Máte
otázku?

Darovanie peňazí počas trvania manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Moji rodičia mi darovali peniaze z predaja polí. Tieto peniaze som využila na opravu domu, ktorý mi darovali rodičia, a to aj môjmu manželovi. Napriek tomu s manželom momentálne nežijem spolu. Rada by som sa informovala, ako by som mala postupovať, ak chcem právne chrániť peniaze, ktoré mi darovali rodičia, aby si ich môj manžel nemohol nárokovať. Ľutujem, ale nemám v rukách žiadny dôkaz, že mi peniaze rodičia skutočne darovali, hoci som ich využila na opravu rodinného domu. S pozdravom,

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka veci nadobudnuté darom nepatria do BSM. Ak Vaši rodičia darovali nehnuteľnosť Vám aj Vášmu manželovi, patrí táto nehnuteľnosť v súčasnosti do vášho podielového spoluvlastníctva. Manželom nie je možné darovať vec do BSM. Ak darovali nehnuteľnosť iba Vám, patrí táto nehnuteľnosť do Vášho výlučného vlastníctva a po rozvode manželstva Váš manžel nebude mať na ňu nárok. Rovnako ak Vám darovali Vaši rodičia peniaze, patria tieto peniaze iba Vám. V prípade použitia týchto peňazí na spoločný majetok patriaci do BSM, máte dokonca oprávnenie požadovať vrátenie peňazí, ktoré ste investovali z výlučných prostriedkov na spoločný majetok. Ak ste ho použili na zhodnotenie darovanej nehnuteľnosti, investovali ste do svojej nehnuteľnosti, pričom je potrebné vedieť, že k darovaniu hnuteľných (vrátane peňazí) nie je potrebná písomná darovacia zmluva. Z toho dôvodu nie je potrebné podnikať nič na to, aby na tieto peniaze nemal Váš manžel nárok.

Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ak mi peniaze darovala mama a zatiaľ nemám darovaciu zmluvu, ako môžem dokázať, že sú výhradne moje a manželka, ktorá uvažuje o rozvode, na ne nemá nárok? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň, ak Vám peniaze darovala vaša mama, potom uvedené viete preukázať buď jej výpoveďou alebo jej čestným prehlásením o poskytnutí takéhoto daru vo váš prospech. Takéto finančné prostriedky, ktoré ste dostali od vašej mamy darom iba vy a nie aj vaša manželka nepatria do vášho bezpodielového spoluvlastníctva, naopak, sú z neho vyňaté a patria do vášho výlučného vlastníctva. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj otec mi daroval 10 000 eur (bez dokumentov, len s prenosom na účet) ako podporu pri kúpe bytu. S mamou sa rozvádza a momentálne od mňa žiada polovicu tejto sumy. Pritom už niekoľko rokov nepracuje a peniaze si našetril môj otec počas ich manželstva. Má moja matka na tieto peniaze právny nárok? Ďakujem pekne za odpoveď. Matej

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 07.04.2022)

Dobrý deň, oboznámili sme sa s Vašou otázkou.

Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že ide o manželov, vyplatená mzda otca, z ktorej si našetril peniaze a tieto Vám daroval, mal žiadať súhlas manželky, Vašej matky. Mama  niekoľko rokov už nepracuje. Otázkou je, či otec peniaze nanedobudol peniaze dedením prípadne darom výlučne v jeho prospech.

Tu poukazujeme na ust. § 145 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

V otázke neuvádzate kedy presne otec previedol peniaze na Váš účet. Ide o to, že ak sa Vaša matka dozvedela o darovaní peňazí vo Váš prospech, môže sa dovolávať neplatnosti tohto darovania len v lehote do 3 rokov od darovania- prevodu peňazí na Váš účet. Ak by otec peniaze nadobudol napr. dedením alebo darovaním výlučne v jeho prospech, potom uplatnenie relat. neplatnosti právneho úkonu - darovania - je bezpredmetné.

Predpokladáme, že kúpu bytu už realizovali, teda vrátenie pomerne vysokej sumy bude obtiažnejšie.

V otázke uvádzate, že rodičia sa budú rozvádzať a následne po právoplatnosti rozsudku pri rozvode manželstva malo prebehnúť vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Možnosti riešenia :

1./ Vaša mama môže podať žalobu na súd o vyslovenie realat. neplatnosti právneho úkonu.

2./ Možnosťou z Vašej strany je nereagovať na zrejme písomnp výzvu matky a otázka vrátenia peňazí bude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je s darovaním peňazí. Môj manžel poslal sumu 12 500 € bez môjho súhlasu bankovým prevodom. Druhá strana sa o dare dozvedela až v momente, keď jej peniaze prišli na účet a odmieta ich vrátiť, keď ich na základe bez môjho súhlasu požadujem späť. Ďakujem za odpoveď, L.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.05.2020)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 145 Obč. zákonníka :
"(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."

Za bežné veci v zmysle cit. ustanovenia sa považuje napr. platenie nájomného a platby za služby spojené s bývaním, nákupy dennej potreby a pod.

Prevod fin. prostriedkov v sume 12500 €, ak na to nebol právny dôvod pre obidvoch manželov, resp. nebol daný súhlas druhého manžela, teda Váš súhlas, nemožno považovať za bežnú vec a preto mal manžel žiadať Váš súhlas či už písomný alebo ústny.

Vrátenia peňazí od obdarovanej osoby sa nateraz môže domáhať len manžel, keďže on peniaze poslal bankovým prevodom (napr. zaslal peniaze omylom).
Vy sa môžete dovolať len relatívnej neplatnosti tohto právneho úkonu zo strany manžela a to v lehote do 3 rokov a to ústne alebo najlepšie písomne.

Ak by následne došlo k rozvodu resp. zániku BSM iným spôsobom, táto skutočnosť sa zoberie do úvahy pri vyporiadaní BSM v rámci zohľadnenia kritérií na nadobudnutí a udržaní spoločného majetku.


Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: moja matka ma splnomocnila na predaj časti pozemku, ktorý patrí do jej vlastníctva. Stačí, ak bude toto splnomocnenie podpísané na matrike? Ďakujem. Škultétyová

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň, 

naša odpoveď je áno, postačuje overenie splnomocnenia na matrike, vyjde Vás to lacnejšie.

 


Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Od manželky som separovaný už rok a pol. Sme už v samostatných domácnostiach. Som 100 % vlastníkom rodinného domu, ktorý som počas nášho manželstva dostal darom od svojej starostlivej babičky. Vzhľadom na to, že dom som získal darom, moja manželka nemá nárok na jeho hodnotu. Môže však žiadať peniaze za investície do domu. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako by sa vypočítala suma, ktorú by som jej mal vyplatiť, keďže nemáme žiadne doklady o týchto investíciách? Nás manželský vzťah sa končí z dôvodu dlhodobej nevernosti zo strany mojej manželky. Okrem toho, poskytla významnú finančnú podporu svojmu mimomanželskému partnerovi. Rád by som sa opýtal, či by som mal prípadné peniaze vyplatiť, ak svoj dom v darom prenesiem na naše dospelé deti. Momentálne nemám z čoho vyplácať, keďže som na opatrovateľskom príspevku. Je to možné urobiť aj po podaní žiadosti o rozvod? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň,

v otázke píšete, že dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve na základe toho, že Vám bol darovaný.  Predpokladáme, že v samotnej darovacej zmluve je uvedená hodnota uvedeného daru dohodou alebo na základe znaleckého posudku .Pri vyporiadaní BSM by Vaša manželka mohla si nárokovať na vrátenie toho, čo do uvedeného domu investovala  /ust.  §  150 Obč. zákonníka : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok./

Odporučili by sme v tejto veci zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti v čase darovania Vám a terajšieho stavu.

Pokiaľ by sa jednalo o ňou vynesené veci z domu resp. peniaze, bol by možný zápočet, to ale v prípade sporu bude potrebné preukázať.

Prevod RD na deti : Pri vyporiadaní sa vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, ktoré zaniká rozvodom. Mohla by teoreticky napadnúť  resp. spochybniť darovaciu zmluvu z hľadiska ust. § 42a/ Obč. zákonníka : Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník /vy/  urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa /manželka/ , ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať./.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ak jeden z manželov počas manželstva získal výlučne svoje finančné prostriedky formou daru, ktoré potom použil na nákup zariadení a spotrebičov, je potrebné mať od nich doklad od darujúcej osoby? Čo sa stane v prípade, ak darujúca osoba zomrie a nezanechá žiadny doklad a darovaná suma je potvrdená len slovne? Ako sa tento prípad posúdi v BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ niektorý z manželov tvrdí, že mal peniaze z daru a tieto použil na spoločné účely, potom to musí aj preukázať. Samotné tvrdenie tejto skutočnosti nestačí, ak by to protistrana (druhý manžel) poprel. 

Ak osoba, ktorá darovala peniaze zomrela a peniaze neboli odovzdané prevodom, potom sa dostávate do dôkaznej núdze. Ešte môžete v konaní žiadať vypočuť svedka, ktorý potvrdí, že videl alebo vie o tom (ale nie od Vás), že peniaze ste dostali darom, koľko to bolo a kedy.

Následne budete musieť ešte preukázať, že ste peniaze použili na zakúpenie spotrebičov.

Ja viem, že by bolo asi čudné, ak by ste si všetky doklady odkladali a pripravovali sa na BSM niekoľko rokov (alebo desaťročí dopredu) ale taká je súdna realita. Súd posudzuje tieto otázky z pohľadu práva a dôkaznej povinnosti. Kto nepreukáže svoju povinnosť, nemôže uspieť. 

Ak by to však druhý manžel (alebo manželka) nepoprel, potom by sa to považovalo za preukázané.

V prípade doplňujúcich otázok kliknite na odkaz nižšie.

 


Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, riešime teraz nasledujúcu situáciu: rodičia mi darujú rodinný dom, ale moja manželka by tiež chcela mať podiel na tomto dome. Je možné to vyriešiť tak, že by som jej daroval polovicu domu? S tým, že by sa tam dala podmienka zhruba takto: jej patrila by tá polovica domu, ale iba v tom prípade, keď bude mojou manželkou? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.12.2016)

Dobrý deň, podmienka, ktorú uvádzate vo svojej otázke je možná, avšak je dôležité, aby táto podmienka bola správne v zmluve formulovaná, t.j. aby bolo presne stanovené za akých okolností by došlo k zániku spoluvlastníctva a aký úkon by manželka musela vykonať, aby sa vlastnícke právo vrátilo späť k Vám.

Určite Vám odporúčam pokiaľ si to chcete správne ošetriť nechať si túto zmluvu vypracovať advokátskou kanceláriou, ktorá má skúsenosti s takýmito zmluvami.

Ak máte záujem o takúto zmluvu, môžeme vám Vám s tým pomôcť. Ako prvý krok urobte najskôr darovanie z rodičov Vám a až následne zmluvu zatvárajte s manželkou. Budete síce platiť dvakrát správny poplatok na katastri, ale ušetríte sa tak pred budúcimi problémami. Navyše môžete si nechať zmluvu autorizovať advokátom, pričom pri autorizovanej zmluve zaplatíte namiesto 66 eur iba 18 eur.


Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môže manželka po rozvode požiadať o majetkové vyrovnanie. Konkrétne mám na mysli dom, v ktorom žila s manželom. Tento dom bol počas manželstva nadobudnutý manželom od svojej babičky prostredníctvom darovacej zmluvy, a tak sa stal jeho vlastníkom. Existuje perspektíva, že súd odsúhlasí manželke nárok na vyplatenie polovice hodnoty tohto domu?

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 03.09.2016)

Dobrý deň,

ak dom nadobudol darovacou zmluvou počas manželstva, potom tento nepatrí do BSM a pri vyporiadaní nebude mať manželka nárok na polovicu domu. Podľa § 150 OZ však môže od manžela pri vyporiadaní požadovať, aby jej nahradil to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. Inak povedané, ak sa napr. použili spoločné peniaze na rekonštrukciu domu v jeho výlučnom vlastníctve, potom druhému manželovi (ktorému nepatrí daný dom) vzniká nárok podľa vyššie uvedeného § 150 Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Ak bol v darovacej zmluve hodnota domu veľmi nízko odhadnutá s cieľom znížiť daň z darovania, a v súčasnosti je medzi touto a aktuálnou hodnotou domu výrazný rozdiel, ako sa s tým dá narábať? Skutočné náklady na rekonštrukciu neboli tak vysoké, ako naznačuje táto rozdielnosť. Je možné, že by som pred rozvodom mohol napríklad darovať dom deťom s mojím doživotným právom na bývanie? Má v takom prípade druhý z manželov nárok na nejaké vyrovnanie, či už v rámci vybavenia domu, auta alebo rekonštrukcie domu?

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 03.09.2016)

Dobry den, ak bol don darovany, nepatri do BSM a peeto sa nebude vysporiadavat. Ak vsak boli zo spolocnych penazi na tento dom investovane spolocne prostriedky, potom druhy manzel moze ziadat nahradu (aby sa investicie vratili spat do BSM).

Darovaniu domu manzel nezabrani, to mozete urobit.


Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Je možné darovať manželovi peniaze, ktoré boli nadobudnuté počas manželstva za predaj bytu, ktorý patril manželke pred uzavretím manželstva? Alebo sa jedná o spoločné peniaze?

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o darovanie peňazí počas manželstva, ak tieto peniaze pochádzali z predaja bytu, ktorý patril iba jej, tak potom tieto peniaze nepatrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) ale boli vo výlučnom vlastníctva manželky. Darovanie v tomto prípade je možné, nakoľko nejde o spoločné peniaze patriace do BSM.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.