Máte
otázku?

Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčín

Otázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

Dobrý deň, chcem sa spýtať, aká je premlčacia doba pri nezaplatení faktúry.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

Dobrý deň. Pokiaľ ide o premlčaciu dobu pri nezplatení faktúry, tak v zmysle ustanovenia § 397 Obchodného zákonníka sa uplatní všeobecná premlčacia doba štyri roky. Táto premlčacia doba platí pre obchodné záväzkové vzťahy. Naproti tomu podľa Občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia doba tri roky.

Pre presné určenie dĺžky premlčacej vo Vašom prípade (teda, či sa uplatní 3 alebo 4 ročná premlčacia doba) by bolo potrebné mať k dispozícii komplexné informácie o pohľadávke.

Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
od nemenovanej firmy mi prišlo upozornenie, že som im nevyplatila faktúru za práce na dome, pritom oni pracovali pre inú spoločnosť. Splatnosť faktúry bola 30. 11. 2019. Upozornenie mi prišlo 21. 12. 2022. Prosím nie je už aj tak táto záležitosť premlčaná?
Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, ak je tomu tak ako uvádzate, potom predmetná pohľadávku môže byť premlčaná, nakoľko premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu. K premlčaniu teda došlo 30.11.2022. Preto ak by na vás aj podali žalobu, stačí vzniesť námietku premlčania a súd je povinný žalobu v celom rozsahu zamietnuť. Pozor však na to odkedy sa počíta premlčanie, nie je to od splatnosti faktúry ale od toho ako to bolo dohodnuté, faktúra je len účtovný doklad. 


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
od roku 2012 do 2015 som bol klientom spoločnosti poskytovateľ služby televíznych staníc) počas tejto doby vznikol nedoplatok 4, 50 eur. Od tejto doby táto spoločnosť viac krát zmenila majiteľa. Dna 30. 6. 2021 bola uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávky medzi pôvodným veriteľom a postupníkom. Na základe tejto zmluvy mi poslal euroadvokát z Čiech oznámenie o postúpení pohľadávky a, v ktorom mňa informuje o povinnosti uhradiť svoj dlh a riešiť všetky záležitosti s ním spojené, výhradne novým veriteľom. Žiada uhradiť pôvodný dlh plus úrok, náklady vymáhanie veriteľa, trovy právneho zastúpenia, a tak celkom k úhrade 70 eur.
Budem musieť uhradiť vzniknutý dlh alebo môžem sa odvolať na premlčaciu dobu? Za odpoveď vopred ďakujem!
S pozdravom
Tomáš

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak nastala splatnosť sumy 4,50 € niekedy v roku 2015 a veriteľ - poskytovateľom služieb nepodal žalobu na súd v premlčacej dobe 3 roky /§ 101 Obč. zákonníka/ je pohľadávka veriteľa premlčaná.

Skutočnosť, že veriteľ sa obrátil na advokáta prípadne nejakú vymáhačskú spoločnosť, aby zabezpečila vymáhanie pohľadávky, nie je rovnako podstatná, lebo premlčacia doba plynie od splatnosti v roku 2015.

Záver : Kontaktujte prísl. súd či na Vás nebola podaná žaloba /čo nepredpokladáme, vzhľadom na skutočnosť, že súd Vás dosiaľ nekontaktoval/. Ak žaloba nebola podaná v premlčacej dobe, nič neuhradzujte. Advokátovi napíšte maximálne email, že pohľadávka je premlčaná. Nič vysvetľovať a zdôvodňovať nemusíte, nič neuhradzujte !

Ak by teoreticky bola podaná žaloba, treba vzniesť námietku premlčania v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

 

 


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
prosím radu, v roku 2020 mi zomrel starý otec, v januári 2022 sa konečne uzavrelo dedičstvo a som po ňom jediný dedič.
Prišiel preplatok v roku 2020 za plyn za obdobie 2019-2020. V ktorej bolo napísané, že bude vyplatený po doložení uznesenia z dedičského konania. Tak som ich kontaktovala aj s uznesením, na čo mi odpísali, že boli z toho preplatku zrazené nezaplatené pohľadávky z roku 2012 za inú firmu /majú splnomocnenie čo som na internete našla )
Môžu to po toľkých rokoch bez akejkoľvek exekúcie alebo nejakého predchádzajúceho vymáhania?
Za odpoveď a radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 26.08.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku poznamenávame hneď úvodom, že nerozumieme textu otázky o tom, zrejme plynárne majú splnomocnenie, ktoré ste našli na internete. Uvádzame, že samotné splnomocnenie a oprávnenie na základe neho konať zaniká úmrtím osoby, ktorá splnomocnila inú osobu na určené úkony.

Pokiaľ ide o nedoplatok za rok 2012, plynárne mali na jeho vymáhanie dostatočne dlhú dobu, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a táto uplynula niekedy v roku 2015 a preto nie sú plynárne oprávnené započítavať tento premlčaný dlh na preplatok, ktorý vám mal byť vyplatený. Preplatok za plyn vám byť vyplatený v celosti. Zápočet premlčaného dlhu na preplatok z rokov 2019 - 2020 je možný len na základe dohody s vami, čo vyplýva z ust. § 581 Obč. zákonníka :

 

"(1) Započítanie nie je prípustné proti pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví, ibaže by išlo o vzájomnú pohľadávku na náhradu škody toho istého druhu. Započítanie nie je prípustné ani proti pohľadávkam, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
(2) Započítať nemožno premlčané pohľadávky, pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde, ako aj pohľadávky z vkladov. Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná.
(3) Dohodou účastníkov možno započítaním vyrovnať aj pohľadávky uvedené v odsekoch 1 a 2.
(4) Započítanie proti pohľadávkam na výživné upravuje Zákon o rodine."
 
Žiadajte plynárne vrátenie celého nedoplatku.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
V roku 2018 som si prostredníctvom internetového predaja objednal televíziu od spoločnosti xzy. Prišla mi karta aj so zmluvou. Televízia mi bola aktivovaná, ale po zapnutí ani jeden program nebol v hd kvalite a archív bol len cez internet. Z toho dôvodu som chcel odstúpiť od zmluvy. Vypísal som formulár na odstúpenie od zmluvy a poslal som aj kartu na adresu spoločnosti do 14. Dni. Z xyz mi prišla informácia, že všetko je v poriadku, karta im prišla a všetky náležitosti som splnil na odstúpenie od zmluvy. O mesiac mi prišla upomienka, že mám zaplatiť 20 euro. Tak som tam písal a odpísali mi, že nič nemusím platiť, že je to vybavené. Od vtedy mi už neprišlo nič.

Teraz mi prišla upomienka na zaplatenie dlhu vo výške 86 euro ( 20euro+ úroky+ cena pre právnika). Prosím, ak zruším zmluvu z internetového predaja do 14. dní, je možné, aby odo mňa aj tak pýtali nejaké peniaze a aby sa po 4 rokoch ozvali a chceli niekoľko násobne vyššiu sumu? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 24.08.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pred 4 rokmi ste odstúpili od zmluvy so spoločnosťou v zákonom stanovenej lehote 14 dní a zo strany spoločnosti vám bol následne účtovaný poplatok 20 €, čo bolo tiež pred 4 rokmi. Teraz vám bola doručená výzva k úhrade podľa otázky.
Ak je to tak a spoločnosť nepodala žalobu na súd v lehote do 3 rokov od splatnosti dlžnej sumy, ktorá je naviac pochybná, lebo kartu ste vrátili a od zmluvy odstúpili, potom je nárok veriteľa premlčaný. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Odporúčam len zistiť na vašom príslušnom súde /súd podľa miesta trvalého bydliska/, či proti vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci. Kontaktujte infocentrum okresného súdu. Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Následne po zistení na súde napíšte advokátovi, že pohľadávka je premlčaná a preto nič neuhradíte. Nič nemusíte zdôvodňovať.

Ak by teoreticky bola podaná žaloba, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu s bližšími údajmi o podanej žalobe /suma, dátum doručenia žaloby súdu/.


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, môže spoločnosť DIGI vymáhať neuhradenú faktúru cez SIPO za obdobie 10/2007? Nie je to už premlčaná doba? Spoločnosť DIGI nás informovala sms o neuhradenej faktúre až 11/2021.
Ďakujem za odpoveď Zuza

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 30.11.2021)

Dobrý deň, ak Vám došla výzva len formou SMS, operátor vie o tom, že jeho pohľadávka je premlčaná v celosti a preto využil len formu SMS. Platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz.
Nič neuhradzujte.

 

 


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať : mala som vybraný paušál u jedného operátora, prestala som to platiť z fin. dôvodov. Teraz po 6 rokoch po mne žiada firma peniaze. Čítala som tu na stránke, že u operátora je premlčacia doba 3-4 roky, za 6 rokov ma ani raz nekontaktovali. Môžu teda po 6 rokoch žiadať peniaze? Ak teda prešla ta premlčacia doba? Ďakujem. Henrieta

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 07.10.2021)

Dobrý deň,
ak Vás kontaktoval mobilný operátor alebo vymáhačská spoločnosť a od splatnosti neuhradenej sumy uplynulo viac ako 3 roky, potom je nárok veriteľa - mobilného operátora - premlčaný. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je premlčacia doba 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Z dôvodu právnej istoty zistite prípadne na prísl. okresnom súde /informačné centrum súdu/ podľa miesta Vášho trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci. Ak žaloba nebola podaná, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvádzam, že ak by veriteľ teraz podal žalobu na súd, súd by žalobu zamietol s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka.

Záver : Úhradu dlhu žiadať môžu, ale v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka uplynula premlčacia doba, takže nič neuhradzujte.


Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
Mám otázku. Dneska mi volal pán, ktorý mi robil kuch. Linku pred 6-timi rokmi a dneska zistil, že mi nevystavil faktúru. Ako mám postupovať? Nieje to už premlčaná doba?

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
vystaviť faktúru je účtovná záležitosť a nemá to vplyv na záväzok objednávateľa a zhotoviteľa. Ak od Vás žiada teraz peniaze za to, že Vám robil kuchyňu pred 6 rokmi, je to premlčané.


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
dostala sa mi na stôl fa z 31. 07. 2016, splatná 15. 08. 2016. Vôbec neevidujeme takúto fa a ani nám nikdy nebola dodané odsúhlasenie pohľadávok. Chcem sa spýtať, či táto pohľadávka už nie je premlčaná?
Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o obchodnoprávny vzťah, a predmetná faktúra nebola ani čiastočne uhradená, prípadne ani uznaný záväzok voči veriteľovi, podľa dátumov sa javí faktúra ako premlčaná.


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň,
faktúra bola splatná 2. 2. 2018, mám ešte možnosť dostať úhradu za túto faktúru ?

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ide o obchodno-právny vzťah. Ak je to tak, potom v zmysle ust. Obchodného zákonníka všeobecná premlčacia doba je 4 roky.

Napíšte dlžníkovi výzvu k úhrade s tým, že ak dkžná suma nebude uhradená obratom, vec postúpite na súd.

Vzhľadom na okolnosť, že splatnosť nastala pred 3 rokmi, cez stránku obchod. registra zistite, či dlžník existuje.

V prípade záujmu o doriešenie veci, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, ktoré máte k dispozícii.


Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem. V roku 2009 som vraj nevyplatil faktúru v t-mobile, čoho si nie som vedomý. Písala mi nejaká vymáhačská spoločnosť o uhradení dlžnej sumy. Sumu nechcem zverejniť. Ja som im ale neodpovedal, pretože aj keby vznikol nejaký dlho (ktorého si nie som vedomý) tak za 10 rokov by už bol premlčaný. Ak sa mýlim opravte ma. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ by aj skutočne existoval dlh splatný v roku 2009, tak v súčasnosti je tento už premlčaný. Všeobecná premlčacia doba v občianskych vzťahoch (ktorými sú aj spotrebiteľské vzťahy) je tri roky. Ak sa v rámci týchto troch rokov nepodala žaloba na súd, tak prípadná žaloba podaná v súčasnosti by bola po vznesení námietky premlčania zamietnutá.

Možno teda skonštatovať, že uvažujete správne, ak údajný dlh z roku 2009 považujete za premlčaný.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku