Máte
otázku?

Darovanie peňazí počas trvania manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Moji rodičia mi darovali peniaze z predaja polí. Ja som tie peniaze dala na opravu domu, ktory darovali rodicia mne aj manželovi, ale s manzelom nezijem. Potrebovala by som radu, ako mam postupovat ked chcem aby tie peniaze co mi rodicia darovali pravne ošetriť, aby si môj manzel nemohol narokovat. Lebo nemam v rukach žiadny dôkaz, že mi peniaze rodičia darovali, ktore som pouzila na opravu rodicovskeho domu. S pozdravom

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka veci nadobudnuté darom nepatria do BSM. Ak Vaši rodičia darovali nehnuteľnosť Vám aj Vášmu manželovi, patrí táto nehnuteľnosť v súčasnosti do vášho podielového spoluvlastníctva. Manželom nie je možné darovať vec do BSM. Ak darovali nehnuteľnosť iba Vám, patrí táto nehnuteľnosť do Vášho výlučného vlastníctva a po rozvode manželstva Váš manžel nebude mať na ňu nárok. Rovnako ak Vám darovali Vaši rodičia peniaze, patria tieto peniaze iba Vám. V prípade použitia týchto peňazí na spoločný majetok patriaci do BSM, máte dokonca oprávnenie požadovať vrátenie peňazí, ktoré ste investovali z výlučných prostriedkov na spoločný majetok. Ak ste ho použili na zhodnotenie darovanej nehnuteľnosti, investovali ste do svojej nehnuteľnosti, pričom je potrebné vedieť, že k darovaniu hnuteľných (vrátane peňazí) nie je potrebná písomná darovacia zmluva. Z toho dôvodu nie je potrebné podnikať nič na to, aby na tieto peniaze nemal Váš manžel nárok.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako to je s darovaním peňazí. Keď manžel zaslal sumu 12 500 € bez môjho súhlasu (BSM) bankovým prevodom. O dare sa dozvedela druhá strana až kým jej peniaze klikli na účet a nechce ich vrátiť, keď ich požadujem na základe BSM. Ďakujem za odpoveď L.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2020)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 145 Obč. zákonníka :
"(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."

Za bežné veci v zmysle cit. ustanovenia sa považuje napr. platenie nájomného a platby za služby spojené s bývaním, nákupy dennej potreby a pod.

Prevod fin. prostriedkov v sume 12500 €, ak na to nebol právny dôvod pre obidvoch manželov, resp. nebol daný súhlas druhého manžela, teda Váš súhlas, nemožno považovať za bežnú vec a preto mal manžel žiadať Váš súhlas či už písomný alebo ústny.

Vrátenia peňazí od obdarovanej osoby sa nateraz môže domáhať len manžel, keďže on peniaze poslal bankovým prevodom (napr. zaslal peniaze omylom).
Vy sa môžete dovolať len relatívnej neplatnosti tohto právneho úkonu zo strany manžela a to v lehote do 3 rokov a to ústne alebo najlepšie písomne.

Ak by následne došlo k rozvodu resp. zániku BSM iným spôsobom, táto skutočnosť sa zoberie do úvahy pri vyporiadaní BSM v rámci zohľadnenia kritérií na nadobudnutí a udržaní spoločného majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať matka ma splnomocnila na predaj časti pozemku v jej vlastníctve. Stačí ak bude toto splnomocnenie podpísané na matrike ? Ďakujem Škultétyová

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň, 

naša odpoveď je áno, postačuje overenie splnomocnenia na matrike, vyjde Vás to lacnejšie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Z manzelkov už spolu nežijeme v jednej domácnosti už rok a pol. Som 100% ným vlastníkom rodinného domu, ktorý som počas manželstva dostal darom od svojej babky, ktorú dochovam. Manželka nemá nárok žiadať peniaze s rodinného domu, keď, že som ho dostal darom. Ale mohla by žiadať o nejaké peniaze za investovanie do domu. Chcem sa opýtať ako by sa vypočítala čiastka, ktorú by som jej mal vyplatiť, keď, že žiadne bločky nie sú. A, keď, že sa rozvadzame s dôvodu dlhoročnej nevery manželky a vyniesla aj nemalo peňazí na mimomanželský vtah tak sa chcem opýtať keby som dal darom rodinný dom našim dospelým deťom, či by som sa tým zbavil povinnosti niečo vyplácať lebo ani nemám s čoho. Keď, že som doma na opatrovateľskom príspevku, A že, či sa to dá, aj keď už bola podaná žiadosť o rozvod. Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň,

v otázke píšete, že dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve na základe toho, že Vám bol darovaný.  Predpokladáme, že v samotnej darovacej zmluve je uvedená hodnota uvedeného daru dohodou alebo na základe znaleckého posudku .Pri vyporiadaní BSM by Vaša manželka mohla si nárokovať na vrátenie toho, čo do uvedeného domu investovala  /ust.  §  150 Obč. zákonníka : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok./

Odporučili by sme v tejto veci zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti v čase darovania Vám a terajšieho stavu.

Pokiaľ by sa jednalo o ňou vynesené veci z domu resp. peniaze, bol by možný zápočet, to ale v prípade sporu bude potrebné preukázať.

Prevod RD na deti : Pri vyporiadaní sa vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, ktoré zaniká rozvodom. Mohla by teoreticky napadnúť  resp. spochybniť darovaciu zmluvu z hľadiska ust. § 42a/ Obč. zákonníka : Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník /vy/  urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa /manželka/ , ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať./.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ak jeden z manželov počas manželstva získal vylučne vlastne finančné prostriedky darom, ktore potom použil na zakúpenie zariadenia a spotrebičov, je potrebné mať od nich doklad od darujucej osoby? Čo v tom prípade, ak darujuca osoba zomrie a doklad nezanechá a darovaná suma je odobrena len slovne? Ako sa to bude posudzovať v BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ niektorý z manželov tvrdí, že mal peniaze z daru a tieto použil na spoločné účely, potom to musí aj preukázať. Samotné tvrdenie tejto skutočnosti nestačí, ak by to protistrana (druhý manžel) poprel. 

Ak osoba, ktorá darovala peniaze zomrela a peniaze neboli odovzdané prevodom, potom sa dostávate do dôkaznej núdze. Ešte môžete v konaní žiadať vypočuť svedka, ktorý potvrdí, že videl alebo vie o tom (ale nie od Vás), že peniaze ste dostali darom, koľko to bolo a kedy.

Následne budete musieť ešte preukázať, že ste peniaze použili na zakúpenie spotrebičov.

Ja viem, že by bolo asi čudné, ak by ste si všetky doklady odkladali a pripravovali sa na BSM niekoľko rokov (alebo desaťročí dopredu) ale taká je súdna realita. Súd posudzuje tieto otázky z pohľadu práva a dôkaznej povinnosti. Kto nepreukáže svoju povinnosť, nemôže uspieť. 

Ak by to však druhý manžel (alebo manželka) nepoprel, potom by sa to považovalo za preukázané.

V prípade doplňujúcich otázok kliknite na odkaz nižšie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, riesime teraz takuto vec: rodicia mi daruju rodinny dom, ale moja manzelka by chcela tiez mat podiel na tomto dome. Dalo by sa to spravit tak, ze by som ja zasa daroval jej polovicu domu, s tym ze by sa tam dala podmienka zhruba takto: patrila by jej polovica rd, ale iba vtedy ked bude mojou manzelkou? dakujem

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2016)

Dobrý deň, podmienka, ktorú uvádzate vo svojej otázke je možná, avšak je dôležité, aby táto podmienka bola správne v zmluve formulovaná, t.j. aby bolo presne stanovené za akých okolností by došlo k zániku spoluvlastníctva a aký úkon by manželka musela vykonať, aby sa vlastnícke právo vrátilo späť k Vám.

Určite Vám odporúčam pokiaľ si to chcete správne ošetriť nechať si túto zmluvu vypracovať advokátskou kanceláriou, ktorá má skúsenosti s takýmito zmluvami.

Ak máte záujem o takúto zmluvu, môžeme vám Vám s tým pomôcť. Ako prvý krok urobte najskôr darovanie z rodičov Vám a až následne zmluvu zatvárajte s manželkou. Budete síce platiť dvakrát správny poplatok na katastri, ale ušetríte sa tak pred budúcimi problémami. Navyše môžete si nechať zmluvu autorizovať advokátom, pričom pri autorizovanej zmluve zaplatíte namiesto 66 eur iba 18 eur.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či po rozvode môže manželka požiadať o majetkové vyrovnanie, a to konkrétne domu, v ktorom žila s manželom, ale tento dom počas manželstva nadobudol jej manžel od svojej babky prostredníctvom darovacej zmluvy a stal sa tak vlastníkom domu. Je tu perspektíva že manželke odsúhlasí súd na nárok vyplatenia polovice hodnoty domu?

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2016)

Dobrý deň,

ak dom nadobudol darovacou zmluvou počas manželstva, potom tento nepatrí do BSM a pri vyporiadaní nebude mať manželka nárok na polovicu domu. Podľa § 150 OZ však môže od manžela pri vyporiadaní požadovať, aby jej nahradil to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. Inak povedané, ak sa napr. použili spoločné peniaze na rekonštrukciu domu v jeho výlučnom vlastníctve, potom druhému manželovi (ktorému nepatrí daný dom) vzniká nárok podľa vyššie uvedeného § 150 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Ak pri darovacej zmluve bol dom veľmi nízko podhodený kvôli tomu aby sa neplatila veľka daň z darovania a vzniká tak šialene vysoký rozdiel medzi súčasnou hodnotou domu a vtedajšou pred rekonštrukciou domu, čo sa dá v tomto smere urobiť? Skutočná suma na rekonštrukciu nebola taká vysoká ako vychádza rozdiel. Môžem napríklad ešte pred rozvodom darovať deťom dom s mojim doživotným právom tam bývať? Má aj vtedy ten druhý z manželov nárok na nejaké vysporiadanie či už zo zariadenia domu, auta alebo rekonštrukcie domu?

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2016)

Dobry den, ak bol don darovany, nepatri do BSM a peeto sa nebude vysporiadavat. Ak vsak boli zo spolocnych penazi na tento dom investovane spolocne prostriedky, potom druhy manzel moze ziadat nahradu (aby sa investicie vratili spat do BSM).

Darovaniu domu manzel nezabrani, to mozete urobit.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie peňazí počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Je možné darovať manželovi peniaze nadobudnuté počas manželstva za predaj bytu patriaceho manželke pred uzavretím manželstva? alebo ide o spoločné peniaze

Odpoveď: Darovanie peňazí počas trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o darovanie peňazí počas manželstva, ak tieto peniaze pochádzali z predaja bytu, ktorý patril iba jej, tak potom tieto peniaze nepatrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) ale boli vo výlučnom vlastníctva manželky. Darovanie v tomto prípade je možné, nakoľko nejde o spoločné peniaze patriace do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie peňazí počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku