Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávok postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok,

Otázka: Vymáhanie pohľadávok postup

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na postup pri vymáhaní pohľadávok. Mám dlžníka, ktorý mi nezaplatil pohľadávku - nevrátil peniaze, ktoré som mu požičal. Najskôr sa stále vyhováral, potom úplne prestal dvíhať telefón a už dlhšiu dobu sa mi vôbec neozval. Existuje nejaký konkrétny postup vymáhania pohľadávok, ktorý by som mal dodržať? Prosím o radu, ako mám postupovať pri vymáhaní svojej pohľadávky.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

Dobrý deň,

 

vymáhanie pohľadávok (postup) závisí od toho, či chcete pohľadávku vymáhať súdnou alebo mimosúdnou cestou. Pohľadávku môžete vymáhať sám alebo ju zveriť odborníkom na vymáhanie pohľadávok. Postup vymáhania pohľadávok nikde v zákone nenájdete a pokiaľ ste ešte vymáhanie pohľadávok neriešili, môže Vám to pripadať pomerne komplikované (najmä súdne riešenie).

 

Ak pohľadávku vymáhajú odborníci (advokáti), máte právo na náhradu trov zastupovania a tým pádom Vás vymáhanie pohľadávky nemusí nič stáť (viac si prečítajte tu: www.vymahanie-dlhov.sk). Na tejto stránke nájdete aj modelové prípady a aj postup vymáhania pohľadávok. 

 

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáhate sám)

 

Najskôr dlžníkovi zašlite písomnú výzvu. Vo výzve uveďte hore svoje údaje, pod to adresu, kam budete výzvu posielať. V samotnom texte výzvy napíšte, ako vznikol dlh, kedy bol splatný a ako ste sa s dlžníkom dohodli. Dlžníkovi dajte maximálne 10 dňovú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Taktiež do výzvy napíšte, čo urobíte, ak dlžník pohľadávku v stanovenej lehote nezaplati. Do výzvy môžete vložiť aj odkaz na našu webovú stránku (www.vymahanie-dlhov.sk), na ktorej si dlžník môže prečítať, čo mu hrozí a o koľko sa zvýši jeho pohľadávka, ak ju nezaplatí včas. 

 

Ako prílohu k výzve na zaplatenie môžete priložiť aj uznanie dlhu, ktoré si môžete zdarma stiahnuť zo stránky www.uznanie-dlhu.sk. Na tejto stránke vyplníte svoje údaje a údaje dlžníka, dlžnú sumu, dôvod vzniku dlhu (t.j. ako a kedy dlh vznikol) a môžete tam uviesť aj splácanie dlhu v splátkach. Prípadne môžete dlžníka vo výzve vyzvať, že ak chce dlh spácat v splátkach, nech si zo stránky www.uznanie-dlhu.sk vyplní a stiahne uznanie dlhu, ktoré Vám obratom zašle na Vašu adresu. 

 

Pokiaľ dlžník nebude reagovať na Vašu výzvu v 10 dňovej lehote a neozve sa ani ďalších 10 dní, nečakajte a pohľadávku vymáhajte súdne. 

 

Štatisticky platí, že pokiaľ uplynuli od lehoty splatnosti viac ako 3 mesiace, tak vymožiteľnosť pohľadávky rýchlo klesá. Aj po podaní žaloby je možné sa s dlžníkom dohodnúť na úhrade dlhu a súd Vám dokonca môže vrátiť 99% zaplateného súdneho poplatku. Samotná žaloba na súd pôsobí na dlžníkov často zastrašujúco, nakoľko si uvedomia dôsledky, ktoré im v súvislosti so súdnym vymáhaním hrozia. Samozrejme neplatí to na každého dlžníka.

 

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát)

 

Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku neodborným postupom pri vymáhaní ale dokonca môžete za túto "službu" ešte aj zaplatiť. Niektoré vymáhačské firmy sa prezentujú, že spolupracujú s advokátskymi kanceláriami, častokrát to však nie je pravda. Každý advokát je zapísaný v zozname advokátov, ktorý nájdete na stránke http://www.sak.sk.

 

Postup vymáhania pohľadávok je možné rozdeliť na postup pri súdnom vymáhani pohľadávok a postup pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok. Nižšie uvádzame odkazy, na ktorých nájdete potrebné informácie:

 

 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok - postup

 

Súdne vymáhanie pohľadávok - postup alebo Postup pri vymáhaní pohľadávok

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vymáhaním pohľadávok - postupom nám napíšte na našu emailovú adresu uvedenú pravo na tejto stránke.

Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Ukončila som spoluprácu ako živnostníčka s poisťovňou. Prišla mi pohľadávka v sume 24 000 EUR od poisťovne, ktorá je splatná do 7 dní. Napísala som im žiadosť o rozloženie splátok na 60 mesiacov. Ako mám postupovať, ak mi žiadosť nebude schválená, keďže som momentálne na dlhodobej PN a nemám možnosť pohľadávku splatiť naraz? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 19.06.2024)

Dobrý deň, nevieme z akého dôvodu máte poisťovni vrátiť 24000 €, len usudzujeme, že poistné zmliuvy, ktoré ste uzatvorili, poistné z nichvyplývajúce nebolo uhradené, resp. tieto poistné zmluvy boli zrušené, a tak vám zanikol nárok na províziu.

Sme názoru, že ste neurobili celkom správne keď ste od poisťovne žiadali, aby súhlasili so splátkovým kalendárom na 60 mesiacov, lebo takto ste vlastn mohli uznať dlžnú sumu.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako bude vyriešená situácia týkajúca sa dedičstva po mojej nedávno zosnulej starej mame, ktorá mala šesť detí. V dome momentálne žije iba jedno z jej detí – moja matka, ktorej prislúcha polovica domu. Zaujímalo by ma, ako by sa mohlo postupovať v prípade pohľadávok, ak moja matka nemá z čoho vyplatiť svojich súrodencov. Existuje nejaké riešenie, ak by boli ostatní súrodenci ochotní postupovať inak ako prostredníctvom finančného vyrovnanie? Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 01.03.2024)

Dobrý deň, samozrejme, dalo by sa to riešiť darovaním spoluvlastníckych podielov zo strany súrodencov vašej mame. K takémuto úkonu ale vaša mama nedokáže svojich súrodencov donútiť nijakým spôsobom.

V opačnom prípade, ak o toto nemajú záujem, a vaša mama ich nebude chcieť vyplatiť, môžu požiadať o zrušenie a vyporiadanie nehnuteľnosti súd. Súd by v prvom rade skúmal, či je nehnuteľnosť deliteľná. Pozemky sú spravidla deliteľné. Pokiaľ ide o rodinný dom, tu to ale tak byť nemusí, to by však bolo predmetom znaleckého skúmania. Ak by sa ukázalo, že je možné dom rozdeliť, potom by mohlo dôjsť aj k tomu, že vaša mama by sa stala vlastníčkou polovice domu a druhej polovice domu by boli vlastníci ostatní súrodenci. Tu však je potrebné, aby boli spoluvlastníci ochotní znášať náklady na rozdelenie nehnuteľnosti. Ak by to odmietli, súd by nehnuteľnosť prikázal do vlastníctva jedného (alebo viacerých) z nich s povinnosťou výplaty ostatných spoluvlastníkov. V takomto prípade by  ešte vaša mama mohla navrhnúť, aby súd nezrušil a nevyporiadal spoluvlastníctvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Takýmto dôvodom je aj skutočnosť, ak by sopluvlastníci chceli dom predať, pričom vaša mama prežila v nehnuteľnosti celý život a súčasne ak by si v súčasnosti inak nedokázala zabezpečiť svoju bytovú potrebu vzhľadom na svoj vek a dúčasne by tvrdila, že ona ich nedokáže vyplatiť. To všetko by však záviselo na posúdení súdom. 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám s bývalým partnerom napísanú dohodu, podľa ktorej mi má vyplatiť sumu 3 800 eur v mesačných splátkach. Avšak prestal platiť. Zmluva je podpísaná, ale nie je overená notárom. Je možné v tomto prípade niečo urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 04.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že tá skutočnosť, že podpisy na zmluve nie sú overené notárom prípadne na matrike, nie je podstatné.

Ak dlžník - priateľ neuhradil dlžnú splátku podľa zmluvy, je možné /predpokladáme/, že nastala splatnosť celého zostatku dlhu v celosti naraz. Je možné, že ste sa tak nedohodli, a že neuhradením jednej splátky nenastala zročnosť celého zostatku v celosti.

Odporúčam priateľovi poslať písomnú výzvu k úhrade splátky resp. celého dlhu /podľa znenia zmluvy/ s tým upozornením, že ak nebude dlh uhradený, vec postúpite cestou advokáta na súd, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania advokátom/ s následným vymáhaním cestou súdneho exekútora. Uvádzame tiež, že platí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Toto uvádzame z dôvodu, že v samotnej otázke neuvádzate, od kedy je priateľ v omeškaní s úhradou splatnej splátky.

V prípade záujmu vo veci právnej pomoci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Som invalidný dôchodca a kamarát mi pred piatimi rokmi požičal 350 eur. Teraz túto sumu chce vymáhať. Budú mi tieto peniaze brať alebo aký je postup?

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ Vám kamarát pred piatimi rokmi požičal peniaze, tak je dôležité hlavne to, či to vie preukázať a ak áno, tak ako bola dohodnutá splatnosť. Ak ste si splatnosť nedohodli, tak sa dá argumentovať tým, že je to už premlčané, pretože o vrátenie Vás mohol požiadať podľa § 563 Občianskeho zákonníka mohol požiadať hneď nasledujúci deň po požičaní peňazí. Ak ale bola splatnosť dohodnutá inak, tak premlčanie plynie až od termínu dohodnutej splatnosti. Vo všeobecnosti je pritom premlčacia doba 3 roky.

 

Ak nie je dlh premlčaný a ak ho vie veriteľ aj riadne preukázať, potom by bolo na mieste dlh splatiť a vyhnúť sa tak zbytočným poplatkom súvisiacim s vymáhaním, ako sú súdne alebo exekučné trovy.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, splatil som dlh inkasnej spoločnosti, ktorý prevzala od spoločnosti, ktorej som dlžal finančné prostriedky. Je inkasná spoločnosť povinná mi po splatení celého dlhu zaslať oznámenie a vyúčtovanie splatenia dlhu, podobne ako to býva v prípade "bežnej" exekúcie? Mám na mysli niečo ako ukončenie exekúcie a jej vyúčtovanie? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 10.01.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 599 Obč. zákonníka :

"(1) Veriteľ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.
(2) Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie."

Bez Vašej písomnej žiadosti nie je povinná inkasná spoločnosť vydať Vám potvrdenie o úhrade dlhu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, ako môžem riešiť danú situáciu. Bola som telefonicky kontaktovaná v súvislosti s údajným nesplácaním spotrebičov na splátky. Avšak, nepoznám takú záležitosť, čiže nemám vedomosť o nesplácaní. Doklady som riadne predložila, aby sa všetko dalo na poriadok, ale ze strany spoločnosti som stále kontaktovaná pre túto záležitosť. Dokonca mi prišel domov aj papier, ktorý tvrdí, že platby neboli uhradené a že požaduje jej náhradu. Ako by som to mohla riešiť? Úprimne, som už unavená z tejto situácie a mám pocit, že sa neposúvame nikam. Osobne sa to, na moje veľké ľúto, riešiť nedá, pretože súčasná situácia to neumožňuje. Poradte mi, prosím.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,

v položenej otázke ste neuviedli základné údaje, hlavne o tom, od koho ste si požičali, či máte aj príslušnú zmluvu o spotreb. úvere a doklady o úhrade splátok. Predpokladáme však, že doklady o úhrade jednotlivých splátok máte.

Nevieme, či Vás kontaktuje pôvodný veriteľ /banka, nebanková spoločnosť/ písomne, emailom alebo telefonicky, alebo už nejaká vymáhačská spoločnosť, ktorá prevzala Vašu pohľadávku.

Ak máte všetky doklady o úhrade jednotlivých splátok a tieto boli uhradené v lehote splatnosti, potom si tieto uschovajte a nemáte sa čoho obávať. Už uhradené splátky neuhradzujte opätovne. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o ďalších - vyšších splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Ak by Vás kontaktoval pôvodný veriteľ, prípadne vymáhačská spoločnosť, napíšte im email, aby Vám, predložili splnomocnenie, na základe ktorého od Vás požadujú opätovnú úhradu už uhradených splátok, vrátane uvedenia príslušného § konkrétneho zákona, na základe ktorého takto postupujú.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Môžem odoslať výzvu na vrátenie zálohy formou doporučeného listu na adresu firmy. Ak adresát list neprevezme, neviem, ako postupovať ďalej. Chcem sa opýtať, či by ste mohli prevziať vymáhanie tejto pohľadávky od mňa. Je to pre mňa komplikované ísť súdnou cestou bez právneho zástupcu. Ďakujem, Dagmar Kováčová.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 14.03.2020)

Dobrý deň,

s vymáhaním pohľadávky Vám môže pomôcť naša advokátska kancelária.

Odstúpte od ústne uzatvorenej zmluvy o dielo v písomnej forme, ako aj emailom. Predpokladáme, že máte kontaktné údaje na živnostníka.

Ak nebude vrátaná poskytnutá záloha vo Vami uvedenej lehote, môžete nás kontaktovať cez formulár na úvodnej stránke našej AK. 

 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa vaša spoločnosť zaoberá aj vymáhaním nasledovnej pohľadávky: ako súkromná osoba som zaplatila zálohu stolárovi - samostatne zárobkovo činnému individuálnemu stolárovi za izhotovenie nábytku. Nábytok mi však nebol dodaný a napriek mojim urgenciám mi nebola vrátená záloha. Dohodu sme uzavreli ústne, ale mám doklad o zaplatení zálohy. Ďakujem. S pozdravom, K.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že ste sa ústne dohodli na termíne dodania nábytku, pričom táto lehota uplynula a nábytok dodaný nebol.
Podľa ust. § 642 Obč. zákonníka platí :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia je potrebné odstúpiť od zmluvy o dielo formou dopor. listu prípadne formou emailu a žiadať vrátenie zálohy vo Vami uvedenej lehote. Súčasne zhotoviteľovi oznámte, aby vo veci Vašej zákazky nevykonával žiadne práce a neobjednával na úkor Vaše zálohy žiadny materiál. Požiadajte ho, aby zálohu vrátil na Vami uvedený bankový účet vo Vami stanovenej lehote.
Ak k vráteniu nedôjde, budete musieť zrejme vec postúpiť na súd.
 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať, či je možné vymáhať dlh, ktorý je starší ako jeden rok? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň. Ak od splatnosti uplynulo síce viac ako jeden rok, ale menej než tri (v prípade obchodnej zmluvy štyri) roky, potom môžete dlh vymáhať. V zásade by ste ho mohli vymáhať aj po uplynutí spomenutých troch, resp. štyroch rokov, ale potom by ste už boli v riziku, že dlžník vznesie námietku premlčania, čo by malo za následok neúspech pri súdnom vymáhaní.


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávok postup (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môj problém sa týka postupenej pohľadávky Dopravného podniku BA na inú spoločnosť. Táto spoločnosť od mňa požaduje úhradu vo výške 75,08 EUR. Z tejto sumy predstavuje istina 0 EUR a príslušenstvo 75,08 EUR, pričom ich náklady spojené s vymáhaním činia 5,50 EUR. Majú právoplatný vykonateľný platobný rozkaz, ten je však vystavený na sumu: istina 50,70 EUR a príslušenstvo 75,08 EUR. Je to platobný rozkaz z roku 2014 a ja som vtedy uhradil celú istinu. Príslušenstvo som z neznámeho dôvodu neuhradil. Platobný rozkaz je vystavený na pôvodného veriteľa - Dopravný podnik. V dobe jeho vydania som nenamietal premlčanie, avšak teraz si uvedomujem, že som cestoval 27. 01. 2012 a Dopravný podnik podal návrh na vydanie platobného rozkazu až 14. 08. 2013 - viac ako rok neskôr. Rád by som sa preto informoval, či môžu vylúčiť len príslušenstvo a platobný rozkaz (tým, že som uhradil istinu) a v prípade, ak by sa rozhodli vymáhať sumu cez exekúciu, či stačí spomínaný platobný rozkaz, ktorý majú. Taktiež ma zaujíma, či by súd skúmal alebo porovnával ich nárok s platobným rozkazom a nevydal by poverenie pre exekútora. Alebo by museli podať nový návrh na vydanie platobného rozkazu, kde by som mohol opäť namietať otázku premlčania. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávok postup

(odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Je potrebné vychádzať z platobného rozkaz príslušného súdu a uhradiť len zostatok sumy, ktorú ste podľa platobného rozkazu neuhradili.
T.j. Pokiaľ ste boli zaviazaný k úhrade pokuty 50,70 € a príslušenstva 75,08 € /zrejme súdny poplatok a odmena advokáta/, a uhradili ste 50,70 €, treba uhradiť len zostatok 75,08 €.
Lehota na podanie návrhu na vydanie plat. rozkazu zo strany DP bola dodržaná /3 roky/.
Ak pohľadávka bola postúpená na inú spoločnosť, táto spoločnosť môže podať návrh na vykonanie exekúcie na základe už tohto vydaného plat. rozkazu, nemusí podávať nový návrh na vydanie plat. rozkazu na súd.
Odporúčame uhradiť príslušenstvo podľa PR 75,08 € na účet dopr. podniku, aby ste mali od vymáhačskej spoločnosti pokoj.
Bank.spojenie na DP je na ich stránke : https://www.dpb.sk/sk/kontakt; náklady 5,50 € neuhradzujte, keďže na tieto nie je žiadne súdne rozhodnutie.

Odporúčame uhradiť teraz, lebo v prípade exekúcie Vám vzniknú ďalšie náklady, ktoré môžu byť väčšie, ako je suma 75,08 €.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávok postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.