Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávok postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok,

Otázka: Vymáhanie pohľadávok postup

Dobrý deň, chcem sa opýtať na vymáhanie pohľadávok postup? Mám dlžníka, ktorý mi nezaplatil pohľadávku - nevrátil peniaze, ktoré som mu požičal. Najskôr sa stále vyhováral, potom prestal úplne dvíhať telefón a už dlhšiu dobu sa mi vôbec neozval. Existuje pri vymáhani pohľadávok postup, ktorý musím dodržať? Prosím o radu ako mám postupovať pri vymáhaní pohľadávky.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

Dobrý deň,

 

vymáhanie pohľadávok (postup) závisí od toho, či chcete pohľadávku vymáhať súdnou alebo mimosúdnou cestou. Pohľadávku môžete vymáhať sám alebo ju zveriť odborníkom na vymáhanie pohľadávok. Postup vymáhania pohľadávok nikde v zákone nenájdete a pokiaľ ste ešte vymáhanie pohľadávok neriešili, môže Vám to pripadať pomerne komplikované (najmä súdne riešenie).

 

Ak pohľadávku vymáhajú odborníci (advokáti), máte právo na náhradu trov zastupovania a tým pádom Vás vymáhanie pohľadávky nemusí nič stáť (viac si prečítajte tu: www.vymahanie-dlhov.sk). Na tejto stránke nájdete aj modelové prípady a aj postup vymáhania pohľadávok. 

 

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáhate sám)

 

Najskôr dlžníkovi zašlite písomnú výzvu. Vo výzve uveďte hore svoje údaje, pod to adresu, kam budete výzvu posielať. V samotnom texte výzvy napíšte, ako vznikol dlh, kedy bol splatný a ako ste sa s dlžníkom dohodli. Dlžníkovi dajte maximálne 10 dňovú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Taktiež do výzvy napíšte, čo urobíte, ak dlžník pohľadávku v stanovenej lehote nezaplati. Do výzvy môžete vložiť aj odkaz na našu webovú stránku (www.vymahanie-dlhov.sk), na ktorej si dlžník môže prečítať, čo mu hrozí a o koľko sa zvýši jeho pohľadávka, ak ju nezaplatí včas. 

 

Ako prílohu k výzve na zaplatenie môžete priložiť aj uznanie dlhu, ktoré si môžete zdarma stiahnuť zo stránky www.uznanie-dlhu.sk. Na tejto stránke vyplníte svoje údaje a údaje dlžníka, dlžnú sumu, dôvod vzniku dlhu (t.j. ako a kedy dlh vznikol) a môžete tam uviesť aj splácanie dlhu v splátkach. Prípadne môžete dlžníka vo výzve vyzvať, že ak chce dlh spácat v splátkach, nech si zo stránky www.uznanie-dlhu.sk vyplní a stiahne uznanie dlhu, ktoré Vám obratom zašle na Vašu adresu. 

 

Pokiaľ dlžník nebude reagovať na Vašu výzvu v 10 dňovej lehote a neozve sa ani ďalších 10 dní, nečakajte a pohľadávku vymáhajte súdne. 

 

Štatisticky platí, že pokiaľ uplynuli od lehoty splatnosti viac ako 3 mesiace, tak vymožiteľnosť pohľadávky rýchlo klesá. Aj po podaní žaloby je možné sa s dlžníkom dohodnúť na úhrade dlhu a súd Vám dokonca môže vrátiť 99% zaplateného súdneho poplatku. Samotná žaloba na súd pôsobí na dlžníkov často zastrašujúco, nakoľko si uvedomia dôsledky, ktoré im v súvislosti so súdnym vymáhaním hrozia. Samozrejme neplatí to na každého dlžníka.

 

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát)

 

Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku neodborným postupom pri vymáhaní ale dokonca môžete za túto "službu" ešte aj zaplatiť. Niektoré vymáhačské firmy sa prezentujú, že spolupracujú s advokátskymi kanceláriami, častokrát to však nie je pravda. Každý advokát je zapísaný v zozname advokátov, ktorý nájdete na stránke http://www.sak.sk.

 

Postup vymáhania pohľadávok je možné rozdeliť na postup pri súdnom vymáhani pohľadávok a postup pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok. Nižšie uvádzame odkazy, na ktorých nájdete potrebné informácie:

 

 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok - postup

 

Súdne vymáhanie pohľadávok - postup alebo Postup pri vymáhaní pohľadávok

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vymáhaním pohľadávok - postupom nám napíšte na našu emailovú adresu uvedenú pravo na tejto stránke.

Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, som invalidný dôchodca a kamarát mi požičal 5 rokov späť 350 eur. Teraz to chce dať na vymáhanie. Zoberú to alebo aký je postup?

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ Vám kamarát pred piatimi rokmi požičal peniaze, tak je dôležité hlavne to, či to vie preukázať a ak áno, tak ako bola dohodnutá splatnosť. Ak ste si splatnosť nedohodli, tak sa dá argumentovať tým, že je to už premlčané, pretože o vrátenie Vás mohol požiadať podľa § 563 Občianskeho zákonníka mohol požiadať hneď nasledujúci deň po požičaní peňazí. Ak ale bola splatnosť dohodnutá inak, tak premlčanie plynie až od termínu dohodnutej splatnosti. Vo všeobecnosti je pritom premlčacia doba 3 roky.

 

Ak nie je dlh premlčaný a ak ho vie veriteľ aj riadne preukázať, potom by bolo na mieste dlh splatiť a vyhnúť sa tak zbytočným poplatkom súvisiacim s vymáhaním, ako sú súdne alebo exekučné trovy.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
inkasnej spoločnosti som splatil dlh, ktorý prevzala od spoločnosti, ktorej som finančne prostriedky dlhoval. Je inkasná spoločnosť povinná mi pri vyplatení celého dlhu zaslať oznam a vyúčtovanie splatenia dlhu, tak ako je to pri "riadnej" exekúcii? Čiže niečo ako ukončenie exekúcie a jej vyúčtovanie?
Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 10.01.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 599 Obč. zákonníka :

"(1) Veriteľ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.
(2) Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie."

Bez Vašej písomnej žiadosti nie je povinná inkasná spoločnosť vydať Vám potvrdenie o úhrade dlhu.

 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som zistila ako môžem riešiť danú situáciu. Bola som telefonicky kontaktovaná za účelom nesplácania spotrebičov na splátky. Avšak nemám vedomie o Tom, že by sa daná vec nesplácala. Doklady som patrične doložila, aby sa všetko dalo na poriadok, ale zo strany spoločnosti som stále za týmto účelom kontaktovaná. Dokonca mi prišiel domov aj papier, že splátky nie sú uhradené a že žiadajú o jej spätnú úhradu. Ako by som to mohla riešiť. Popravde som už unavená z toho a mám pocit, že sa nikam nedostávame. Osobne sa to bohužiaľ riešiť nedá nakoľko súčasná situácia tomu zabraňuje. Poraďte mi prosím.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,

v položenej otázke ste neuviedli základné údaje, hlavne o tom, od koho ste si požičali, či máte aj príslušnú zmluvu o spotreb. úvere a doklady o úhrade splátok. Predpokladáme však, že doklady o úhrade jednotlivých splátok máte.

Nevieme, či Vás kontaktuje pôvodný veriteľ /banka, nebanková spoločnosť/ písomne, emailom alebo telefonicky, alebo už nejaká vymáhačská spoločnosť, ktorá prevzala Vašu pohľadávku.

Ak máte všetky doklady o úhrade jednotlivých splátok a tieto boli uhradené v lehote splatnosti, potom si tieto uschovajte a nemáte sa čoho obávať. Už uhradené splátky neuhradzujte opätovne. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o ďalších - vyšších splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Ak by Vás kontaktoval pôvodný veriteľ, prípadne vymáhačská spoločnosť, napíšte im email, aby Vám, predložili splnomocnenie, na základe ktorého od Vás požadujú opätovnú úhradu už uhradených splátok, vrátane uvedenia príslušného § konkrétneho zákona, na základe ktorého takto postupujú.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Výzvu na vrátenie zálohy môžem odoslať formou doporučeného listu na adresu firmy. Ak si adresát list neprevezme, ako postupovať ďalej ? Ide mi o to, či môžete prevziať odo mňa vymáhanie tejto pohľadávky. Súdnou cestou je to pre mňa bez právneho zástupcu komplikované. Ďakujem. Dagmar Kováčová.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 14.03.2020)

Dobrý deň,

s vymáhaním pohľadávky Vám môže pomôcť naša advokátska kancelária.

Odstúpte od ústne uzatvorenej zmluvy o dielo v písomnej forme, ako aj emailom. Predpokladáme, že máte kontaktné údaje na živnostníka.

Ak nebude vrátaná poskytnutá záloha vo Vami uvedenej lehote, môžete nás kontaktovať cez formulár na úvodnej stránke našej AK. 

 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
prosím Vás, chcela by som vedieť, či sa zaoberáte aj vymáhaním nasledovnej pohľadávky:
ako súkromná osoba som zaplatila zálohu stolárovi - SZČO na zhotovenie nábytku. Nábytok mi nedodal a napriek urgenciám doposiaľ nevrátil zálohu. Dohoda bola ústna, ale doklad o zaplatení zálohy mám. Ďakujem. K.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že ste sa ústne dohodli na termíne dodania nábytku, pričom táto lehota uplynula a nábytok dodaný nebol.
Podľa ust. § 642 Obč. zákonníka platí :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia je potrebné odstúpiť od zmluvy o dielo formou dopor. listu prípadne formou emailu a žiadať vrátenie zálohy vo Vami uvedenej lehote. Súčasne zhotoviteľovi oznámte, aby vo veci Vašej zákazky nevykonával žiadne práce a neobjednával na úkor Vaše zálohy žiadny materiál. Požiadajte ho, aby zálohu vrátil na Vami uvedený bankový účet vo Vami stanovenej lehote.
Ak k vráteniu nedôjde, budete musieť zrejme vec postúpiť na súd.
 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás môžem vymáhať dlh po niečo viac ako jednom roku? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň. Ak od splatnosti uplynulo síce viac ako jeden rok, ale menej než tri (v prípade obchodnej zmluvy štyri) roky, potom môžete dlh vymáhať. V zásade by ste ho mohli vymáhať aj po uplynutí spomenutých troch, resp. štyroch rokov, ale potom by ste už boli v riziku, že dlžník vznesie námietku premlčania, čo by malo za následok neúspech pri súdnom vymáhaní.


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môj problém spočíva v postúpenej pohľadávky Dopravného podniku BA na inú spoločnosť voči mne. Táto spoločnosť požaduje úhradu vo výške 75, 08 EUR. Z toho je však istina 0 EUR, príslušenstvo 75, 08 EUR, ich náklady spojené s vymáhaním 5, 50e. Vec je v tom, že majú právoplatný/vykonateľný platobný rozkaz - ale ten je vystavený na sumu: istina 50, 70 EUR a príslušenstvo 75, 08 EUR. Je to plat. Rozkaz z r. 2014 a ja som vtedy uhradil celú istinu, príslušenstvo som neuhradil, už neviem z akého dôvodu. Plat, rozkaz je vystavený na pôvodného veriteľa Dopravný podnik. V tom čase som nenamietal premlčanie, totiž ja som cestoval 27. 01. 2012 a Dopravný podnik podával Návrh na vydanie plat, rozkazu až 14. 08. 2013 - po viac ako roku. Chcel by som sa preto spýtať, či tým, že som uhradil istinu a postúpené bolo iba príslušenstvo a platobný rozkaz - ten ale vrátane príslušenstva, či v prípade, ak by sumu chceli vymáhať cez exekúciu, by im stačil spomínaný platobný rozkaz, ktorý majú, resp., či by súd skúmal/porovnával ich nárok s platobným rozkazom a nevydal by poverenie pre exekútora. Alebo by museli podať nový Návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom by som už mohol namietať premlčanie. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Je potrebné vychádzať z platobného rozkaz príslušného súdu a uhradiť len zostatok sumy, ktorú ste podľa platobného rozkazu neuhradili.
T.j. Pokiaľ ste boli zaviazaný k úhrade pokuty 50,70 € a príslušenstva 75,08 € /zrejme súdny poplatok a odmena advokáta/, a uhradili ste 50,70 €, treba uhradiť len zostatok 75,08 €.
Lehota na podanie návrhu na vydanie plat. rozkazu zo strany DP bola dodržaná /3 roky/.
Ak pohľadávka bola postúpená na inú spoločnosť, táto spoločnosť môže podať návrh na vykonanie exekúcie na základe už tohto vydaného plat. rozkazu, nemusí podávať nový návrh na vydanie plat. rozkazu na súd.
Odporúčame uhradiť príslušenstvo podľa PR 75,08 € na účet dopr. podniku, aby ste mali od vymáhačskej spoločnosti pokoj.
Bank.spojenie na DP je na ich stránke : https://www.dpb.sk/sk/kontakt; náklady 5,50 € neuhradzujte, keďže na tieto nie je žiadne súdne rozhodnutie.

Odporúčame uhradiť teraz, lebo v prípade exekúcie Vám vzniknú ďalšie náklady, ktoré môžu byť väčšie, ako je suma 75,08 €.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poprosil by som Vás o právnu radu. pracovali sme ako firma v Rakúsku na základe podpísaného kontraktu.Práca bola dohodnutá na určité obdobie, 10 pracovníkov a platba za prácu dohodnutá hodinovou sadzbou. Prípadné reklamácie (ktoré nikdy neboli) sme mali byť v súlade s kontraktom povinní na vyzvanie odstrániť. Firma od začiatku meškala s včasným platením faktúr a nakoniec zostala nevyplatená čiastka za mesiace 10/11/12 2014 cca 77 200.-EUR. Po čase sme vymáhanie pohľadávky zverili inkasnej spoločnosti ktorej bolo navrhnuté plnenie 46 000.-zo strany odberateľa. V prípade obrátenia na civilný súd im bolo naznačené zrušenie firmy a presunutie aktivít na druhu firmu vo vlastníctve majiteľa. Zaujíma ma, ako je to v Rakúsku v prípade trestno-právnej roviny (ideme podať trestné oznámenie). Potreboval by som radu či oznámenie v tejto podobe je v poriadku a má význam. Návrh trestného oznámenia priložím tu: Návrh trestného oznámenia: 1.PODVOD 2.ZVÝHODŇOVANIE VERITEĽA..... 3.Falšovanie dokumentov...4.Poškodzovanie veriteľa 5. Podvodný bankrot. Firma dodávala službu – elektromontážne práce pre inú firmu, konateľ a 100% vlastník na základe podpísaného kontraktu a objednávky. Firma začala poskytovať elektromontážne práce dňa 14.7.2014 a 5.12.2014 práce ukončila z dôvodov trvalého omeškania úhrady faktúr. Kontrakt bol podpísaný na 10 elektromontážnych pracovníkov v dohodnutej hodinovej sadzbe. V kontrakte je ďalej uvedené , že v prípade reklamácie elektromontážnych prác bude firma druhou firmou vyzvaná na opravu reklamovaných prác vo vlastnej réžii.(v prílohe kontrakt). Fakturácia prebiehala v súlade s platným kontraktom a vždy obsahovala ako prílohu vypísané a podpísané (odsúhlasené) odpracované hodiny. Konkrétne práce boli vykonávané na základe požiadaviek stavbyvedúceho na danej stavbe a ich kvalita a množstvo vykonanej práce boli kontrolované na dennej báze. Firma mala navyše na pracovisku trvalý dozor kvality v podobe vlastného Supervisora, ktorý neustále kontroloval kvalitu a množstvo odvedenej práce. Trvalý dozor sme zabezpečovali vo vlastnej réžii. Za celú dobu spolupráce nebola ani jedna reklamácia z dôvodov nekvalitnej práce. (ako príloha meno a tel. zodpovedného pracovníka a meno a tel. stavbyvedúceho hlavného investora, ktorého navrhujeme predvolať,v prípade potreby doložíme mená a tel. elektromontážnych pracovníkov, ktorí pracovali na stavbách spoločne s našou firmou a môžu potvrdiť kvalitu a množstvo odvedenej práce) Počas celej doby spolupráce nebola ani jedna faktúra zaplatená v lehote splatnosti to znamená , že každa nami vystavená faktúra v prípade , že bola uhradená bola uhradená s omeškaním. Na tento fakt sme firmu dôrazne upozorňovali , ale k náprave nedošlo. (príloha vystavené faktúry a termíny splatností a uskutočnenie skutočných úhrad) Celkom vystavene a zaplatené omeškané faktúry boli za mesiace júl , august a september. Ostatné faktúry uhradené neboli. Zostávajúce neuhradené faktúry za mesiace október , november a december vo výške 77.190.- neboli uhradené vôbec bez oficiálneho uvedenia dôvodu.(v prílohe neuhradené faktúry).Do mesiaca október(včítane októbra) existujú aj uznania fakturácie zo strany firmy, čo do výšky aj kvality. Dňa 26.5.2015 bola splnomocnená na základe plnej moci vymáhacia firma k vymáhaniu pohľadávky (v prílohe podpísaná plná moc). Firme bolo na osobnom stretnutí oznámené , že dlžník si nárokuje odpočet z vystavených faktúr na základe nám neznámych príčin (Falčovanie dokumentov). Svoje tvrdenie podložilo dokladom zo dňa 26.5.2015 Gegenforderung poskytnutým dňa 1.6.2015. (príloha Gegenforderung odoslaný včetne dátumu odoslania).V tomto doklade je uvedený napr. aj projekt Gerasdorferstrasse 1210 Wien. Na tomto projekte firma Elektro Energy pracovala jeden deň a to dňa 19.7.2014. Takže Gegenforderung po takmer 11 mesiacoch a dávno odovzdanej stavbe? Kedy nastalo skutočné zdaniteľné plnenie? Taktiež na projekte Huttengasse boli naši pracovníci vysoko cenenými odborníkmi , ktorí dostávali len vysoko kvalifikovanú prácu a po ukončení spolupráce s Elektro Best dostali ponuku zamestnania.(svedecky vieme doložiť – aj pracovníkmi Elektro Best aj pracovníkmi Elektro Energy) Na základe kontraktu podpísanom 15.7.2014 však firma Elektro Best musí oznámiť , že reklamuje nami dodané elektromontážne práce čo sa však nestalo ani mailom ani písomne. Navyše z nášho pohľadu fiktívny doklad, keďže všetky uvedené stavby už sú dávnejšie odovzdané do užívania a doklad zo 26.5.2015 je dávno po uskutočnení prípadných opráv, po prípadnom zdaniteľnom plnení a lehotách na prípadnú fakturáciu od, ktoré však mali byť oznámené v súlade s kontraktom a opravené. Navyše máme silné podozrenie, že ide o čisto účelový Gegenforderung .ktorý podľa nášho názoru nebude zahrnutý v účtovníctve a nebude z neho zaplatená DPH. Nie je nijak podložený fotodokumentáciou , počtom pracovníkov podieľajúcimi sa na opravách , dátumami opráv a ďalšími náležitosťami. Takže v prípade, že vystavený Gegenforderung nie je zahrnutý v účtovníctve a zaplatená DPH a daň z prijmu zrejme sa jedná o daňový trestný čin. V tejto súvislosti sa firma obráti na Finanzamt- Bundesministerium fur Finanzen. (aj ďalšie otázky ohľadom výplat legálnych priznaných a skutočne vyplácaných miezd – v tejto súvislosti budeme žiadať potvrdenie uvedenej skutočnosti od bývalých zamestnancov spoločnosti – mená a tel. v prílohe) Inkasnej spoločnosti bola ponúknutá možnosť vyplatenia 46.000.- ako úplné vyrovnanie s firmou, kedy by firma musela podpísať, že zaplatením tejto sumy nebude mať už žiadne ďalšie finančné nároky. Bolo im naznačené,že v prípade neprijatia týchto podmienok a ďalšieho vymáhania budú aktivity firmy presunuté na ďalšie spoločnosti a pôjde do likvidácie. (Podvodný Bankrot)_(príloha) Keďže z nášho pohľadu Gegenforderung zo dňa 26.5.2015 (zrejme nezaúčtovaný v účtovníctve firmy) je účelový a fiktívny doklad, ktorý nikdy nebol oficiálne doručený firme, permanentne platil faktúry po lehote splatnosti. neoznámil v súlade s kontraktom prípadnú reklamáciu nami vykonaných prác sme presvedčený, že firma mala od začiatku v úmysle nezaplatiť dohodnutú odmenu za vykonanú prácu v zmysle kontraktu takže sa domnievame, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu PODVODU. Navyše, keďže firma neobdržala do dnešného dňa žiadnu ani čiastkovú platbu od druhej firmy napriek tomu , že firma vykonáva naďalej obchodné aktivity a stavebnú činnosť, platí nadalej faktúry z obchodného styku zaúčtované dávno po zaúčtovaní faktúr od firmy, domnievame sa , že s určitosťou došlo aj k naplneniu skutkovej podstaty trestnému činu ZVÝHODŇOVANIE VERITEĽA. resp.Poškodzovanie veriteľa. Pekný deň.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 01.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ by skutočne firma konala tak, že by mala od počiatku úmysel nezaplatiť za vykonané práce, potom by šlo o podvod. Čo sa týka postupu, ja by som Vám skôr odporúčal vymáhať pohľadávku súdnou cestou bez zbytočného odkladu a následne podať trestné oznámenie. Ak podáte trestné oznámenie skôr a policia Vás odkáže na civilné konanie, potom už trestné oznámenie nebude možné podať opätovne (po skončení súdneho konania).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku