Máte
otázku?

Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

Dobrý deň, rád by som vás požiadal o radu. V piatok sme boli s kamarátmi v podniku a došlo k nepriateľskej situácii. Jeden z mojich kamarátov ma napadol, pretože mal domnienku, že sa chystáme utiecť. Strčil ma do steny, udrel ma päsťou do tváre, uchopil ma za šiju a začal ma škrtiť. V núdzi som zareagoval a použil nôž s dĺžkou čepele 5 cm, pričom som ho bodol tesne nad koleno. Výsledkom bol 3,5 cm hlboký poranenie. Následne som ho vlastným autom na ošetrenie odpáral a počkal, ako to dopadne, a potom som ho odprevadil domov. Ospravedlnili sme sa jeden druhému a dohodli sme sa, že nebudeme túto záležitosť riešit, keďže sme obidaja zodpovední za vzniknúť incidentu. Obaja sme plnoletí a štyri dni sa nič neriešilo, až kým si jeho mama nevšimla jeho zranenie a zavolá políciu. Určite by som chcel vedieť, aký by mohol byť najhorší výsledok tejto situácie. Mohlo by sa to klasifikovať ako ublíženie na zdraví? Alebo ako neprimeraná sebaobrana? Možno nutná obrana? Keby aj sám vypovedal, ako by sa to dalo klasifikovať? Tri osoby sú svedkami toho, ako ma napadol. Aký vývoj môžem očakávať a čo by mohol byť najhorší možný výsledok? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

Dobrý deň,

 

vo Vašom prípade došlo k fyzickému napadnutiu a k ublíženiu  na zdraví. Pokiaľ to bolo nahlásené na polícii, je vysoko pravdepodobné, že budete predvolaný na výsluch, ako aj poškodený.

 

To, čo z tohto skutku hrozí, závisí od výpovedí jednotlivých účastníkov. Vaše konanie môže byť kvalifikované aj ako nutná obrana, avšak dôležitá je primeranosť nutnej obrany. Odporúčam Vám sa na výsluch na polícii pripraviť. Rovnako sa porozprávať so svojimi kamarátmi, ktorí boli v čase skutku na mieste činu prítomní. Môže Vám totiž hroziť aj trest za umyselne ublíženie na zdraví (sadzba je 6 mesiacov až 2 roky).  To či pôjde o trestný čin závisí aj od toho, aká bude doba liečenia poškodeného. Ak bude liečenie do siedmich dní, nie je to trestný čin.

 

Ďalšia hranica je 42 dní, ak by liečenie prekročilo 42 dní, potom môže ísť o ťažkú ujmu na zdraví (pri úmyselnom ublížení na zdraví je sadzba 4 roky až 10 rokov v zakládnej skutkovej vete).

Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, moja 14-ročná dcéra bola napadnutá dospelou osobou. Podala som trestné oznámenie. Môže byť výsledkom len pokuta? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň, v prípade napadnutia maloletého dieťaťa dospelou osobou môže byť páchateľovo konanie riešené nielen ako priestupok s možnosťou pokuty, ale ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený trest odňatia slobody. Váš prípad sa bude posudzovať individuálne na základe všetkých okolností, vrátane závažnosti útoku a dôkazov. Dôležité je, že ste podali trestné oznámenie, na základe ktorého môže príslušný orgán iniciovať trestné stíhanie.

Dôležité je, čo sa stalo a aké boli následky. Alebo napríklad ak to bolo na verejnosti, tak sa nemuselo nič stať, ale mohlo by ísť o výtržníctvo. Ak ste dostali teraz uznesenie o postúpení veci na priestupkové prejednanie, stiahnite podať sťažnosť. Odporúčam si zvoliť advokáta, pretože ak to zle napíšete, tak to nevrátia späť na trestné stíhanie. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa posudzuje napadnutie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, konkrétne mozgovou príhodou. Lekárske vyšetrenie preukázalo otras mozgu. Podali sme trestné oznámenie na polícii. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň,
z hľadiska spáchania trestného činu je dôležité či bolo daná osoba príčetná. V zmysle ust. § 23 Trestného zákona:

Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon neustanovuje inak.   Ak však osoba nespĺňa vyššie uvedenú požiadavku, tak sa môže dopustiť spáchania trestného činu, aj keď je ťažko zdravotne postihnutá.

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Jeden môj kamarát bol obvinený z ublíženia na zdraví, keď napadnutá osoba mala 40 dní pracovnej neschopnosti. Je možné to riešiť aj mimosúdne prostredníctvom mediátora? Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.01.2023)

Dobrý deň,
ak bol obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví v zmysle ust. § 157 (spôsobil napadnutému ujmu z nedbanlivosti) alebo § 158 (napr. ako vodič dopravnej nehody) Trestného zákona (TZ), potom sa na trestné stíhanie páchateľa vyžaduje súhlas poškodeného. Uvedené upravuje ust. § 211 Trestného poriadku (TP). V takomto prípade preto môžete stiahnuť tento súhlas a vec vyriešiť prostredníctvom mediátora.

V opačnom prípade, ak je páchateľ obvinený z ublíženia na zdraví v zmysle ust. § 155/§ 156 TZ potom sa súhlas na trestné stíhanie nevyžaduje a OČTK sú povinné vo veci konať z úradnej povinnosti a vec doriešiť, či už odsúdením páchateľa alebo zmierom, či podmienečným zastavením trestného stíhania a pod.

Do úvahy by však v takomto prípade prichádzalo vyriešenie veci zmierom (§ 220 TP), na čo je však potrebný okrem uznania viny zo strany obvineného, súhlasu poškodeného, či nahradenie škody aj zloženie peňažnej sumy na účet súdu/prokuratúry, prípadne podmienečným zastavením trestného stíhania (§ 216 TP) (na toto však neexistuje nárok). 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, moja blízka osoba sa ocitla v situácii, keď ju priateľ dlhodobo ponižoval a nerešpektoval. Keď sa rozhodla odísť a začala sa baliť, začal ju slovne osočovať a vydierať. Provokoval ju, až kým ho fyzicky nenapadla a neudrela ho do tváre. Potom na ňu zavolal políciu a teraz bude predvolaná na výsluch. Prosím, aké sú v tejto situácii možné riziká a scenáre? Žiadna liečba zranení nebola nutná. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
v uvedenom prípade by sa malo jednať iba o priestupok, nakoľko uvádzate, že nebola potrebná žiadna liečba zranení a o trestný čin by nešlo, nakoľko o ublíženie na zdraví ide v zmysle definície ust. § 123 ods. 2 Trestného zákona v prípade:

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.  

Uvedené konanie by však mohlo byť priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu a môže zaň byť Vašej blízkej uložená pokuta. Ale tiež sa môže stať, že len bude vypočutá a bude to zastavené, dôležité je co povie. 


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné podať trestné oznámenie na bývalého priateľa aj po určitom čase, keď mám trvalé následky. Operáciu kolena som podstúpila na začiatku roka a bol mi následne priznaný pracovný neschopnosť na obdobie troch mesiacov. Žiaľ, koleno nie je ešte stále v poriadku. Mám k dispozícii všetky relevantné lekárske dokumenty, vrátane správ z operácie. Následkom operácie som musela absolvovať aj rehabilitáciu, pretože k výše uvedeným problémom sa pridal aj pomliaždený palec na ruke. Po operácii aj rozchode som sa ocitla pod psychiatrickou liečbou, neboť mi boli diagnostikované psychické problémy. Môj bývalý priateľ ma často bil, čo malo za následok poranenia, ako rozbitú hlavu, modriny po celom tele a podobne. Zaznamenala som niektoré z týchto incidentov, kde sa dokonca priznal k fyzickému násiliu. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
samozrejme. Odporúčam Vám vyhľadať neziskové organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násilia. To, že ste nepodali trestné oznámenie hneď, nespôsobuje zánik trestnosti jeho činu. Ak máte aj dôkazy, najmä lekárske správy, možno svedkov... Bude situácia aj z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní jednoduchšia. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, Stala sa mi takáto vec: Pán podal na mňa trestné oznámenie za napadnutie. Lenže on ma napadol slovne aj fyzicky. Svedkov zrejme nie sú. Ako sa to môže riešiť?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,
dôležité je v tomto prípade, kto napadol druhého ako prvý. Trestný zákon pozná pojem nutnej obrany. To znamená, že čin nebude trestný, ak osoba odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom. To znamená, že ak Vás niekto napadne, máte právo sa brániť. Aj nutná obrana má však určité limity a nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku, posudzuje sa to z hľadiska spôsobu, miesta, času, nutnej obrany a okolnostiam vzťahujúcim sa na osobu účastníka a obrancu. 

Keďže pri danej udalosti neboli pravdepodobne žiadny svedkovia, bude ťažšie pre políciu a prokuratúru dokázať, že došlo k spáchaniu nejakého trestného činu. Bude to tvrdenie proti tvrdeniu. Ak bolo vo veci podané trestné oznámenie. Je dôležité či polícia začala trestné stíhanie, prípadne či voči Vám vzniesla obvinenie. Ak áno, uznesenie by Vám už malo byť doručené a vedeli by ste o tom. V takom prípade, Vás predvolajú na výsluch, pričom pri výsluchu, máte právo nevypovedať, s čím Vás orgány činné v trestnom konaní oboznámia. Ak si však myslíte, že ste trestný čin nespáchali Vy, ale iniciátorom bola práve osoba, ktorá na Vás oznámenie podala, určite to orgánom činným v trestnom konaní povedzte. 


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, podľa akého paragrafu bude trestaná fyzická osoba, ktorá fyzicky napadla dôchodcu kopancami a podobne jej aj ústne vyhrozovala.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 04.06.2022)

Dobrý deň,
vopred je to veľmi ťažké povedať, nakoľko pri takýchto útokoch na osobu právna kvalifikácia skutku závisí od toho akú ujmu na zdraví spôsobí útočník poškodenej osobe. Tým, že sa jedná o dôchodcu, a teda o tzv. chránenú osobu podľa Trestného zákona, pôjde v ktoromkoľvek prípade právnej kvalifikácie o tzv. kvalifikovanú skutkovú podstatu.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, V piatok bol môj priateľ v krčme napadnutý jedným mužom, ktorý mu následne spôsobil zlomeninu členku. Zlomenina bola taká vážna, že potreboval operáciu a bude doma minimálne pol roka. Tým pádom bude náš jediný príjem pochádzať z mojej rodičovskej dovolenky. Môj priateľ mal mesačne príjem okolo 2000 eur. Bude možné žiadať o náhradu za ušlý zisk v plnej sume? Ako dlho sa zvyknú takéto súdne procesy naťahovať? Môže o ušlý zisk požiadať len po ukončení práceneschopnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch vždy odporúčam riešiť vymáhanie ujmy na zdraví mimosúdne. Tým, že je bezpochyby daná príčinná súvislosť a možno to samotný útočník ani nepopiera, je oveľa rýchlejšie a jednoduchšie sa dohodnúť na výške sumy, ako sa súdiť. Súdiť sa totiž môžete roky, niektoré nároky nie je možné zatiaľ ani vyčísliť... Ak by však bola možná mimosúdna dohoda, dá sa stanoviť podľa ustanovenia § 449a Občianskeho zákonníka odškodné za budúce nároky a vyriešiť celú záležitosť jednou dohodou, teraz a nadobro.


Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Môj kamarát udrel svoju partnerku, ktorá ho doslova vyprovokovala. Podviedla ho s jeho kamarátom, a v podnapitom stave a pod vplyvom omamných látok začala naňho útočiť, skákala do neho a fackovala ho. Kamarát to samozrejme nezvládol a vrátil jej úder tak silno, že jej zlomil sánku. V dôsledku toho bola potrebná lekárska starostlivosť a doba liečenia bola 40 dní. Kamarát sa sám nahlásil na polícii a spolupracoval s vyšetrovateľmi. Chcel by som sa spýtať, aký trest mu hrozí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
je veľmi ťažké odhadnúť aký trest môže dostať. V trestnom konaní je možné postupovať niekoľkými spôsobmi a aj alternatívnym spôsobom ukončiť trestné konanie. Od podmienečného zastavenia trestného stíhania, zmier až po dohodu o vine a treste. Odporúčam mu, aby si dal obhajovať advokátom v trestnom konaní.


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, Na mňa bolo podané trestné oznámenie za ťažké ublíženie na zdraví, no neviním sa. Osoba, ktorá ho podala, ma napadla a pri tom sa neprirodzene pohla, čo vyústilo do zlomenia nohy a ruky. Od tej doby uplynul už mesiac, ale polícia ma ešte nekontaktovala pre výsluch. Ako bude tento prípad pokračovať?

Odpoveď: Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
nakoľko ste zrejme boli označený ako útočník, určite Vás predvolajú a vypočujú Vás. Uveďte ako sa skutok stal, ako si pamätáte. Presný postup bude závisieť aj od toho, či boli pri skutku nejakí svedkovia, ktorí budú vedieť bližšie popísať skutok. Aby sa nestalo, že to zostane v rovine tvrdenie proti tvrdeniu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.