosť veľkým kovovým zámkom na bicykel so slovami zabijem ťa. Keby sa synovi nepodarilo utiecť neviem ako by to dopadlo, a vyhrážal sa aj jeho kamarátom, že keď mu nepovedia kde býva, aby mu mohol podpáliť dom dobije aj ich. Spôsobil mu tržnú ranu na chrbáte doba liečenia 0 -dní syna napadol ešte aj na polícii, kde mu v tom policajt zabránil. Páchateľ mal aj vypité niečo málo, ale mal. Rád by som vedel aký, či vôbec nejaký trest mu hrozí. Útočník je miestny grázel, či má už záznam to netuším. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 12.08.2017)

Dobrý deň, na zodpovedanie otázky, čo hrozí útočníkovi je ešte veľmi skoro. V prvom rade (ak ste podali trestné oznámenie) bude poverený príslušník polície preverovať, ako došlo k útoku, vypočuje svedkov, oboznámi sa s lekárskou správou (ak ju máte predložte ju policajtovi)... Následne policajt (podľa zákona v lehote 30 dní od podania oznámenia) rozhodne, či útočníkovi vznesie obvinenie alebo bude postupovať iným spôsobom podľa v súlade s ustanovením § 197 Trestného poriadku (napríklad postúpi vec na prejednanie priestupku). Až následne, ak rozhodne policajt vzniesť obvinenie útočníkovi bude zrejmé za aký trestný čin bude trestne stíhanie (právna kvalifikácia skutku). Vtedy bude možné povedať, s prihliadnutím na trestnú sadzbu v Trestnom zákone, aký trest hrozí útočníkovi. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, dostal som sa do ošemetnej situácie. Pri jednej slovnej potýčke pred barom som nechtiac jednému chalanovi zabuchnutím dverí od auta zranil koleno. Bol som sa mu osobne s mojimi rodičmi ospravedlniť u neho doma, všetko bolo v poriadku, až na druhý deň na mňa podal trestne oznámenie, že som mu zlomil koleno, vybil zuby. (pritom sa nič takého nestalo, mám na to svedkov). Avšak, keďže je to sociálne slabá rodina, samé exekúcie, ktorá sa chce na mne priživiť vymáhaním odškodného a na radu ich známeho policajta, si pozháňali svedkov, aby im krivo svedčili. Prosím Vás o radu ako a čím sa mám brániť, či môžem žiadať od neho lekárske správy zo dňa incidentu, alebo niečo. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 30.07.2017)

Dobrý deň, v prvom rade musíte počítať s tým, že pravdepodobne budete predvolaný vypovedať ako osoba, ktorá sa mala dopustiť spáchania trestného činu. Rovnako budú vypovedať všetci označení svedkovia. Tzn. že ak viete o svedkoch, ktorí boli prítomní pri incidente označte ich menom, priezviskom a adresou pobytu, aby mohli byť povereným príslušníkom PZ SR predvolaní. Po zistení všetkých relevantných informácií, vrátane lekárskych správ poškodeného bude poverený príslušník PZ SR rozhodovať o tom, či začne voči Vám trestné stíhanie alebo bude inak postupovať. Pri takýchto trestných činoch je základným dôkazom lekárska správa o poškodení zdravia napadnutej osoby. Bez takejto lekárskej správy si neviem predstaviť, že niekto začal voči Vám trestné stíhanie. Tzn. že túto lekársku správu budete mať k dispozícii v trestnom spise, ak by voči Vám začali trestné stíhanie.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať aký by bol trest za pokus o vraždu, keď ešte nebol trestaný a trestný register ma čistý.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 27.07.2017)

Podľa § 14 ods. 1 a 2 Trestného zákona 

Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu. Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.

Trestný čin vraždy upravuje § 145 Trestného zákona, podľa ktorého Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

Ak by sa preukázalo, že skutok mal znaky trestného činu vraždy a spáchal ho dotyčný páchateľ, súd by mu mohol uložiť trest odňatia slobody v rozmedzí 15 až 20 rokov. Pred tým však musia orgány činné v trestnom konaní preskúmať, všetky okolnosti a až súd rozhodne, či bol spáchaný trestný čin a prípadne aký trest za jeho spáchanie uloží.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, koľko rokov basy dostane môj manžel, keď napadol môjho otca pod vplyvom alkoholu.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 27.07.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku nie je možné momentálne jednoznačne odpovedať. Dôvodom je, že orgány činné v trestnom konaním musia v prvom rade objasniť, či bol popisovaným skutkom spáchaný trestný čin a kto ho spáchal. Následne je možné rozhodnúť, či spoločenská nebezpečnosť skutku bola taká závažná, že boli naplnené znaky trestného činu alebo, že či sa jedná len o priestupok. 

Podľa znenia Vašej otázky v podstate do úvahy prichádzajú napr. trestný čin ublíženia na zdraví. Ak sa však preukáže, že manžel konal pod vplyvom alkoholu, mohlo by sa jednať nie o trestný čin ublíženia na zdraví, ale o trestný čin opilstva. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa jedna o trestný čin ak ja (poškodený) som bol bez príčiny napadnutý na verejnom mieste (na zastávke) a následne som bol hospitalizovaný v nemocnici na pozorovaní (24h) z otrasu mozgu a aké následky môže mať útočník, ktorého identitu poznám. Mimo to som mal aj zlomenú prsta, ktorej liečebná doba trvala 3 týždne.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade by sa mohlo jednať o spáchanie trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 156 TZ. V prípade preukázania viny páchateľovi mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až dva roky. Odporúčal by som Vám podať trestné oznámenie a doložiť všetky lekárske správy. Ak Vám vznikla škoda (napríklad náklady na hospitalizáciu, lieky a podobne) môžete si ju u páchateľa uplatniť. To, či bude tento skutok posudzovaný ako trestný čin, však záleží na orgánoch činných v trestnom konaní.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, priateľ chcel vyhodiť svoju sestru z jeho domu potom čo na mňa a nášho syna nadávala tým, že ju chytil za bundu, ale ona si vymyslela, že jej dal päsťou do tváre. Svedkom jej ich matka, ktorá je po mozgovej (nevie toho veľa povedať, nevie písať ani citát). Bol už aj predvolaný na polícii kde vypovedal ako to naozaj bolo, len on nemá žiadneho svedka, aby mu to dosvedčil. Jeho sestra už je kvôli tomu na PNke 2 týždne. Prosím o radu, pretože to je krivé obvinenie, ale nemá to ako dokázať. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 29.04.2017)

Dobrý deň, orgány činné v trestnom konaní vykonajú všetky potrebné úkony na zistenie skutkového stavu veci, aby vedeli, či začať trestné stíhanie alebo to ukončia iným spôsobom (odovzdajú na prejednanie priestupku alebo odmietnu). V prípade, že by oznámenie jeho sestry odmietli bolo by možné uvažovať o tom, či z jej strany nešlo o krivé obvinenie (závisí aj na tom akým spôsobom a ako formulovala trestné oznámenie). Kým však nie je trestná vec Vášho priateľa ukončená nie je možné hovoriť o krivom obvinení.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Prosim vas o radu, ide o rodinneho prislušnila. Žije so svojou partnerkou, ktora už bola 6 krat na protiakoholickom, aj z prace ju vyhodili kvoli akoholu. Jedneho dna sa opili a on pod natlakom okolnosti urobil hlupost a napadol ju. Partnerka nešla hned vyhladat lekarsku pomoc, až o dva tyždne. Tam jej povedali, že ma na mozgu hematom a krvacanie. Jeden tyžden bola v nemocnici ale problem nastal, ked ho začala vydierat a žiada od neho finančne prostriedky, čiže ho vydiera. Vzhladom na to, že už nevladze, tak by som chcela vediet, keby išiel na policiu nahlasit, čo sa stalo, aky trest môže dostat? Dakujem za pomoc.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, konanie, ktorého sa Váš priateľ dopustil naplňa znaky trestného činu Ubliženia na zdraví podľa § 157 Trestného zákona. Tohto prečinu sa dopustí ten, kto inému úmyselne ublíži na zdraví, za čo sa môže potrestať odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. V prípade spôsobenej závažnejšej škody na zdraví, ktorá sa posudzuje podľa charakteru zranení, doby liečenia a napríklad aj s ohľadom na sťaženie obvyklého spôsobu života a trvalých následkov, môže byť páchateľovi uložený trest aj vo vyššej trestnej sadzbe. Nie je vylúčený aj trestnoprávny postih partnerky Vášho priateľa za trestný čin Vydierania. Podľa § 189 Trestného zákona, kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý, bol som napadnutý, dostal som jednu päsťou do tvare a následne mi pachatel polámal horné zuby a jeden spodný vybil. Pery mám opuchnuté a z vnútra to mám celé rozbité. Aké následky hrozia pachatelovi, ktorého poznám a čo si môžem žiadať? Dakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň, páchateľ sa vo Vašom prípade pravdepodobne dopustil trestného činu Ublíženia na zdraví podľa § 156 Trestného zákona (TZ), za čo sa môže potrestať odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. Nie je vylúčený ani súbeh s iným trestným činom, a to Výtržníctva podľa § 364 TZ, za čo môže byť potrestaný odňatím slobody až na tri roky. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. V závislosti od konkrétnych skutkových okolností a osobných pomerov páchateľa, preto do úvahy pripadá aj uloženie alternatívnych trestov k trestu odňatia slobody, napr. peňažný trest. V trestom konaní ako poškodený môžete navrhovať, aby Vám bola zo strany páchateľa nahradená spôsobená škoda na zdraví, napr. bolestné a náhrada sťaženia spoločenského uplatnenia, náhrada liečebných nákladov, ušlej mzdy, prípadne aj škoda na veciach, napr. oblečení.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať čo môžem očakávať pri obvinený z trestného činu ťažkého ublíženia na zdravý. Pracoval som ako biletár a dostal som sa do konfliktu zo zákazníkom podniku, ktorý bol značne podgurážený a nechcel zaplatiť vstupné ani po opakujúcich výzvach preukázať zaplatený vstup reflexnou páskou na ruke pričom ma verbálne urážal správal sa agresívne a podnikol voči mne výpad hlavou, ktorý som vyhodnotil ako útok na moju osobu a na základe môjho uváženia, že išlo o nutnú obranu odvrátil tým, že som ho odstrčil uchopil za oblečenie zvalil na zem pričom som päsťou zaútočil na jeho tvar čím som mu spôsobil zlomeninu nosu a pri páde si poškodený zlomil nešťastne členok aj predkolenie čo som sa ale dozvedel až, keď sa poškodeného jeho známy po niekoľkých minútach pokúsili vyniesť von z podniku pričom im spadol pri dverách. Po príchode polície som bol vypočutý a podal stručné vysvetlenie pričom som bol podrobený dychovej skúške, ktorá bola negatívna s tým, že budem predvolený na obvodné oddelenie ak prekročí doba liečenia viac ako 7 dni a obvinený z trestného činu ublíženia na zdravý kde je viac menej jasné, že doba liečenia bude omnoho vyššia. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, 

v prípade, ak Váš skutok bude kvalifikovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví, ktorého ste sa mali dopustiť tým, že ste poškodenému úmyselne spôsobili ťažké ublíženie na zdraví, môže Vám byť zaň uložený trest odňatia slobody v rozmedzí 4 až 10 rokov (v základnej skutkovej podstate tohto trestného činu).

Prvé štádium trestného konania je tzv. prípravné konanie, v ktorom orgán činný v trestnom konaní (prokurátor alebo vyšetrovateľ) vyšetruje daný skutok. Následne, ak bude mať za to, že je na základe vykonaného vyšetrovania opodstatnené podanie obžaloby, podá na súd obžalobu. Potom nasleduje súdne konanie, v ktorom súd bude vykonávať dokazovanie a rozhodovať o vašej vine či nevine a v prípade viny aj o treste.

Existuje však aj inštitút poľahčujúcich či priťažujúcich okolností, rovnako budú rozhodujúce okolnosti, za ktorých ste skutok spáchali a pod. Tieto skutočnosti môžu taktiež ovplyvniť výšku uloženého trestu - ktorý by mohol byť na základe toho aj nižší ako je hore uvedené. Rovnako za zákonom stanovených podmienok môže byť výkon uloženého trestu podmienečne odložený a pod.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa oplatí súdiť, ak sme mali doma návštevu večer, vypili sme si a tá návšteva na mňa zaútočila a teraz mám zdrav, komplikácie, operácie a pod..

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň,

rozhodnutie, či podáte na útočníka žalobu o náhradu škody na zdraví, prípadne trestné oznámenie záleží len na Vás. Ak máte zdravotné komplikácie a išlo o vážny útok, bolo by vhodné zvážiť podanie trestného oznámenia, kde si môžete uplatniť náhradu škody (výdavky na liečenie, prípadne škodu na majetku, ktorú Vám dotyčný spôsobil).


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Mám pocit, že polícia a celá prokuratúra je korupčná! Štvrtok večer išiel som do obchodu, a stetol som na ulici jedného muža, ktorý mal už vypité alkohol. Toho muža poznám dobre, napriek tomu začal ma provokovať a keby som nechal tak by ma aj udrel! Ja som na to nereagoval odišiel som z miesta. Keď som uz bol doma myslel som, že to sa stane nebudeme sa hnevať. S mojou rodinkou sme išli navštíviť brata s autom bolo dobre pokecali sme si. Okolo 9 hod. Večer sme odchádzali od môjho brata. Sadli sme do auta s deťmi ( 3 dcérky najväčšia má 7 rokov ) a s manželkou. Cestou domov nás čakal na ceste syn a vnuk tohto pána, ktorým som mal konflikt. Zastavil som, okno som ťahal dole a nečakane dostal som do tváre s baseballkou začalo mi krvácať nos, deti revali, báli sa a spanikárili. Prišli ešte viacerí udreli aj manželku, ktorá je tehotná. Odchádzal som z miesta išli sme na políciu, ktorí nám neverili pričom situaci bola dosť vážna. Deti v aute, manželka tehotná. Tak som dozvedel, že oni majú kamarátov policajtov! Neviem čo mám robiť a, ako sa brániť, keď polícia nechráni správnych ľudí. Prosím vás pomôžte nám!

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, na polícii bolo potrebné podať trestné oznámenie a aj keď vám neverili bolo potrebné spísať. Ak ste to doteraz neoznámenie nespísali, urobte tak a pošlite to na prokuratúru.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o radu. Včera cca o 3 ráno sa pochytili moji kamaráti v bare na námestí. Všetko prebiehalo v poriadku až dokým neprišiel jeden chlap a začal do nich vyskakovať a jedného z kamarátov hodil ho cez stôl a padol na, zem. Druhý kamarát pristúpil a trafil ho päsťou do tvare a cca za 5min prišli policajti. Tým to celé skončilo. Už sme sa len dozvedeli, že dáva tresné oznámenie + bol v nemocnici, že ma monokel a krvácanie z oka (z úderu). Chcel by som sa opýtať čo z toho môže mať ( má len 17rokov a nikdy nebol tresné stíhaný. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, samotný monokel neznamená, že spáchal trestný čin. Môže to byť len priestupok. Dôležite je aké následky mal poškodený. Ak to nebolo nič vážne, tak to dopadne dobre. určite nech neberie na seba vinu.

Mohla to byť aj nutná obrana. Ak Vás tam bolo viac, je potrebné nahlásiť všetkých ako svedkov. 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Zdravím, potreboval by som sa s vami poradiť. Jedná sa o to, že mam priatela, ktorý není ešte vyoutovany (priznany) k tomu, že je homosexual pred rodinou, ale rád by sa priznal, pretože nás to dosť obmedzuje. Není ale ešte plnoletý a raz ako im chcel povedať, že je homosexual tak otec mu sposobil monokel na oku. Požiadal ma o pomoc a preto sa chcem spýtať, ak by došlo k použitiu násilia kde by došlo k výraznemu zraneniu (že by bolo potrebné ošetrenie v nemocnici), tak by sa dalo podať trestné oznámenie aj napriek tomu, že sú to jeho rodičia? Vopred dakujem za zodpovedanu otázku

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 31.12.2016)

Dobrý deň, raz im to musí povedať a čím neskoršie to bude, tým to bude pre neho ťažšie. Mal by si uvedomiť, že každý strach, ak sa mu človek nepostaví stále rastie a preto je lepšie to urobiť ešte vtedy keď ten strach neprerástol do obrovských rozmerov. 

Pokiaľ ide o Vašu otázku, trestné oznámenie je možné podať aj keď sú to jeho rodičia. Neskôr môže zobrať svoj súhlas a trestným stíhaním späť a trestné stíhanie by bolo zastavené.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Nedavno som mal autonehodu, pri ktorej som dostal micro spanok a jednej pasazierke sa nic nestalo, a ani mne kedze sme boli priputani. Ale jeden kamarat nebol priputany a teraz je v nemocnici. Bude tam dokopy 5 dni (zajtra ho pustia) a chcem zistit, ze kolko dni moze byt PN na to, aby som nedostal "ublizenie na zdravi?" Dakujem za pomoc

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 20.12.2016)

Dobrý deň, pojem ublíženie na zdraví je definovaný v ustanovení § 123 ods. 2 Trestného zákona nasledovne:

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

Podľa tohto je možné určiť dva pojmové znaky ublíženia na zdraví. 1/ objektívne vyžiadané lekárske vyšetrenie, ošetrenie a liečenie. 2/ počas týchto musí byť nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života. Zákon nešpecifikuje aký dlhý čas je nie iba krátky. Musela sa s tým vyrovnať až súdna prax, podľa ktorej by to malo byť najmenej 7 dní. Pri posudzovaní následkov Vášho konania sa však okrem dĺžky PN zohľadňuje aj ich intenzita. Napr. o sťaženie obvyklého spôsobu života nepôjde ak je sťaženie len nepatrného charakteru. Zdravotný stav poškodeného musí zasahovať do jeho obvyklého spôsobu života.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den prajem, v juli som sposobil dopr. nehodu, kde som sa celne zrazil s inym autom. V tiahlej zakrute som dostal smyk a posadka znacne skorodovanej felicie mala zranenia driekovych stavcov s dobou liecenia, ktora presahovala 42 dni. Bol som obv. za nedbanlivostny tr. cin. Problem ale je, ze sudny znalec urcil, ze sa da zakrutou prejst rychlostou 61km/h. bez smyku a moja rychlost bola cca 45 km. V danom useku je 50-ka. Protiduce auto malo ale rychlost 75km/h. Nasledne mi odobrali vodicak! Ten ale potrebujem denne na vykon povolania. Alkohol nebol u nikoho zisteny! Pisomne som sa ospravedlnil. Prokuratorka mi navrhla tres odnatia slobody 8 mes. s 18 mes. skusobnou dobou a trest zakazu cinnosti viest motorove vozidla 14 mesiacov. Prosim Vas, poradte mi, co mam robit? Trest sa mi zda neprimerany. Dakujem

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.11.2016)

Dobrý deň, obhajoba v trestnom konaní je zložitý komplex úkonov, návrhov a opatrení, ktoré nie je možné stanoviť na základe jednej odpovede a bez oboznámenia sa s celým spisovým materiálom Vášho prípadu. Pri obhajobe v trestnom konaní, v ktorom obžalovaný odmieta vinu za skutok uvedený v obžalobe, je spravidla potrebné sústrediť sa na tie okolnosti prípadu, ktoré svedčia o nevine obžalovaného alebo jeho vinu zmierňujú, napr. mimoriadne zlé poveternostné podmienky pri vedení vozidla. Taktiež je účelne upozorniť na skutočnosti, ktoré prispeli k vzniku následku a za ktoré obžalovaný nezodpovedá, napr. vyššia rýchlosť vozidla poškodeného, jeho zlý technický stav, príp. ignorovanie bezpečnostných pásov a podobne. Rovnako môžete namietať výšku trestu prípadne požadovať, aby Vám bol uložený iný druh trestu, ktorý nebude neprimerane postihovať prípadne ohrozovať zabezpečovanie životných potrieb pre Vás a Vašu rodinu. Významnou poľahčujúcou okolnosťou je aj nahradenie vzniknutej škody.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý den chcela by som vediet či moj pribuzny moze dostat väzenie pre pokus o ublíženie na zdraví pritom sa bránil. poškodeny ho napadol pred ubytovnou, rozbil mu okno na BMW moj pribuzny vytiahol plynovu pistol a vystřelil asi 2 krat, no bránil sa poškodeny bol na pn 10 dni sám si ukončil pn sám nemá ziadne následky, no obvineny je už 4 mesiace vo vazbe a prokurátor ho chce dostat do vezenia dakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň,

v trestnom práve existuje inštitút nutnej obrany, ktorá je definovaná nasledovne: § 28 Trestného zákona

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 

Neudávate, ako na neho poškodený zaútočil. Obrana musí byť primeraná. Rovnako neprichádza do úvahy, aby niekto fyzicky zaútočil na iného kvôli poškodeniu majetku. Život a zdravie osoby je dôležitejšie, ako majetok.

Bude záležať na tom, ako orgány činné v trestnom konaní posúdia tento skutok a či mu dokážu preukázať, že skutok spáchal. Štát je povinný preukázať, že sa skutok stal a že ho spáchala konkrétna osoba.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý den, moj priatel je vo vazbe už 4 mesiace, pretoze jeden chlapík ho napadol pred ubytovnou, rozbil okno na jeho aute a moj priatel vytiahol plynovu pistol a bránil sa. Asi 2 krat vystrelil. Poškodeny bol 10 dni na pn, no nemá ziadne následky. Prokurátor ho chce dostat do vazenia pre pokus o ublížení na zdraví. Moze sa to stát? Dakujem

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň, nakoľko mi nie sú známe všetky okolnosti skutku, pre ktorý je Váš priateľ trestne stíhaní, nedokážem sa vyjadriť, či je trestné stíhanie dôvodné resp. či mu reálne hrozí uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody. Z vášho príspevku vyplýva, že Váš priateľ mohol konať v nutnej obrane pred útokom osoby, ktorej v konečnom dôsledku bola spôsobená ujma na zdraví. V takom prípade by Váš priateľ nekonal protiprávne. Na strane druhej existuje dôvodné podozrenie, že nesie trestnú zodpovednosť za skutok, z ktorého je obvinený, nakoľko bolo proti nemu vznesené obvinenie a je stíhaný väzobne. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Zijem v spokocnej domácnosti v Nemevku s priateľom. V poslednú dobu mal psychické problémy. Zbil ma Musela som ist do nemocnice. Na druhý den spísali trestne oznámenie, no ked som sa za pár dni dostala z tej traumy nechcem aby ho to išlo na sud. Je mozne stiahnuť žalobu?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň,

nakoľko mi nie sú známe nemecké právne predpisy, odporúčam Vám obrátiť sa na právnika priamo v Nemecku, ktorý Vám na Vašu otázku odpovie. Ďakujem.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako by som mal postupovať, počas pracovného stretnutia po vzájomnej slovnej potýčke kolega z práce použil fyzickú silu na to, aby ma vyhodil z miestnosti a pri tom mi rozopol košeľu do pol pása. Prítomný bol jeden svedok. Vopred ďakujem za radu. S pozdravom Jozef.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, toto konanie môže byť trestným činom obmedzovania osobnej slobody alebo priestupkom.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, napadla ma známa osoba vo dvore mejej svokry ale je to zároveň aj jej dvor respektíve jej manžela. Moja svokra a manžel, ženy čo ma napadla sú súrodenci takže je to rodičovský dom. PN som bola 21 dní ľahké ublíženie na zdraví. Policajt, ktorý to má, nás vypočul najprv to nepoprela potom zas zmenila všetko čo povedala a svedkovia sú svokra a švagriná. Nakoľko v ten čas aj susedia potvrdili, že z dvora išiel krik ale nevideli bohužiaľ napadnitie. Policajt povedal, že to pôjde pravdepodobne na súd, chcem vedieť, aký trest alebo pokutu môže dostať a či vlastne to bude riešené ako tresny čin.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, ano, bude to riešené ako trestný čin, ak sa už raz priznala, potom to nezmení len tak ďalšou výpoveďou. Aký trest dostane závisí od toho či to bol úmyselné alebo nedbanlivostne konanie. Na súd budete predvolaná aj Vy.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, neviem na koho sa už obrátiť s radou o pomoc. Môj syn vysokoškolák sa ešte v zime zaplietol vonku do situácie, kde došlo k ublíženiu na zdraví. Bol v nesprávny čas na nesprávnom mieste, a to domov chodí raz za dva mesiace a nie je žiadny bitkár ani výtržník a nikdy sa do niečoho takého nezaplietol. Došlo tam k roztržke medzi mladými ľuďmi, kedy nejaký chlapec udrel akési dievča a vraj môj syn ju išiel brániť a pri tom použil neprimeranú obranu. On však tvrdí, že to neurobil a ani toho chlapca neudrel ani nekopol, on to dievča ani toho chlapca nepozná, bolo to v noci vonku a bolo tam viac ľudí, ale nikto nič nevie. Poškodený chlapec mal otras mozgu, polámanú podobločnicovú kosť s dobou liečenia do 42 dní a v nemocnici bol vraj cca 3-4 dní. Súdny znalec to vyhodnotil, že k takému zraneniu mohlo dôjsť úderom päste alebo kopom nohy, v žiadnom prípade iba pádom na, zem. Polícii trvalo tri mesiace dokedy mu doručili obvinenie, dovtedy ani nevedel, že sa niečo také vyšetruje, pretože si svojej viny nebol vedomý. Polícia, na základe svedectva jedného očitého, vraj najvieryhodnejšieho svedka, ktorý určil za vinníka môjho syna, aj keď je tam viac svedkov, ktorí tvrdia, že to nevideli, a že to syn neurobil, dokonca aj to dievča, kvôli ktorej sa to stalo, nič nevidela vraj, ako je to možné, že niekto kvôli komu sa to stalo nič nevidel, syna obvinila. Vo výpovediach je viac rozporov, ale polícia to vyhodnotila ako trestný čin výtržníctva a ublíženia na zdraví a myslím, že sa ani nesnažili nájsť pravdu, našli vinníka, ktorý sa nevie inak brániť a na právnika nemáme. Posunuli to k prokurátorovi a prokurátor na súd. Prosím vás, poraďte nám, ako sa môže syn brániť, ako dokázať, že to neurobil, ako sa da tento problém vyriešiť. Dokonca to dievča bolo ošetrené vraj na pohotovosti lebo ju ten chlapec kopol do nohy a noha ju bolela tri týždne ale ona trestné oznámenie nepodala. Poškodený si vyčíslil bolestné vo výške viac ako 1 300 e, spolu aj s psychickou traumou a nevie ani kto ho udrel. Ktokoľvek by ho udrel, či môj syn alebo niekto iný, teraz to vyzerá, že ho niekto napadol bezdôvodne a on je v tom nevinne. Je mi ľúto, že mal poškodené zdravie ale je mi ľúto aj môjho syna, pretože v takom prípade, ak sa nedokáže jeho nevina, bude mať celoživotný zápis v trestnom registri a o finančnej náhrade ani nehovorím, a to je študentom VŠ a nemá žiadne finančné prostriedky, kvôli niekomu koho ani nepozná. Priznať sa k niečomu čo neurobil, ani nevedieť to dokázať je veľmi ťažké. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, určite nech sa nebráni sám na súde, pretože potrebuje advokáta. Advokát musí naštudovať Spiš a využiť všetko čo sa bude dať. Niekedy sú v spise také skutočnosti, ktoré pomôžu k zbaveniu viny.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň. Stalo sa to, že sme šli domov zo školy smerom k obchodu. Môj spolužiak ma sotil (drgol do mňa) v ruke som držal vodu, tak som ho oblial vodou. Po pár sekundách si spolužiak dal dole okuliare a ruksak a začal do mňa strkať a vykrikoval "no poď sa biť keď si frajer". Ja mu hovorím, že nie byť sa nebudem. No on ma chytil pod krk a začal ma silno škrtiť. Keď ma škrtil, tak mi dal päsťou do brucha a povedal "nadával do rodiny". Už som to nevydržal a tak som mu dal otvorenou dlaňou po nose, aby ma pustil. On tak aj urobil a pustil ma. Následne si čupol a tak ostal. Týmto sa to skončilo. Bolo tam päť alebo šesť mojich spolužiakov, ktorí to videli čo sa stalo. No na druhý deň prišla jeho mama do školy začala po nás vykrikovať a oznámila, že podáva trestné oznámenie. "ublíženie na zdraví". Pritom som mu nič neurobil. Len som sa bránil a obranu som prispôsobil jeho útoku. Chcem sa vás opýtať či on bude mať nejaké následky alebo ako to bude ďalej prebiehať. Ďakujem za rýchlu odpoveď !

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebnú uviesť, že trestne zodpovedný nie je ten, kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku (§ 22 ods. 1 Trestného zákona). Za daných okolností tiež môže prichádzať do úvahy aj použitie niektorej z okolností vylučujúcich protiprávnosť činu (§ 24 a nasl. TZ), napr. nutnej obrany alebo krajnej núdze. Pokiaľ by aj neboli naplnené podmienky na uplatnenie týchto inštitútov, môže ísť o exces, ktorý by mohol byť odôvodniť použitie poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. i) TZ. Ako však bude celá vec ďalej prebiehať nemožno s určitosťou predpokladať.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu. Pred dvoma týždňami sme boli v jednej českej reštauráci, zabávali sme sa a prišlo ku konfliktu z obsluhou ktorá nám z našej tasky pod stolom vzala náš alkohol bez toho aby nás upozornila že si nepraje aby sme tam alkohol konzumovali. Fľašu vzala z tašky a odniesla. Na koľko v ťažké bola aj peňaženka, tak sme si dávali pozor na veci, a samozrejme sme videli obsluhu ju vziať. Tak sme ju požiadali aby nám ju vrátila, že nemala právo nám ju dá sa povedať ukradnúť, ona tvrdila, že ju nevzala a klamala nám do očí, čo sa nám značne nepáčilo a udrela som ju. Samozrejme to popierala ďalej a zavolá políciu, že bola napadnutá zákazníkom, polícia vypočula ju a nás zatiaľ nie. v taške bola peňaženka ktorú pravdepodobne musela vzat s tým alkoholom ale tvrdila že ona nič nevzala, a po jej výpovedi polícia nám alkohol vrátila ale peňaženka, že tam nebola. Obsluha sa dala ošetriť a na PN, zatvorili reštauráciu z útoku na obsluhu a to trvá už tretí týždeň. Poraďte mi ako sa brániť, keď o krádeži obsluha nevypovedala ale len o rane päsťou do ľavého spánku podľa jej svedkov. Keby bola to čo vzala vrátila a upozornila nás že si nepraje, aby sme to tam konzumovali, všetko by bolo v poriadku boli by sme si toho vedomí a namiesto toho klamala, že nič nevzala. Ďakujem za pomoc

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobry den, ak sa to stalo v cechach, bude sa to riesit tam a podla ich predpisov. Ak nedoslo k PN dlhsej ako 7 dni, potom nepojde o trestny cin. Odporucan Vam najst si advokata, ktory Vam poradi, co presne mate hovorit. Vas bolo viac a preto ak budet vypovedat zhodne, nic zle sa nestane. Na vypoved sa vsak musite pripravit.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, v piatok t.j. 15. 4. 2016 došlo k situácii na oslave známeho k takejto situácii. Dvaja chalani začali rozbíjať všetko čo im došlo podruku (boli pod vlyvom marihuany), hneď som ich upozornil i pod zvýšením hlasu. Keď nereagovali chcel som jednému zobrať predmet resp. stoličku, ktorú chcel rozbiť a zrazu ma jeden z nich chytil pod krk a druhý ma tak silno podkopol, že som sa nemohol ani postaviť. Nešiel som doktorovi ani hneď po tom incidente ani nasledujúci deň. Až v nedeľu po pretrvávajúcej bolesti som zašiel k doktorovi, kde mi oznzmila, že mám pretrhnuté väzy v kolene, čo mi následne potvrdilo aj to, že som mal krv v kolene, ktorú mi musel ošetrujúci lekár zobrať. Čo mám v takomto prípade robiť? Je tu možnosť podať trestné oznámenie za napadnutie resp. Ublíženie na zdraví? Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 01.05.2016)

Dobrý deň, áno, podajte trestné oznámenie, pretože ak je to tak vážne ako píšete, potom došlo k trestnému činu. 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, v lete minulého roka sa mi stalo, že som sa pobil s jedným chlapcom. Na kamere je možne vidieť ako mu trafím rukou do tváre, nič iné tam už nie je vidno. Po bitke sa vrátim naspäť, tak isto aj poškodený. On s nami ďalej sedí približne pol hodinu alebo hodinu, objedná nám alkohol, vypijeme to a uzavrieme to tam. Na nasledujúci deň ráno prišiel na policajnú stanicu a podal na mňa trestné oznámenie za ublíženie na zdravi, za zlomeninu sánky. Lenže vtedy, keď sa vrátil naspať po bitke, mu nič nebolo a mám dojem, že sa mu to mohlo stať po ceste domov alebo mohol niekde spadnúť, kedže na ošetrenie šiel až ráno na druhý deň. Na Pn-ke bol viac ako 42 dní. Chcel by som sa opýtať, čo môžem za to očakávať, respektíve ako sa mám brániť proti tomu, lebo nie som si vedomý, aby som mu takto ublížil. Ešte chcem podotknúť, že to všetko vyprovokoval a bol agresivný. Ďakujem za odpoveď. PS: nikdy som nebol ešte súdne trestaný

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 07.04.2016)

Dobrý deň, trestný čin ublíženia na zdraví ma viacero skutkových podstát odlišne trestných, ktoré sa rozlišujú podľa formy zavinenia páchateľa a spôsobeného následku, teda v rozsahu spôsobenej škody na zdraví. Skutočnosť, či ste mohli jedným úderom spôsobiť poškodenému zlomeninu sánky, bude predmetom znaleckého dokazovania. Rovnako tak i charakter zranenia, teda či ujmu na zdraví možno kvalifikovať ako ublíženie na zdraví alebo ťažkú ujmu na zdraví. Predpokladám, že predmetom dokazovania bude aj skutočnosť, či sa zranenie podľa svojho rozsahu mohlo prejaviť až neskôr alebo nie. Rovnako je dôležité venovať sa kamerovému záznamu a okruhu svedkov, prípadne či vzhľadom na agresivitu osoby neboli naplnené podmienky nutnej obrany. Toto sú základné oblasti, ktorými by ste sa mali vo svojej obhajobe zaoberať, resp. Váš obhajca, ak si ho zvolíte. Dovolím si Vás upozorniť, že Vaše konanie môže napĺňať aj znaky skutkovej podstaty trestného činu Výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona, keďže sa ho môže dopustiť ten, kto slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Vazeny. Som nevidiaca osoba ZTP/s . Napadol ma muz vonku na ulici. Povazoval ma za vidiacu, takze moju orientaciu s palickou vyhodnotil ako hlupy prejav aktu. Natahovali sme sa o palicu a pocas toho do mna sacal a ja som si vytkla clenok a vykrutila rameno. Otazka 1. Trestné oznámenie podali svetkovia. Môže nastať aj prípad, keď policajt napriek trestnému oznámeniu nezačne trestné stíhanie. moze aj v tomto pripade ? 2. som na pn . Je rozdiel medzi PN a PN? 3. arogantny clovek dostane pokutu po skonceni mojej PN alebo mozem ho dat na sud, aby sa mi nemohol pomstit? Alebo sa mam ho bat ? Dakujem

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, ak ste boli PN a Vaša PN bola objektívne (nie subjektívne) aspoň 7 dní, potom ide o trestný čin. Páchateľ môže dostať podmienku ale aj peňažný trest. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, mal som konflikt s kolegom, ktory mne aj inym kolegom kradne jedlo a pitie v praci aj napriek viacerym upozorneniam. Ked som koncil v praci a on zacinal, pockal som si ho a zacal som na neho kricat koli opakovanym kradeziam na co on zareagoval tak, ze ma zdrapol za bundu a zacal ma tahat a trhat mnou. Moja reakcia bola taka, ze som ho udrel do tvare (kedze som sa citil napadnuty), kolega sa ma stale drzal za bundu a snazil sa ma potknut, co sa mu nepodarilo a sam padol na zem a znovu sa udrel. dalsi kolega dobehol a oddelil nas od seba. Teraz isiel na PNku s tym, ze som mu sposobil poranenie hlavy, coho si vsak nie som vedomy nakolko som ho udrel len slabo a islo mi hlavne o to aby ma pustil. Skor si myslim, ze ak sa naozaj zranil tak tym, ze padol na zem. Incident nahlasil policii ako napadnutie - vraj som ho udrel a on ma teraz zdravotne problemy. Ja si vsak myslim, ze napadnuty som bol ja a len som sa nutne branil. Viete mi poradit co robit v takejto situacii?? Som vinny za to, ze som ho pri braneni udrel?? Dakujem

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 05.01.2016)

Dobrý deň, to, či ide o trestný čin alebo nie závisí najmä od dvoch skutočností a to, či PN-ka v dôsledku ublíženia na zdraví je aspoň 7 dní a či išlo o nutnú obranu alebo nie. 

Ak ste sa bránili, potom šlo o nutnú obranu. Nie ste povinný nič nerobiť, keď s Vami myká a ťahá Vás. Samozrejme nutná obrana nesmie byť neprimeraná útoku.

Ak by Vám bolo vznesené obvinenie, tak sa určite dajte zastúpiť advokátom, ktorý Vám pomôže s týmto problémom.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Ďakujem za odpoveď, ale mal by som ešte doplňujúcu otázku. Išlo o úmyselné ublíženie na zdraví a aj napriek tomu mi vyšetrovateľ oznámil nižšiu sadzbu pre obžalovaného,"len nejakých 2 až 5 rokov" a pri tom od spáchania prečinu už prešlo 7 mesiacov a celú tú dobu som PN + je obžalovaný v súbehu prečinu výtržníctva. Vyšetrovateľ mi ešte povedal, že keby ho prokurátor chcel poslať do väzenia, tak by už dávno dal návrh na vzatie do väzby, čo sa doposiaľ nestalo. A ešte jedna otázočka, ak by predsa dostal"iba"podmienečný trest a škodu už som si nárokoval v trestnom konaní, ale obžalovaný nevlastní žiadny majetok, nemôžem si v takom prípade nárokovať škodu na Ministerstve spravodlivosti? Bolo mi povedané, že v takom prípade je možné si na základe písomnej žiadosti poškodeného žiadať o odškodnenie Ministerstvo spravodlivosti. Kto a kedy má nárok na odškodnenie od Ministerstva? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, 

Škodu je možné uplatniť od MS SR.

Odškodnenie je potrebné uplatniť na Ministerstve spravodlivosti SR v lehote 18 mesiacov odo dňa spáchania násilného trestného činu, iba v prípade, že by rozsudok alebo iné obdobné rozhodnutie bolo vydané po uplynutí lehoty 18 mesiacov, odškodnenie je potrebné uplatniť v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Na žiadosti podané po uplynutí vyššie uvedených lehôt sa neprihliada.


K žiadosti treba pripojiť
a) právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť alebo vek a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak, alebo iné posledné rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o trestnom čine alebo o jeho oznámení; ak poškodený nemôže také rozhodnutie pripojiť, je potrebné, aby označil orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý o trestnom čine naposledy konal a súčasne uviedol údaje o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, ak je poškodenému taká osoba známa,

b) doklad o ujme na zdraví, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, vrátane údajov o rozsahu, v akom už bola uhradená, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradená, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví, ako aj údaje o opatreniach, ktoré poškodený prijal, aby odškodnenie získal od páchateľa trestného činu, ktorým mu bola spôsobená ujma na zdraví,

c) doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola trestným činom spôsobená smrť,

d) doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať ministerstvo o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie jeho žiadosti, najmä o akejkoľvek čiastkovej úhrade ujmy na zdraví, ku ktorej došlo inak ako podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

Ministerstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa jej podania.

Ak ministerstvo nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, poškodený sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej ministerstvom najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia rozhodnutia o žiadosti.

  


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, v Júny tohto roka, ma fyzicky napadol známy páchateľ a spôsobil mi ťažké ublíženie na zdraví, keď mi úmyselne skočil na nohu a spôsobil niekoľko násobnú zlomeninu ľavej dolnej končatiny s trvalými následkami. Doposiaľ som práce neschopný a PN-ka ešte nejaký čas potrvá, keďže najbližšiu kontrolu mám až o tri mesiace. Prebehlo vyšetrovanie a vyšetrovateľ po preštudovaní spisu odovzdal spis prokurátorovi s návrhom na obžalobu pre prečin ťažkého ublíženia na zdraví a výtržníctva. Vyšetrovateľa som sa opýtal,aký trest môže čakať už teraz obžalovaný a on mi odpovedal, že môže dostať iba podmienku, keďže som nebol ohrozený na živote...moja otázka teda znie, je možné,že páchateľ vyviazne s nízkym"iba"podmienečným trestom? Dotyčný páchateľ už bol v minulosti 2x odsúdený za obdobné trestné činy...a keď vyviazne iba s podmienkou, ako si môžem od takého človeka nárokovať spôsobenú škodu, keď ten dotyčný je insolventný, nevlastní nič, nemá príjem? Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak išlo o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví, tak mu hrozí trest 4-10 rokov. Pri spodnej hranici 4 roky nie je možná podmienka, iba ak by prokurátor súhlasil s dohodou o vine a treste a uložil mu trest na 3 roky s probačným dohľadom. 

Ak však bol už odsúdený, potom je vysoko pravdepodobné, že s dohodou prokurátor nebude súhlasiť. 

Ak však preukáže obžalovaný, že nešlo o úmysel ale len o nedbanlivosť, potom mu hrozí 6 mesiacov až 2 roky. Vtedy už podmienka je možná. 

Škodu si nárokujte priamo v trestnom konaní, ak však nebude mať žiadny majetok, potom nebude čo exekuovať a Vaša pohľadávka môže zostať neuspokojená.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat na tuto situaciu. Moj manzel s kamaratom boli napadnuti styrmi chlapcami vo veku od 19 do 17 rokov. Podali trestne oznamenie. Obaja boli operovani, dlzka liecenia viac ako 42 dni, ale urobili dohodu ze viac nebudu vypovedat a ze sa to vysetrovanie zastavi. Momentalne to riesi policia je mozne, ze pri dohode sa vysetrovanie pre nedostatok dokazov ukonci? Ako to bude dalej pokracovat? Dakujem za odpoved prajem pekny zbytok dna

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 27.12.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé o akej dohode hovoríte. Či o dohode o vine a treste alebo obvinení uzavreli medzi sebou neformálnu dohodu o nevypovedaní. Predpokladám, že ste mali na mysli skôr druhú možnosť. K tomu Vám uvádzam, že výpoveď obvineného je v rámci trestného stíhania len jedným z mnohých dôkazných prostriedkov. Orgány činné v trestnom konaní majú zo zákona povinnosť zistiť skutkový stav, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. Za týmto účelom využívajú všetky zákonom prípustné prostriedky (obhliadka miesta činu, výsluch poškodených, svedkov...). Po ukončení vyšetrovania prokurátor buď rozhodne niektorým spôsobom uvedeným v ustanoveniach §§ 214 až 229 Trestného poriadku alebo podá obžalobu (prípadne začne konanie o dohode o vine a treste). Všetko však záleží na zistenom skutkovom stave a získaných dôkazoch. Preto nie je možné konkrétne odpovedať na otázku ako bude trestné stíhanie pokračovať.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den prajem, Bola som napadnuta susedmi fyzicky a verbalne za bieleho dna v obchode, kde mi nikto ani pomoc ani policiu nezavolal. Sama som privolala policiu, spisala co sa stalo a cakala po vikende na vysetrenia v pondelok. Samozrejme zlomeniny neboli preukazane, ale mam jazvu na nose po 2 tyzdnoch a stale monokel narazenu hlavu, rebra, nohy a zle sa mi dycha. Na CT som poslana nebola, ale citim stale problemy s pohybmi s hlavou, je mi zle na zvracanie, a tiez bolesti s narazenou hrudou, zle sa mi dycha.Nic viac okrem obycajneho rontgenu mi nerobili a ani mi nic nepredpisali. Sama som si magnezium kupila cez otca. Inak mam traumu a neviem uz ani ist von bez otca, a ani to nie je bezpecne pre oboch. Ine cez mur izby od nich nepocujem, len ako si vychutnala, ze ma dokopala a doskriabala tvar, a ze ma zabije. Cele roky pocuvam cez okno ked vetram izbu iba jedno a to, ze umri. Ta stara ma 60 rokov M. a cele roky zastavuje, ked ide do obchodu chlapov, zeny a ohovara cudzich ludi na ulici. Je vypocitava, falosna, neprijemna, dotierava, drza zena, ktora zle na Vas bude na ulici nadavat. Jej dcera J. 31 to iste sleduje ludi dookola na aute, kto kde robi, s kym sa kto, kde stretava. Obidve vnimam, tazko zakomlexovane a mimo inteligencie a ludskeho spravania. Obtazuju ludi naokolo svojou dotieravostou. Nie je normalne, aby ma sledovala s muzom az do zahranicia a ani to nepoprela, ked ma obe v obchode dobili a nadavali mi do psychopatky-co vnimam ako odpornu urazku na to, ze skolu mam a chodim si do uk cez agentury privyrabat a vyslovene sa nespravam tak, ako oni cely zivot. Nemam rada ludi, ktori ma bezhlavo urazaju a sleduju, kde robim, popripade si pytali peniaze z firiem pod vyhrazkami, kde som pracovala. Neviem, co dalej, ale jazvy z nosa, zdravie a sebavedomie ist von mi uz nik nevrati. Mozem sa sudit s nimi o preplatenie skody na mojom zdravi? Dakujem za skoru odpoved PS: stale sa mi vyhrazaju, cez izbovu stenu ze zabijem Ta. Prisla som v oktobri teraz domov z uk kvoli mamicke, lebo bola na onkologii v BA kvoli tumoru na prsiach. Moj ocko ma tiez prekonany tazky inkfart spred rokov a je na vela liekoch. Mne zas tento rok v uk zistili lavu plnu oblicku kamenov, co som skoro od bolesti umrela a k tomu musime znasat a byt tyrany takymito susedmi do smrti?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 26.12.2015)

Dobrý deň, uviedli ste, že trestné oznámenie bolo podané hneď po útoku, avšak neuviedli ste ako bola vec vyšetrená a či bolo začaté trestné stíhanie. Súdne spory o náhradu nemajetkovej ujmy patria medzi najzložitejšie spory. Na to, aby Vám bola priznaná finančná satisfakcia totiž musíte preukázať, že konaním osoby Vám bola spôsobená závažná ujma. Závažná ujma sa podľa právneho názoru NS SR musí preukázať objektívne a nie subjektívne. Vzhľadom na to, že Vás ošetrujúci lekár neposlal na CT ani na iné vyšetrenia je možné skonštatovať, že Vaše zranenia by súd neposudzoval ako závažnú ujmu. Na základe toho Vám odporúčam zistiť ako bola Vaša trestná vec vyriešená, prípadne môžete podať na príslušnom oddelení PZ ďalšie trestné oznámenie pre nebezpečné vyhrážanie a ohováranie.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, mám taký problém. Už nežijem 4 roky intímne s mojím byvalým druhom, ale bývame v spoločnej domácnosti v rodinnom dome, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve. Chcem, aby sa odsťahoval, ale on si nárokuje na dom. Stále sa hádame, až mi zlomil ruku, ale tak, že s ňou už asi nebudem hýbať, tým pádom som stratila zamestnanie a zmenšil sa mi aj príjem. On je naďalej tu. Hádky sú na bežnom poriadku. Máme dve deti na ktoré to nemá dobrý vplyv. Prosím Vás poradte čo mám robiť. Od polície len pokutu dostal. Poradte mi prosím ako sa ho máme doslova zbaviť.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň

pokiaľ ste jedinou vlastníčkou nehnuteľnosti, Váš druh nemá žiadny nárok na nehnuteľnosť, teda nemá žiadne právo na jeho užívanie. Treba sa opäť obrátiť  na políciu s tým, že druh nemá žiadne právo zdržiavať sa v nehnuteľnosti. Pokiaľ Vás druh fyzicky napáda, podajte na neho trestné oznámenie.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň chcem sa informovať kam sa mám obrátiť s týmto problémom-mám zlomený kotník a odmietla som sadru, s lekárom sme sa dohodli, že mi dá ortézu. povedal mi aby som si ju dala na ponožku,bolo mi v ten deň veľmi zle bola som slabá a vyčerpaná nemala som žiadnu silu bolo mi na odpadnutie. zdravotná sestra mi rozkázala, aby som si sadla a dala dolu obväz potom mi začala dávať na bosú nohu malú ortézu s veľmi hrubej gumy kázala, aby som si ju ťahala hore, keď som povedala od bolesti au au au začala sa sestra smiať a pozerala smerom za mňa tam stál ošetrovateľ a chlípne na mňa pozeral ako uslintané prasa, nič nespravil len sa prizeral, doma som ortézu dávala s velkým plačom dolu nakoniec som ju musela rozstrihnúť noha zostala tmavo fialová celá,dostala som horúčku zápal ten sa premiestnil do chrbtice ďalšia doktorka mi dala lieky na zápal centrálneho nervového systému. rada by som vedela ako zdravotnú sestru potrestať aj ošetrovateľa, aby niesli zodpovednosť za to čo spravili, v nohe som mala totiž hematón s čoho mohlo hroziť ucpatie cievy, a zo zápalu ktorá sa dostala do chrbtice ochrnutie, vec sa stala v nemocnici malacky pohotovosť-chirurgia. veľmi pekne ďakujem za odpoveď, tiež by som rada vedela čo to obnáša pre mňa a čo pre nich ako budú potrestaní za to čo spravili. ešte raz veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, môžete podať podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sťažujte sa na konkrétneho človeka, priložte fotografie a správy, ktoré máte. List napíšte písomne.

Ak sa preukáže, že konali v nedbanlivosti a spôsobili Vám ublíženie na zdraví, potom môže ísť aj o trestný čin. K tomu bude potrebné podať trestné oznámenie na polícii. Podajte ho však písomne. Výška trestu závisí od charakteru konania a rozsahu ublíženia na zdraví. 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, moja sestra je na invalidnom dochodku (70%,svalova dystrofia), byva v rodicovskom dome so synom a nas brat zneuziva ze nemaju peniaze tak k nim chodi na vikendy spravi nakup do chladnicky s tym ze ona mu potom varí a perie ale on jej nic nepomoze ale sa tam opija cely vikend a robi vytrznosti a ked sa to mojej sestre nepaci tak ju aj fyzicky napadne, ked by ho udala na policii, aky trest by mu hrozil?Dakujem za odpoved

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, výška trestu závisí od toho, aký následok by nastal (práceneschopnosť  a v akej dĺžke). Samotné fyzické napadnutie však nemusí byť trestným činom. Môže to byť aj pristupok. Tiež je dôležité k čomu smeroval jeho úmysel.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, žijem s priateľom alkoholikom. Pred rokom ma fyzicky napadol, s päsťou mi rozbil ústa a vybil zub a mala som dosť modrín po rukách. Bola som u Dr. absolvovala roengen, vyšetrenia, lekárka sa ma spýtala, či chcem podať trestné oznámenie, no ja som nechcela. Od vtedy ma viac krát napadol fyzicky, ale už len ľahšie, veľmi často mi vulgárne nadáva, a však pred včerom ma opäť napadol, sotil na zem, škrtil ma, vykrútil ruku, udrel hlavu o stenu a na koniec silno udrel o kuch.dosku a spôsobil mi zranenia - modriny po rukách, prasknutý koreň nosa a zlomené 9te rebro na ľavej strane. Tam môže byť doba liečenia až do 12 týždňov. Chcem sa spýtať , do koľkých dní od zápisu u dr. môžem podať trestné oznámenie a môže byť aj odsúdený? Nebol trestne stíhaný ale pred viac ako 10 rokmi, dostal pokutu od policajtov za napadnutie manželky. Dá sa zohľadniť pri trestnom stíhaní i to, že mám záznam u dr. spred roka i to, že policajti už mali výjazd k nemu za fyz.napadnutie manželky? Ďakujem pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, podanie môžete urobiť kedykoľvek, niekedy to môže byť aj niekoľko rokov od skutku  a stále to bude aktuálne na riešenie. Avšak aj trestný čin sa premlčuje. Dĺžka premlčacej lehoty závisí od výšky trestu. Najkratšia lehota je 3 roky.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opytat.môj brat pristihol opravara doma v byte, ako nasilne pobozka manzelku, sok bol taký velký, že ani nevedel zareagovať. Až pár dní nato podal na policii udanie, kde mu bolo oznámene , že to bol len priestupok a opravár môže dostať len pokutu 30-60 eur. Toho tak rozčúlilo že sa psychicky zrutil. bol u lekara kde dostal tabletky na uklud. Lenže pri stretnutí s opravárom sa neudržal a vyhražal sa mu . Islo to tak daleko, že jeden den sa tak pochytili slovne, že moj brat ho pichol nožom čo mal nahodou u seba. išiel sa sám udať a ani nevedel povedat, ako sa to stala, tak bol psychicky mimo. Opravár bol v nemocnici 4 dni a potom na pnke, ešte nevieme do kedy. Mam otázku-moze opravár, ktorý ho udal na policii, nedať suhlas na trestné stíhanie pokial by chcel. dakujem za odpoved

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, ak je opravár osobou, ktorá je vo vzťahu k páchateľovi príbuzným v priamom rade, súrodencom, osvojiteľom, osvojencom, manželom alebo druhom, alebo inou osobou v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu, tak môže nedať súhlas na trestné stíhanie.

Ak takouto osobou nie je, potom jeho nesúhlas s trestným stíhaním nie je účinný (neprihliada sa naň) a skutok sa bude vyšetrovať.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, vecer o 23tej ma napadol 40 rocny chlap, ma vytiahol z klubu a kopol mi 3x do ust a nosa, o 20 minut prisli 4 chlapci, ktorí su odo mna starsi o 5-10 rokov, ma napadli a zbili ma, podal som na nich trestne oznamenie mam aj ocitych svedkov, dal som sa na 7 dni na PNku, co z toho mozu mat? A aky je to trestny cin? Mam 18 rokov

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, to že ste sa dal na PN-ku ešte neznamená, že ste bol PN. Ak ste podali trestné oznámenie, polícia bude skúmať, či došlo k ublíženiu na zdraví a to lekárskym posudkom (znaleckým posudkom). Podľa toho sa určí či ide o trestný čin ublíženia na zdraví.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som vas požiadať o radu. Mam 18 rokov a otec ma fyzicky napadol. Začal ma škrtiť po čom mi ostali aj modriny. Toto však nebolo prvý krát. Takisto sa mne aj priateľovi vyhráža napadnutím a zabitím. Prosím je niaka možnosť ho zažalovať alebo niako to riešiť ? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 10.10.2015)

Dobry den, na otca mozete pre fyzicke napadnutie podat trestne oznamenie. Za taketo konanie moze byt prejednavany pre trestny cin tyrania blizkej a zverenej osoby. Neznamena to, ze musi ist ihned do vazenia, ale minimalne mu prejednanie na policii zabrani pokracovaniu v konani.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat, aky moze byt trest pre chalanov, ktori zautocili napadli surovo dobili mojho priatela spredu aj zo zadu retazami, tycami kopali ho buchali pastami po celom tele priatel vzapati 3x omdlel na hlave ma 17 stichov na temene hlavy a cele, ma velky monokel na oku, opuch lica dnes ho operovali z vnutornej strany ust lebo lavu stranu aj pery a nos si necitil mal to strpnute mal zlomenu nejaku cast co je spojene s nervovou sustavou, zatial je v nemocnici 9 dni. ti chalani sa nam vyhrazaju, ze nas pozabijaju. policajti to maju a nic nerobia, este k tomu nas aj okradli, oni boli organizovani vsetci maju podmienku a 1 vysiel nedavno von z basy a dvaja s nich maju zobratu svojpravnost, chodia ozbrojeni, macety, tyce, retaze, kazdy sa ich boji a nikto s tym nic nerobi, prosim pomozte mi neviem ako mame dalej postupovat. policia caka asi nato ked niekoho zabiju. Dakujem

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 15.09.2015)

Dobrý deň, ak ste podali trestné oznámenie, polícia sa tým bude zaoberať a určite už bolo začaté trestné stíhanie. Polícia v takýchto prípadoch nechá vypracovať znalecký posudok, ktorým sa určí miera ublíženia na zdraví a podľa toho sa určí aj príslušný paragraf trestného zákona. Ak boli páchatelia v podmienky, je vysoko pravdepodobné, že ich neminie výkon trestu v ústave. Zároveň budú odsúdení sa spáchanie uvedeného skutku. 

Ak boli dvaja z nich pozbavení spôsobilosti na právne úkony, potom nemôžu byť odsúdený, môžu byť však dodaní do ústavu. 

Voči páchateľom si môže Váš priateľ uplatňovať náhradu škody. 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa spytat do kolkych dni musi clovek podat trestne oznamenia z precinu ublizenia na zdravi, ak momentalne lezi v nemocnici a caka na operaciu? Lekarom bolo nahlasenie ublizenie zavinené cudzou osobou. Kedze ma caka operacia a stale som v nemocnici da sa to nahlasit na policii az potom ked budem prepusteny z nemocnice?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.09.2015)

Dobrý deň, áno dá, lehota na nahlásenie trestného oznámenia nie je stanovená. Trestné oznámenie je možné podať aj po niekoľkých rokoch od skutku. Dôležité je, aby nedošlo k premlčaniu trestného stíhania, pričom dĺžka závísí od konkrétneho trestného činu. Najkratšia je 3 ročná lehota.

Podľa trestného zákona platí:

Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,

 

b) dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov,

 

c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,

 

d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky,

 

e) tri roky pri ostatných prečinoch.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý den, podal som na kolegu z práce trestné oznamenie za fyzicke napadnutie . Sposobil mi ublizenie na zdravý mam peenku na 14 dní. Napadol ma tycou, ktorou mi sposobil poranenia hlavy nasledny otras mozgu. Stihol som po incidente urobit fotku ako cisti tu tyc s ktorou ma napadol od krvi. A snazi sa ju vratit na miesto odkial ju vzal. Moze ta fotka posluzit v moj prospech ? Aby som ho usvečil. Na mieste neboli svedkovia ani kamera. Kolega po utoku z miesta odisiel! Bol som osetreny od druheho kolegu, ktory mi zdelil, ze tento clovek to neurobil prvy krat, ze niekoho napadol. Verím tomu, ze kolega vyuzije to, ze pri incidente nikto nebol a povie, ze prvy som ho napadol ja! A on sa len branil. Ak sa tak stane to znamena, ze poda trestne oznamenie na krive obvinenie a budem trestne stihany ja? Alebo musi to nejakym sposobom dokazat, ze pouzil nutnu obranu? V priebehu vysetrovania možem stiahnut trestne oznamenie za ublizenie na zdraví? Za odpoved Pekne dakujem 

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 02.09.2015)

Dobrý deň, trestné oznámenie určite podajte, pretože to bude pokračovať. Fotku, ktorú máte, možete predložiť polícii ale polícia na ňu nemôže prihliadať, ak bola zabezpečená bez súhlasu dotknutej osoby. Touto fotkou ale presvedčíte políciu, že máte pravdu Vy a nie on. Často sa stretávam s tým, že sa použíjú nezákonne získané dôkazy a hoci polícia na ne nemoze prihliadnuť, de facto na ne prihliada (neuvádza sa to však v rozhodnutí). 

Stiahnutie oznámenia nie je možné. 
Na to, aby ste boli Vy trestne stíhaný, museli by byť dôkazy o tom, že ste spáchali trestný čin. 

PNku tiež použite ako dôkaz.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, mam otazku. v nedelu ma napadol jeden pan, ktoreho ani nepoznam. dovodom malo byt, ze som chcel zrazit jeho syna na parkovisku pri obchodnom centre kaufland. nakolko nas bolo v aute 4 teda ja ako šofer, moja priatelka, jej sestra a ich mama. mam teda 4 svedkov, ktori dosvedcia, ze som nesiel neprimerane rychlo teda tak, aby som obmedzil alebo akokolvek ohrozil nejaku osobu alebo ineho cloveka. po vstupeni na predajnu ma napadol spominany pan a zadal ma udierat do oblasti tvare. zhodil ma na paletu plnych prepraviek konzerv, kde mi sposobil pohmlozdeniny. po privolani policie uz sa na predajni ten pan nenachadzal ale kamerovy zaznam je cisty a zretelny. po dohovore s policiou som siel na pohotovost na chirurgiu, kde mi povedali doba liecenia 7-10 dni. nasledne na to som im odniesol regres a bol vypocuty ako aj moja priatelka. na druhy den ma moj obvodny lekar vypisal na 7 dni PN. do 31.08.2015. chcem sa opytat aky je dalsi postup, ak chcem na tohto pana podat trestne oznamnie. dakujem. s pozdravom

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade môžete podať trestné oznámenie osobne alebo písomne (odporúčam doporučeným listom). Na políciu si prineste potvrdenie od obvodného lekára. Urobte to až po uplynutí PN-ky.

O trestný čin ide ak PN trvá minimálne 7 dní. Často sa stáva, že ak je PN okolo hranice 7 dní, tak obvinený sa snaží skrátiť túto lehotu, aby to nebol trestný čin formou znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia lekára. Takže sa pripravte aj na takýto postup. 

Ak by to skrátili pod 7 dní, potom by to postúpili na priestupkové oddelenie a bolo by to prejednávané ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý den, chcel by som sa spytat, sestra sa vyhrážala dlhu dobu bratovi a nakoniec ho napadla nožom, bodla ho poškodila pluca a aj žilu, o 5 minut neskor by ho priviezli na kramáre a asi by zomrel, stalo sa to pri hádke, neuniesla pravdu. Brat mal trochu vypité, ale hádku začala ako vždy ona, videl to aj druhý brať a vypovede presne nesedia. Kolko može dostat je tam vyhrážanie / napadnutie s umyslom zabit. Za to že nebola trestaná je na slobode doma a brat stále v nemocnici.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 24.08.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade je dôležité, ako bude skutok posúdený. Pretože ak išlo o pokus o vraždu, trestná sadzba je iná (oveľa vyššia) ako keby šlo o iný trestný čin (ťažké ublíženie na zdraví). V tomto prípade o úmyselné ublíženie na zdraví. Tiež je dôležité, koľko dní bude brat práceneschopný a aké veľké bolo zranenie. 

Sestre bude vznesené obvinenie, voči ktorému má právo podať sťažnosť. V tomto uznesení o vznesení obvinenia bude uvedený aj presný paragraf, ktorý jej kladú za vinu. Potom mi môžete napísať a ja Vám poviem, aká je sadzba a či jej posúdenie skutku v poriadku.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat otazku, kamarat je v podmienke a po slovnej potycke s jednym panom starsim, sa donho pustil, dozvedela som sa, ze dotycny pan ma zlomeny nos a bradu, ten pan ma 75 rokov, aky trest teraz za tento cin moze cakat? za odpoved dakujem

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 12.08.2015)

Dobrý deň, ak ide o osobu staršiu, súdy sa pozerajú na to prísnejšie. Ak už bol v podmienke, tak mu podmienku určenú pôvodným rozhodnutím premenia a pôjde do výkonu trestu. Bude musieť nastúpiť. 

Zároveň bude trestne stíhaný pre ublíženie na zdraví. To koľko mu hrozí závisí od toho, či šlo o úmyselné konanie alebo nedbanlivosť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku